123 Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Châu Thành - Long An hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Châu Thành - Long An

Lịch Cúp Điện Châu Thành Long An những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông Điện lực Huyện Châu Thành 14:30 - 16:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 14:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ Điện lực Huyện Châu Thành 10:00 - 11:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt LBFCO nhánh rẽ Chăn nuôi Phạm Thành Long Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

25-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Kho Thanh long Tín Duy Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

25-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Phú Tây B, xã Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 09:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Tân,xã Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Tân,xã Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 14:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt 3FCO nhánh rẽ XX Hai Tuấn Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 14:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Hạt điều Tứ Hải Điện lực Huyện Châu Thành 10:30 - 11:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Tập, xã An Lục Long Điện lực Huyện Châu Thành 10:00 - 11:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Trương Văn Nguyễn Điện lực Huyện Châu Thành 09:00 - 12:00

24-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ HKD Lê Văn Ngon 1 Điện lực Huyện Châu Thành 09:00 - 10:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 09:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt 3LBFCO nhánh rẽ XX Đức Thạnh (7 Liêm) Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 08:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Chợ Ông Bái xã An Lục Long Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình Sơn xã Bình Quới Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 16:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Sơn xã Bình Quới Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Huỳnh Công Trung 1 Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 15:30

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Hộ Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Phạm Minh Tấn Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hồi Xuân xã Dương Xuân Hội Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, 5, xã Hiệp Thạnh Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5, xã Hiệp Thạnh Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cầu Kinh, Cầu Ván, Sông Tân, Đồng Tre xã An Lục Long Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Long Trường, xã Long Trì Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 7, xã Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Cang xã Bình Quới Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, xã Hòa Phú Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 16:30

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, xã Hòa Phú Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hồi Xuân xã Dương Xuân Hội Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:30

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long An, xã Long Trì Điện lực Huyện Châu Thành 07:00 - 17:30

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mộ phần xã Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 17:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Lê Minh Lực Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 11:30

04-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mộ phần xã Bình Quới Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 12:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Hòa Phú Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 12:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Phú, Vĩnh Công Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Dương Xuân Hội, Long Trì Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hiệp Thạnh, Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hiệp Thạnh, Vĩnh Công Điện lực Huyện Châu Thành 07:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hiệp Thạnh, TT. Tầm Vu, Vĩnh Công Điện lực Huyện Châu Thành 07:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hiệp Thạnh, Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 06:30 - 07:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 06:30 - 07:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Dương Xuân Hội, Long Trì Điện lực Huyện Châu Thành 06:30 - 07:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hòa Phú, Vĩnh Công Điện lực Huyện Châu Thành 06:30 - 07:30

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Phú Xuân 1, xã Phú Ngãi Trị Điện lực Huyện Châu Thành 10:00 - 13:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Phú Xuân 1, xã Phú Ngãi Trị Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 10:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp xuân Hòa 2- Xã Thuận Mỹ Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Bình Khương - Xã Thuận Mỹ Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 14:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 8, xã Vĩnh Công Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Xuân, Xã Phú Ngãi Trị Điện lực Huyện Châu Thành 10:30 - 11:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 7 Xã Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 09:30 - 10:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Vĩnh Công Điện lực Huyện Châu Thành 09:00 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Công Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Hồi Xuân Xã Dương Xuân Hội Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 09:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Cắt LBFCO Nhánh rẽ TSTL Phan Tấn Quốc (471TV/150B/53/7). Điện lực Huyện Châu Thành 08:30 - 11:30

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu phố Phú Thạnh, Thị trấn Tầm Vu Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 12:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Tân Hưng, thanh Phú Long, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 16:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hiệp Thạnh, Phú Ngãi Trị, TT. Tầm Vu Điện lực Huyện Châu Thành 07:00 - 16:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 06:30 - 07:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phước Tân Hưng, thanh Phú Long, Phước Tân Hưng Điện lực Huyện Châu Thành 06:30 - 07:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Trương Văn Qui (479TV/137B/62/28/1) Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 15:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông Điện lực Huyện Châu Thành 16:30 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 16:00 - 16:30

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông Điện lực Huyện Châu Thành 16:00 - 17:30

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 07:45 - 08:15

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông Điện lực Huyện Châu Thành 07:45 - 08:15

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:30

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 08:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Long Trường xã Long Trì Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Dài xã Thanh Phú Long Điện lực Huyện Châu Thành 08:00 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật