Lịch cúp điện Đức Hòa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đức Hòa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đức Hòa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đức Hòa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đức Hòa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
CS SX KD Tủ Kim Ngọc Hoa Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 10:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Sức Ép Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hòa Thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 12:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hòa Thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:30

01-06-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:30

01-06-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Cty thuốc BVTV OMEGA Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CSSX Vân Thái Sơn Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 11:40

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Phú Mỹ Vinh Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH SX BB Giấy Hiệp Vĩnh Phong Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD nhà trọ Thúy Duy Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY SAMSON-KCN3 Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 17:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Phương Yến Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Văn Tiên Điện Lực Đức Hòa 14:10 - 15:10

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY ATAD Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP Kết Cấu Thép Atad Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thái Thanh Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Lập Thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:30

02-06-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Cty Đại Phát Tài Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Văn Lắm Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Thị Ngọc Nữ Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN Cty Hoàng Quốc Vinh Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN1 Cty Nhật Tiến Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Anh Bình Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Lập Thượng Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 17:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Phú Mỹ Vinh Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Phú Mỹ Vinh Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Tchion Chấn Hùng Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Hậu Nghĩa, xã Tân Mỹ, Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Đông Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 17:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Mỹ, An Ninh Đông, Lộc Giang Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 17:00

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty DEHE, và 1 phần xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa Điện Lực Đức Huệ 07:00 - 17:00

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TTHH, xã Hiệp Hòa, xã AN Ninh Tây huyện Đức Hòa Điện Lực Đức Huệ 07:00 - 17:00

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 17:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã đức hòa đông Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 17:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hựu Thạnh Điện Lực Đức Hòa 11:00 - 14:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Khánh Nam Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 16:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hòa Thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hòa Hạ Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa - Long An

Lịch Cúp Điện Đức Hòa Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cty TNHH Thịnh Long Chem Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà trọ Hằng Điện Lực Đức Hòa 15:10 - 16:10

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Kỹ Nghệ Việt Nam Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đồn Công an KCN Xuyên Á Điện Lực Đức Hòa 14:00 - 15:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Long An Brothers Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH TMSX Cẩm Đạt Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY MINH TUẤN Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD nhà trọ Sáng Điện Lực Đức Hòa 10:10 - 11:10

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thuận Thuận Thành Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Lý Minh Thành Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty kết cấu thép Đại Đô Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 10:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Vững Phát LA Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Lập Thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Nam Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:30

31-05-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Trung tâm viễn thông Đức Hòa Điện Lực Đức Hòa 15:20 - 16:10

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty trục cao su Việt Roll Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Phương Huỳnh Điện Lực Đức Hòa 14:10 - 15:10

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP S New Rice Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nhà trọ Phước Lộc Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 14:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Châu Anh Phong Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Nam Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 17:00

30-05-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Cty Đại Vĩnh Tiến Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Xuân Hùng Điện Lực Đức Hòa 10:10 - 11:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhà trọ Hoài Thương Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Gia Thành Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD cá thể Nguyễn Văn Toàn Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 10:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Sỹ Trung Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Lộc Giang Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Chăn Nươi Thế An Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Huỳnh Minh Sang Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty thiết bị điện LME VN Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty phân bón Sư Tử Vàng Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Grand Ho VN Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Dư Lâm Vina Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Tân Xuân Lương Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Sport Land Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thiên Nam Long An Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Kim Lỗi Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 13:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng, Hiệp Hòa, Tân Mỹ Điện Lực Đức Hòa 16:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Mỹ, Hiệp Hòa, An Ninh Tây, An Ninh Đông, Lộc Giang Điện Lực Đức Hòa 16:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hòa Đông Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hòa Đông Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Hậu Nghĩa, Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng, Đức Hòa Thượng, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Hòa Khánh Tây Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Hậu Nghĩa, Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng, Đức Hòa Thượng, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Lập Hạ Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Mỹ Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 18:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Hậu Nghĩa Điện Lực Đức Hòa 07:00 - 16:00

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty thép Hưng Thịnh LA Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH SX TM DV XNK Đại Dương LA Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Vina Hưng Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Mái Nhà Xanh Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS gia công cơ khí Gia Cường Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Tân Hoa Thịnh Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Huỳnh Thị Cẩm Linh Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Việt Tiến Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty thép Hưng Á Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Ngô Kim Năm Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty cao su nhựa Việt Úc Đệ Nhị Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Hòa Khánh Tây Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:30

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Cp Sơn I Chi VN Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Năng lượng Thiên Thanh Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Mặt trời Ree Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTy Thép Hùng Vân Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Khang Dương Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Mỹ Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Phương Nam Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Good Solar Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty NL xanh Lâm Hoàng Nam Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty NL xanh Lâm Hoàng Nam Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Liên Hưng Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP Bell Việt nam Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP Bell Việt nam Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 12:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV ĐMT Nhơn Tân 2 Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV ĐMT Nhơn Tân 1 Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Nam Việt Hưng Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Huê Phát Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV Việt Phú Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thành Đạt Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Thành Đạt Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Công nghệ sinh học Đại Nghĩa-LA Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Phạm Việt Tiến Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Tân Minh Lợi Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty LG T6/1 ĐS 11 HS 3+4 Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Đức Hòa, xã Hựu Thạnh Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 16:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH SX-TM thiết bị điện Thái Hoàng Long An Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 09:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hòa Thượng Điện Lực Đức Hòa 08:00 - 12:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Diamond Treasure Group Điện Lực Đức Hòa 15:40 - 16:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Cty Kỳ Mỹ Điện Lực Đức Hòa 14:40 - 15:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Cty dệt Đông Quang Điện Lực Đức Hòa 13:50 - 14:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Công ty TNHH Sơn Sanq Tito Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Cty Quốc Thái Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 16:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Cty dệt Đông Quang Điện Lực Đức Hòa 13:00 - 13:40

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Cty CP dệt may Đông Khánh Điện Lực Đức Hòa 10:50 - 11:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
HKD Đặng Văn Hiền Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Cty Đỉnh Phong Điện Lực Đức Hòa 09:10 - 09:50

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Cty TNHH FwuJiResins Điện Lực Đức Hòa 08:30 - 11:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật