Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
HKD Nguyễn Vũ Tài Điện lực Huyện Thủ Thừa 08:00 - 09:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Thành Đạt Điện lực Huyện Thủ Thừa 09:30 - 10:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ HKD Nguyên Hồng Điện lực Huyện Thủ Thừa 10:50 - 11:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ HKD Trần Văn Phương Điện lực Huyện Thủ Thừa 13:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ HKD Đỗ Thị Hồng Điện lực Huyện Thủ Thừa 14:30 - 15:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Thành Long An - khu vực NMXLNT Việt Phát trạm 750kVA Điện lực Huyện Thủ Thừa 15:40 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 07:30 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ NM Khánh Tâm Điện lực Huyện Thủ Thừa 08:00 - 09:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Cty Quốc Gia Điện lực Huyện Thủ Thừa 09:30 - 10:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Cty Hòa Thuận Phát Điện lực Huyện Thủ Thừa 10:50 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Thanh Phúc -Chi Nhánh Xuân Đào Điện lực Huyện Thủ Thừa 13:00 - 14:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 13:30 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Giếng G10 Điện lực Huyện Thủ Thừa 14:30 - 15:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ HKD Nguyễn Thanh Tùng Điện lực Huyện Thủ Thừa 15:40 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 07:30 - 16:30

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 07:30 - 16:30

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ Công ty TNHH MTV ISLAND OKAVN Thắng Lợi Điện lực Huyện Thủ Thừa 08:00 - 09:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ HKD Huỳnh Thị Thu Trang Điện lực Huyện Thủ Thừa 09:30 - 10:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Chi Cục Thuế huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 10:50 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ HKD Phạm Hùng Điện lực Huyện Thủ Thừa 13:00 - 14:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ HKD Nguyễn Hào Điện lực Huyện Thủ Thừa 14:30 - 15:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Công ty TNHH Hưng Nhân Khang Điện lực Huyện Thủ Thừa 15:40 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 07:30 - 16:30

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An

Lịch Cúp Điện Thủ Thừa Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Lợi Bình Nhơn-TP Tân An, Xã Mỹ An, Mỹ Phú huyện Thủ Thừa và 1 phần xã Tân Đông, Tân Tây huyện Thạnh Hóa Điện lực Thành phố Tân An 17:50 - 18:05

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ KCN Hòa Bình, xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 07:30 - 08:30

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Lợi Bình Nhơn-TP Tân An, Xã Mỹ An, Mỹ Phú huyện Thủ Thừa và 1 phần xã Tân Đông, Tân Tây huyện Thạnh Hóa Điện lực Thành phố Tân An 06:00 - 06:20

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Phường 5 TPTA; một phần xã BìnhThạnh, xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 17:00 - 17:30

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vàm Kinh, xã Bình An - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 08:00 - 12:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 07:30 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Long Thuận, Long Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 07:30 - 12:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 13:30 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 07:30 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Thủ Thừa - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 15:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Ba Lá Xanh Điện lực Huyện Thủ Thừa 13:00 - 14:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Garage Hiền Điện lực Huyện Thủ Thừa 10:00 - 11:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Sơn Lập Phát Điện lực Huyện Thủ Thừa 08:00 - 09:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Đỗ Trình Thoại, Đặng Ngọc Sương, Trần Văn Ngàn và Huỳnh Thị Mai thuộc Xã Hướng Thọ Phú-TP Tân An và một phần Ấp Bà phổ xã Bình Thạnh huyện Thủ Thừa Điện Lực Tân An 08:00 - 17:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
XX Phước An; một phần Ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Điện Lực Tân An 08:00 - 11:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 13:00 - 16:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa Điện Lực Tân An 08:00 - 12:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Bình Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật