Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An

Lịch Cúp Điện Vĩnh Hưng Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp Rạch May - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

06-04-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

05-04-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Xóm mới - xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 - xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Rạch Đình, Cả Bản - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

01-04-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật