Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận, xã Hưng Điền B Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 15:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu Điện Lực Tân Hưng 07:30 - 09:30

06-04-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Cụm dân cư xã Vĩnh Châu A Điện Lực Tân Hưng 10:00 - 12:00

06-04-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hà Hưng, xã Hưng Hà Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 10:00

07-04-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố Gò Thuyền và một phần Khu Phố Gò Thuyền A, thị trấn Tân Hưng Điện Lực Tân Hưng 13:30 - 15:30

07-04-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng - Long An

Lịch Cúp Điện Tân Hưng Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp 4, một phần ấp 2, xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 14:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận, xã Hưng Điền B Điện Lực Tân Hưng 07:30 - 11:30

17-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hà Thanh, Hà Long, xã Hưng Hà Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 15:00

16-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện Bùi Văn Cương, ấp Tre 1, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 14:30 - 15:30

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện Tổ Hợp Tác Số 10, ấp Kênh Mới, xã Hưng Điền B Điện Lực Tân Hưng 13:30 - 14:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bơm nước ruộng Huỳnh Thanh Xuân, ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B Điện Lực Tân Hưng 11:00 - 11:30

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện Nguyễn Văn Côi, ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B Điện Lực Tân Hưng 10:00 - 10:30

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Cổ phần Đô thị Tân Hưng, ấp Cái Bát, xã Vĩnh Thạnh Điện Lực Tân Hưng 08:30 - 09:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B, một phần ấp 4, xã Thạnh Hưng Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 12:00

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện xã Vĩnh Châu B Điện Lực Tân Hưng 15:30 - 16:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở xay xác Nguyễn Hữu Lập, xã Vĩnh Lợi Điện Lực Tân Hưng 13:30 - 14:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện Kênh Sườn 79, xã Vĩnh Châu A Điện Lực Tân Hưng 09:00 - 11:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà Điện Lực Tân Hưng 08:30 - 11:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện: Tổ Hợp Tác Trạm Bơm Điện ấp Rọc Năng; Hợp tác xã nông nghiệp Thành Đạt, xã Vĩnh Châu A Điện Lực Tân Hưng 09:00 - 15:00

03-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Trạm bơm điện Tổ Hợp Tác Kênh T5, xã Hưng Thạnh Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 11:00

28-02-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần ấp Gò pháo , xã Hưng Điền B Điện Lực Tân Hưng 08:30 - 11:30

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B; một phần ấp Ba Gò, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 13:00 - 15:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hưng Thuận, xã Hưng Thạnh và một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 10:30

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 10:30

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 11:00

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ hợp tác Trạm bơm điện ấp 1/5, xã Vĩnh Châu A Điện Lực Tân Hưng 14:30 - 15:00

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ hợp tác Trạm bơm điện kênh học viện, xã Vĩnh Châu A Điện Lực Tân Hưng 13:30 - 14:00

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện T44 Hợp Tác Xã Hưng Phát, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 15:30 - 16:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện T23 Hợp Tác Xã Hưng Phát, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 14:30 - 15:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Cổ phần Đô thị Tân Hưng, thị trấn Tân Hưng Điện Lực Tân Hưng 14:00 - 15:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Lâm Đồng Long An, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 13:30 - 14:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cục Thuế tỉnh Long An (Chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng-Tân Hưng), thị trấn Tân Hưng Điện Lực Tân Hưng 13:00 - 13:30

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ngân Hàng nông nghiệp và PTNTVN - CN huyện Tân Hưng, thị trấn Tân Hưng Điện Lực Tân Hưng 11:30 - 12:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện Tổ Hợp Tác Bơm Nước 831, thị trấn Tân Hưng Điện Lực Tân Hưng 10:30 - 11:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện Nguyễn Văn Cần, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 10:30 - 11:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TTrạm bơm điện Tổ Hợp tác Hòa Phát, xã Vĩnh Châu B Điện Lực Tân Hưng 09:30 - 10:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện Phạm Văn Tài, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 09:30 - 10:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện Công ty TNHH Nghiên cứu và SX Giống ứng dụng CNC Hưng Thịnh, xã Hưng Thạnh Điện Lực Tân Hưng 08:30 - 09:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện Tổ hợp tác Vĩnh Tân, xã Vĩnh Thạnh Điện Lực Tân Hưng 08:30 - 09:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm bơm điện T3D Tổ hợp tác Thắng Lợi, xã Thạnh Hưng Điện Lực Tân Hưng 08:00 - 11:30

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật