Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thị trấn Cần Giuôc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:00

06-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Nr Công Ty TNHH Công Nghệ VLP Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 11:30

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Công Ty TNHH MTV TOWA SUPPLY VIỆT NAM Điện Lực Cần Giuộc 13:30 - 15:00

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Cty Đông Dương Sài Gòn Điện Lực Cần Giuộc 15:10 - 16:30

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thạnh. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Công Ty TNHH MTV Bách Tùng Long An Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 11:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Công Ty TNHH Vina Astec Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:00

10-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 11:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Thủy Sản Quốc Toản Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Cần Giuộc Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công Ty TNHH MTV ChuBu RiKa Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

04-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY CP THỰC PHẨM GN Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

04-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:00

04-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:00

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

31-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 15:00 - 16:30

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long An. Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 14:30

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 09:30 - 11:30

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị TRấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 09:00

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn cần Giuôc Điện Lực Cần Giuộc 06:00 - 06:30

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 06:00 - 06:30

30-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 11:30

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CT TNHH Sơn Chemwood Điện Lực Cần Giuộc 15:50 - 16:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Công Ty TNHH Chế Biến XNK Hồng Lâm Điện Lực Cần Giuộc 14:50 - 15:40

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY THIỆN CHÍ Điện Lực Cần Giuộc 14:00 - 14:45

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tex Việt Nam Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 13:45

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY CP CẢNG LONG AN Điện Lực Cần Giuộc 10:50 - 11:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Công Ty Cổ Phần Cảng Long An Điện Lực Cần Giuộc 10:00 - 10:40

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH MTV Lương Vĩnh Phát Điện Lực Cần Giuộc 09:00 - 09:45

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH MTV Lương Vĩnh Phát Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 08:45

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Vĩnh Đông , Phước Lại , Thị Trấn. Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thạnh Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thị Trấn cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Tập Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 15:00

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Cổ Phần Dược Phẩm Việt Hà Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu nhà xưởng xây sẳn-Công ty CP Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 11:30

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Vĩnh Đông Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY RRFARN GREEN FARM Điện Lực Cần Giuộc 15:10 - 16:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY KIWA INDUSTRY Điện Lực Cần Giuộc 13:55 - 14:40

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NMNN LONG HẬU Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 13:45

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu lưu trú long hậu Điện Lực Cần Giuộc 10:50 - 11:10

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY HẠ TẦNG HÒA BÌNH Điện Lực Cần Giuộc 09:45 - 10:45

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NMN LONG HẬU Điện Lực Cần Giuộc 08:55 - 09:40

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY THẢO DƯỢC THẾ GIỚi Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 08:45

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lý Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 09:00 - 11:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lý Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:30

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước lý Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lý Điện Lực Cần Giuộc 09:30 - 10:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước lý Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 09:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 14:30 - 16:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Phụng Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 10:30 - 11:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 09:30 - 10:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thuận Thành , Long An Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 09:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Phụng Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc,Thuận Thành ,Long An. Điện Lực Cần Giuộc 17:30 - 18:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Phước Hậu, Phước Lâm. Điện Lực Cần Giuộc 17:30 - 18:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc,Thuận Thành ,Long An. Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thuận Thành, Long An. Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thuận Thành, Long An. Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc,Thuận Thành ,Long An. Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc,Thuận Thành ,Long An. Điện Lực Cần Giuộc 06:00 - 06:30

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Phước Hậu, Phước Lâm. Điện Lực Cần Giuộc 06:00 - 06:30

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Cơ Sở Trần Tấn Đức Điện Lực Cần Giuộc 15:50 - 16:30

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Anh Kiệt Điện Lực Cần Giuộc 14:50 - 15:40

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Ngọc Minh Long Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 13:45

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Lý Lệ Thu Điện Lực Cần Giuộc 10:50 - 11:30

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Nước Sạch Hà Lan Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 10:00 - 10:40

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công DNTN Quân Quân Điện Lực Cần Giuộc 09:00 - 09:45

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Đại Hồng Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 08:45

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ CTY TNHH MTV MƯỜI NHỎ Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Tập Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc. Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Mỹ Lộc , Phước Lâm, Thuận Thành. Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 16:30

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật