Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thị trấn Tân Hưng, một phần xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A Điện lực Huyện Tân Hưng 03:30 - 03:45

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã: Vĩnh Đại, Vĩnh Châu A, Vĩnh Bửu; Ấp: Cả Sách, Cả Nổ, Cả Cát, xã Vĩnh Lợi và một phần: ấp Bào Chứa, ấp Bào Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường Điện lực Huyện Tân Hưng 04:00 - 19:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
xã Vĩnh Thạnh; một phần thị trấn Tân Hưng; ấp Hưng Thành, ấp Hưng Thuận xã Hưng Thạnh Điện lực Huyện Tân Hưng 04:00 - 19:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Một phần ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi và một phần ấp Cái Môn, xã Vĩnh Thạnh Điện lực Huyện Tân Hưng 04:00 - 19:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh Điện lực Huyện Tân Hưng 04:00 - 19:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, một phần ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh Điện lực Huyện Tân Hưng 04:00 - 19:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Hưng Hà, xã Hưng Điền, một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận, ấp Bưng Ràm, ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B và Cambodia Điện lực Huyện Tân Hưng 04:00 - 19:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Một phần thị trấn Tân Hưng, một phần xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu A Điện lực Huyện Tân Hưng 18:00 - 19:15

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An

Lịch Cúp Điện Tân Hưng Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh Điện lực Huyện Tân Hưng 08:20 - 16:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Tân Hưng 07:30 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp: Cả Sách, Cả Nổ, Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Châu A Điện lực Huyện Tân Hưng 07:30 - 17:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần: ấp 2, xã Vĩnh Châu B; một phần ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu A Điện lực Huyện Tân Hưng 08:30 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 7, xã Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng Điện lực Huyện Tân Hưng 08:30 - 11:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tố, ấp Bàu Chứa, xã Thạnh Hưng, TX Kiến Tường Điện lực Huyện Tân Hưng 11:00 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ hợp tác trạm bơm điện ấp Vĩnh Bửu, ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại Điện lực Huyện Tân Hưng 09:30 - 10:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở thu mua phế liệu PÉT VĂN NHỚ, xã Vĩnh Đại Điện lực Huyện Tân Hưng 08:30 - 09:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện ấp Cây Me, xã Hưng Điền Điện lực Huyện Tân Hưng 15:30 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Trạm Bơm xã Hưng Điền B, xã Hưng Điền B Điện lực Huyện Tân Hưng 13:30 - 14:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Long, xã Hưng Hà Điện lực Huyện Tân Hưng 11:00 - 11:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại Điện lực Huyện Tân Hưng 08:30 - 11:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Bơm Điện KT3, xã Thạnh Hưng Điện lực Huyện Tân Hưng 08:30 - 09:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hưng Tân, xã Hưng Thạnh Điện lực Huyện Tân Hưng 13:30 - 16:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần: ấp Hưng Trung, ấp Hưng Tân, xã Hưng Thạnh Điện lực Huyện Tân Hưng 08:00 - 11:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hiệp Thạnh, Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Kinh cũ và một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B; ấp Tre 1, ấp Ba Gò, xã Hưng Điền Điện lực Huyện Tân Hưng 08:15 - 16:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hiệp Thạnh, Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 06:30 - 07:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 06:30 - 07:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 7 Xã Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 09:30 - 10:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B, một phần ấp 4, xã Thạnh Hưng Điện lực Huyện Tân Hưng 08:00 - 10:30

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Tân Hưng, thanh Phú Long, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 06:30 - 07:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Tân Hưng, thanh Phú Long, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 06:30 - 07:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B Điện lực Huyện Tân Hưng 08:30 - 11:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vĩnh Ân, ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại Điện lực Huyện Tân Hưng 08:30 - 15:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ hợp tác bơm điện tổ số 31 ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B Điện lực Huyện Tân Hưng 15:30 - 16:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HTổ Hợp Tác Trạm Bơm xã Hưng Điền B, xã Hưng Điền B Điện lực Huyện Tân Hưng 13:30 - 14:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Phát - TH, xã Thạnh Hưng Điện lực Huyện Tân Hưng 10:30 - 11:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Bơm Điện KT3, xã Thạnh Hưng Điện lực Huyện Tân Hưng 08:30 - 09:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tố, ấp Bàu Chứa, xã Thạnh Hưng, TX Kiến Tường Điện lực Huyện Tân Hưng 15:30 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ hợp tác trạm bơm điện ấp Vĩnh Bửu, ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại Điện lực Huyện Tân Hưng 13:30 - 14:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở thu mua phế liệu PÉT VĂN NHỚ, xã Vĩnh Đại Điện lực Huyện Tân Hưng 10:30 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở MB Tol - Sắt Hà Nam Định, Khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng Điện lực Huyện Tân Hưng 08:30 - 09:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp tác Vĩnh Ngân, xã Vĩnh Lợi Điện lực Huyện Tân Hưng 15:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ hợp tác trạm bơm điện Thuận Lợi, xã Vĩnh Châu A Điện lực Huyện Tân Hưng 13:30 - 14:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện ấp Rọc Năng, xã Vĩnh Châu A Điện lực Huyện Tân Hưng 10:30 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tiệm sửa chữa máy Thanh Xuân, ấp 5, xã Vĩnh Châu B Điện lực Huyện Tân Hưng 08:30 - 09:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, một phần ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh Điện Lực Tân Hưng 07:30 - 16:30

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện ấp Cây Me, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 15:30 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Bơm Điện Tre I, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 13:30 - 14:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Tân Thành - Lò Gạch, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 10:30 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Bơm Điện Thủy Lợi, xã Hưng Thạnh Điện Lực Tân Hưng 08:30 - 09:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Long, xã Hưng Hà Điện Lực Tân Hưng 11:00 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lò rượu Hai Day, thị trấn Tân Hưng Điện Lực Tân Hưng 08:30 - 09:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật