Lịch cúp điện Mỹ Lộc - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Mỹ Lộc - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Mỹ Lộc - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Mỹ Lộc - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Mỹ Lộc - Cần Giuộc - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Cần Giuộc Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, một phần Xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm, Thuận Thành, Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc , Phước Hậu, Phước Lâm. Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, một phần Xã Mỹ Lộc, Phước Hậu, Phước Lâm, Thuận Thành, Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc , Phước Hậu, Phước Lâm. Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm Điện Lực Cần Giuộc 08:00 - 16:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn, một phần xã Mỹ Lộc, Phước lâm, Thuận Thành , Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn, một phần xã Mỹ Lộc, Phước lâm, Thuận Thành , Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc . Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 17:00

09-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc , Phước Lâm , Phước Hậu, Thị Trấn cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 17:30 - 18:00

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc , Phước Lâm , Phước Hậu, Thị Trấn cần Giuộc Điện Lực Cần Giuộc 06:00 - 06:30

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 16:00

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Thuận Thành. Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 16:00

19-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thị Trấn Cần Giuộc ,xã Mỹ Lộc , Phước Lâm , Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 05:00 - 05:30

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn , xã Mỹ Lộc, Thuận Thành, phước Lâm , Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 17:00 - 17:30

12-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn , xã Mỹ Lộc, Thuận Thành, phước Lâm , Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

12-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị Trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc. Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 17:30

12-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thị Trấn Cần Giuộc ,xã Mỹ Lộc , Phước Lâm , Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 05:00 - 05:30

12-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Hậu , Phước Lâm, Thuận Thành Điện Lực Cần Giuộc 17:30 - 18:00

02-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Hậu , Phước Lâm. Điện Lực Cần Giuộc 17:30 - 18:00

02-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Hậu , Phước Lâm, Thuận Thành Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 08:00

02-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Hậu , Phước Lâm. Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 08:00

02-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 18:00

02-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Long An Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 18:00

02-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm,Thuận Thành,Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 16:30 - 17:00

25-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm,Thuận Thành,Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

25-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 17:00

25-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn , xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 16:30 - 17:00

18-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn , xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 07:00

18-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 06:30 - 17:00

18-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm ,Thuận Thành,Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 16:00 - 16:30

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm ,Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 16:00 - 16:30

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:00

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm ,Thuận Thành,Phước Hậu. Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 08:00

29-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Lộc Phước Lâm , Phước Hậu, Thuận Thành Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 17:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Lộc Phước Lâm , Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 17:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Lộc, Phước Lâm, Thuận Thành Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

14-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 14:50 - 15:50

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc,Phước Lâm , Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 16:30 - 17:00

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, xã Mỹ Lộc,Phước Lâm , Phước Hậu Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 07:30

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phước Hậu ,Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 16:30

25-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:00 - 16:30

25-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 16:30

22-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

20-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

13-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

13-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 13:00 - 16:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lộc Điện Lực Cần Giuộc 07:30 - 11:30

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật