Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm , Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 15:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thuận Thành Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Phụng Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đong Thạnh Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc - Long An

Lịch Cúp Điện Cần Giuộc Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
CTy Cổ Phần Thép Bình Minh Điện Lực Cần Giuộc 15:50 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Văn Tám Điện Lực Cần Giuộc 15:00 - 15:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY GIÀY TL Điện Lực Cần Giuộc 14:20 - 14:50

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Thuận Đạt Điện Lực Cần Giuộc 13:40 - 14:10

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty VT xăng dầu Quốc Minh Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 13:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Thành Nghĩa Điện Lực Cần Giuộc 10:50 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Một Thành Viên Trịnh Hòa Minh Điện Lực Cần Giuộc 09:00 - 09:40

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP ĐT XD Tuấn Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Tập ,xã Phước Vĩnh Đông Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thạnh Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm ,Thuận Thành,Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 16:00 - 16:30

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm ,Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 16:00 - 16:30

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:00

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm ,Thuận Thành,Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:00

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Tập Điện Lực Cần Giuộc 17:45 - 18:15

28-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Toàn bộ KCN Tân KIm Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KCN Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty CP ICT PLUS Điện Lực Cần Giuộc 14:30 - 15:10

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT THÁI VĂN THỨC . Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 14:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Long Hậu, Long Hậu mở rộng. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ KCN Tân KIm Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 07:30

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 17:00

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị Trấn Cần Guộc Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại, Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 17:00

26-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc; Một phần xã Phước Lại, Phước Vĩnh Đông Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 17:00

26-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thị Trấn Cần Guộc Điện Lực Cần Giuộc 06:00 - 06:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS THÀNH LỢI Điện Lực Cần Giuộc 15:50 - 16:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KDC PHƯỚC LÝ NĂM SA Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 13:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY NHƠN HÒA LONG AN Điện Lực Cần Giuộc 10:50 - 11:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN ĐẠI THUẬN PHÁT Điện Lực Cần Giuộc 09:00 - 09:40

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NGUYỄN THÀNH LAM Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Phụng Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lý Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 17:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 16:30 - 17:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Lộc Phước Lâm , Phước Hậu, Thuận Thành Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 17:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Lộc Phước Lâm , Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 17:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KDC Phước Lý Năm Sao Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 17:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 07:30

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Hậu, Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 13:30 - 18:00

23-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Lân, Mỹ Lệ và một phần huyện Cần Giuộc Điện Lực Cần Đước 13:30 - 18:00

22-05-2023

Khác-Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KDC Hoàng Hoa xã Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long An Thuận Thành Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

22-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Long Phụng, Đông Thạnh,Long An Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

22-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phân xã Long An, Thuận Thành. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 18:00

22-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Tân Lân, Mỹ Lệ và một phần huyện Cần Giuộc Điện Lực Cần Đước 07:30 - 18:00

22-05-2023

Khác-Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:00

21-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Phước Lại , Phước Vĩnh Đông Điện Lực Cần Giuộc 16:00 - 16:30

20-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 16:00

20-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 15:00

20-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Long Hậu, Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 15:00

20-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Phước Lại , Phước Vĩnh Đông Điện Lực Cần Giuộc 06:00 - 06:30

20-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 15:00

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 09:30 - 11:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 09:30

19-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH MTV Yamaoka Việt Nam Điện Lực Cần Giuộc 15:20 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY TNHH MTV ELT VIỆT NAM Điện Lực Cần Giuộc 15:20 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ LANGBIANG Điện Lực Cần Giuộc 14:30 - 15:10

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Phạm Trần Điện Lực Cần Giuộc 13:40 - 14:20

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH SX KD TM Công Đức Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 13:40

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Thương Mại Vĩnh Thạnh Điện Lực Cần Giuộc 09:50 - 11:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Các Sản Phẩm Tối Ưu Việt Nam Điện Lực Cần Giuộc 09:00 - 09:40

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Oil Korea Việt Nam Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Tập Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Tập Điện Lực Cần Giuộc 09:30 - 11:30

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Tập Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 09:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Nhôm Hoa Sen Long An Điện Lực Cần Giuộc 14:30 - 16:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KDC Long Hậu mở rộng Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 14:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Vĩnh Đông Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 15:00

15-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thuận Thành Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 10:00

15-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 14:00 - 16:30

14-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Thuận Thành Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

14-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

14-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 17:00

14-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ KDC Thái Sơn Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

14-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Trạm NMN LONG HẬU Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

14-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Tân Tập Điện Lực Cần Giuộc 15:00 - 16:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thạnh Điện Lực Cần Giuộc 14:50 - 15:50

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Phụng Điện Lực Cần Giuộc 14:00 - 14:40

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Vĩnh Đông Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 14:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thạnh Điện Lực Cần Giuộc 10:00 - 11:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Tập Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 09:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH MTV Choung Hwa Vina Điện Lực Cần Giuộc 15:30 - 16:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Cổ Phần ANPHA-AG Điện Lực Cần Giuộc 14:50 - 15:20

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Cổ Phần Thời Đại Xanh Điện Lực Cần Giuộc 14:00 - 14:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Cty MTV Robo Japan Create Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 13:40

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Cty May Mặc Trường Tùng Điện Lực Cần Giuộc 12:00 - 12:40

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr CTy Cổ Phần Con Heo Vàng Điện Lực Cần Giuộc 11:00 - 11:40

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Công ty Một Thành Viên Asima Điện Lực Cần Giuộc 09:00 - 09:40

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr TRIPODSOLATION Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 16:00 - 16:30

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long An Điện Lực Cần Giuộc 15:30 - 16:30

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật