Lịch cúp điện Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần xã hựu thạnh Điện Lực Đức Hòa 07:30 - 09:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã hòa khánh đông Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH vĩnh thắng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 11:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH UPSURGE Điện Lực Đức Hòa 08:10 - 08:40

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm Anh Thái, ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà Điện Lực Tân Hưng 08:30 - 09:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, ấp Thanh Hiệp xã Thanh Phú Điện Lực Bến Lức 08:30 - 16:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần tt đức hòa Điện Lực Đức Hòa 09:30 - 11:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần tt hậu nghĩa Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 11:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã hựu thạnh Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần tt đức hòa Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SILICON VĨNH PHÚ Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY chengda Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã đức hòa đông Điện Lực Đức Hòa 14:30 - 16:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần tt đức hòa Điện Lực Đức Hòa 15:00 - 16:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Hiệp Thạnh Điện Lực Châu Thành 07:30 - 12:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 2, khu phố 3, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã mỹ hạnh nam Điện Lực Đức Hòa 07:30 - 09:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình An - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 12:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Tân Ân Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, 4 - xã Tân Tây Điện Lực Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp nước trong - xã Thủy Đông Điện Lực Thạnh Hóa 08:00 - 09:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 4 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 16:30

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần ấp 1,2 xã BHH Điện Lực Đức Huệ 08:00 - 11:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã đức hòa hạ Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY hà gia bảo Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP3 thị trấn Bến Lức,một phần ấp Tấn Long xã Thanh Phú Điện Lực Bến Lức 08:30 - 11:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty duy nguyễn Điện Lực Đức Hòa 09:00 - 09:40

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1- xã Tân Tây Điện Lực Thạnh Hóa 09:30 - 10:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã mỹ hạnh nam Điện Lực Đức Hòa 09:30 - 11:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Quới xã Tân Chánh Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH ANNONGLAND Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã mỹ hạnh nam Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 11:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3- xã Tân Đông Điện Lực Thạnh Hóa 11:00 - 12:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY nguyễn vân Điện Lực Đức Hòa 11:00 - 11:40

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP8, KP9 thị trấn Bến Lức Điện Lực Bến Lức 13:00 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Tân Tây Điện Lực Thạnh Hóa 13:00 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP7, KP8, KP9 thị trấn Bến Lức Điện Lực Bến Lức 13:00 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã đức hòa thượng Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã mỹ hạnh nam Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY CỔ PHẦN DELTA CROPCARE Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực ĐBP BHH Điện Lực Đức Huệ 13:00 - 14:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1- xã Tân Đông Điện Lực Thạnh Hóa 13:30 - 14:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Phước Đông Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY thành phát Điện Lực Đức Hòa 14:00 - 14:40

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã mỹ hạnh nam Điện Lực Đức Hòa 14:30 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1- xã Tân Đông Điện Lực Thạnh Hóa 15:00 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã đức hòa thượng Điện Lực Đức Hòa 15:00 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY đồng xanh Điện Lực Đức Hòa 15:00 - 15:40

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 2 xã BHH Điện Lực Đức Huệ 15:00 - 16:30

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY hạnh phúc Điện Lực Đức Hòa 15:50 - 16:20

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HẸN Điện Lực Châu Thành 07:30 - 08:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 4 thị trấn Tân Thạnh; Kinh Cầu Vợi - ấp Hiệp Thành, ấp Cà Nhíp xã Tân Bình; một phần ấp Kinh Chà xã Nhơn Hòa; một phần ấp Tân Chánh B xã Nhơn Ninh và một phần ấp Tây Bắc xã Tân Hòa. Điện Lực Tân Thạnh 07:30 - 17:00

06-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TSTL Nguyễn Quang Trung Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 5 xã MTB Điện Lực Đức Huệ 07:30 - 09:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tây, Mỹ Điền xã Long Hựu Tây Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố Hội Xuân -Thị Trấn Tầm Vu Điện Lực Châu Thành 08:00 - 10:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5, ấp 5A xã Lương Bình Điện Lực Bến Lức 08:00 - 10:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cả Bản - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

06-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 16:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần tt hậu nghĩa Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 12:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty nghị phong Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Đạt Thành Điện Lực Đức Huệ 08:00 - 11:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL HUỲNH DƯƠNG TUẤN KHANH 1 Điện Lực Châu Thành 08:10 - 08:40

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty khải lợi Điện Lực Đức Hòa 08:10 - 08:40

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Lo Điện Lực Tân Trụ 08:15 - 08:45

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3A, ấp 3B xã Phước Lợi Điện Lực Bến Lức 08:30 - 10:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Nhựa Tân Lập Thành Điện Lực Bến Lức 08:30 - 10:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 1, 2 - thị trấn Thạnh Hóa Điện Lực Thạnh Hóa 08:30 - 10:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN AN NINH Điện Lực Châu Thành 08:50 - 09:20

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Lê Quang Hai Điện Lực Tân Trụ 09:00 - 09:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty favico Điện Lực Đức Hòa 09:00 - 09:40

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ VĂN ĐƯỢC Điện Lực Châu Thành 09:30 - 10:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Bùi Đức Trai Điện Lực Tân Trụ 09:45 - 10:15

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu Tây Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty đại việt Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 5 xã MTB Điện Lực Đức Huệ 10:00 - 11:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN TRỌNG PHƯỚC Điện Lực Châu Thành 10:10 - 10:40

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố Hội Xuân -Thị Trấn Tầm Vu Điện Lực Châu Thành 10:30 - 11:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3A, ấp 3B xã Phước Lợi Điện Lực Bến Lức 10:30 - 15:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Lương Bình Điện Lực Bến Lức 10:30 - 12:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Đực Điện Lực Tân Trụ 10:30 - 11:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL HUỲNH THỊ ĐÚNG Điện Lực Châu Thành 10:50 - 11:20

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Tae Bang Patec Vina Điện Lực Bến Lức 11:00 - 13:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nước Trong - xã Thủy Đông Điện Lực Thạnh Hóa 11:00 - 12:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty hạnh phúc Điện Lực Đức Hòa 11:00 - 11:40

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN LÂM Điện Lực Châu Thành 11:30 - 12:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lộ Đá xã An Lục Long Điện Lực Châu Thành 13:00 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN MINH HÙNG Điện Lực Châu Thành 13:00 - 13:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Lương Bình Điện Lực Bến Lức 13:00 - 15:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Hồ Văn Bên Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 13:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần tt hậu nghĩa, xã tân mỹ Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
hộ nguyễn thị kim chi Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty nhật quang Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 1 xã MTB Điện Lực Đức Huệ 13:00 - 14:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thiên Lộc Nguyễn Điện Lực Đức Huệ 13:00 - 16:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nước Trong - xã Thủy Đông Điện Lực Thạnh Hóa 13:30 - 14:30

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long An

Lịch Cúp Điện Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 16:30 - 17:00

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ trạm 750kVA Nước Ngầm Điện Lực Thủ Thừa 13:00 - 16:30

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ công ty Phúc Đại Hưng 1 Điện Lực Thủ Thừa 08:00 - 11:30

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ KCN Tân Kim Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 17:00

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 17:00

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần xã Mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, đức hòa thượng, đức hòa đông Điện Lực Đức Hòa 06:30 - 18:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, đức hòa đông Điện Lực Đức Hòa 06:30 - 18:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Mỹ hạnh bắc Điện Lực Đức Hòa 06:30 - 18:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Mỹ hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam Điện Lực Đức Hòa 06:30 - 18:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Mỹ Hạnh Nam Điện Lực Đức Hòa 06:30 - 18:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Đức Hòa Đông Điện Lực Đức Hòa 06:30 - 18:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 17:00

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

03-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 1 xã Tân Thành, xã Mỹ Lạc, xã Long Thuận huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 18:00 - 18:30

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 1 xã Tân Long, huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 18:00 - 18:30

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Thành, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Điện Lực Mộc Hóa 17:30 - 17:34

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần xã Mỹ Lộc, Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần xã Phước Lý Điện Lực Cần Giuộc 16:30 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần xã đức hòa hạ Điện Lực Đức Hòa 14:30 - 16:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã lộc giang Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Mỹ Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã đức hòa hạ Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Rạch Bùi - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 14:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH SX TM Trần Duy Điện Lực Bến Lức 13:00 - 16:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4, ấp 5 xã Thạnh Đức Điện Lực Bến Lức 11:30 - 15:30

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu phố Bàu Sây - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 10:00 - 11:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần tt đức hòa Điện Lực Đức Hòa 09:30 - 11:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã mỹ hạnh nam Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 15:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã lộc giang Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 12:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Tân Mỹ Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 12:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần TT Đức Hòa Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm AMTEX PHARMA Điện Lực Bến Lức 08:00 - 11:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 1 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu phố 1 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần xã đức hòa hạ Điện Lực Đức Hòa 07:30 - 09:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Hưng xã Bắc Hòa, ấp Giồng Dung, Phước Cường xã Hậu Thạnh Tây. Điện Lực Tân Thạnh 07:30 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6 xã Thạnh Đức Điện Lực Bến Lức 07:30 - 11:30

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 1, 3, xã bình tâm tp tân an xã bình quới huyện Châu thành Điện Lực Tân An 07:30 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 1, 3, tp tân an Điện Lực Tân An 07:30 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 1, ấp 2 và ấp 3 xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu phố Măng Đa - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 09:30

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần xã Phước Lý Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thiết, ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa. Điện Lực Mộc Hóa 07:00 - 17:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Thành, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Điện Lực Mộc Hóa 06:56 - 07:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Long Thượng Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần xã Mỹ Lộc, Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần xã Phước Lý Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 17:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần xã Phước Lý Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 1 xã Tân Long, huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 06:30 - 07:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 1 xã Tân Thành, xã Mỹ Lạc, xã Long Thuận huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 06:30 - 07:00

02-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CTY TNHH TM SX XD THÀNH CÔNG THÀNH - CHI NHÁNH 2 Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:20

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cửa hàng VLXD - TTNT Ngọc Vân - Tân Bửu (160kVA) Điện Lực Bến Lức 15:30 - 16:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY TNHH QUỐC TẾ LỢI BẢO – VIỆT NAM Điện Lực Đức Hòa 15:00 - 15:40

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Cao Văn Tám Điện Lực Tân An 14:45 - 16:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã hòa khánh đông Điện Lực Đức Hòa 14:30 - 16:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY aster Điện Lực Đức Hòa 14:00 - 14:40

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Minh Door Điện Lực Đức Hòa 13:30 - 15:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY TNHH DỆT LONGXIANG Việt Nam Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã tân mỹ Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã hòa khánh tây Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Hòa xã BHB Điện Lực Đức Huệ 13:00 - 16:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 13:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Điện xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Trường Thịnh Điện Lực Bến Lức 13:00 - 15:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Huỳnh Văn Hùng Điện Lực Tân An 13:00 - 15:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 13:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH SX TM Cơ Khí Hùng Phát Điện Lực Đức Hòa 11:00 - 11:40

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã hòa khánh đông Điện Lực Đức Hòa 10:30 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH SX Ngũ Kim Tiến Đạt (180kVA) Điện Lực Bến Lức 10:30 - 11:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY TNHH KANAAN SÀI GÒN Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 4 xã MTĐ Điện Lực Đức Huệ 10:00 - 11:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Phan Văn Luận Điện Lực Tân An 10:00 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã hòa khánh nam Điện Lực Đức Hòa 09:30 - 11:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY TNHH NHỰA NGŨ KIM SHI MEI TE Điện Lực Đức Hòa 09:00 - 09:40

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY TNHH MTV SAIKANG LONG AN Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 08:40

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CƠ SỞ NGÔ THỊ XÌA Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 10:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã tân mỹ Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã đức lập hạ Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 10:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã hòa khánh đông, đức hòa thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1- Xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH TM DV XAXA Điện Lực Bến Lức 08:00 - 10:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Ô Tô Dũng Phong Điện Lực Tân An 08:00 - 10:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã tân phú Điện Lực Đức Hòa 07:30 - 09:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 5 xã MTĐ Điện Lực Đức Huệ 07:30 - 09:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Điện xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vườn Cò, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 12:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Thạnh, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa. Điện Lực Mộc Hóa 16:30 - 16:34

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty songwol vina Điện Lực Đức Hòa 15:00 - 15:40

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Hòa Bình 2 xã Hiệp Hòa Điện Lực Đức Huệ 15:00 - 16:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần KV UB xã Hiệp Hòa Điện Lực Đức Huệ 15:00 - 16:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã mỹ hạnh bắc Điện Lực Đức Hòa 14:30 - 16:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty vĩnh chiêu Điện Lực Đức Hòa 14:00 - 14:40

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6, 7 xã Tân Ân Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty kim duy linh Điện Lực Đức Hòa 13:30 - 15:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Hòa Bình 1 xã Hiệp Hòa Điện Lực Đức Huệ 13:00 - 14:30

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
cty tư lá Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật