Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Thanh Phong xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 16:00

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 08:30 - 12:00

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 4, 5 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Tân Bình và xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 06:00 - 06:15

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 07:00 - 16:00

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Tân Bình và xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 17:00 - 17:15

03-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 09:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 10:00 - 11:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 13:45 - 14:15

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Tân Phước Tây Điện Lực Tân Trụ 14:30 - 15:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 15:15 - 15:45

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 16:00 - 16:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:30

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 08:45 - 09:45

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây Điện Lực Tân Trụ 10:00 - 11:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 14:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 14:15 - 15:15

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 08:45 - 09:45

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 10:00 - 11:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 14:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây Điện Lực Tân Trụ 14:15 - 15:15

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây Điện Lực Tân Trụ 15:30 - 16:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An

Lịch Cúp Điện Tân Trụ Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 08:30 - 10:30

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 16:00

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 2,3 xã Tân Bình, ấp Bình Hòa, Bình Đông xã Bình Trinh Đông Điện Lực Tân Trụ 07:00 - 17:00

27-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Bình Trinh Đông , Tân Phước Tây và Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 06:00 - 06:15

27-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Bình, xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 17:00 - 17:15

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
xã Tân Bình và xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:00 - 17:00

23-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Tân Bình, xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 06:00 - 06:15

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Cơ Sở Việt Long, HKD Huỳnh Công Khương, HKD Lê Thị Hồng Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 15:00

20-05-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
xã Tân Bình, xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:00 - 17:00

20-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Tân Bình và xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 15:00 - 19:00

19-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Tân Bình và xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 06:00 - 06:15

15-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Tân Bình và xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 16:45 - 17:00

13-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1+2 xã Tân Phước Tây Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1+2 xã Tân Phước Tây Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh và một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân Trụ 13:30 - 16:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh và một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hòa xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 13:30 - 16:00

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 14:00 - 15:30

06-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3,4,5 xã Tân Phước Tây Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 09:00

06-05-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 16:00

06-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Khu Phố Tân Bình Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 15:00 - 16:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 13:30 - 14:30

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đông xã Bình Trinh Đông Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố Bình Lợi Thị Trấn Tân trụ Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh. Ấp Bình Đông Bình Tây xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 17:00 - 17:10

15-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 3,4,5,6 xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 07:00 - 17:00

15-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh. Ấp Bình Đông Bình Tây xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 06:00 - 06:10

15-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
HKD Võ Văn Thanh Triều Điện Lực Tân Trụ 13:30 - 16:30

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Đức Định Trường An Điện Lực Tân Trụ 15:00 - 16:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Thanh Cảnh Điện Lực Tân Trụ 13:30 - 14:30

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Phước Nghĩa Điện Lực Tân Trụ 10:30 - 11:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Bùi Văn Nhờ Điện Lực Tân Trụ 09:45 - 10:15

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Mai Bá Giăng Điện Lực Tân Trụ 09:00 - 09:30

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Mai Bá Đẩm Điện Lực Tân Trụ 08:15 - 08:45

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Viễn Thông Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2,3 xã Tân Bình, ấp Bình Hòa, Bình Đông xã Bình Trinh Đông Điện Lực Tân Trụ 07:00 - 17:00

08-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Bình Đông xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây, và Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 07:00 - 09:00

08-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
HKD Trần Công Sương Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Huỳnh Dư 1 Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2,3 xã Tân Bình. Ấp Bình Hòa, Bình Đông xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây và xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 17:45 - 18:00

02-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Thị Trấn Tân Trụ, xã Bình Trinh Đông, Đức Tân và Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 17:30 - 17:45

02-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Thị Trấn Tân Trụ, xã Bình Trinh Đông, Đức Tân và Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 05:15 - 05:30

02-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Nhơn Thạnh trung, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Bình Lãng và xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 05:00 - 18:00

02-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây và Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 05:00 - 05:15

02-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Tân Phước Tây, xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:30

01-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp 2,3 xã Tân Bình. Ấp Bình Hòa, Bình Đông xã Bình Trinh Đông Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:30

01-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xay xát Phước Lợi Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Lê Ngọc Chắn Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Huỳnh Dư 2 Điện Lực Tân Trụ 15:00 - 16:30

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Huỳnh Dự Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 15:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH HUỲNH TÀI ĐỨC Điện Lực Tân Trụ 10:00 - 11:30

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
XAY XÁT THỊNH VƯỢNG Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 09:30

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 14:30 - 15:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Văn Hưng Điện Lực Tân Trụ 13:45 - 14:15

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Thị Tiên Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 13:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Phước Nghĩa Điện Lực Tân Trụ 11:00 - 11:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Bùi Văn Nhờ Điện Lực Tân Trụ 10:15 - 10:45

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Mai Bá Giăng Điện Lực Tân Trụ 09:30 - 10:00

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Mai Bá Đẩm Điện Lực Tân Trụ 08:45 - 09:15

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Tây xã Mỹ Bình Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 09:30

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Bình và ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:00 - 16:30

18-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Bình Điện xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Điện, một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xay xát Phước Lợi Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Hữu Tâm Điện Lực Tân Trụ 16:00 - 16:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Anh Thuận Điện Lực Tân Trụ 15:15 - 15:45

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Tuấn Vương Điện Lực Tân Trụ 14:30 - 15:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Văn Phú Điện Lực Tân Trụ 13:45 - 14:15

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Tấn Thành Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 13:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Hợp Điện Lực Tân Trụ 10:30 - 11:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Thuật 1 Điện Lực Tân Trụ 09:45 - 10:15

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Võ Giang Huyền Điện Lực Tân Trụ 09:00 - 09:30

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Văn Hòa Điện Lực Tân Trụ 08:15 - 08:45

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trụ sở VKSND Huyện Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
VP trụ sở Huyện Ủy huyện Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 15:30 - 16:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật