123 Lịch cúp điện Thạnh Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Thạnh Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thạnh Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thạnh Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thạnh Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thạnh Hóa - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp 1 - xã Thủy Tây Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 - xã Thủy Tây Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 16:00

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Hiệp và ấp 61 - xã Thuận Bình Điện lực Huyện Thạnh Hóa 06:00 - 18:00

28-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa - Long An

Lịch Cúp Điện Thạnh Hóa Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp 3 - xã Tân Tây Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 16:30

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1 - xã Tân Đông Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Hòa xã Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã mỹ an, xã mỹ phú huyện thủ thừa; một phần ấp 1; ấp 2 xã Tân Đông Huyện Thạnh Hoá tỉnh long an Điện lực Thành phố Tân An 18:00 - 18:30

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã mỹ an, xã mỹ phú huyện thủ thừa; một phần ấp 1; ấp 2 xã Tân Đông Huyện Thạnh Hoá tỉnh long an Điện lực Thành phố Tân An 17:30 - 18:00

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Thủy Đông, xã Tân Tây và xã Tân Đông Điện lực Huyện Thạnh Hóa 17:30 - 18:30

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Thạnh An, xã Thủy Đông, xã Tân Tây và xã Tân Đông Điện lực Huyện Thạnh Hóa 17:30 - 18:30

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã mỹ an, xã mỹ phú huyện thủ thừa; một phần ấp 1; ấp 2 xã Tân Đông Huyện Thạnh Hoá tỉnh long an Điện lực Thành phố Tân An 06:30 - 07:00

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã mỹ an, xã mỹ phú huyện thủ thừa; một phần ấp 1; ấp 2 xã Tân Đông Huyện Thạnh Hoá tỉnh long an Điện lực Thành phố Tân An 06:00 - 06:30

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Thủy Đông, xã Tân Tây và xã Tân Đông Điện lực Huyện Thạnh Hóa 06:00 - 07:00

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Các xã Thạnh An, xã Thủy Đông, xã Tân Tây và xã Tân Đông Điện lực Huyện Thạnh Hóa 06:00 - 07:00

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 1, 2 - xã Tân Tây Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 16:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp 4, 5 xã Thạnh Hòa Điện lực Huyện Bến Lức 13:00 - 16:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần ấp 1, 2 xã Thạnh Hòa Điện lực Huyện Bến Lức 08:30 - 11:30

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đình - xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 16:30

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đình, ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

13-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Lợi, xã Bình Đức, một phần ấp 8, 9, 10 xã Lương Hòa, một phần ấp 4, 5 xã Thạnh Đức Điện lực Huyện Bến Lức 07:00 - 16:30

13-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 3 - xã Thủy Tây Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 16:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 Thủy Tây Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 16:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4 - xã Thạnh An Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 16:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Đoàn Mỹ Long Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TSTL Nguyễn Tài Bương Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Diễm Thành Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:00 - 11:30

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Dương Văn Mẫn Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 09:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 1, 2 - xã Tân Đông Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 13:00

03-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần quốc lộ 62, xã lợi bình nhơn tp tân an, xã mỹ an , xã mỹ phú huyện thủ th7uwfa và một phần xã tân đông, tân tây huyện thạnh hoá Điện lực Thành phố Tân An 08:00 - 13:00

03-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần xã lợi bình nhơn tp tân anl xã Mỹ An, Mỹ Phú Huyện Thủ thừa và 1 phần xã Tân đông , tân tây huyện Thanh Hóa Điện lực Thành phố Tân An 17:50 - 18:10

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần xã lợi bình nhơn tp tân anl xã Mỹ An, Mỹ Phú Huyện Thủ thừa và 1 phần xã Tân đông , tân tây huyện Thanh Hóa Điện lực Thành phố Tân An 06:00 - 06:20

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn khu vực huyện Thạnh Hóa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 04:00 - 18:00

23-06-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Một phần ấp 2, 3 - xã Tân Hiệp Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP ĐT & PT Vĩnh Hằng Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 14:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBĐ Ấp 3 xã Thạnh An Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:00 - 10:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, 3 - xã Tân Hiệp Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trang Trại Bảy Thạnh Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 09:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Út Dũng Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
XX Bùi Tiến Đạt Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:00 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Lê Thị Liêm Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 09:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đình - xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 16:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 - xã Tân Hiệp Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:00 - 11:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 61 - xã Thuận Bình Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 09:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 15:00 - 16:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 14:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:00 - 11:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 09:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vườn Xoài - xã Thuận Nghĩa Hòa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 15:00 - 16:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vườn Xoài - xã Thuận Nghĩa Hòa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 14:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vườn Xoài - xã Thuận Nghĩa Hòa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:00 - 11:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vườn Xoài - xã Thuận Nghĩa Hòa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 09:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh 30/04 – Ấp Đá Biên xã Kiến Bình; ấp Đá Biên xã Thạnh Phước - Thạnh Hóa. Điện lực Huyện Tân Thạnh 08:00 - 15:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Thạnh Hóa 15:00 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Ông Quới, xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 14:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Ông Quới, xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:00 - 11:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 09:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Tân Đông Điện lực Huyện Thạnh Hóa 11:00 - 13:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, 3, 4 - xã Thạnh An Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 10:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 4, xã Tân Hiệp Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Trình Văn Ấm Điện lực Huyện Thạnh Hóa 15:00 - 16:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Phan Văn Đàng Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 14:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Quế Lâm Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:45 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Đức Vạn Thành Điện lực Huyện Thạnh Hóa 09:30 - 10:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Hóa 14:30 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 14:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:15 - 11:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 - xã Thủy Tây Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 10:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 2, thị trấn Thạnh Hóa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 07:30 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Doanh nghiệp tư nhân Ba Đực Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH MTV SX XNK Núi Xanh Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 4 - xã Tân Tây Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 16:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Phú Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 10:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Hoài Dũng Điện lực Huyện Thạnh Hóa 15:00 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Diễm Thành Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:30 - 14:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CTY TNHH SXDV Phú Hưng Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:30 - 11:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty thủy sản Hồng Phượng Điện lực Huyện Thạnh Hóa 09:00 - 09:45

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Võ Thanh Tùng Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 08:45

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 - xã Thạnh An Điện lực Huyện Thạnh Hóa 07:30 - 16:30

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Lợi Bình Nhơn-TP Tân An, Xã Mỹ An, Mỹ Phú huyện Thủ Thừa và 1 phần xã Tân Đông, Tân Tây huyện Thạnh Hóa Điện lực Thành phố Tân An 17:50 - 18:05

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Lợi Bình Nhơn-TP Tân An, Xã Mỹ An, Mỹ Phú huyện Thủ Thừa và 1 phần xã Tân Đông, Tân Tây huyện Thạnh Hóa Điện lực Thành phố Tân An 06:00 - 06:20

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3,4 Xã Thạnh Hòa Điện lực Huyện Bến Lức 13:00 - 14:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1, 2 Xã Thạnh Hòa Điện lực Huyện Bến Lức 10:30 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4, 5 Xã Thạnh Hòa Điện lực Huyện Bến Lức 08:30 - 10:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, 3 - xã Tân Hiệp Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cả Cỏ, ấp Thạnh Lập - xã Thạnh Phú; Ấp Cả Sáu, ấp Đình - xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Thạnh Hóa 07:30 - 16:30

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 4, 5 xã Thạnh Hòa Điện lực Huyện Bến Lức 15:00 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 - xã Tân Đông Điện lực Huyện Thạnh Hóa 14:30 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 - xã Tân Tây Điện lực Huyện Thạnh Hóa 13:00 - 14:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 - xã Tân Hiệp Điện lực Huyện Thạnh Hóa 10:00 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vườn Xoài - xã Thuận Nghĩa Hòa Điện lực Huyện Thạnh Hóa 08:00 - 09:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT Bảy Thạnh Điện Lực Thạnh Hóa 13:00 - 14:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Chi nhánh Cty TNHH Dư Hoài Điện Lực Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Hòa - xã Thủy Đông Điện Lực Thạnh Hóa 08:00 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật