Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 12:00

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhà Dài, ấp An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 13:30 - 17:00

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Nhà máy Trí Mai Điện Lực Thủ Thừa 08:00 - 11:00

01-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ HKD Hưng Phát Điện Lực Thủ Thừa 10:00 - 12:00

01-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

04-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:00 - 17:00

05-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Mỹ An- huyện Thủ Thừa Điện Lực Tân An 08:00 - 16:30

05-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:00 - 17:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:00 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa - Long An

Lịch Cúp Điện Thủ Thừa Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ khách hàng thuộc trạm 560kVA NLMTMN Hòa Bình Điện Lực Thủ Thừa 08:00 - 12:00

29-11-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 17:00

29-11-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật