Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Công Ty Huỳnh Dư Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Huỳnh Dư 2 Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Phước Lợi 3 Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Hồng Gia Phú, Công ty Hồng Gia Vy 1 Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Di Tích Vàm Nhựt Tảo Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 09:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Công Đấu Điện Lực Tân Trụ 10:00 - 11:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THPT Tân Trụ 2 Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 15:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Ngọc Hải Điện Lực Tân Trụ 15:30 - 16:30

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Thị Mộng Nhi Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 09:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Phạm Văn Khen Điện Lực Tân Trụ 10:00 - 11:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Khôi Minh Phát Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 15:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Minh Luân Điện Lực Tân Trụ 15:30 - 16:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Tân Trụ Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Khu Phố Tân Bình Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Trinh Đông Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Bình và ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 17:00 - 17:05

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
CN Công Ty TNHH Niệm và chế tạo máy ngành Niệm Hưng Thịnh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 10:00

14-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 07:00 - 16:00

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Tân Bình và ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 06:30 - 06:35

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 16:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt 3 LBFCO Nhánh rẽ Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành - Tân Trụ Điện Lực Châu Thành 14:00 - 14:40

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đông xã Bình Trinh Đông Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Hợp Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

07-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

07-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 09:30

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 16:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Tây xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Đức Tân và ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 13:35 - 13:45

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Đức Tân và xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 11:00 - 13:30

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
xã Đức Tân và ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 06:00 - 06:10

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Khu Phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:30

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Điện xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 16:00 - 16:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 15:00 - 15:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Văn Ngọ Điện Lực Tân Trụ 14:00 - 14:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Phạm Công Hiển Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 13:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 10:00 - 11:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 09:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Một Điện Lực Tân Trụ 16:00 - 16:30

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Võ Văn Cẩu Điện Lực Tân Trụ 15:15 - 15:45

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Ngọc Hải Điện Lực Tân Trụ 14:30 - 15:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Mai Thị Men Điện Lực Tân Trụ 13:45 - 14:15

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Non Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 13:30

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Đỗ Thị Ngọc 1 Điện Lực Tân Trụ 10:30 - 11:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Đoàn Thị Buôn Điện Lực Tân Trụ 09:45 - 10:15

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Phan Thị Bảy Điện Lực Tân Trụ 09:00 - 09:30

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Trần Công Minh Điện Lực Tân Trụ 08:15 - 08:45

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Dũng Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Phạm Quốc Thuận Điện Lực Tân Trụ 16:00 - 16:30

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Thị Thu Điện Lực Tân Trụ 15:15 - 15:45

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Chọn Điện Lực Tân Trụ 14:30 - 15:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Trần Quốc Dân Điện Lực Tân Trụ 13:45 - 14:15

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Bùi Đức Niềm Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 13:30

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Lê Hoàng Đạt Thịnh Điện Lực Tân Trụ 10:30 - 11:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Võ Quang Huy Điện Lực Tân Trụ 09:45 - 10:15

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Chi cục thuế Huyện Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 09:00 - 09:30

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Văn Dũ Điện Lực Tân Trụ 08:15 - 08:45

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Bùi Thanh Giang Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 16:00 - 16:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Đức Tân và ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 10:00

10-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ Điện Lực Tân Trụ 08:30 - 11:30

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 09:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 08:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU TĐC AN NHỰT TÂN Điện Lực Tân Trụ 15:30 - 16:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Anh Thư VN Điện Lực Tân Trụ 14:00 - 14:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân. Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Tân Bình và một phần ấp 1 xã Lạc Tấn Điện Lực Tân Trụ 08:30 - 11:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân. Một phần ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 11:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật