Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng TBA Cẩm Long 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:00

02-06-2023

Khách hàng TBA Cẩm Long 6 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:00

02-06-2023

Khách hàng TBA Phúc Thịnh Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 12:00

02-06-2023

khách hàng sau TBA Cẩm phong 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 12:00

05-06-2023

Khách hàng TBA Cẩm Phú 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 12:00

05-06-2023

Khách hàng TBA Phong Sơn 2 (Trường PTTH Cẩm Thủy 1) Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

05-06-2023

Khách hàng TBA Bệnh Viện-320kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

05-06-2023

Khách hàng TBA TBA Bưu Điện- Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

05-06-2023

Khách hàng TBA Thôn Móng Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

06-06-2023

Khách hàng Bơm Thôn Móng -HTX DVĐN Cẩm Giang Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

06-06-2023

Khách hàng Cẩm Giang 7 - Sun 2-75kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

06-06-2023

Khách hàng Bơm Thôn Sun - Cẩm Giang Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

06-06-2023

Khách hàng TBA số 2: WB Cẩm Giang Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

06-06-2023

khách hàng sau TBA Phong Sơn 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 12:00

07-06-2023

Khách hàng TBA Cẩm Quý 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:00

08-06-2023

Khách hàng TBA Cẩm Long 4- Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:00

08-06-2023

Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Cẩm Thủy Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng TBA Phúc Lợi Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 12:00

01-06-2023

Khách hàng TBA Cẩm Ngọc 6 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

01-06-2023

TBA Công ty TNHH Khai thác đá Liên Việt-630kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 12:00

31-05-2023

Khách hàng sau TBA Cẩm Phú 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 12:30

29-05-2023

Khách hàng sau lộ 375E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 19:00

28-05-2023

Khách hàng sau MC 374/03 Tiến Độ Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 19:00

28-05-2023

Khách hàng sau TBA Cẩm Tâm 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 12:30

27-05-2023

Khách hàng sau TBA Cẩm Phú 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 12:30

26-05-2023

Kiên Ngọc Thành Điện lực Cẩm Thuỷ 14:00 - 17:00

25-05-2023

Minh Thức - 560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 11:30

25-05-2023

TBA DN Đức Minh 560kV (Kiên Ngọc Thành) Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

25-05-2023

Khách Hàng TBALong Anh Dung -CTy xuất đá Đông Dương560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 14:30 - 16:00

24-05-2023

Khách Hàng TBA số 2: Anh Tú -400kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 12:00 - 14:00

24-05-2023

Khách hàng TBA Hồng Phúc 2- 560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 12:00 - 14:00

24-05-2023

Khách Hàng TBA số 1: Thanh Thành Đạt (AS)31.5 kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 12:00 - 14:00

24-05-2023

Khách hàng TBA WB Cẩm Bình (Cty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi Cẩm Thủy) Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 11:30

24-05-2023

Khách Hàng TBA số 1: CT Anh Tú -320kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 12:00

24-05-2023

Khách HàngTBA số 2: Tuyến Huế -630 KVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

24-05-2023

Khách hàng TBA C Ty Ngọc Ninh-560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

24-05-2023

Khách hàng Trường Mầm Non Cẩm Bình sau TBA C Ty Ngọc Ninh Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

24-05-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Chiềng Trám 1-180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 12:00

24-05-2023

Khách Hàng TBA số 2: Hoàng Quân -400kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 14:20 - 16:00

23-05-2023

Khách Hàng TBA số 1: Hoàng Quân -750kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 12:20 - 14:00

23-05-2023

Khách Hàng TBA Đo đếm cao thế: TBA số 2 Hưng Tùng 1250kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 12:00

23-05-2023

Khách Hàng TBA TBA số 1: Hưng Tùng - 560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

23-05-2023

Khách hàng TBA Dân Nam 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 14:00 - 17:00

22-05-2023

TBA số 2: Mạnh Tân -630kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 11:30

22-05-2023

TBA số 3: Vân Lộc (Cty CPXD và TMTH Hoàng Sơn)-400kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

22-05-2023

Khách hàng lộ 375 E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 12:20 - 12:30

21-05-2023

Khách hàng lộ 375 E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 05:30 - 05:40

21-05-2023

Khách hàng sau CDPĐ 375-7/01 XUÂN TRƯỜNG 10.Lộ 375 E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 05:30 - 12:30

21-05-2023

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 0,4 kV lộ 1 sau TBA Cẩm Phong 4 -400kVA (17.11.21) Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 12:00

18-05-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Bình 12-160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 12:00

15-05-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Thạch 8-100kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 10:30

12-05-2023

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 0,4 kV lộ 2 sau TBA 100kVA Cẩm Quý 13 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 12:00

11-05-2023

TBA Minh Thức - 560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

09-05-2023

TBA số 1: Hưng Tùng - 560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

09-05-2023

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 0,4 kV lộ 2 sau TBA 100kVA Cẩm Long 10 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 12:00

09-05-2023

Khách hàng TBA Dân Nam 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 14:00 - 17:00

08-05-2023

Khách hàng TBA Hoàng quân 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 11:30

08-05-2023

Khách hàng TBA Hoàng quân 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

08-05-2023

Khách hàng sau TBA Cẩm Sơn 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:00

05-05-2023

Khách hàng sau TBA PP Cẩm Sơn 10-75kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:00

04-05-2023

Khách hàng sau TBA PP WB Cẩm Bình Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

04-05-2023

Khách hàng sau TBA PP C Ty Ngọc Ninh-560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

04-05-2023

Khách hàng sau TBA PP Hồng Phúc 2- 560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

04-05-2023

Khách hàng sau TBA số 2: Thanh Thành Đạt (SX)-1000kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

04-05-2023

Khách hàng sau ĐZ 0,4 kV và TBA Cẩm Phú 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:30

04-05-2023

Khách hàng ĐZ 35 kV lộ 374E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 07:10

27-04-2023

Khách hàng sau ĐZ 35 kV lộ 374E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 06:50 - 07:00

27-04-2023

Khách hàng sau MCPĐ 375/02 Thăng Bình Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 07:00

27-04-2023

Khách hàng ĐZ 35 kV sau MCPĐ 374/03 Tiến Độ Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 07:00

27-04-2023

Khách hàng sau ĐZ 35 kV lộ 374E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 06:10

27-04-2023

Khách hàng sau ĐZ 35 kV sau CDPĐ 374-7/01 NRZ111 lộ 374E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 07:00

27-04-2023

Khách hàng ĐZ 35 kV sau lộ 374E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 06:10

27-04-2023

Khách hàng ĐZ 35 kV sau CDPĐ 374-7/01 NM Z111 lộ 374E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 07:00

27-04-2023

Khách hàng ĐZ 35 kV sau MCPĐ 374/03 Tiến Độ lộ 374E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 07:00

27-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline khách hàng không mất điện) Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

26-04-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Hành Chính- 180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

25-04-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Giang 6 (Sun 1)-75kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 14:00 - 16:00

24-04-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Quý 1-160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:30

24-04-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Giang 8-75kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 09:00 - 11:00

24-04-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Thôn Móng- (CG 5) 100kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 10:30

24-04-2023

Toàn bộ khách hàng sau Bơm Thôn Móng -HTX DVĐN Cẩm Giang Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 10:30

24-04-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Đông Sơn- 160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

24-04-2023

Khách hàng TBA số 2: Nam Thái Sơn -560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 14:00 - 17:00

22-04-2023

Khách hàng TBA số 1: Nam Thái Sơn - 400kVA Hà Thanh Bình Điện lực Cẩm Thuỷ 14:00 - 17:00

22-04-2023

Khách hàng TBA Hồ Sỹ Nguyên - 560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 14:00

22-04-2023

Khách hàng TBA số 3: Xuân Trường -750kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 14:00 - 17:00

21-04-2023

Khách hàng TBA số 1: Tây Thành -630kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 14:00

21-04-2023

Khách hàng TBA số 1: Bình Minh -560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

21-04-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Vân 5-160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

21-04-2023

Khách hàng bơm TBA Cẩm Lương 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

18-04-2023

Khách hàng TBA số 2: Lộc Phúc-630kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

18-04-2023

Khách hàng TBA Thôn Vinh Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

15-04-2023

Khách hàng bơm TBA Thôn Vinh Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

15-04-2023

Khách hàng TBA Cẩm Sơn 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

14-04-2023

ĐZ 22kV mach kép lộ 471,477 E9.38 từ cột 22B đến cột 26 NR Thị Trấn Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 15:00

14-04-2023

Khách hàng TBA Cẩm Châu 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

11-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

08-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

08-04-2023

TBA Cẩm Tân 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 17:00

07-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

07-04-2023

TBA Phúc Thịnh Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 15:00

07-04-2023

TBA Cẩm Phú 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

07-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

07-04-2023

TBA Cẩm Vân 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

07-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

07-04-2023

TBA Phúc Do 5-75kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 17:00

06-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

06-04-2023

TBA Phúc Do 3-50kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 15:00

06-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 12:30

06-04-2023

TBA NT Phúc Do-250kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

06-04-2023

Cẩm Phú 11-100kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

06-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

06-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

05-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

05-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

05-04-2023

( Công tác không mất điện - Hotline khách hàng không mất điện) Điện lực Cẩm Thuỷ 14:00 - 17:00

04-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

04-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật