Lịch cúp điện Tân An - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân An - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân An - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân An - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân An - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công Ty TNHH Bao Bì Tiên Phong Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 11:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Trần Văn Ngà xã An Vĩnh Ngãi tp tâ an Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Đỗ Văn Giàu xã An Vĩnh Ngãi tp tâ an Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trần Văn Ngà xã An Vĩnh Ngãi tp tâ an Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Vĩnh Ngãi tp tâ an Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre - CN Long An Điện lực Thành phố Tân An 13:30 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Văn Khánh, phường 7-TP Tân An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 10:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Khương Minh Ngọc, Ấp Vĩnh Hòa thuộc xã An Vĩnh Ngãi- Tân An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Mười Điện lực Thành phố Tân An 08:15 - 10:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường VĐ TP Tân An,xã Bình Tâm-TP Tân An Điện lực Thành phố Tân An 09:50 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Văn Thuận Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH DV TM Mai Thành Phát Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Đinh Viết Cừu và Ấp 1 Xã Bình Tâm- Tân An Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 15:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Đoàn Ngọc Truyền Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trần Minh Châu, xã Nhơn Thạnh Trung, phường 5-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:45

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Chánh, Phạm Văn Tuân thuộc phường Khánh Hậu-Tp Tân AN Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 6,4, Tân Khánh, Khánh Hậu và xã Lợi Bình Nhơn Điện lực Thành phố Tân An 16:55 - 17:10

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ngân Hàng HTX Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 11:30

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ngân hàng TM CP Á Châu Điện lực Thành phố Tân An 13:00 - 14:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cắt FCO TBA Công An Long An Điện lực Thành phố Tân An 14:15 - 15:15

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Châu Thị Kim thuộc phường 7 Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 15:30 - 16:30

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân An - Long An

Lịch Cúp Điện Tân An Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ Công ty Thiên Phú Tân An Điện lực Huyện Thủ Thừa 09:30 - 10:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ An thuộc huyện Thủ Thừa-Long An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4 xã Bình Tâm-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH May XNK Thành Trực Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 16:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Hanthong Vina Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 16:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP An Thuận, KP An Thuận 2, phường 7-TP Tân An Điện lực Thành phố Tân An 13:10 - 15:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Hoàng Thành Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bệnh Viện Vạn An 1 Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Huỳnh Hoàng Hiển, KP An Thuận 2, xã Bình Tâm, phường 7-TP Tân An Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Cửu Vân, phường 4, phường Tân Khánh-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 16:45 - 17:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Phạm văn ngô và Trần Văn Đấu, thuộc phường Tân Khánh TP Tân An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TSTL Phạm Văn Út Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Quang Độ Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 14:45

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Đức Vương Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Thị Hà Điện lực Thành phố Tân An 08:15 - 09:45

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đường Võ Văn Môn và một phần đường Ngô Văn Lớn thuộc Kp Bình Quân 1, Bình Quân 2 - Phường 4 Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Liên Hiệp Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lê Văn Tưởng, Huỳnh Ngọc Mai,…thuộc phường 5, xã Hướng Thọ Phú-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Huỳnh Thị Thu Hương Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Cù Khắc Kiệm phường khánh hậu tp tân an Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Phùng Ngọc Bảo Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Ngô Quyền, đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường 1-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 13:30 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Quốc lộ 62 xã Mỹ Phú, Mỹ An thuộc huyện Thủ thừa-Long An Điện lực Thành phố Tân An 13:30 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ban CHQS TP.Tân An Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 14:45

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Huỳnh Châu Sổ phường 6 tp tân an Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 15:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lương Văn Dũng Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 14:45

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Thị Cẩm Hồng Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Đạo Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Huỳnh Châu Sổ phường 6 tp tân an Điện lực Thành phố Tân An 09:50 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Hồ Văn Tiệm Điện lực Thành phố Tân An 08:15 - 09:45

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Hoàng Anh thuộc phường Tân Khánh-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 08:15 - 11:45

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Thanh Phong Điện lực Thành phố Tân An 08:15 - 09:45

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Võ Duy Tạo xã Lợi Bình Nhơn tp tân an Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 10:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Quốc lộ 62 xã Mỹ Phú thuộc huyện Thủ thừa-Long An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 12:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần đường Huỳnh Châu Sổ phường 6 tp tân an Điện lực Thành phố Tân An 15:05 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD NM SX nước đá - Nước uống đóng chai LA Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần đường Huỳnh Châu Sổ phường 6 tp tân an Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 15:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Văn Lưu Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 14:45

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Ngọc Trường Thành Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần đường Nguyễn Văn Năng xã lợi bình nhơn Điện lực Thành phố Tân An 09:50 - 11:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Văn Mão Điện lực Thành phố Tân An 08:15 - 09:45

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần đường Nguyễn Văn Năng xã lợi bình nhơn Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 10:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Hoàng Anh thuộc phường Tân Khánh-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 16:30

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Quốc lộ 62, KP Xuân Hoà 1, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An Điện lực Thành phố Tân An 15:05 - 17:00

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TSTL Huỳnh Minh Tâm Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Thái Học, Cách Mạng Tháng 8 thuộc phường 1-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 13:30 - 16:30

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Quốc lộ 62, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 15:00

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TSTL Lê Thanh Xuân Điện lực Thành phố Tân An 13:15 - 14:45

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Hồ Hữu Hưng Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố xuân cầu xã lợi bình nhơn tp tân an Điện lực Thành phố Tân An 09:50 - 11:30

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TSTL Nguyễn Ngọc Mười Điện lực Thành phố Tân An 08:15 - 09:45

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức thuộc phường Khánh Hậu-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 08:15 - 12:00

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần vòng xoay Ql 1A phường 4 tp tân an tỉnh long an Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 10:00

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Lê Văn Khuyên, Trần Minh Châu thuộc phường 5-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 1, ấp 2 xã bình tâm tp tân an Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 15:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
pcla Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 11:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL TRương Văn Đẹp Điện lực Thành phố Tân An 15:15 - 16:45

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Dương Tấn Chơi Điện lực Thành phố Tân An 15:15 - 16:45

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Xuân Hoà 4 Điện lực Thành phố Tân An 13:30 - 15:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Mã Hữu Bảnh Điện lực Thành phố Tân An 13:30 - 15:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 12:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
đường Đỗ Văn Giàu phường 7 tp tân an tỉnh long an Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Tân Việt Sinh 2 Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Bình Trung, xã Nhơn Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh Long An Điện lực Thành phố Tân An 13:30 - 16:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Tân Việt Sinh Điện lực Thành phố Tân An 13:30 - 15:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Duy đức Điện lực Thành phố Tân An 08:15 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Nhơn Thuận xã Nhơn Thuận xã Nhơn Thạnh Trung Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Lúa Giống Tạo Thịnh Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:45

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Tân Ân Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Văn Hùng Điện lực Thành phố Tân An 13:00 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Huỳnh Như Ý; Nguyễn VĂn Dũng; Dương Hồng Cường Điện lực Thành phố Tân An 08:15 - 14:45

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Vĩnh Thịnh Phát Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 11:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
đường Huỳnh Đảnh, võ phước cương phường 3 tp tân an tỉnh long an Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Hồ Văn Lâm Điện lực Thành phố Tân An 15:15 - 16:45

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Ngô Văn Thiện Điện lực Thành phố Tân An 13:30 - 15:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Văn Tranh Điện lực Thành phố Tân An 10:15 - 11:45

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Văn Tranh Điện lực Thành phố Tân An 08:30 - 10:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Phạm Văn Trưởng Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Hoàng Điện lực Thành phố Tân An 13:00 - 14:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lý Văn Đương Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Đặng Phú Sĩ Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 09:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Công Trung phường 3-Tân An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

03-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Bùi Tấn, Trần Công Oanh, Huỳnh Thị Lung và Lê Minh Xuân thuộc xã Nhơn Thạnh Trung Điện lực Thành phố Tân An 17:00 - 17:15

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường tỉnh 833, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Văn Tiếp và Lê Văn Khuyên thuộc phường 5-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 16:45 - 17:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 2, phường 6, phường 5-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 16:45 - 17:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường tỉnh 833, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Văn Tiếp và Lê Văn Khuyên thuộc phường 5-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 07:30 - 07:45

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường tỉnh 833, Nguyễn Văn Siêu, Nguyễn Văn Tiếp và Lê Văn Khuyên thuộc phường 5-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 07:30 - 17:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 2, phường 6, phường 5-Tp Tân An Điện lực Thành phố Tân An 07:30 - 07:45

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Nguyễn Huệ, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Thái Bình, phường 3 Tân An Điện lực Thành phố Tân An 07:30 - 17:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Bùi Tấn, Trần Công Oanh, Huỳnh Thị Lung và Lê Minh Xuân thuộc xã Nhơn Thạnh Trung Điện lực Thành phố Tân An 07:00 - 07:15

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Nguyễn Văn Khánh, Đỗ Văn Giàu thuộc phường 7- Tân An Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 17:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Hải Triều Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP SX Hàng Tiêu Dùng Bình Tân Bitas Điện lực Thành phố Tân An 13:00 - 14:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cấp nước KCN_LBN Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Sen Vàng Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 09:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Văn Tạo, Trịnh Quang Nghị, Lưu Văn Tế, Nguyễn Thị Rành, Lê Công Trình, Dương Văn Hữu, Nguyễn Văn Tây và một phần QL 1A thuộc Kp 8- Phường 2, Kp Bình Cư 1, Bình Cư 2 - phường 4 Điện lực Thành phố Tân An 07:30 - 17:00

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Tân An Điện lực Thành phố Tân An 15:00 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Bệnh xá mới Điện lực Thành phố Tân An 13:00 - 14:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Dương Duy Khương Điện lực Thành phố Tân An 10:00 - 11:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Sơn Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 09:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật