Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Châu Thành - Long An

Lịch Cúp Điện Châu Thành Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT HUỲNH VĂN NỮ Điện Lực Châu Thành 15:40 - 16:10

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT VỎ THÀNH TRUNG Điện Lực Châu Thành 15:40 - 16:10

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN TRUNG Điện Lực Châu Thành 15:00 - 15:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ VĂN PHƯỚC Điện Lực Châu Thành 15:00 - 15:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT NGUYỄN QUỐC THẠCH Điện Lực Châu Thành 14:20 - 14:50

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL HỒ THỊ DUNG Điện Lực Châu Thành 14:20 - 14:50

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN HỒNG QUANG 1 Điện Lực Châu Thành 13:40 - 14:10

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ ĐẠI TRÍ 1 Điện Lực Châu Thành 13:40 - 14:10

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRƯƠNG THỊ MỘNG DUYÊN Điện Lực Châu Thành 13:00 - 13:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL BÙI VIẾT THANH 1 Điện Lực Châu Thành 13:00 - 13:30

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐẶNG MINH ĐỞM Điện Lực Châu Thành 11:30 - 12:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐẶNG MINH Ý Điện Lực Châu Thành 11:30 - 12:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ THANH TÚ Điện Lực Châu Thành 10:50 - 11:20

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THÀNH THIỆN Điện Lực Châu Thành 10:50 - 11:20

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN KHẢI 1 Điện Lực Châu Thành 10:10 - 10:40

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL CHÂU VĂN THEO Điện Lực Châu Thành 10:10 - 10:40

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN TƯƠI 1 Điện Lực Châu Thành 09:30 - 10:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN THƠM 2 Điện Lực Châu Thành 09:30 - 10:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRƯƠNG NGỌC LỢI Điện Lực Châu Thành 08:50 - 09:20

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THỊ QUEN 1 Điện Lực Châu Thành 08:50 - 09:20

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL CHÂU VĂN SƠN Điện Lực Châu Thành 08:10 - 08:40

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN SƠN Điện Lực Châu Thành 08:10 - 08:40

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN HỮU TÂM 1 Điện Lực Châu Thành 07:30 - 08:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐỖ THÀNH ĐƯỢC Điện Lực Châu Thành 07:30 - 08:00

09-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN BI 1 Điện Lực Châu Thành 15:40 - 16:10

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ THÀNH DÂN Điện Lực Châu Thành 15:40 - 16:10

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRƯƠNG ĐÌNH TRÍ Điện Lực Châu Thành 15:00 - 15:30

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL CAO VĂN BÉ MƯỜI Điện Lực Châu Thành 15:00 - 15:30

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Tây B xã Thanh Phú Long Điện Lực Châu Thành 15:00 - 16:30

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL BÙI TUẤN KHANH 1 Điện Lực Châu Thành 14:20 - 14:50

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL CAO VĂN CƯNG Điện Lực Châu Thành 14:20 - 14:50

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH Điện Lực Châu Thành 13:40 - 14:10

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN HỒNG NHÌN Điện Lực Châu Thành 13:40 - 14:10

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN CÔNG VINH Điện Lực Châu Thành 13:00 - 13:30

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN Quốc SANH Điện Lực Châu Thành 13:00 - 13:30

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Hòa xã Thanh Phú Long Điện Lực Châu Thành 13:00 - 14:30

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN CÔNG VINH 1 Điện Lực Châu Thành 11:30 - 12:00

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN HỮU DŨNG Điện Lực Châu Thành 11:30 - 12:00

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN TƯƠI Điện Lực Châu Thành 10:50 - 11:20

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRƯƠNG THỊ KIM BÌNH Điện Lực Châu Thành 10:50 - 11:20

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN TRÒN Điện Lực Châu Thành 10:10 - 10:40

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN HỮU THOẠI Điện Lực Châu Thành 10:10 - 10:40

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cầu Hàng xã An Lục Long Điện Lực Châu Thành 09:30 - 12:00

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HƯỞNG 1 Điện Lực Châu Thành 09:30 - 10:00

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN TRÒN Điện Lực Châu Thành 09:30 - 10:00

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL PHẠM VĂN SÁNG Điện Lực Châu Thành 08:50 - 09:20

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN TUẤN Điện Lực Châu Thành 08:10 - 08:40

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐẶNG THỊ HUYỆN Điện Lực Châu Thành 08:10 - 09:10

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 4 xã Hòa Phú Điện Lực Châu Thành 08:00 - 09:30

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Huỳnh Văn Thân Điện Lực Châu Thành 08:00 - 16:00

08-04-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN PHƯỚC TOÀN Điện Lực Châu Thành 07:30 - 08:00

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN SỞ Điện Lực Châu Thành 07:30 - 08:00

08-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 2 Thị Trấn Tầm Vu Điện Lực Châu Thành 13:00 - 17:00

06-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 1&2 Thị Trấn Tầm Vu Điện Lực Châu Thành 07:30 - 12:00

06-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN ĐA 1 Điện Lực Châu Thành 15:40 - 16:10

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN CU Điện Lực Châu Thành 15:40 - 16:10

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐẶNG THÁI PHI Điện Lực Châu Thành 15:00 - 15:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THANH HÙNG Điện Lực Châu Thành 15:00 - 15:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LIÊU THỊ MINH THƯ Điện Lực Châu Thành 14:20 - 14:50

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL BÙI VĂN TẤN Điện Lực Châu Thành 14:20 - 14:50

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ HOÀNG ÂN Điện Lực Châu Thành 13:40 - 14:10

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ HỮU TUẤN 2 Điện Lực Châu Thành 13:40 - 14:10

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỘI Điện Lực Châu Thành 13:00 - 13:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG Điện Lực Châu Thành 13:00 - 13:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN THI Điện Lực Châu Thành 11:30 - 12:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HOÀNG Điện Lực Châu Thành 11:30 - 12:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN BON Điện Lực Châu Thành 10:50 - 11:20

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THÀNH LIÊM Điện Lực Châu Thành 10:50 - 11:20

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ VĂN ĐỨC Điện Lực Châu Thành 10:10 - 10:40

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THỊ YẾN LINH 1 Điện Lực Châu Thành 10:10 - 10:40

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐIỀU VĂN TẦN Điện Lực Châu Thành 09:30 - 10:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LIÊU THỊ MINH THƯ 1 Điện Lực Châu Thành 09:30 - 10:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN PHƯỚC QUỐC 1 Điện Lực Châu Thành 08:50 - 09:20

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM Điện Lực Châu Thành 08:40 - 09:20

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN PHƯỚC QUỐC 1 Điện Lực Châu Thành 08:10 - 08:40

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL CAO VĂN TIẾU Điện Lực Châu Thành 07:30 - 08:00

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm CƠ SỞ THU MUA SƠ CHẾ HÀNG NÔNG SẢN BẰNG NHUNG Điện Lực Châu Thành 07:30 - 08:30

05-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hiệp Thạnh, Vĩnh Công, Hòa Phú, Bình Quới Điện Lực Châu Thành 16:30 - 17:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN DUY PHƯƠNG Điện Lực Châu Thành 15:40 - 16:10

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ VĂN PHƯỚC Điện Lực Châu Thành 15:00 - 15:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN DUY PHƯƠNG 3 Điện Lực Châu Thành 14:20 - 14:50

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐOÀN CÔNG TRỪ Điện Lực Châu Thành 13:40 - 14:10

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Dài xã Thanh Phú Long Điện Lực Châu Thành 13:30 - 17:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HẢI Điện Lực Châu Thành 13:00 - 13:30

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐỖ TẤN HOÀI Điện Lực Châu Thành 11:30 - 12:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN BÉ Điện Lực Châu Thành 10:50 - 11:20

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN TÁM Điện Lực Châu Thành 10:10 - 10:40

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÀI Điện Lực Châu Thành 08:50 - 09:50

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG 7 Điện Lực Châu Thành 08:10 - 08:40

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG 1 Điện Lực Châu Thành 07:30 - 08:00

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Trì Điện Lực Châu Thành 07:30 - 13:00

04-04-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hiệp Thạnh, Vĩnh Công, Hòa Phú, Bình Quới Điện Lực Châu Thành 07:00 - 07:10

04-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 1 Điện Lực Châu Thành 15:40 - 16:10

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN DUY PHƯƠNG Điện Lực Châu Thành 15:30 - 16:10

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ NGỌC DŨNG Điện Lực Châu Thành 15:00 - 15:30

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN TÁM 2 Điện Lực Châu Thành 15:00 - 15:30

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HỒNG 2 Điện Lực Châu Thành 14:20 - 14:50

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL HUỲNH THỊ SANH Điện Lực Châu Thành 14:20 - 14:50

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL HUỲNH THANH TOÀN Điện Lực Châu Thành 13:40 - 14:10

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐỖ VĂN HAI 1 Điện Lực Châu Thành 13:40 - 14:10

03-04-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật