Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Mộc Hóa - Long An

Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hộ Võ Thị Ý, Ấp Bình Nam, Xã Bình Hòa Trung, Huyện Mộc Hóa Điện lực Huyện Mộc Hóa 07:30 - 09:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Võ Thị Ý, Khu phố 2, Thị trấn Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hóa Điện lực Huyện Mộc Hóa 09:30 - 10:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ CÔNG AN HUYỆN MỘC HÓA, ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa Điện lực Huyện Mộc Hóa 11:30 - 12:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ NGUYỄN THÀNH LUÂN, ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa Điện lực Huyện Mộc Hóa 14:00 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây, Huyện Mộc Hóa Điện lực Huyện Mộc Hóa 07:30 - 09:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Nam, Xã Bình Hòa Trung, Huyện Mộc Hóa Điện lực Huyện Mộc Hóa 09:30 - 10:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa Điện lực Huyện Mộc Hóa 10:30 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 1, thị trấn Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hóa Điện lực Huyện Mộc Hóa 13:00 - 14:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, Xã Bình Hòa Đông, Huyện Mộc Hóa Một Phần ấp Gò Dồ Nhỏ, Xã Bình Thạnh, Huyện Mộc Hóa Điện lực Huyện Mộc Hóa 14:30 - 15:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An

Lịch Cúp Điện Mộc Hóa Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hộ Cty Minh Hùng, ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa. Điện lực Huyện Mộc Hóa 15:00 - 16:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ HKD Khang Linh, ấp 3, xã Tân Lập, Mộc Hóa. Điện lực Huyện Mộc Hóa 13:30 - 14:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO Trạm Trường THPT Thiên Hộ Dương, khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 11:30 - 12:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cty TNHH SXKD Giầy Da Anh Cường , ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 09:30 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Đại Thành 4, ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 07:30 - 09:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Điện lực Huyện Mộc Hóa 07:30 - 12:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 4, khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường. Điện Lực Mộc Hóa 14:30 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1, khu phố 3, khu phố 4, phường 1, thị xã Kiến Tường. Điện Lực Mộc Hóa 11:30 - 13:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1, khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường. Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 10:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Trường THCS và THPT BPT , khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Điện Lực Mộc Hóa 15:00 - 16:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Họp TXSX & DV NN Bình Hòa, ấp 1, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa. Điện Lực Mộc Hóa 13:30 - 14:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ BÊNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐỒNG THÁP MƯỜI , khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường. Điện Lực Mộc Hóa 11:30 - 12:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ UBND Xã Tân Lập, ấp 2, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa. Điện Lực Mộc Hóa 09:30 - 10:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cty CP CTN & MT Kiến Tường, khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường. Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 09:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật