123 Lịch cúp điện Phước Lâm - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Phước Lâm - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phước Lâm - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Phước Lâm - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phước Lâm - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phước Lâm - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

26-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch Cúp Điện Cần Giuộc Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Phước Lâm, Mỹ Lộc, Phước Hậu, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

06-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 16:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 11:30

04-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 16:30

03-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 14:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 16:30

19-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 11:30

19-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 08:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:30 - 18:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm, Thuận Thành, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm, Thuận Thành, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 05:30 - 06:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 05:00 - 05:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật