Lịch cúp điện Như Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Như Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Như Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Như Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Như Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Thanh Tân, Thanh Kỳ Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 06:00 - 06:30

09-02-2023

Thôn Khe Cát, Tân Quang, Thanh Cao xã Thanh Tân Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 06:00 - 17:30

09-02-2023

Thôn Thanh Quang, Thanh Vinh, Vườn Dâu, Cáng Lá xã Thanh Tân Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 06:00 - 17:30

09-02-2023

Xã Thanh Tân, Thanh Kỳ Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 17:30 - 18:30

09-02-2023

Xã Thanh Tân Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 06:00 - 17:30

10-02-2023

Xã Thanh Tân, Thanh Kỳ Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 06:00 - 07:00

10-02-2023

Xã Thanh Tân, Thanh Kỳ Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 17:30 - 18:30

10-02-2023

Xã Thanh Tân, Thanh Kỳ Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 06:00 - 18:30

11-02-2023

Xã Thanh Tân, Thanh Kỳ Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 06:00 - 06:30

12-02-2023

Xã Thanh Tân Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 06:00 - 17:30

12-02-2023

Xã Thanh Tân, Thanh Kỳ Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 17:30 - 18:30

12-02-2023

Lịch Cúp Điện Như Xuân Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu vực Sông Chàng,Làng Thanh Niên Lập nghiệp và các xã Xuân Hòa , Xuân Bình ,Bãi Trành Điện lực Như Xuân 07:00 - 20:00

30-12-2022

Khu vực Sông Chàng,Làng Thanh Niên Lập nghiệp và các xã Xuân Hòa , Xuân Bình ,Bãi Trành Điện lực Như Xuân 07:00 - 20:00

29-12-2022

Các xã Xuân Quỳ cũ,Thanh Hòa ,Thanh Lâm,Thanh phong Điện lực Như Xuân 07:00 - 20:00

29-12-2022

Khách hàng sau TBA T.Ninh 16 Điện lực Như Xuân 15:00 - 16:30

28-12-2022

Khách hàng sau TBA Đội QLĐZ 500kV Điện lực Như Xuân 15:00 - 16:30

28-12-2022

Khách hàng sau TBA Làng Má Điện lực Như Xuân 13:30 - 15:00

28-12-2022

Khách hàng sau TBA T.Ninh 9 Điện lực Như Xuân 13:30 - 15:00

28-12-2022

Khách hàng sau TBA T.Ninh 8 Điện lực Như Xuân 10:00 - 11:30

28-12-2022

Khách hàng sau TBA Thôn 10 Điện lực Như Xuân 10:00 - 11:30

28-12-2022

Khách hàng sau TBA Thôn 6 Điện lực Như Xuân 08:30 - 10:00

28-12-2022

Khách hàng sau TBA T.Ninh 7 Điện lực Như Xuân 08:30 - 10:00

28-12-2022

Khách hàng sau TBA T.Ninh 6 Điện lực Như Xuân 07:00 - 08:30

28-12-2022

Khách hàng sau TBA Xuân Khánh Điện lực Như Xuân 07:00 - 08:30

28-12-2022

Các xã Hóa Quỳ(Cũ) ,Thị Trấn Yên Cát và các xã thượng Ninh,Cát Tân,Cát Vân,Thanh Xuân,Thanh Sơn,Thanh Quân,Tân Bình, Bình Lương Điện lực Như Xuân 07:00 - 20:00

27-12-2022

Khu vực Sông Chàng,Làng Thanh Niên Lập nghiệp và các xã Xuân Hòa , Xuân Bình ,Bãi Trành Điện lực Như Xuân 07:00 - 20:00

27-12-2022

Khách hàng thuộc lộ 373 E9.41 Điện lực Như Xuân 07:00 - 18:00

26-12-2022

Khách hàng sau TBA Xuân Hồng Điện lực Như Xuân 07:30 - 16:00

15-12-2022

Khách hàng sau TBA TBA Cát Vân 5 Điện lực Như Xuân 07:30 - 16:00

15-12-2022

Khách hàng sau TBA Thanh Xuân 5 Điện lực Như Xuân 12:00 - 14:00

14-12-2022

Khách hàng sau TBA Thanh Xuân3 Điện lực Như Xuân 12:00 - 14:00

14-12-2022

Khách hàng sau TBA Thanh Xuân4 Điện lực Như Xuân 09:30 - 11:30

14-12-2022

Khách hàng sau TBA Thanh Xuân 1 Điện lực Như Xuân 09:30 - 11:30

14-12-2022

Khách hàng sau TBA Thanh Xuân2 Điện lực Như Xuân 07:30 - 09:00

14-12-2022

Khách hàng sau TBA Thanh Quân 4 Điện lực Như Xuân 07:30 - 09:00

14-12-2022

Khách hàng sau TBA Cát Vân 6 Điện lực Như Xuân 13:30 - 16:30

12-12-2022

Khách hàng sau TBA Cát Tân 6 Điện lực Như Xuân 07:30 - 11:30

12-12-2022

Khách hàng sau TBA Thượng Ninh 15 Điện lực Như Xuân 13:00 - 16:30

07-12-2022

Khách hàng sau TBA Thượng Ninh 13 Điện lực Như Xuân 07:30 - 11:30

07-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật