Lịch cúp điện Triệu Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Triệu Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Triệu Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Triệu Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Triệu Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các xã Đông Tân 3, Đông Yên, Đồng Tiến, Đồng Thắng Điện lực Triệu Sơn 05:00 - 06:00

04-06-2023

TBA Đồng Thắng 3 Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 16:00

04-06-2023

Các xã Đông Tân 3, Đông Yên, Đồng Tiến, Đồng Thắng Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

04-06-2023

Lịch cúp điện Triệu Sơn - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Triệu Sơn Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các xã Xuân Thọ, Thọ Tiến, Thọ Bình, Bình Sơn Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 17:00

23-05-2023

Các xã Thọ Dân, Xuân Thịnh , Xuân Lộc, Thọ Thế, Dân Lực Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 17:00

23-05-2023

Các xã Thọ Dân, Xuân Thọ, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 17:00

23-05-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 06:30

17-05-2023

Các xã Dân Quyền, Dân Lý, Tiến Nông, Thị Trấn Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 06:30

17-05-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn Điện lực Triệu Sơn 21:00 - 21:30

16-05-2023

Các xã Dân Quyền, Dân Lý, Tiến Nông, Thị Trấn Điện lực Triệu Sơn 21:00 - 21:30

16-05-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn, Dân Quyền Điện lực Triệu Sơn 05:00 - 05:30

18-04-2023

Các xã Dân Quyền, Thị Trấn, Dân Lý, Tiến Nông Điện lực Triệu Sơn 05:00 - 05:30

18-04-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn Điện lực Triệu Sơn 21:00 - 21:30

17-04-2023

Các xã Thị Trấn, Dân Quyền, Dân Lý, Tiến Nông Điện lực Triệu Sơn 21:00 - 21:30

17-04-2023

Các xã Vân Sơn, Xuân Du, Triệu Thành, Hợp Thành, Hợp Tiến, Cán Khê Điện lực Triệu Sơn 12:00 - 12:30

17-04-2023

Các xã Xuân Du , Hợp Thắng, Minh Sơn, Thọ Tân, Hợp Lý, Hợp Thành, Hợp Tiến Điện lực Triệu Sơn 12:00 - 12:30

17-04-2023

Các xã Vân Sơn, Xuân Du, Triệu Thành, Hợp Thành, Hợp Tiến, Cán Khê Điện lực Triệu Sơn 05:30 - 06:00

17-04-2023

Các xã Vân Sơn, Xuân Du, Hợp Thắng, Minh Sơn, Thọ Tân, Hợp Lý Điện lực Triệu Sơn 05:30 - 06:00

17-04-2023

Các xã Thọ Tân, Thọ Dân, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Thế, Dân Lực , Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Xuân Thọ, Thọ Tiến, Thọ Bình, Bình Sơn Điện lực Triệu Sơn 15:00 - 16:00

16-04-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Nông Trường Điện lực Triệu Sơn 15:00 - 16:00

16-04-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Nông Trường, Thị Trấn, Minh Sơn, Thọ Tân, Thọ Dân, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Thế, Dân Lực, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Xuân Thọ , Thọ Tiến, Thọ Bình, Bình Sơn Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 07:00

16-04-2023

Các xã An Nông, Thị Trấn, Minh Sơn Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 16:00

16-04-2023

Các xã Tân Ninh, Tân Khang, Tân Thọ, Đồng Lợi, Đồng Tiến, Khuyến Nông , Tiến Nông, Đồng Thắng Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 16:30

14-04-2023

Các xã Tân Ninh, Tân Thọ, Tân Khang, Đồng Lợi, Đồng Tiến, Đồng Thắng, Khuyến Nông, Tiến Nông Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 07:30

14-04-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn, Dân Quyền Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 08:00

09-04-2023

Các xã Đồng Lợi, Đồng Tiến, Khuyến Nông, Tiến Nông, Đồng Thắng, Đông Yên, Đông Tân Điện lực Triệu Sơn 12:00 - 13:00

29-03-2023

Các xã Tân Ninh, Tân Thọ, Tân Khang, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Tiến Nông, Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đông Yên, Đông Tân Điện lực Triệu Sơn 12:00 - 13:00

29-03-2023

TBA Hoàng Long, Hoàng Minh Vũ, Đông Tân Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 12:00

29-03-2023

Các xã Đồng Lợi, Đồng Tiến, Khuyến Nông, Tiến Nông, Đồng Thắng, Đông Yên, Đông Tân Điện lực Triệu Sơn 05:00 - 07:00

29-03-2023

Các xã Tân Ninh, Tân Thọ, Tân Khang, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Tiến Nông, Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đông Yên, Đông Tân Điện lực Triệu Sơn 05:00 - 07:00

29-03-2023

Các xã Minh Sơn, Thọ Tân, Thọ Dân, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Thế, Dân Lực, Xuân Thọ, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Thọ Tiến, Thọ Bình, Bình Sơn Điện lực Triệu Sơn 06:45 - 07:00

28-03-2023

TBA Công ty Giầy Adiana , Nhà máy nước sạch Thọ Ngọc Điện lực Triệu Sơn 05:15 - 06:45

28-03-2023

Các xã Minh Sơn, Thọ Tân, Thọ Dân, Xuân Thịnh, Xuân Lộc Thọ Thế, Dân Lực, Xuân Thọ, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Thọ Tiến, Thọ Bình, Bình Sơn Điện lực Triệu Sơn 05:00 - 05:15

28-03-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn, Dân Quyền , Dân Lý, Tiến Nông Điện lực Triệu Sơn 06:30 - 07:00

07-03-2023

TBA Bơm Đồng Kha, Dân Quyền 7 Điện lực Triệu Sơn 06:30 - 07:00

07-03-2023

TBA Dân Quyền 7 Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 10:00

04-03-2023

Các xã Thọ Dân, Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Thế, Dân Lực, Xuân Thọ, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Thọ Tiến, Thọ Bình, Bình Sơn Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

25-02-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông , Nông Trường, Thị Trấn Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

25-02-2023

Các TBA Gạch Nam Vang, Dân Lý 4, Dân Lý 9 Điện lực Triệu Sơn 08:00 - 15:30

25-02-2023

TBA Minh Sơn 3 Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 17:00

25-02-2023

Các xã Vân Sơn , An Nông, Nông Trường Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 07:00

25-02-2023

Các xã Thị Trấn, Minh Sơn, Thọ Tân Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 17:00

25-02-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn, Dân Lý, Dân Quyền, Tiến Nông Điện lực Triệu Sơn 08:00 - 08:30

20-02-2023

Các xã thị Trấn, Dân Quyền, Dân Lý, Tiến Nông Điện lực Triệu Sơn 07:30 - 08:30

20-02-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn, Dân Quyền Điện lực Triệu Sơn 07:30 - 14:00

20-02-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Nông Trường, Thị Trấn Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

19-02-2023

Các xã Thị Trấn, Minh Sơn, Thọ Tân Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 16:00

19-02-2023

Các xã Vân Sơn, Nông Trường, An Nông, Thị Trấn Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 07:00

19-02-2023

TBA Bơm Đồng Kha Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 10:00

18-02-2023

Các xã Thị Trấn, Minh Sơn, Thọ Tân Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 16:00

18-02-2023

Các TBA Thọ Tân 2,3,6 Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 17:00

18-02-2023

TBA Dân Quyền 7 Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 10:00

18-02-2023

Các xã Vân Sơn, An Nông, Thị Trấn, Dân Lý, Dân Quyền, Tiến Nông Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 07:00

18-02-2023

Các xã Thị Trấn, Minh Sơn, Thọ Tân Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 17:00

12-02-2023

Các TBA Adiana , nhà máy nước Thọ Ngọc Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

11-02-2023

Các xã Thị Trấn, Minh Sơn , Thọ Tân Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

11-02-2023

Các xã Thị Trấn , Minh Sơn, Thọ Tân Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 07:00

11-02-2023

Công ty Giày Adianna , Nhà máy nước Thọ Ngọc Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 07:00

11-02-2023

Các xã Thọ Tân, Thọ Dân , Xuân Thịnh, Xuân Lộc, Thọ Thế, Dân Lực, Thọ Ngọc, Thọ Cường, Thọ Sơn, Xuân Thọ, Thọ Tiến, Thọ Bình, Bình Sơn Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 16:00

11-02-2023

Các xã Xuân Du, Hợp Thắng, Minh Sơn, Thọ Tân, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

12-01-2023

Các TBA xã Minh Sơn, Thọ Tân Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 16:00

12-01-2023

Các xã Xuân Du, Hợp Thắng, Minh Sơn, Thọ Tân, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 07:00

12-01-2023

- Các xã Vân Sơn, Xuân Du , Triệu Thành, Hợp Thành, Hợp Tiến, Cán Khê Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

11-01-2023

- Các TBA xã Triệu Thành Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 16:00

11-01-2023

- Các xã Vân Sơn, Xuân Du, Triệu Thành, Hợp Thành, Hợp Tiến, Cán Khê Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 07:00

11-01-2023

- Các xã Thái Hòa, Tân Ninh, Khuyến Nông, Nông Trường, Vân Sơn Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 10:00

10-01-2023

Các xã Xuân Du, Hợp Thắng, Minh Sơn, Thọ Tân, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

30-12-2022

Các xã Hợp Lý Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 16:00

30-12-2022

Các xã Xuân Du, Hợp Thắng, Minh Sơn, Thọ Tân, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 07:00

30-12-2022

Các xã Xuân Du, Hợp Thắng, Minh Sơn, Thọ Tân, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

29-12-2022

Các xã Minh Sơn, Thọ Tân Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 16:00

29-12-2022

Các xã Xuân Du, Hợp Thắng, Minh Sơn, Thọ Tân, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý Điện lực Triệu Sơn 06:00 - 07:00

29-12-2022

Các xã Xuân Du, Hợp Thắng , Minh Sơn, Thọ Tân, Hợp Thành, Hợp Tiến, Hợp Lý Điện lực Triệu Sơn 16:00 - 17:00

28-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật