Lịch cúp điện Tân An - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân An - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân An - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân An - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân An - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần đường Nguyễn Văn Tịch, ấp Vĩnh Bình, phường Tân Khánh Điện Lực Tân An 07:30 - 11:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3,7 -Tp Tân An Điện Lực Tân An 07:30 - 09:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dọc đường Châu Thị Kim, đường Kinh Tư Vĩnh thuộc Kp An Thuận 1, An Thuận 2 -phường 7, Ấp Vĩnh Bình - xã An Vĩnh Ngãi Điện Lực Tân An 09:30 - 11:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường QL 62 - phường 6, Ấp Xuân Hòa, Xã LBN-Tp Tân An Điện Lực Tân An 13:00 - 15:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dọc đường Châu Thị Kim thuộc Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi Điện Lực Tân An 13:00 - 15:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Thị Bảy, Lê Văn Kiệt thuộc Kp Bình Cư 1, Bình Cư 3 - phường 6-Tp Tân An Điện Lực Tân An 15:00 - 16:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Châu Thị Kim, Huỳnh Công Phên thuộc Ấp Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi Điện Lực Tân An 15:00 - 16:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 07:30 - 16:30

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Đường Mai Thị Tốt thuộc Kp 2 - phường 2 -Tp Tân An Điện Lực Tân An 07:30 - 09:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Châu Thị Kim, Đinh Thiếu Sơn, KP Bình An 1, Bình An-Phường 7-Tp Tân An Điện Lực Tân An 09:30 - 11:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần dọc QL 1A, phường 4 và phường Khánh Hậu-TP Tân An Điện Lực Tân An 13:00 - 15:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Dọc QL 1A thuộc Kp Quyết Thắng 1 - phường Khánh Hậu; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu - phường Tân Khánh -Tp Tân An Điện Lực Tân An 15:00 - 16:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Huỳnh Việt Thanh, Huỳnh Văn Gầm, Nguyễn Thị Hạnh thuộc Kp 5, 7- phường 2, Kp Bình Cư 2 - phường 2 Điện Lực Tân An 07:30 - 09:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Hùng Vương, Sương Nguyệt Anh, QL 62 thuộc Kp 4, Kp 8, Kp 7 - phường 2-Tp Tân An Điện Lực Tân An 09:30 - 11:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường QL 1A thuộc khu phố Quyết Thắng, phường Khánh Hậụ-Tp Tân An Điện Lực Tân An 13:00 - 15:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Dọc QL 1A thuộc Kp Quyết Thắng 1 - phường Khánh Hậu; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu - phường Tân Khánh -Tp Tân An Điện Lực Tân An 15:00 - 16:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đường Châu Văn Giác, Hùng Vương, Bùi Chí Nhuận thuộc Kp 1 - phường 2, Kp Bình Yên Đông 1, 2 - phường 4 Điện Lực Tân An 07:30 - 11:30

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Châu Thị Kim, Huỳnh Hữu Thống, Huỳnh Văn Nhứt thuộc Kp Bình An - Phường 3. Đường Nguyễn Văn Rành thuộc Kp Bình An 1, Bình An 2 - phường 7 Điện Lực Tân An 14:00 - 16:30

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 2, phường 6 và phường 5-Tp Tân An Điện Lực Tân An 05:30 - 06:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ TTCĐ, xã Phước Đông, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây, Tân Ân, Tân Chánh, Phước Tuy, Tân Lân, Mỹ Lệ, một phần xã Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch và một phần huyện Cần Giuộc Điện Lực Cần Đước 05:45 - 18:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ TTCĐ, xã Phước Đông, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây, Tân Ân, Tân Chánh, Phước Tuy, Tân Lân, Mỹ Lệ, một phần xã Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch và một phần huyện Cần Giuộc Điện Lực Cần Đước 06:00 - 18:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 4, 6 và xã Lợi Bình Nhơn-Tp Tân An Điện Lực Tân An 06:00 - 06:30

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 5, 6 và xã Hướng Thọ Phú-Tp Tân An Điện Lực Tân An 06:15 - 07:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 5, 6 và xã Hướng Thọ Phú-Tp Tân An; xã lợi bình nhơn, xã mỹ an, mỹ phú huyện thủ thừa Điện Lực Tân An 06:15 - 07:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 5 và xã Nhơn Thạnh Trung Tp Tân An Điện Lực Tân An 07:30 - 18:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 5, 6 và xã Hướng Thọ Phú-Tp Tân An Điện Lực Tân An 16:30 - 18:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 5, 6 và xã Hướng Thọ Phú-Tp Tân An; xã lợi bình nhơn, xã mỹ an, mỹ phú huyện thủ thừa Điện Lực Tân An 16:30 - 17:30

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 2, phường 6 và phường 5-Tp Tân An Điện Lực Tân An 16:30 - 18:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 4, 6 và xã Lợi Bình Nhơn-Tp Tân An Điện Lực Tân An 17:00 - 18:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân An - Long An

Lịch Cúp Điện Tân An Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần phường 4, phường 6, xã Lợi Bình Nhơn-Tp Tân An Điện Lực Tân An 16:30 - 17:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 4, phường 6, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An và xã Mỹ Phú, Mỹ An Điện Lực Tân An 16:30 - 17:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Đường Châu Văn Giác, Hùng Vương, Bùi Chí Nhuận thuộc Kp 1 - phường 2, Kp Bình Yên Đông 1, 2 - phường 4 Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Bình Tâm, Phường 7-Tp Tân An và huyện Châu Thành Điện Lực Tân An 07:00 - 18:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 4, phường 6, xã Lợi Bình Nhơn-Tp Tân An Điện Lực Tân An 06:30 - 17:30

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 4, phường 6, xã Lợi Bình Nhơn-Tp Tân An Điện Lực Tân An 06:30 - 07:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 4, phường 6, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An và xã Mỹ Phú, Mỹ An Điện Lực Tân An 06:30 - 07:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Dọc QL 1A, khu dân cư Phường 5 thuộc Kp Thanh Xuân, Kp Phú Nhơn - phường 5 Điện Lực Tân An 13:00 - 16:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Hùng Vương, Bùi Chí Nhuận, Trương Định, Trương Văn Bang, Lê Cao Dõng, Đỗ Tường Phong, Trà Quí Bình thuộc Kp 1 - phường 2 Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Hùng Vương, Bùi Chí Nhuận, Trương Định, Trương Văn Bang, Lê Cao Dõng, Đỗ Tường Phong, Trà Quí Bình và đường QL 1.A thuộc Kp 1 - phường 2 Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Dọc QL 1A, khu dân cư Phường 5 thuộc Kp Thanh Xuân, Kp Phú Nhơn - phường 5 Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đường Nguyễn Thông, Đỗ Tường Tự, Đinh Viết Cừu thuộc Ấp 1, Ấp 2, Ấp 4 - xã Bình Tâm Điện Lực Tân An 13:00 - 16:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Tân Ân Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Công Trung thuộc Kp 2-Phường 3 Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhâm xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Nguyễn Thông Trần Văn Hí thuộc Kp Bình Đông 3, Bình Đông 4- phường 3; Ấp 1, ấp 4 - xã Bình Tâm Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Bê tông Hồng Hà - Công ty TNHH Vũ Gia - Lainco Điện Lực Tân An 08:00 - 10:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhâm xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Huỳnh Châu Sổ, Kp Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2 - phường 6 Điện Lực Tân An 07:30 - 16:30

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Võ Văn Môn, Ngô Văn Lớn thuộc Kp Bình Quân 1 - phường 4; Một phần đường Nguyễn Cữu Vân thuộc Kp Bình Yên Đông 1 - phường 4 và đường Hoàng Oanh, Phạm Văn Ngô - phường Tân Khánh Điện Lực Tân An 07:30 - 16:30

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Trần Văn Đấu-Phường Tân Khánh Điện Lực Tân An 07:20 - 07:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thái Bình và đường Phan Văn Đạt- phường 1, phường 3 -Tp Tân An Điện Lực Tân An 13:30 - 16:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Mỹ An- huyện Thủ Thừa Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lê Văn Tưởng thuộc Ấp 2 - xã Hướng Thọ Phú Điện Lực Tân An 15:00 - 16:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1-xã Mỹ Phú Điện Lực Tân An 15:00 - 16:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lê Văn Tưởng thuộc Ấp 2 - xã Hướng Thọ Phú Điện Lực Tân An 13:00 - 15:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1-xã Mỹ Phú Điện Lực Tân An 13:00 - 15:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đường Lê Văn Tưởng, thuộc ấp 4, Ấp Đạo Thạnh - xã Hướng Thọ Phú Điện Lực Tân An 10:00 - 11:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình An B, đường Nguyễn Văn Quá-xã Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 10:00 - 11:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình An B, đường Nguyễn Văn Quá-xã Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 08:45 - 10:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đường Lê Văn Tưởng, Đặng Ngọc Sương thuộc Ấp 3, Ấp Đạo Thạnh - xã Hướng Thọ Phú Điện Lực Tân An 08:00 - 10:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình An B, đường Nguyễn Văn Quá-xã Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 07:00 - 09:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4-xã Mỹ Phú Điện Lực Tân An 15:00 - 16:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4-xã Mỹ Phú Điện Lực Tân An 13:00 - 15:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3- xã Phú Điện Lực Tân An 10:00 - 11:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
MÔt phần Xã Mỹ An- Thủ Thừa Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cắt và khóa CB TBA T.5/Ấp 3 Mỹ An Điện Lực Tân An 08:00 - 10:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Cư 2, đường Lưu Văn Tế- phường 4 Điện Lực Tân An 15:00 - 17:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Khánh Hâu, TP Tân An Điện Lực Tân An 13:00 - 15:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lương Văn Chấn, phường Khánh Hậu Điện Lực Tân An 10:00 - 12:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần: ấp 4 Xã Mỹ An, ấp 2 Xã Mỹ Phú Huyện Thủ Thừa Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

20-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Nguyễn Văn Quá thuộc Kp Quyết Thắng 2 - Phường Khánh Hậu Điện Lực Tân An 08:00 - 10:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Bùi Tấn, đường Huỳnh Thị Lung-xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân An 15:00 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Quốc lộ 1A, Hùng Vương-phường 2 Điện Lực Tân An 13:00 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Đạo Điện Lực Tân An 13:00 - 14:30

19-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Đường Nguyễn Quang Đại, Cao Văn Lầu thuộc Kp Bình Phú - phường 5 Điện Lực Tân An 13:00 - 14:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An Điện Lực Tân An 10:00 - 11:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Phạm Văn Điền-An Vĩnh Ngãi Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An Điện Lực Tân An 08:00 - 09:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trần Công Oanh, Huỳnh Thị Lung xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Đỗ Trình Thoại, Đặng Ngọc Sương, Trần Văn Ngàn, thuộc ấp 3 - ấp Đạo Thạnh xã Hướng Thọ Phúc Điện Lực Tân An 08:00 - 11:00

17-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường, Võ Duy Tạo Ngãi Lợi, đường Quốc lộ 62 và toàn bộ CCN Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 16:00 - 16:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường, Võ Duy Tạo Ngãi Lợi, đường Quốc lộ 62 và toàn bộ CCN Lợi Bình Nhơn. xã lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An xã Mỹ PHú huyện thủ thừa Điện Lực Tân An 16:00 - 16:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Bùi Tấn, Huỳnh Thị Lung, Trần Công Oanh xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường, Võ Duy Tạo Ngãi Lợi, đường Quốc lộ 62 và toàn bộ CCN Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 07:00 - 16:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường, Võ Duy Tạo Ngãi Lợi, đường Quốc lộ 62 và toàn bộ CCN Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 07:00 - 07:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường, Võ Duy Tạo Ngãi Lợi, đường Quốc lộ 62 và toàn bộ CCN Lợi Bình Nhơn. xã lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An xã Mỹ PHú huyện thủ thừa Điện Lực Tân An 07:00 - 07:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường, Võ Duy Tạo Ngãi Lợi, đường Quốc lộ 62 và toàn bộ CCN Lợi Bình Nhơn. xã lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An xã Mỹ PHú huyện thủ thừa Điện Lực Tân An 07:00 - 16:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường, Võ Duy Tạo Ngãi Lợi, đường Quốc lộ 62 và toàn bộ CCN Lợi Bình Nhơn. xã lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 07:00 - 16:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cắt điện theo công văn số 263/UBND-VP ngày ......../....../năm 2023của UBND xã Nhơn Thạnh Trung về hỗ trợ cắt điện phục vụ thi công đường (Hạng mục Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhâm) Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

15-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Hùng Vương, Sương Nguyệt Anh, QL 62 thuộc Kp 4, Kp 8, Kp 7 - phường 2 Điện Lực Tân An 13:30 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhâm xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

14-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TSTL Nguyễn Văn Hải Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4, xã Tân Ân Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

13-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần đường Quốc lộ 62 và KDC Lainco xã Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

13-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Lưu Văn Tế, Trịnh Quang Nghị và Nguyễn Văn Tạo, Quốc lộ 1A- phường 4. Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

13-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Bùi Chí Nhuận, Quốc lộ 1A, Hùng Vương- phường 2 và đường Châu Văn giác phường 4 Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Bùi Chí Nhuận, Quốc lộ 1A- phường 2 và đường Châu Văn giác, Trần Phong sắc- phường 4 Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu dân cư Phường 6 thuộc Kp Bình Cư 2, 3 Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

09-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Trần Công Oanh, Huỳnh Thị Lung- Xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

08-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Bùi Tấn, Trần Công Oanh, Lê Thị Trâm, Huỳnh Thị Lung- Xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Văn Bộ, Ấp Bình Trung 1- Xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Văn Bộ, Nguyễn Văn Nhân, Ấp Bình Trung 1- Xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2B xã Tân Ân và một phần ấp 5 xã Phước Tuy Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:30

31-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN Cty Hoa Tiên Điện Lực Tân An 13:30 - 16:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2A xã Tân Ân Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KDC Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Huỳnh Văn Giao Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lưu Văn Tế, và một phần đường Nguyễn Văn Tạo, một phần QL 1A thuộc Bình Cư 1, Bình Cư 2 phường 4 Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu 8 TTCĐ và một phần ấp 2A xã Tân Ân Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Văn Hùng Điện Lực Tân An 13:30 - 16:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KDC Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Minh Khôi 4 Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
XX Phước An; một phần Ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Điện Lực Tân An 08:00 - 12:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KDC Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Hưng Khang MT Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đường Châu Văn Giác, Hùng Vương thuộc Kp 1 - phường 2, Kp Bình Yên Đông 1, 2 - phường 4 Điện Lực Tân An 13:30 - 16:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kp 1, Kp 2 - Phường 1 Điện Lực Tân An 13:30 - 16:30

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Đường Châu Văn Giác, Hùng Vương, Bùi Chí Nhuận thuộc Kp 1 - phường 2, Kp Bình Yên Đông 1, 2 - phường 4 Điện Lực Tân An 08:00 - 11:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KDC phường 6, đường Phạm Văn Chiêu, Hùng Vương, phường 6 Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dọc QL 1A đoạn từ giao lộ đường Nguyễn Minh Đường đến Cty May Xuất Khẩu Long An thuộc Kp Bình Yên Đông 3, Kp Bình Quân 1 - phường 4 Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Thái Dương thuộc Kp Bình Cư 2- Phường 6 Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Hùng Vương, Bùi Chí Nhuận, Trương Định, Trương Văn Bang, Lê Cao Dõng, Đỗ Tường Phong, Trà Quí Bình thuộc Kp 1 - phường 2 Điện Lực Tân An 13:00 - 16:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiều phường 1 Điện Lực Tân An 13:00 - 16:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Hùng Vương, Bùi Chí Nhuận, Trương Định, Trương Văn Bang, Lê Cao Dõng, Đỗ Tường Phong, Trà Quí Bình thuộc Kp 1 - phường 2 Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lưu Văn Tế, Trịnh Quang Nghị, phường 4 Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KDC Thái Dương, Đồng Tâm, một phần đường Nguyễn Thị Hạnh, phường 6 Điện Lực Tân An 16:15 - 17:00

23-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Kp 3,5,6,7 - phường 2; Kp Bình Cư 2, 3 - phường 6 Điện Lực Tân An 08:00 - 17:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KDC Thái Dương, Đồng Tâm, một phần đường Nguyễn Thị Hạnh, phường 6 Điện Lực Tân An 07:30 - 08:00

23-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Kp 3,5,6,7 - phường 2; Kp Bình Cư 2, 3 - phường 6 Điện Lực Tân An 07:30 - 17:00

23-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật