Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Kiến Tường - Long An

Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã: Vĩnh Đại, Vĩnh Châu A, Vĩnh Bửu; Ấp: Cả Sách, Cả Nổ, Cả Cát, xã Vĩnh Lợi và một phần: ấp Bào Chứa, ấp Bào Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường Điện lực Huyện Tân Hưng 04:00 - 19:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Toàn bộ khu vực huyện Tân Thạnh, một phần xã Tân Lập huyện Mộc Hóa và một phần xã Thạnh Hưng thị xã Kiến Tường Điện lực Huyện Tân Thạnh 04:00 - 18:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Toàn bộ khu vực Phường 2, thị xã Kiến Tường; Toàn bộ khu vực xã Tân Lập, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa. Điện lực Huyện Mộc Hóa 04:00 - 18:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực Phường 1, Phường 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường; Toàn bộ khu vực xã Bình hòa Tây, xã Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa Đông, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa. Điện lực Huyện Mộc Hóa 04:00 - 18:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực Phường 1, Phường 2, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 04:00 - 18:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực xã Tuyên Thạnh, Xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 04:00 - 18:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực xã Bình Hiệp, xã Bình Tân, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường; Toàn bộ khu vực xã Bình Hòa Tây, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa. Điện lực Huyện Mộc Hóa 04:00 - 18:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường - Long An

Lịch Cúp Điện Kiến Tường Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Cái Cát, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 07:30 - 15:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 07:30 - 15:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 07:30 - 15:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tố, ấp Bàu Chứa, xã Thạnh Hưng, TX Kiến Tường Điện lực Huyện Tân Hưng 11:00 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5, Phường 2, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 13:00 - 15:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1, khu phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 11:30 - 12:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO Trạm Trường THPT Thiên Hộ Dương, khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 11:30 - 12:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cty TNHH SXKD Giầy Da Anh Cường , ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 09:30 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Đại Thành 4, ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường. Điện lực Huyện Mộc Hóa 07:30 - 09:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ sản xuất Nguyễn Văn Tố, ấp Bàu Chứa, xã Thạnh Hưng, TX Kiến Tường Điện lực Huyện Tân Hưng 15:30 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 4, khu phố 5, phường 2, thị xã Kiến Tường. Điện Lực Mộc Hóa 14:30 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1, khu phố 3, khu phố 4, phường 1, thị xã Kiến Tường. Điện Lực Mộc Hóa 11:30 - 13:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1, khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường. Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 10:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ BÊNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐỒNG THÁP MƯỜI , khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường. Điện Lực Mộc Hóa 11:30 - 12:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cty CP CTN & MT Kiến Tường, khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường. Điện Lực Mộc Hóa 07:30 - 09:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật