Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Khu phố Rạch Bùi- Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Trung Trực- Xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 15:30

03-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Lò Gạch & Ấp Rọc Đô - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 15:00

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cả Cóc Xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 10:30 - 15:30

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng - Long An

Lịch Cúp Điện Vĩnh Hưng Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Khu phố Rạch Bùi- Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 2 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 2 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Nâu - Xã Vĩnh Trị và Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 12:00

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T266/1 Công Viên Kênh 28 Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Trung Vĩnh Xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thái Quang - Xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 07:26 - 07:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thái Bình Trung, xã Thái Trị và một phần xã Vĩnh Bình, xã Tuyên Bình, một phần Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 11:30 - 11:34

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Trị, Khánh Hưng, Hưng Điền A Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 16:00

27-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tuyên Bình, Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

26-05-2023

Khác-Phối hợp công tác
xã Thái Trị và một phần xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

25-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Rạch Đình - Xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Đình, ấp Cả Bản - Xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

24-05-2023

Khác-Phối hợp công tác
xã Thái Bình Trung, xã Thái Trị và một phần ấp 1 - xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

23-05-2023

Khác-Phối hợp công tác
Một phần Ấp Rọc Đô Xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đường 30/04 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần CDC Gò Châu Mai - Xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty Vĩnh Hưng Phát Điện Lực Bến Lức 13:00 - 16:00

06-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 16:00

06-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Gò Châu Mai - Xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần CDC Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 15:00

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Gò Châu Mai - Xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần huyện Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 05:30 - 18:00

22-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Tuyên Bình - huyện Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 05:30 - 18:00

22-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Láng Đao xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

15-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần CDC Chùa Nổi xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

15-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Láng Đao - xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 15:10 - 15:50

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Bàu Sậy - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 14:10 - 14:50

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thái Quang - xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 13:30

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Trực - xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 10:30 - 11:10

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 09:20 - 10:00

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Trị, Khánh Hưng, Hưng Điền A Điện Lực Vĩnh Hưng 08:40 - 08:44

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:40 - 09:40

10-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần huyên Vĩnh Hưng, Tân Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:40 - 09:40

10-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Cả Gừa - xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 08:40

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Trị, TT Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 08:04

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
XX Cả Rưng 2 Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

08-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tuyên Bình , Vĩnh Bình, Thái Bình Trung, Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

08-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Rạch Đình - Xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 16:30

06-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Gò Châu Mai- Xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Môn - xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 11:00 - 16:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Liêm - xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 10:30

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 15:00 - 16:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:30 - 14:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 - xã Hưng Điền A Điện Lực Vĩnh Hưng 10:45 - 11:45

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 - xã Hưng Điền A Điện Lực Vĩnh Hưng 09:15 - 10:15

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thái Quang - xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 07:30 - 08:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT GDNN-GDTX Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:30 - 16:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một đường 30/4 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 12:30

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một đường 30/4 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 17:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT GDNN-GDTX Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 09:00 - 12:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Huỳnh Việt Thanh- TT Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

24-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Cả Trốt - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Mới - xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH ĐTPT SOLAR Giang Phúc Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Vĩnh - xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 13:30 - 14:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CDC Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 10:00

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 10:30

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3- xã Hưng Điền A Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Kho trung tâm Vĩnh Hưng Nr XX Bình Châu Điện Lực Vĩnh Hưng 15:00 - 17:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Bàu Sen - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 14:30 - 15:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Bàu Sen - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 14:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Cả Nga - xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 11:00 - 12:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần 3 - Xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 09:30 - 10:30

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình Châu - Xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 09:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cả Nga - xã Vĩnh Thuận Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Nâu xã Thái Trị, Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 16:30

11-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Đường Huỳnh Việt Thanh - Thị Trấn Vĩnh Hưng, một phần ấp Bàu Nâu - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

11-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Đường Tuyên Bình và Huỳnh Việt Thanh - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 07:55 - 07:59

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CDC Thái Bình Trung - xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 10:30 - 16:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CDC Thái Bình Trung - xã Thái Bình Trung Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 10:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bình Châu - Xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

09-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Cả Gừa - Xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

09-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Ấp Bình Châu, Ấp Đầu Sấu, Ấp Cả Cóc, Ấp Cả Rưng - Xã Tuyên Bình Tây Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

09-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Khu phố Chiến Thắng - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 09:00 - 16:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1 - xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 15:30 - 16:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1 - xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 15:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Nguyễn Văn Linh - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1 - xã Vĩnh Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T1/1 XX Hồng Khanh Điện Lực Vĩnh Hưng 15:10 - 15:50

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T55/1 TSTL Đỗ Văn Khởi Điện Lực Vĩnh Hưng 13:30 - 14:10

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 13:30 - 14:20

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thái Quang - xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KDC Bình Châu - Ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 3 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 10:50 - 11:30

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T63A/2 HTXNN Hưng Phú Điện Lực Vĩnh Hưng 10:00 - 11:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 2, 4 - Thị Trấn Vĩnh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 09:50 - 10:30

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm T11A/1 Trần Văn Chữ Điện Lực Vĩnh Hưng 08:30 - 09:10

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KDC Bình Châu - Ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Gò Cát - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 13:00 - 16:30

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bàu nâu - xã Vĩnh Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bàu nâu - xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 15:00

25-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu sen - xã Khánh Hưng Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Láng Lớn - xã Thái Trị Điện Lực Vĩnh Hưng 08:00 - 11:30

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật