Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trạm bơm Anh Thái, ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà Điện Lực Tân Hưng 08:30 - 09:30

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp: Bào Chứa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, ấp Võ Văn Be, ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh Bửu và một phần ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại Điện Lực Tân Hưng 08:30 - 16:00

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An

Lịch Cúp Điện Tân Hưng Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, Một phần ấp Vàm Gừa và một phần ấp 4, xã Vĩnh Bửu Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 11:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTy tấn hưng vn Điện Lực Đức Hòa 10:00 - 10:40

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cái Môn, xã Vĩnh Thạnh Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 11:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NHÁNH RẼ XAY XÁT TẤN HƯNG Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 13:30

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, một phần ấp 2, xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 16:30

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
cty tân hùng cơ Điện Lực Đức Hòa 14:00 - 14:40

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật