Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Mộc Hóa - Long An

Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 11:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 13:00 - 14:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 14:30 - 16:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Hòa Tây, xã Bình Hòa Trung, Bình Hòa Đông, Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 06:56 - 07:00

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Phường 1, 2 thị xã kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 07:00 - 17:30

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Lập, Tân Thành, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 07:00 - 17:30

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 16:30

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Bình Hòa Tây, xã Bình Hòa Trung, Bình Hòa Đông, Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 17:45 - 17:49

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Bình Hiệp, Bình Tân thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 07:00 - 16:30

10-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mộc Hóa - Long An

Lịch Cúp Điện Mộc Hóa Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Bình Nam, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 14:30 - 16:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 13:00 - 14:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 10:30 - 11:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Tây, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 09:00 - 10:30

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Nam, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 09:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 14:30 - 16:30

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đông, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 13:00 - 14:30

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 10:00 - 11:30

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 10:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật