Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Khu Phố Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 17:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ - Long An

Lịch Cúp Điện Tân Trụ Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp 4, 5 xã Lạc Tấn Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 16:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 11:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THPT Lạc Tấn Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 16:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Cấp 3 Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 11:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 08:00 - 17:00

17-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 xã Tân Bình Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 10:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình An xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 11:00 - 12:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 10:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
công Ty Bảo Đài Điện lực Huyện Tân Trụ 08:00 - 17:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 17:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Tân Bình Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Lạc Tấn Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

04-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 17:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đông xã Bình Trinh Đông Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 xã Tân Bình Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh và một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình An và Thanh Phong xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 17:00

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 08:00 - 12:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Lê Tấn Trường Điện lực Huyện Đức Huệ 08:30 - 09:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Phong xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 08:00 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Bình và một phần ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh Điện lực Huyện Tân Trụ 06:00 - 06:15

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Đức Tân Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Điện xã Bình Tịnh Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Tân Bình và ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh Điện lực Huyện Tân Trụ 17:30 - 17:45

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Tân Bình và ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh Điện lực Huyện Tân Trụ 06:00 - 06:15

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn Điện lực Huyện Tân Trụ 13:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Bình An, Thanh Phong xã Bình Lãng Điện lực Huyện Tân Trụ 08:00 - 11:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 5 xã Tân Phước Tây Điện lực Huyện Tân Trụ 14:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Điện xã Bình Tịnh Điện lực Huyện Tân Trụ 10:00 - 14:00

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 5 xã Tân Phước Tây Điện lực Huyện Tân Trụ 07:30 - 09:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Điện xã Bình Tịnh Điện Lực Tân Trụ 13:00 - 16:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 xã Tân Bình Điện Lực Tân Trụ 07:30 - 11:30

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TSTL Dương Thị Yến Ngọc Điện Lực Tân Trụ 13:30 - 15:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ Sở Nguyễn Thị Lệ, HKD Trần Văn Trọn Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 10:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL LÊ VĂN CẨM, TSTL Lê Hoài Tình Điện Lực Tân Trụ 08:00 - 10:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật