123 Lịch cúp điện Tân Thạnh - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Tân Thạnh - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Thạnh - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Thạnh - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Thạnh - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Thạnh - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cụm dân cư Tân Thành - ấp 3 xã Tân Thành. Điện lực Huyện Tân Thạnh 08:00 - 12:30

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Thành + xã Tân Long + xã Long Thuận + xã Long Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 17:00 - 17:30

27-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh - Long An

Lịch Cúp Điện Tân Thạnh Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ xã Tân Hòa (trừ Ấp Đông Nam); Kinh 27/3 - ấp Trại Lòn Nam xã Nhơn Ninh. Điện lực Huyện Tân Thạnh 07:30 - 17:30

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ Cty TNHH TMSX DVCK Tân Tân Thành Điện lực Huyện Thủ Thừa 11:00 - 12:30

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Cty TNHH TMSX DVCK Tân Tân Thành Điện lực Huyện Thủ Thừa 09:30 - 10:30

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Thủ Thừa, xã Bình An, xã Tân Thành, xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 07:30 - 17:00

13-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh và một phần xã Phú Cường thị xã Cai Lậy Điện lực Huyện Tân Thạnh 04:00 - 18:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh. Điện lực Huyện Tân Thạnh 04:00 - 18:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh, một phần xã Tân Lập huyện Mộc Hóa và một phần xã Thạnh Hưng thị xã Kiến Tường Điện lực Huyện Tân Thạnh 04:00 - 18:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh Điện lực Huyện Tân Thạnh 04:00 - 18:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Toàn bộ khu vực xã Tân Lập, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa. Điện lực Huyện Mộc Hóa 04:00 - 18:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực Phường 2, thị xã Kiến Tường; Toàn bộ khu vực xã Tân Lập, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa. Điện lực Huyện Mộc Hóa 04:00 - 18:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Hộ sản xuất Huỳnh Chí Thành - Ấp Ngọc Ân xã Hậu Thạnh Tây Điện lực Huyện Tân Thạnh 15:00 - 16:30

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Minh Luân - Ấp Bằng Lăng xã Tân Ninh. Điện lực Huyện Tân Thạnh 13:00 - 14:30

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Hộ sản xuất Lê Thị Hường - Ấp Cây Sao xã Tân Lập. Điện lực Huyện Tân Thạnh 10:00 - 11:30

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cty CP SXTM Trí Việt - Ấp Cái Tôm xã Kiến Bình Điện lực Huyện Tân Thạnh 07:30 - 09:30

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 xã Tân Thành, một phần Ấp Huỳnh Tịnh xã Nhơn Hòa Lập. Điện lực Huyện Tân Thạnh 13:30 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hải Hưng, Kinh Đạo xã Tân Lập Điện lực Huyện Tân Thạnh 08:00 - 12:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nguyễn Rớt xã Hậu Thạnh Đông. Điện lực Huyện Tân Thạnh 13:30 - 16:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5 thị trấn Tân Thạnh. Điện lực Huyện Tân Thạnh 07:30 - 12:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh 30/04 – Ấp Đá Biên xã Kiến Bình; ấp Đá Biên xã Thạnh Phước - Thạnh Hóa. Điện lực Huyện Tân Thạnh 08:00 - 15:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5 thị trấn Tân Thạnh. Điện lực Huyện Tân Thạnh 08:00 - 13:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Đá, ấp Tân Thiết, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa; Một phần khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Điện lực Huyện Mộc Hóa 11:30 - 11:45

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Đá, ấp Tân Thiết, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa; Một phần khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Điện lực Huyện Mộc Hóa 07:00 - 07:15

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 5 xã Tân Thành. Điện lực Huyện Tân Thạnh 08:00 - 15:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Tân Thành Phát Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 09:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 xã Tân Thành Điện lực Huyện Tân Thạnh 08:00 - 15:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Kinh Giữa, Tân Long, Xóm Cò xã Nhơn Ninh, ấp Kinh Tè, Kinh Đứng xã Tân Ninh, ấp 1,2,3 xã Tân Thành và ấp Bằng Lăng xã Tân Lập. Điện lực Huyện Tân Thạnh 16:30 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Cây Sao, Trương Công Ý, Kinh Nhà Thờ xã Tân Lập, một phần ấp Nguyễn Tán xã Nhơn Hòa Lập. Điện lực Huyện Tân Thạnh 07:30 - 16:30

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Kinh Giữa, Tân Long, Xóm Cò xã Nhơn Ninh, ấp Kinh Tè, Kinh Đứng xã Tân Ninh, ấp 1,2,3 xã Tân Thành và ấp Bằng Lăng xã Tân Lập. Điện lực Huyện Tân Thạnh 06:30 - 07:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CS Tân Thành Phát Điện lực Huyện Cần Đước 15:30 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Thành Long An - khu vực NMXLNT Việt Phát trạm 750kVA Điện lực Huyện Thủ Thừa 15:40 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ CÔNG AN HUYỆN MỘC HÓA, ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa Điện lực Huyện Mộc Hóa 11:30 - 12:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa Điện lực Huyện Thủ Thừa 13:30 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Tân Thành Phát Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 10:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Tân Thành Long Điện lực Huyện Cần Đước 16:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Thành - huyện Thủ Thừa Điện Lực Thủ Thừa 07:30 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tổ Hợp Tác Tân Thành - Lò Gạch, xã Hưng Điền Điện Lực Tân Hưng 10:30 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật