Lịch cúp điện Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Kinh Ba Tri; Kinh 1000 Bắc Nhơn Hòa Lập; Kinh 2000 Bắc Nhơn Hòa Lập - ấp Bùi Thắng xã Nhơn Hòa Lập. Điện Lực Tân Thạnh 07:30 - 17:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Hòa Bình 2 xã HH Điện Lực Đức Huệ 07:30 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3& 5 xã Hòa Phú Điện Lực Châu Thành 07:30 - 17:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP ĐT XD Tuấn Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS SX KD Tủ Kim Ngọc Hoa Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 10:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Sức Ép Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hòa Thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 12:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 16:00

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 4 - xã Thủy Tây; Ấp Ông Hiếu, Ấp Thạnh Trung - xã Thạnh Phú; Ấp Ông Quới, Ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước Điện Lực Thạnh Hóa 08:00 - 16:00

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu phố 2 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Thuận - Huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 08:00 - 16:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hòa Thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:30

01-06-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:30

01-06-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 08:30 - 10:30

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công Ty TNHH Một Thành Viên Trịnh Hòa Minh Điện Lực Cần Giuộc 09:00 - 09:40

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty thuốc BVTV OMEGA Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CSSX Vân Thái Sơn Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 11:40

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Phú Mỹ Vinh Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH SX BB Giấy Hiệp Vĩnh Phong Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Thành Nghĩa Điện Lực Cần Giuộc 10:50 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD nhà trọ Thúy Duy Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY SAMSON-KCN3 Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 17:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông Điện Lực Đức Huệ 13:00 - 16:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rạch Sơn xã Hiệp Hòa Điện Lực Đức Huệ 13:00 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Rạch Bùi- Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty VT xăng dầu Quốc Minh Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 13:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Thuận Đạt Điện Lực Cần Giuộc 13:40 - 14:10

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Phương Yến Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Văn Tiên Điện Lực Đức Hòa 14:10 - 15:10

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY GIÀY TL Điện Lực Cần Giuộc 14:20 - 14:50

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY ATAD Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Văn Tám Điện Lực Cần Giuộc 15:00 - 15:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP Kết Cấu Thép Atad Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTy Cổ Phần Thép Bình Minh Điện Lực Cần Giuộc 15:50 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh 63 Hậu Thạnh Tây - ấp Phước Cường xã Hậu Thạnh Tây. Điện Lực Tân Thạnh 07:30 - 17:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2,3,4 xã Hòa Phú. Ấp 2 xã Bình Quới Điện Lực Châu Thành 07:30 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Mỹ Lạc, Long Thuận - Huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 08:00 - 11:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thái Thanh Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Phong xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 16:00

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu phố Rạch Bùi- Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Lập Thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:30

02-06-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Cty Đại Phát Tài Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 08:30 - 12:00

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
HKD Nguyễn Văn Lắm Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Thị Ngọc Nữ Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN Cty Hoàng Quốc Vinh Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Thuận - Huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 13:00 - 16:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN1 Cty Nhật Tiến Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Anh Bình Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Lập Thượng Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4, 5 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Trung Trực- Xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Phú Mỹ Vinh Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Phú Mỹ Vinh Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Tchion Chấn Hùng Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Bình và xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 06:00 - 06:15

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT Hậu Nghĩa, xã Tân Mỹ, Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Đông Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 17:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Mỹ, An Ninh Đông, Lộc Giang Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 17:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty DEHE, và 1 phần xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa Điện Lực Đức Huệ 07:00 - 17:00

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TTHH, xã Hiệp Hòa, xã AN Ninh Tây huyện Đức Hòa Điện Lực Đức Huệ 07:00 - 17:00

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 07:00 - 16:00

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Lương Văn Chấn, Nguyễn Văn Quá thuộc Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2- phường Khánh Hậu Điện Lực Tân An 07:30 - 12:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 16:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Năm Ngàn, Kinh Bích xã Tân Ninh; ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành Điện Lực Tân Thạnh 07:30 - 17:00

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Cả Sáu, Ấp Đình - xã Thạnh Phước Điện Lực Thạnh Hóa 08:00 - 16:00

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 15:30

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Cù Khắc Kiệm, Nguyễn Tấn Chính thuộc Kp Giồng Dinh - Phường Khánh Hậu, Ấp Ngãi Lợi B - xã Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 13:00 - 17:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Bình và xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 17:00 - 17:15

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 17:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã đức hòa đông Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 17:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HGĐ Nguyễn Khắc Huy Điện Lực Đức Huệ 07:00 - 17:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kp 3, 4, 6 - Phường 1; Kp Bình Đông 1, Bình Đông 2, Bình Đông 3 - Phường 3 Điện Lực Tân An 07:30 - 12:00

04-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CĐ Nông Nghiệp Điện Lực Tân An 07:30 - 08:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Buhler Asia Việt Nam Điện Lực Thủ Thừa 08:00 - 09:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TTCĐ, xã Tân Lân, Mỹ Lệ, Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch, toàn bộ xã Long Khê Điện Lực Cần Đước 08:00 - 15:00

04-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Lâm , Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 15:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Lamico Điện Lực Tân An 08:30 - 09:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Gia Lợi LA Điện Lực Tân An 09:30 - 10:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Ziran Non Woven Việt Nam Điện Lực Thủ Thừa 09:30 - 10:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Nhựa 04 Điện Lực Tân An 10:30 - 11:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 10:45 - 11:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hựu Thạnh Điện Lực Đức Hòa 11:00 - 14:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kp 1, Kp 2 - Phường 1 Điện Lực Tân An 13:00 - 16:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Đại Lục 1 Điện Lực Tân An 13:00 - 14:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP Thép Nguyễn Tín (3x3000)kVA Điện Lực Cần Đước 13:00 - 16:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Đức Thịnh 3 Điện Lực Thủ Thừa 13:00 - 14:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty DYNAMIC Điện Lực Tân An 14:00 - 15:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Nguyễn Huỳnh Lân 2 (50kVA) Điện Lực Cần Đước 14:30 - 15:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 14:30 - 15:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Lacashew 1 Điện Lực Tân An 15:00 - 16:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐL Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 15:45 - 16:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thảo Duy Điện Lực Tân An 16:00 - 17:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi tôm Trần Thị Bé Hạnh (50kVA) Điện Lực Cần Đước 16:00 - 17:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN QUỐC VIỆT Điện Lực Châu Thành 07:30 - 08:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long An

Lịch Cúp Điện Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cty TNHH Thịnh Long Chem Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà trọ Hằng Điện Lực Đức Hòa 15:10 - 16:10

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Chi nhánh Công ty Cổ phần TM DV Phan Duy Điện Lực Bến Lức 15:00 - 16:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Kỹ Nghệ Việt Nam Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đồn Công an KCN Xuyên Á Điện Lực Đức Hòa 14:00 - 15:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, 3, 4 xã Long Hòa Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Ủy ban xã Nhơn Hòa Lập - ấp Bùi Thắng xã Nhơn Hòa Lập Điện Lực Tân Thạnh 14:00 - 17:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Long An Brothers Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH TMSX Cẩm Đạt Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu phố 2 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm Điện Lực Bến Lức 11:00 - 13:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY MINH TUẤN Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
C. Bộ Binh Đức Huệ Điện Lực Đức Huệ 10:30 - 11:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD nhà trọ Sáng Điện Lực Đức Hòa 10:10 - 11:10

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thuận Thuận Thành Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Lý Minh Thành Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Nâu - Xã Vĩnh Trị và Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 12:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty kết cấu thép Đại Đô Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 10:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Vững Phát LA Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Lập Thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Bình An - Huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 08:00 - 16:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Nam Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:30

31-05-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Một phần xã Tân Tập ,xã Phước Vĩnh Đông Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tuyến dân cư Tân Lập – một phần ấp Cây Sao, Bằng Lăng xã Tân Lập Điện Lực Tân Thạnh 07:30 - 17:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp 1B xã An Thạnh Điện Lực Bến Lức 07:00 - 17:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung tâm viễn thông Đức Hòa Điện Lực Đức Hòa 15:20 - 16:10

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty trục cao su Việt Roll Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Phương Huỳnh Điện Lực Đức Hòa 14:10 - 15:10

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP S New Rice Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nhà trọ Phước Lộc Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Châu Anh Phong Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T266/1 Công Viên Kênh 28 Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Thạnh - Huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 13:00 - 16:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên Điện Lực Bến Lức 13:00 - 17:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Nam Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 17:00

30-05-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Cty Đại Vĩnh Tiến Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Xuân Hùng Điện Lực Đức Hòa 10:10 - 11:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà trọ Hoài Thương Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Gia Thành Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD cá thể Nguyễn Văn Toàn Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 10:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Sỹ Trung Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Lộc Giang Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đình, Ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước Điện Lực Thạnh Hóa 08:00 - 16:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Long Thạnh - Huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 08:00 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Nhị Thành - Huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 08:00 - 16:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Chánh xã Bình Hòa Bắc Điện Lực Đức Huệ 07:30 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh Điện Lực Tân Hưng 07:30 - 16:30

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Phước Lại Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Thạnh Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Hai Vụ - ấp Hai Vụ xã Kiến Bình. Điện Lực Tân Thạnh 07:30 - 17:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Trung Vĩnh Xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thái Quang - Xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 07:26 - 07:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 8 xã Lương Hòa Điện Lực Bến Lức 07:00 - 17:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã An Thạnh Điện Lực Bến Lức 07:00 - 11:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm ,Thuận Thành,Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 16:00 - 16:30

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm ,Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 16:00 - 16:30

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
TSTL Nguyễn Quốc Dũng Điện Lực Tân An 16:00 - 17:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Chăn Nươi Thế An Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Thị Út Điện Lực Tân An 15:00 - 16:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Huỳnh Minh Sang Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Minh Quân Điện Lực Tân An 14:00 - 15:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty thiết bị điện LME VN Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty phân bón Sư Tử Vàng Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Grand Ho VN Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Thị Thu Nga Điện Lực Tân An 13:00 - 14:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thái Bình Trung, xã Thái Trị và một phần xã Vĩnh Bình, xã Tuyên Bình, một phần Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 11:30 - 11:34

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Dư Lâm Vina Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Tân Xuân Lương Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Quang Vinh Điện Lực Tân An 10:00 - 11:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Sport Land Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Cư Xá Đương Hiệp Hòa Điện Lực Đức Huệ 09:00 - 11:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Mạnh Hùng Điện Lực Tân An 09:00 - 10:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thiên Nam Long An Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Kim Lỗi Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 13:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Đình Viên Điện Lực Tân An 08:00 - 09:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:00

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm ,Thuận Thành,Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:00

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Ấp Cả Môn, xã Vĩnh Thạnh Điện Lực Tân Hưng 07:30 - 16:30

29-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2& 5 xã Phước Tân Hưng Điện Lực Châu Thành 07:30 - 18:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh 30/4 - ấp Đá Biên xã Kiến Bình. Điện Lực Tân Thạnh 07:30 - 17:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Ấp 1 Mỹ An huyện thủ thừa Điện Lực Tân An 07:00 - 16:00

29-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp 10 xã Lương Hòa Điện Lực Bến Lức 07:00 - 17:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Tập Điện Lực Cần Giuộc 17:45 - 18:15

28-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Toàn bộ KCN Tân KIm Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KCN Long Hậu Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng, Hiệp Hòa, Tân Mỹ Điện Lực Đức Hòa 16:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Mỹ, Hiệp Hòa, An Ninh Tây, An Ninh Đông, Lộc Giang Điện Lực Đức Hòa 16:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty CP ICT PLUS Điện Lực Cần Giuộc 14:30 - 15:10

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hòa Đông Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT THÁI VĂN THỨC . Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 14:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Long Hậu, Long Hậu mở rộng. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ Phường 4 trừ Kp Bình Yên Đông 1; Kp Xuân Hòa 1, Xuâ Hòa 2- Phường 6, Một phần phường Tân Khánh, Khánh Hậu, xã Lợi Bình Nhơn Điện Lực Tân An 07:00 - 17:00

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ KCN Tân KIm Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 07:30

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đức Hòa Đông Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Hậu Nghĩa, Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng, Đức Hòa Thượng, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Hòa Khánh Tây Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật