Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đức và một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 10:00

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 10:30 - 12:30

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 14:00 - 16:30

30-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Đông, Bình Tây xã Mỹ Bình. ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

02-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình Tây, một phần ấp Bình Hòa xã Bình Trinh Đông Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

02-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp 2 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 10:00

04-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 08:30 - 16:30

04-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 10:00 - 16:30

04-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An

Lịch Cúp Điện Tân Trụ Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Khu Phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

29-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh. Một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân Trụ 12:00 - 16:00

29-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:30

29-11-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật