Lịch cúp điện Cần Đước - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cần Đước - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cần Đước - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cần Đước - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cần Đước - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Long Mỹ, Tân Mỹ, Cầu Tam Binh xã Mỹ Lệ Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

01-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Nhánh rẽ Công ty Thép Tây Nam 2 Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:30

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ Công ty Thép Tây Nam Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:30

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ Công ty Thiên Lộc Thành Điện Lực Cần Đước 15:00 - 16:30

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Cầu Làng, Cầu Tam Binh xã Mỹ Lệ Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

03-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mộ phần ấp Mỹ Tây, Cầu Chùa xã Mỹ Lệ và một phần ấp 6 xã Tân Trạch Điện Lực Cần Đước 09:00 - 11:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mộ phần ấp 1B xã Long Sơn Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mộ phần ấp 1B xã Long Sơn, ấp 1A xã Tân Trạch Điện Lực Cần Đước 15:00 - 16:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước - Long An

Lịch Cúp Điện Cần Đước Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cơ Sở Phạm Hữu Tiến Điện Lực Cần Đước 14:00 - 15:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi tôm Ngô Quốc Tam (50kVA) Điện Lực Cần Đước 13:00 - 13:45

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Nguyễn Hồng Chương (50kVA) Điện Lực Cần Đước 11:00 - 11:45

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Viên (50kVA) Điện Lực Cần Đước 10:00 - 10:45

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Nhàn (50kVA) Điện Lực Cần Đước 09:00 - 09:45

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Nguyễn Huỳnh Lân (50kVA) Điện Lực Cần Đước 08:00 - 08:45

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Long Cang Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phước Vĩnh, Xoài Đôi, Long Thanh xã Long Trạch; ấp Long Giêng xã Phước Hậu Điện Lực Cần Đước 09:00 - 11:30

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Công ty Thiên Lộc Thành Điện Lực Cần Đước 15:00 - 16:30

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH SX va TM Thép Tây Nam Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:30

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nr Công ty TNHH SX va TM Thép Tây Nam 2 Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:30

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Hữu Phúc 5 Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ TSTL Nguyễn Văn Mầu Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu 1A, 2, 3 TTCĐ Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

25-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu 1A, 1B, 2, 3 TTCĐ Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

25-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Long Sơn Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phước Vĩnh xã Long Trạch Điện Lực Cần Đước 10:30 - 12:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cầu Xây xã Long Trạch Điện Lực Cần Đước 08:00 - 10:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4, 5 xã Long Hòa Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xoài Đôi xã Long Trạch Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4, 5 xã Long Hòa Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4A xã Tân Trạch Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1A xã Tân Trạch Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Khu CN Cầu Tràm Điện Lực Cần Đước 07:00 - 17:00

19-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần ấp 3, 4 xã Long Hòa Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Nhì xã Tân Chánh Điện Lực Cần Đước 10:30 - 12:00

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Phước Đông và một phần Khu 4 TTCĐ Điện Lực Cần Đước 08:00 - 10:00

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chợ xã Long Hựu Đông Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông, Ông Rèn xã Long Hựu Đông Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Đào xã Long Hựu Đông Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:30

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Phước Tuy Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Phước Tuy Điện Lực Cần Đước 08:00 - 10:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Thoại xã Tân Lân Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đình xã Tân Chánh Điện Lực Cần Đước 08:00 - 10:30

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Long Khê Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:30

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Long Hòa Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3, 4 xã Long Khê Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:30

14-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 6 xã Phước Tuy Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:30

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty An Hóa Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

12-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần ấp 6,7 xã Phước Đông Điện Lực Cần Đước 15:00 - 16:30

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu Tây Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tây xã Long Hựu Tây Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:30

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông xã Long Hựu Đông Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6,7 xã Phước Đông Điện Lực Cần Đước 08:00 - 10:00

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6,7 xã Phước Đông Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:30

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Thanh Phong (TBA 2x400kVA) Điện Lực Cần Đước 16:00 - 16:45

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Thanh Phong Điện Lực Cần Đước 15:00 - 15:45

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Misa Điện Lực Cần Đước 14:00 - 14:45

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH SX TM Bảo Bảo (1250kVA) Điện Lực Cần Đước 11:00 - 11:45

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Vạn Phúc Lộc (3x50kVA) Điện Lực Cần Đước 10:00 - 10:45

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Cổ Phần Sametel (1250kVA) Điện Lực Cần Đước 09:00 - 09:45

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 5 (1250kVA) Điện Lực Cần Đước 16:00 - 16:45

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 4 (1250kVA) Điện Lực Cần Đước 15:00 - 15:45

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Elite Global Realty Estate Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP Năng Lượng Xanh Kim Tín 1 (1250kVA) Điện Lực Cần Đước 14:00 - 14:45

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN DNTN SX TM XNK Tư Sơn Điện Lực Cần Đước 11:00 - 11:45

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty cổ phần năng lượng xanh Hưng Thịnh, Tiến Lộc, Tiến Phát Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Lâm Phong (1000kVA) Điện Lực Cần Đước 10:00 - 10:45

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHHH MTV Lâm Phong (400kVA) Điện Lực Cần Đước 09:00 - 09:45

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN Công ty CP Kim Tín 2000kVA, 3000kVA Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:00

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Trần Quang Nam Điện Lực Cần Đước 15:30 - 16:30

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Minh Khương Điện Lực Cần Đước 15:30 - 16:30

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Hải Điện Lực Cần Đước 14:00 - 15:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, 6 xã Phước Đông Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Văn Phẩm Điện Lực Cần Đước 14:00 - 15:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui Điện Lực Cần Đước 11:00 - 12:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Phạm Thị Hiến Điện Lực Cần Đước 09:30 - 10:30

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi tôm Huỳnh Văn Điểm Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 7 xã Phước Đông Điện Lực Cần Đước 08:00 - 10:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Vinh Thạnh Điện Lực Cần Đước 08:00 - 11:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Long Cang Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, 2,3 xã Long Định Điện Lực Cần Đước 08:00 - 10:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi tôm Phạm Văn Gần (75kVA) Điện Lực Cần Đước 15:30 - 16:30

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Lợi (75kVA) Điện Lực Cần Đước 14:00 - 15:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Văn Hưng (630kVA) Điện Lực Cần Đước 11:00 - 12:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ TSTL Huỳnh Văn Hồng (75kVA) Điện Lực Cần Đước 09:30 - 10:30

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cửa hàng VLXD Mười Thòn (25kVA) Điện Lực Cần Đước 07:30 - 08:30

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Xây lắp điện I Miền Nam (400kVA) Điện Lực Cần Đước 15:30 - 16:30

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN Công ty Thiết Kế ĐTXD Thiên Hồng Phước (37.5kVA) Điện Lực Cần Đước 14:00 - 15:00

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ TSTL Lê Bá Thành Điện Lực Cần Đước 11:00 - 12:00

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ TSTL Trần Bá Phú Điện Lực Cần Đước 09:30 - 10:30

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu 1B, 1C TT Cần Đước Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

28-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Hộ TSTL Nguyễn Văn Lo Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:00

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu 1B, 1C TT Cần Đước, Ấp Nhà Thờ xã Tân Lân Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

27-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Long Sơn Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

25-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Cơ khí Tàu Thủy Sài Gòn Điện Lực Cần Đước 13:00 - 16:00

25-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1B xã Long Sơn Điện Lực Cần Đước 08:00 - 10:00

25-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TAVISA Điện Lực Cần Đước 08:00 - 11:00

25-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TTCĐ Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

24-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Long Cang Điện Lực Cần Đước 15:00 - 16:30

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4, 5 xã Long Hòa Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

23-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần TTCĐ Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

20-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần TTCĐ và toàn bộ xã Phước Đông, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây Điện Lực Cần Đước 14:00 - 17:00

18-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần TTCĐ, và toàn xã Phước Đông, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây Điện Lực Cần Đước 14:00 - 17:00

18-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp 1B xã Long Sơn Điện Lực Cần Đước 09:00 - 11:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân Điện Lực Cần Đước 09:00 - 11:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhà Thờ xã Tân Lân Điện Lực Cần Đước 09:00 - 11:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cầu Nhỏ xã Mỹ Lệ Điện Lực Cần Đước 09:00 - 11:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TTCĐ và xã Phước Đông Điện Lực Cần Đước 08:00 - 16:00

18-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Đào xã Long Hựu Đông Điện Lực Cần Đước 14:00 - 16:00

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật