Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 09:30

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 10:00 - 11:30

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 14:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 14:30 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 09:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 10:00 - 11:30

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 14:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 14:30 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 08:00 - 10:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 10:00 - 12:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An

Lịch Cúp Điện Cần Giuộc Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 16:30

19-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 11:30

19-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 11:35 - 12:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Long Hậu, Phước Lại, Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 11:30

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 06:30 - 07:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nr Trường Nguyễn Đình Chiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 15:00 - 16:30

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nr Trường THPT Cần Giuộc, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 14:30

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 10:00 - 11:30

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 09:30

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ KCN Tân Kim Mở Rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 06:00 - 06:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long An, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 15:00

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 11:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 08:00 - 16:30

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 16:30

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 11:30

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ KCN Long Hậu 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

02-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 16:30

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 11:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Long An, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lý, Long Thượng, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Mỹ Yên, xã Long Hiệp, xã Phước Lợi và một phần xã Phước Lý huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Bến Lức 16:30 - 17:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 06:30 - 17:30

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 06:30 - 07:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lý, Long Thượng, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 06:30 - 07:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Mỹ Yên, xã Long Hiệp, xã Phước Lợi và một phần xã Phước Lý huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Bến Lức 06:30 - 07:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lại, Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 15:40 - 16:40

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 14:30 - 15:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 14:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 16:30

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Long thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 10:45 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 09:00 - 10:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 08:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 08:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 15:40 - 16:40

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 14:30 - 15:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 14:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 10:45 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 09:00 - 10:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 08:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:30 - 18:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, Cty TNHH Giày Fuluh, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm, Thuận Thành, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Thuận Thành, Long An, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Lộc, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 17:00 - 17:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm, Thuận Thành, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 05:30 - 06:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Thuận Thành, Long An, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 05:30 - 06:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Lộc, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 05:30 - 06:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 05:30 - 06:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, Cty TNHH Giày Fuluh, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 05:00 - 05:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 05:00 - 05:30

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 16:30

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mọt phần xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 13:00 - 16:30

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 11:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 15:40 - 16:40

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc Điện lực Huyện Cần Giuộc 14:30 - 15:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 10:45 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 09:00 - 10:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện lực Huyện Cần Giuộc 07:30 - 08:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện Lực Cần Giuộc 15:40 - 16:40

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện Lực Cần Giuộc 14:30 - 15:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 14:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện Lực Cần Giuộc 10:45 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện Lực Cần Giuộc 09:00 - 10:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật