Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Gò Châu Mai Xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T9/1 TB ấp Sậy Giăng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:20

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T9A/2 TBĐ Kênh 500 Điện Lực Vĩnh Hưng 09:50 - 10:30

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T63A/2 HTXNN Hưng Phú Điện Lực Vĩnh Hưng 11:00 - 12:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T66/1 TB Cái Cỏ 1 Điện Lực Vĩnh Hưng 14:00 - 14:40

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T29A/28 HTX TMDV NN Cây Trôm Điện Lực Vĩnh Hưng 15:10 - 16:10

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T6/1 Nguyễn Thị Tồn Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:10

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T24/1 HTX NN Trung Trực Điện Lực Vĩnh Hưng 09:50 - 10:30

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Nâu - xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 11:00 - 11:40

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T88/1 Nguyễn Văn Tám Điện Lực Vĩnh Hưng 14:00 - 14:40

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cục Thuế tỉnh Long An (Chi cục thuế khu vực Vĩnh Hưng-Tân Hưng), thị trấn Tân Hưng Điện Lực Tân Hưng 13:00 - 13:30

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Vĩnh Hưng Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Cả Gừa - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 15:00 - 15:40

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Gừa - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 14:00 - 14:40

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Gừa - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 13:40

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Gừa - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 10:30 - 11:10

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chòi Mòi - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 09:30 - 10:10

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chòi Mòi - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:10

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thái Kỳ Xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

01-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phầnKhu phố Rạch Bùi- Thị trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Huỳnh Việt Thanh- Thị trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 11:30

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Nga - xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 15:20 - 16:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 14:40 - 16:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cà Na - xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 14:20 - 15:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 14:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cà Na - xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 13:40

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 10:50 - 11:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Lẹt - xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 09:50 - 10:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 09:30 - 11:30

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Bùi - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:20

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chòi Mòi - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 09:20

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sậy Giăng - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 15:20 - 16:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 14:20 - 15:10

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Sen - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 13:50

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 10:50 - 11:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tà Nu - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 09:50 - 10:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 09:30 - 11:30

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 - xã Hưng Điền A Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:20

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 09:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 3 - xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 16:00

07-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cây Xăng Bình Châu Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Bùi - Thị trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Huỳnh Việt Thanh- Thị trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 09:00 - 12:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Nga - Xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 11:30

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cả Nga - Xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cà Na - Xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T249/1 Trần Văn Tín Điện Lực Vĩnh Hưng 15:20 - 16:00

24-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T10 Công ty TNHH San Hà Điện Lực Vĩnh Hưng 14:00 - 14:40

24-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T6/1 Nguyễn Thị Tồn Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 13:40

24-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T39/1 TB Gò Bà Sáu Điện Lực Vĩnh Hưng 10:30 - 11:20

24-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T5A/2 TB Nguyễn Văn Thắng Điện Lực Vĩnh Hưng 09:30 - 10:10

24-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T57 TBĐ Kênh Rạch Bùi Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:10

24-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T3 Cấp Nước Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 15:30 - 16:20

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T1A/1 Sân Vận Động Điện Lực Vĩnh Hưng 14:30 - 15:20

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T3/1 CS Công Viên Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 13:50

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T14/1 Nước Đá Đức Duy Điện Lực Vĩnh Hưng 10:30 - 11:10

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T11 Nông Trường Măng Đa Điện Lực Vĩnh Hưng 08:50 - 09:50

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Sen - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 15:30 - 16:15

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T33/1 TBĐ Kênh Nông Nghiệp Điện Lực Vĩnh Hưng 15:20 - 16:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 14:30 - 15:15

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T253/1 Quách Thị Thanh Minh Điện Lực Vĩnh Hưng 14:00 - 14:40

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:30 - 14:15

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T248/1 Dương Văn Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 13:40

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T34/1 TBĐ Kênh lô 7-8 ấp 3 Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 10:30 - 11:10

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 10:30 - 11:15

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 09:30 - 10:15

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T236/1 Trường Dạy Nghề Điện Lực Vĩnh Hưng 09:30 - 10:10

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T202/1 Bưu Điện Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:10

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:15

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm TT7 TBĐ Tám Cảm Điện Lực Vĩnh Hưng 15:15 - 16:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:30 - 16:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T8/1 Trường THPT Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:30 - 14:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 10:30 - 11:45

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T33A/1 Công ty TNHH MTV XNK Trọng Tuấn Điện Lực Vĩnh Hưng 10:20 - 11:20

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 10:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T1/1 SL ấp Sậy Giăng. Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Vĩnh Bình, Thái Bình Trung, Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

18-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Sậy Giăng - xã Khánh Hưng và xã Hưng Hà huyện Tân Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 11:30

17-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
trạm T8 Công ty TNHH MTV Trần Hân Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 12:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2 xã Hưng Điền A Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT Y Tế Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 12:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Trung Thành xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T21/1 Công ty TNHH MTV ĐTXD Piwicons Điện Lực Vĩnh Hưng 15:20 - 16:00

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T3A/2 CS Xây Xát Minh Tân Điện Lực Vĩnh Hưng 13:30 - 14:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấpBàu Nâu - xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 10:40 - 11:20

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T28/2 TB Nguyễn Văn Ngoan Điện Lực Vĩnh Hưng 09:40 - 10:20

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:10

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tuyên Bình Tây, Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 16:00

10-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
trạm T266/1 Công Viên Kênh 28 Điện Lực Vĩnh Hưng 15:30 - 16:15

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
XN Nước Đá Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 14:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T15/1 Nguyễn Thế Đường Điện Lực Vĩnh Hưng 10:40 - 11:20

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T18/1 TBĐ xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 09:30 - 10:15

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T9/11 TSTL Lưu Văn Hoài Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:10

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Gò Cát xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T269/1 DNTN Tám Cảm Điện Lực Vĩnh Hưng 15:00 - 16:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T8/1 XX Hoàng Chơn Điện Lực Vĩnh Hưng 13:30 - 14:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T16/1 TBĐ Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 10:50 - 11:30

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T2 Trường Dạy Nghề Điện Lực Vĩnh Hưng 09:50 - 10:35

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm T171A/2 TBĐ xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:15

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật