Lịch cúp điện Bá Thước - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bá Thước - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bá Thước - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bá Thước - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bá Thước - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Bá Thước - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Bá Thước Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Ban Công 7 - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 15:30 - 17:00

31-03-2023

TBA Ban Công 4 - lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 13:30 - 17:00

31-03-2023

TBA Ban Công 7 - lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 13:30 - 17:00

31-03-2023

TBA Điền Lư 6 - lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 10:30 - 17:00

31-03-2023

Lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Điền Lư 6 - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 07:30 - 09:00

31-03-2023

Toàn bộ khách hàng mua điện trên địa bàn huyện Bá Thước thuộc lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 18:00 - 19:00

29-03-2023

Toàn bộ khách hàng mua điện trên địa bàn huyện Bá Thước sau cung cột 59 thuộc lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 07:00 - 19:00

29-03-2023

Toàn bộ khách hàng mua điện trên địa bàn huyện Bá Thước thuộc lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 07:00 - 08:00

29-03-2023

Toàn bộ khách hàng mua điện trên địa bàn huyện Bá Thước thuộc lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 07:00 - 19:00

28-03-2023

TBA Điền Trung 1 - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 13:00 - 16:00

25-03-2023

TBA Điền Lư 5 - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 08:00 - 12:00

25-03-2023

TBA Công ty TNHH xúc tiến thương mại Việt Thái - lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 15:30 - 17:00

17-03-2023

Lộ 2 đường dây 0.4kV sau TBA Cành Nàng 5 - lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 07:30 - 11:00

17-03-2023

TBA Điền Trung 8 Điện lực Bá Thước 09:30 - 12:00

04-03-2023

TBA Điền Trung 9 Điện lực Bá Thước 09:30 - 12:00

04-03-2023

TBA Điền Trung 3 Điện lực Bá Thước 07:30 - 09:00

04-03-2023

TBA Điền Lư 3 Điện lực Bá Thước 07:30 - 09:00

04-03-2023

TBA Hạ Trung 1 Điện lực Bá Thước 15:30 - 17:00

03-03-2023

TBA Lâm Xa Điện lực Bá Thước 13:30 - 15:00

03-03-2023

TBA Thành Lâm 3 Điện lực Bá Thước 13:30 - 15:00

03-03-2023

TBA Triết Giang Điện lực Bá Thước 10:30 - 12:00

03-03-2023

Xã Thành Sơn Điện lực Bá Thước 08:00 - 11:00

03-03-2023

TBA Trịnh Văn Thăng Điện lực Bá Thước 07:30 - 10:00

03-03-2023

TBA Công ty cổ phần đầu tư phát triển Lam Sơn - Bá Thước - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 15:30 - 17:00

25-02-2023

TBA Bơm Sông Mã - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 13:30 - 15:00

25-02-2023

TBA Cty TNHH Hai thành viên khoáng Sản Kim Phát - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 10:30 - 12:00

25-02-2023

TBA CÔNG TY CP TĐ HOÀNG ANH THANH HÓA - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 07:30 - 09:00

25-02-2023

TBA Lương Thế Hoài - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 15:30 - 17:00

24-02-2023

TBA Bơm Cành Nàng - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 13:30 - 15:00

24-02-2023

TBA Cty CP làng DL cộng đồng Pu Luông- Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 09:30 - 12:00

24-02-2023

TBA hộ Cao Kim Kiên Điện lực Bá Thước 07:30 - 09:00

24-02-2023

Các TBa thuộc xã Hà Bắc, Hà Tân, Hà Long, Hà Tiến Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 06:00 - 07:00

16-02-2023

Các TBa thuộc xã Hà Bắc, Hà Yên Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 06:00 - 07:00

16-02-2023

TBA Thôn Son, Thôn Mười xã Lũng Cao Điện lực Bá Thước 09:00 - 11:00

16-01-2023

Đào Duy Từ, Cầm Bá Thước, Lê Phụng Hiểu phường Lam Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 11:00

12-01-2023

TBA Cành Nàng 7 - lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 07:30 - 17:00

12-01-2023

Xã Thiết Kế - Bá Thước; Xã Phú Nghiêm, Khu 6, khu 7 Thị trấn Hồi Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 06:30 - 18:30

11-01-2023

Xã Thiết Kế - Bá Thước; Xã Phú Nghiêm, Khu 6, khu 7 Thị trấn Hồi Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 06:30 - 18:30

10-01-2023

Tại ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Ái Thượng 7 - lộ 373 E9.12. Điện lực Bá Thước 07:30 - 17:00

09-01-2023

Tại ĐZ 0,4kV lộ 1, 2, 3 TBA Cành Nàng 5 - lộ 373 E9.12. Điện lực Bá Thước 07:30 - 17:00

07-01-2023

Tại ĐZ 0,4kV TBA Cành Nàng 4 - lộ 373 E9.12. Điện lực Bá Thước 07:30 - 17:00

06-01-2023

Lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Điền Trung 1 - lộ 373 E9.12. Điện lực Bá Thước 13:00 - 17:00

05-01-2023

Lộ 1, 2 ĐZ 0,4kV TBA Thôn Mười - lộ 373 E9.12. Điện lực Bá Thước 11:00 - 17:00

05-01-2023

TBA ĐIỀN QUANG 7 - lộ 373 E9.12. Điện lực Bá Thước 07:30 - 12:00

05-01-2023

TBA Lũng Cao 1 - lộ 373 E9.12. Điện lực Bá Thước 07:30 - 10:00

05-01-2023

Gồm xã thiết kế - Bá Thước, Bản Cang - xã Phú Nghiêm huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 07:00 - 17:00

30-12-2022

Lộ 1, lộ 2 ĐZ 0,4kV TBA Điền Trung 8 - lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 14:00 - 16:00

29-12-2022

Đường dây 0.4kV TBA Cành Nàng 5 lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 08:00 - 13:00

29-12-2022

Gồm xã thiết kế - Bá Thước, Bản Cang - xã Phú Nghiêm huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 07:00 - 17:00

29-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật