Lịch cúp điện Yên Định - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Định - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Yên Định - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Định - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Định - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Yên Phong huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 06:30 - 12:00

01-04-2023

Các xã Yên Giang, TT Thống Nhất huyện Yên Định, xã Cao Thịnh, Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc Điện Lực Yên Định 07:00 - 17:00

01-04-2023

Một phần xã Định Hưng huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

01-04-2023

Một phần xã Định Long huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

03-04-2023

Một phần xã Định Hưng huyên Yên Định Điện Lực Yên Định 06:00 - 17:00

04-04-2023

Lịch cúp điện Yên Định - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Yên Định Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Định Long huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 08:00 - 10:00

31-03-2023

Một phần xã Thiệu Ngọc huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

31-03-2023

Một phần xã Yên Giang huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

31-03-2023

Một phần xã Định Hưng huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:00 - 16:30

29-03-2023

TBA Nguyễn Đình Giáp Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 12:00

28-03-2023

Một phần xã Thiệu Giang huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 08:00 - 10:30

27-03-2023

Một phần xã Thiệu Giang huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

27-03-2023

Một phần xã Yên Giang huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

27-03-2023

Một phần xã Yên Trung huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 15:00 - 16:00

25-03-2023

Một phần xã Yên Trung huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:30 - 14:30

25-03-2023

Một phần xã Yên Trung huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 10:30 - 11:30

25-03-2023

Một phần xã Yên Trường huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:00 - 10:00

25-03-2023

Một phần xã Thiệu Vũ huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 08:00 - 10:30

25-03-2023

Xã Yên Ninh huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 13:00

25-03-2023

Một phần xã Yên Trường huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 08:30

25-03-2023

Xã Yên Phong, Yên Thái huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 06:30 - 12:00

25-03-2023

Một phần xã Yên Trung, huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:30

24-03-2023

Một phần xã Yên Trung, huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:00

18-03-2023

Một phần xã Yên Trung huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:00

13-03-2023

Một phần xã Yên Thịnh huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 15:00 - 16:00

11-03-2023

Một phần xã Yên Thịnh huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:30 - 14:00

11-03-2023

Một phần xã Yên Phú huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 11:00 - 12:00

11-03-2023

Một phần xã Yên Giang huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:30 - 10:30

11-03-2023

Một phần xã Yên Tâm huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 08:00 - 09:00

11-03-2023

Một phần xã Yên Hùng huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:00

11-03-2023

Một phần xã Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc Điện Lực Yên Định 13:00 - 14:00

10-03-2023

Một phần xã Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc Điện Lực Yên Định 11:00 - 12:00

10-03-2023

Một phần xã Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc Điện Lực Yên Định 09:30 - 10:30

10-03-2023

Một phần xã Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc Điện Lực Yên Định 08:00 - 09:00

10-03-2023

Một phần TT Thống Nhất huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:30

10-03-2023

Một phần xã Định Hải huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 15:00 - 16:30

09-03-2023

Một phần xã Định Hải huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:30 - 14:45

09-03-2023

Một phần xã Định Hải huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 10:45 - 12:00

09-03-2023

Một phần xã Định Hải huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:15 - 10:30

09-03-2023

Một phần TT Quán Lào huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 08:00 - 09:00

09-03-2023

Một phần xã Định Công huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:30 - 14:45

08-03-2023

Một phần xã Định Công huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 10:45 - 12:00

08-03-2023

Một phần xã Định Công huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:15 - 10:30

08-03-2023

Một phần xã Định Công huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 08:00 - 09:00

08-03-2023

Một phần xã Thiệu Quang huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 14:30 - 15:30

07-03-2023

Một phần xã Định Thành huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:15 - 10:30

07-03-2023

Một phần TT Quán Lào huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 08:00 - 09:00

07-03-2023

Một phần xã Yên Phú huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:00

06-03-2023

Một phần xã Định Bình huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

04-03-2023

Một phần TT Thống Nhất huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:00

04-03-2023

Một phần xã Yên Giang huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:00

03-03-2023

Một phần xã Định Thành huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

03-03-2023

Một phần xã Định Liên huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

02-03-2023

Một phần xã Yên Lạc huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

27-02-2023

Một phần xã Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:30

27-02-2023

Một phần xã Yên Bái huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:30

27-02-2023

Một phần xã Yên Tâm, huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

25-02-2023

Một phần xã Định Tiến huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

25-02-2023

Một phần xã Định Long huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

24-02-2023

Một phần xã Yên Giang huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:30

24-02-2023

Một phần TT Thống Nhất huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:30

24-02-2023

Một phần xã Thiệu Quang huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 07:30 - 14:30

24-02-2023

Một phần TT Quán Lào huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

23-02-2023

Một phần xã Định Liên huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 21:00 - 21:30

21-02-2023

Một phần xã Định Liên huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 21:00 - 21:30

20-02-2023

Một phần xã Yên Thọ, Quý Lộc huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 16:00 - 17:00

20-02-2023

Một phần xã Định Bình huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

20-02-2023

Một phần các xã Yên Hùng, Yên Phú, Yên Thịnh huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 06:30 - 17:00

20-02-2023

Một phần xã Yên Thọ, Quý Lộc huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 06:30 - 07:00

20-02-2023

Một phần xã Định Công huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 14:50 - 16:00

18-02-2023

Một phần xã Định Công huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:30 - 14:30

18-02-2023

Một phần xã Định Công huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 10:50 - 12:00

18-02-2023

Một phần xã Định Thành huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:30 - 10:30

18-02-2023

Một phần xã Định Thành huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 09:00

18-02-2023

Một phần xã Yên Lạc huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

18-02-2023

Một phần xã Định Thành huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 14:50 - 16:00

17-02-2023

Một phần xã Định Thành huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:30 - 14:30

17-02-2023

Một phần xã Định Thành huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 10:50 - 12:00

17-02-2023

TBA công ty Long Dương (Nguyễn Đình Lý)- Lộ 472 Hoằng Ngọc. Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 11:30

17-02-2023

Một phần xã Định Thành huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:30 - 10:30

17-02-2023

Một phần xã Thiệu Giang huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 07:30 - 09:00

17-02-2023

Một phần xã Định Liên huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 06:30 - 17:00

17-02-2023

Một phần xã Định Thành huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 14:50 - 16:00

16-02-2023

Một phần xã Định Hoà huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:30 - 14:30

16-02-2023

Một phần xã Định Hoà huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 10:50 - 12:00

16-02-2023

Một phần xã Định Hoà huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:30 - 10:00

16-02-2023

Một phần xã Định Hoà huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 09:00

16-02-2023

Một phần xã Định Hoà huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 14:50 - 16:00

15-02-2023

Một phần xã Định Hoà huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:30 - 14:30

15-02-2023

Một phần xã Định Hoà huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 10:50 - 12:00

15-02-2023

Một phần xã Định Hoà huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:30 - 10:30

15-02-2023

Một phần xã Định Hoà huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 09:00

15-02-2023

Một phần xã Định Bình huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 14:50 - 16:00

14-02-2023

Một phần xã Định Bình huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:30 - 14:30

14-02-2023

Một phần xã Định Bình huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 10:50 - 12:00

14-02-2023

Một phần thị trấn Quán Lào huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:30 - 10:30

14-02-2023

Một phần thị trấn Quán Lào huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 09:00

14-02-2023

Một phần xã Yên Thọ, huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 11:30

13-02-2023

Một phần xã Định Hải huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 14:00 - 16:30

11-02-2023

Một phần xã Định Tân huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 10:30 - 12:00

11-02-2023

Một phần xã Yên Hùng, Yên Ninh huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 09:00 - 09:30

11-02-2023

Một phần thị trấn Quán Lào huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 08:30 - 10:00

11-02-2023

Một phần xã Yên Hùng, Yên Ninh huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:00 - 07:30

11-02-2023

Xã Yên Phú, Yên Thịnh, một phần xã Yên Hùng, Yên Trrung huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 06:30 - 17:00

11-02-2023

Một phần các xã Yên Tâm, Yên Trung, TT Thống Nhất huyện Yên Định, xã Cao Thịnh, Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc Điện Lực Yên Định 16:30 - 17:00

10-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật