Lịch cúp điện Đức Huệ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đức Huệ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đức Huệ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đức Huệ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đức Huệ - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần ấp 6 xã Mỹ Bình Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 4 xã Bình Thành Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp Hòa Thuận xã Hiệp Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 16:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 1 xã Bình Hòa Nam Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:30

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ - Long An

Lịch Cúp Điện Đức Huệ Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần Ấp Voi xã Mỹ Thạnh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp Voi xã Mỹ Thạnh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 2 xã Bình Hòa Nam Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 2 xã Bình Thành Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 14:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 2 xã Bình Hòa Nam Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp Chánh xã Bình Hòa Bắc Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp An Hòa xã Bình Hòa Bắc Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp An Hòa xã Bình Hòa Bắc Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Di Tích Bình Thành Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THPT Mỹ Quý Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần xã Hiệp Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường THPT Đức Huệ Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 2 Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 2 xã MTĐ Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp Mỹ Lợi và ấp Voi, ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần KP 2 thị trấn Đông Thành Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần KP1 thị trấn Đông Thành Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Thị trấn Hiệp Hòa và xã Hiệp Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 07:00 - 12:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 2 xã Mỹ Quý Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp Sơn Lợi xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây18 Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 3 xã Mỹ Quý Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp An Hòa Xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CS chan nuoi Nguyen Truong Son Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 14:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ĐBP 865 MQT Điện lực Huyện Đức Huệ 10:30 - 11:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Cổ Phần Điện Mặt Trời Europlast Long An Điện lực Huyện Đức Huệ 09:00 - 10:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Song Anh Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 08:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần KP 2 thị trấn Đông Thành Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 3 xã Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 1 xã Bình Hòa Nam Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 1 xã Bình Hòa Nam Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 2 xã Bình Hòa Nam Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 5 xã Mỹ Thạnh Bắc Điện lực Huyện Đức Huệ 09:00 - 11:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp 5 xã Mỹ Thạnh Bắc Điện lực Huyện Đức Huệ 09:00 - 17:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp Hòa Bình 1 xã Hiệp Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần thị trấn Hiệp Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 16:30

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 4 Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Dragon Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 6 xã Mỹ Quý Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 3 xã Mỹ Quý Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 2 xã Mỹ Quý Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp An Thủy xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần KP 4 TT Đông Thành Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần thị trấn Hiệp Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 13:00 - 16:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Điện lực Huyện Đức Huệ 09:45 - 10:45

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH MTV Lê Tấn Trường Điện lực Huyện Đức Huệ 08:30 - 09:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần thị trấn Hiệp Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KV UB thị trấn Hiệp Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 07:00 - 16:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần xã Hiệp Hòa, xã Tân Phú Điện lực Huyện Đức Huệ 07:00 - 16:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 07:00 - 16:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần Ấp 3 xã Mỹ Thạnh Bắc Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 2 xã Mỹ Quý Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 3, 4 xã Mỹ Thạnh Bắc Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:30

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần Ấp An Hòa xã Bình Hòa Bắc Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 1 xã Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 3+4 xã Bình Hòa Hưng Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 16:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 16:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp Hòa Thuận xã Hiệp Hòa Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 16:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần Ấp An Hòa xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp An Thủy xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thủy Xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã An Ninh Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:30

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần ấp 6 xã Mỹ Quý Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây Điện lực Huyện Đức Huệ 08:00 - 11:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Anh Bình Điện lực Huyện Đức Huệ 14:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 3 xã Mỹ Thạnh Đông Điện lực Huyện Đức Huệ 07:30 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp Hòa Bình xã Hiệp Hòa Điện Lực Đức Huệ 14:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Chánh xã Bình Hòa Bắc, 1 phần ấp 2 xã Bình Hòa Nam Điện Lực Đức Huệ 14:00 - 17:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần ấp 3 xã Bình Thành Điện Lực Đức Huệ 14:00 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp Hòa Bình xã Hiệp Hòa Điện Lực Đức Huệ 08:00 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Ấp 1,2 xã Bình Hòa Hưng Điện Lực Đức Huệ 08:00 - 16:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Voi xã Mỹ Thạnh Tây Điện Lực Đức Huệ 14:00 - 17:00

06-05-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
1 phần KP 2 thị trấn Đông Thành Điện Lực Đức Huệ 07:30 - 11:00

06-05-2024

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật