Lịch cúp điện Cần Đước - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cần Đước - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cần Đước - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cần Đước - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cần Đước - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Phương Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5, 6 xã Phước Tuy Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 10:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Lưu Văn Cọp Điện lực Huyện Cần Đước 09:15 - 10:15

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phan Văn Kiếu Điện lực Huyện Cần Đước 10:30 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trại Nuôi Tôm Nguyễn Thị Tầm (Hộ Nuôi Tôm PhạmThị Kha) Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 14:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Hưng xã Long Hựu Tây Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV DV TM VT Hiệp Phương (TBA 320kVA) Điện lực Huyện Cần Đước 15:00 - 16:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN Công ty TNHH MTV NHư Lai Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chợ Trạm xã Mỹ Lệ Điện lực Huyện Cần Đước 09:00 - 11:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH SX TM Phú Sang Điện lực Huyện Cần Đước 09:15 - 10:15

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Lợi Thuận Phát Điện lực Huyện Cần Đước 10:30 - 11:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhan Trân Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 14:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Nhất xã Tân Chánh Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Thành Lợi 2 Điện lực Huyện Cần Đước 14:15 - 15:15

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Cơ khí Sáu Hòa 2 Điện lực Huyện Cần Đước 15:30 - 16:30

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Long Khê Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 10:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Công nghệ TTN Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH Thiên Duy Điện lực Huyện Cần Đước 10:00 - 11:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Long Khê Điện lực Huyện Cần Đước 10:30 - 11:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Long Khê Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HTPP VDA-HCM 2 (160kVA) Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 15:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HTPP VDA-HCM 3(25kVA) Điện lực Huyện Cần Đước 15:15 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Nhất Hưng Thành Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty XNK Trung Thành 4 Điện lực Huyện Cần Đước 09:15 - 10:15

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Hầm Đường Bộ Hải Vân Điện lực Huyện Cần Đước 10:30 - 11:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (3x50kVA) Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 14:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Kiến Thành Điện lực Huyện Cần Đước 14:15 - 15:15

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Sino Pacific Điện lực Huyện Cần Đước 15:30 - 16:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Phước Đông Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 10:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CNCty TNHH Highland Dragon 250 kVA Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:30

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty Thuận Kiều Vãi Điện lực Huyện Cần Đước 09:15 - 10:15

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hợp tác xã TTCN&TMDV Long Kim Điện lực Huyện Cần Đước 10:00 - 11:30

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Việt Nam Supply Solution & Trading Điện lực Huyện Cần Đước 10:30 - 11:30

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH SX TM DV Bao Bì Lâm Hưng Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 14:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP SX TM DV PNT Điện lực Huyện Cần Đước 14:15 - 15:15

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Thức ăn NoVa 560 kVA Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 16:30

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty Phân Bón Bình Điền (560+560+1500)kVA Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 15:30

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
NM Phân Bón Bình Điền 750 kVA Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 15:30

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Đước - Long An

Lịch Cúp Điện Cần Đước Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cty JIA HSIN 2500kVA - T6 Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NM Sản Xuất Thép TOPPRO Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 16:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty JIA HSIN 1500kVA - T2 Điện lực Huyện Cần Đước 11:00 - 13:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Nguyễn Huy Kha Điện lực Huyện Cần Đước 09:00 - 10:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty JIA HSIN 1500kVA - T1 Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 10:30

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa, Nhà Trường, Bà Thoại và toàn bộ ấp Rạch Bộng xã Tân Lân Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 11:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CN Thuận Đạo-Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) (1600+2x2000kVA) Điện lực Huyện Cần Đước 15:30 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Tân Thành Phát Điện lực Huyện Cần Đước 15:30 - 16:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CNCty TNHH Highland Dragon 800kVA Điện lực Huyện Cần Đước 14:15 - 15:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Vớ Gia Minh Điện lực Huyện Cần Đước 14:15 - 15:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Long Cang Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty CP SX TM DV Hiệp Tiến Phát Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 14:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty thực phẩm Việt Sinh Điện lực Huyện Cần Đước 10:30 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Tây Nam (TBA 560kVA) Điện lực Huyện Cần Đước 10:30 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1A xã Long Hòa Điện lực Huyện Cần Đước 10:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Thanh Phong (750kVA) Điện lực Huyện Cần Đước 09:15 - 10:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Huỳnh Văn Tâm (Inox Thành Tâm) Điện lực Huyện Cần Đước 09:15 - 10:15

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Thanh Phong Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Cơ sở Quốc Vinh Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4A xã Tân Trạch Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NM XX Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Điện lực Huyện Cần Đước 15:00 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Phước Đông Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty XNK Trung Thành 3 Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 14:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH SXCK TM Gia Hưng Điện lực Huyện Cần Đước 10:00 - 11:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Hoàng Tú Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Hưng xã Long Hựu Tây và một phần ấp Chợ xã Long Hựu Đông Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 10:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đại Thuận Thành Điện lực Huyện Cần Đước 15:30 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhôm Vạn Hạnh (Võ Thị Đượm) Điện lực Huyện Cần Đước 14:15 - 15:15

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, 3 xã Long Định Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
DNTN Cẩm Tú Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 14:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Trần Thoại Linh (150kVA) Điện lực Huyện Cần Đước 10:00 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS Nguyễn Văn Cưng Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, 1 xã Long Định Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 10:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường PTTH Cần Đước Điện lực Huyện Cần Đước 15:30 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phạm Thị Trước Điện lực Huyện Cần Đước 14:15 - 15:15

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Phước Đông Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD nuôi tôm Huỳnh Văn Dũng Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, 4 xã Long Hòa Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trại nuôi tôm Lê Văn Được Điện lực Huyện Cần Đước 10:30 - 11:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôI tôm Võ Văn Út Điện lực Huyện Cần Đước 09:15 - 10:15

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Lương Thành Long Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu 1C Thị trấn Cần Đước Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 10:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Thuận Nguyên Điện lực Huyện Cần Đước 07:30 - 14:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu 5, 6 TTCĐ Điện lực Huyện Cần Đước 09:00 - 14:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 7 xã Phước Đông Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 16:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2B xã Tân Ân và toàn bộ xã Phước Tuy Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 13:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Long Hưng xã Long Hựu Tây và một phần ấp Chợ xã Long Hựu Đông Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, 3 xã Phước Đông Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 10:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Long Khê Điện lực Huyện Cần Đước 15:00 - 16:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Long Khê Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 14:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Phước Vân Điện lực Huyện Cần Đước 10:00 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP Nước và Môi trường Cần Đước Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 16:30

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu 1B TTCĐ và một phần ấp bà Chủ xã Tân Lân Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 09:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Hòa, Long Trạch, Long Khê Điện lực Huyện Cần Đước 16:00 - 19:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KCN Thuận Đạo Mở Rộng, một phần xã Long Định Điện lực Huyện Cần Đước 16:00 - 19:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KCN Thuận Đạo Mở Rộng Điện lực Huyện Cần Đước 16:00 - 19:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nguyễn Huy KHa Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 16:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KCN Thuận Đạo Mở Rộng Điện lực Huyện Cần Đước 07:00 - 19:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KCN Thuận Đạo Mở Rộng, một phần xã Long Định, Long Cang, Phước Vân, Long Sơn, Long Hòa, Long Trạch Điện lực Huyện Cần Đước 07:00 - 19:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần KCN Long Định - Long Cang Điện lực Huyện Cần Đước 07:00 - 12:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Công ty TNHH Tân Thành Long Điện lực Huyện Cần Đước 16:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty vận tải Nam Việt Thuận Điện lực Huyện Cần Đước 14:15 - 15:45

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Cổ Phần Thực phẩm An Long Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH XD DV TM Kiến Thành-CN Phú Cường (3x50kVA) Điện lực Huyện Cần Đước 13:00 - 14:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Hường (HKD Tấn Tài) Điện lực Huyện Cần Đước 10:30 - 11:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN Công ty TNHH Giấy Lan Vi Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 10:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Lâm Phong 2 Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 11:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty CP IMG Phước Đông (250kVA) Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xay xát Lê Tấn Thượng Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Phước Đông Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 11:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Nội Thất Tân Lợi Phát (Cơ sở Gia Bảo) Điện lực Huyện Cần Đước 14:00 - 16:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Cơ Sở Nhựa Tiến Phát Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CN Công ty TNHH SX TM Đại Thành Lộc Điện lực Huyện Cần Đước 08:00 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Huyện Cần Đước-Trạm Bơm Kênh 5 Kiểu Điện Lực Cần Đước 16:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Doanh Nghiệp Tư Nhân Inox Tiến Đạt Điện Lực Cần Đước 14:15 - 15:45

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Minh Trí (160kVA) Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH San Hà (3x25)kVA Điện Lực Cần Đước 09:30 - 11:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Long Định Điện Lực Cần Đước 09:00 - 15:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cơ sở Trần Thoại Linh 2 (180kVA) Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xay xát Vạn An Điện Lực Cần Đước 16:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Sông Lam Điện Lực Cần Đước 16:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cán Cọ Minh Tiến Điện Lực Cần Đước 14:15 - 15:45

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung LA Điện Lực Cần Đước 14:15 - 15:45

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
SX Bánh Mì Nguyễn Thị Nhung Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Lê Văn Cư Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khối Y tế dự phòng trung tâm y tế huyện Cần Đước Điện Lực Cần Đước 10:30 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Nguồn Lực Thời Trang (Cơ Sở May Gia Công Đức Ngọc) Điện Lực Cần Đước 09:30 - 11:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Chi cục Thuế Cần Đước Điện Lực Cần Đước 09:15 - 10:15

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dệt Chiếu Việt Thắng Lợi Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Cơ Minh Sâm-Chi Nhánh Long An (Dương Văn Tỷ) Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đường N13 KCN CC Phước Đông Điện Lực Cần Đước 08:00 - 17:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
HNT Nguyễn Văn Khải 3 Điện Lực Cần Đước 15:00 - 16:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Lương Thành Long Điện Lực Cần Đước 15:00 - 16:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi tôm Trần Thị Nhung Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Phùng Minh Thành Điện Lực Cần Đước 13:00 - 14:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HKD Đỗ Văn Thiện Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trại nuôi tôm Lê Văn Được Điện Lực Cần Đước 10:00 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HNT Đỗ Thị Thu Quanh Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thanh Bạch 2 (Nguyễn Thị Hiệp) Điện Lực Cần Đước 08:00 - 09:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật