Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Kiến Tường - Long An

Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An

Lịch Cúp Điện Kiến Tường Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Cả Gừa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 15:30

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 13:00 - 15:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 11:30

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP6, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 14:30 - 16:30

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP1, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 13:00 - 14:30

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 10:30 - 11:30

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 09:30 - 10:30

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 09:30

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa Điện Lực Mộc Hóa 05:30 - 18:30

22-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 14:30

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cái Sậy, Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 15:30

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cái Sậy, Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 13:00 - 14:30

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cái Sậy, Phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 11:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 13:30 - 16:30

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 14:00

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 15:30

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP5, Phường 1, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 13:00 - 15:30

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP5, Phường 1, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 11:30

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bắc Chan 1, ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 17:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 10:00 - 11:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 09:00 - 10:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 08:00 - 09:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kp6, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 14:00 - 15:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kp1, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 13:00 - 14:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kp3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 10:00 - 11:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kp5, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 09:00 - 10:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kp5, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 08:00 - 09:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 11:30

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP5, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 16:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cái Cát, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 13:00 - 16:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 5, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 16:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông lễ, xã Bình Hiệp,thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 10:00 - 11:30

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP3 Phường 1, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 09:00 - 10:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP6, Phường 2, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 08:00 - 09:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 14:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 10:00 - 15:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 09:30 - 10:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Điện Lực Mộc Hóa 08:30 - 09:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 11:30

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 4, Phường 3, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 15:30 - 16:30

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 1, Phường 1 thị xã Kiến Tường, tỉnh long An Điện Lực Mộc Hóa 10:30 - 11:30

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 1, Phường 2 thị xã Kiến Tường, tỉnh long An Điện Lực Mộc Hóa 09:30 - 10:30

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 5, Phường 2, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 08:30 - 09:30

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP5, Phường 2, thị xã Kiến Tường Điện Lực Mộc Hóa 08:30 - 09:30

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật