Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cẩm Thủy - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ khách hàng WB Cẩm Tân-160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 08:30

06-02-2023

Toàn bộ khách hàng Cẩm Yên 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

06-02-2023

ĐZ 0.4 kv và TBACẩm Yên 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

06-02-2023

Toàn bộ khách hàng Cẩm Tân 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:00 - 10:00

06-02-2023

khách hàng sau TBA Cẩm tân 7 Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 11:30

06-02-2023

Toàn bộ khách hàng Cẩm Tân 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 14:30

06-02-2023

Toàn bộ khách hàng Cẩm Tân 6 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

06-02-2023

Toàn bộ khách hàng Cẩm Tân 6-Lộ Thôn 11 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

06-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Châu 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

07-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Phú 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

07-02-2023

Khách hàng Bơm Cẩm Phú 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

07-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Phú 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

07-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Châu 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

07-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Châu 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 12:30

07-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Phú 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 12:30

07-02-2023

Khách hàng TBA NT Phúc Do Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

07-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Châu 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

07-02-2023

Khách hàng TBA Phúc Do 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

07-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Châu 7 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:30 - 17:00

07-02-2023

Khách hàng Cẩm Tâm 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:00

08-02-2023

Khách hàng Nguyễn Ngọc Hiệp - (Cẩm Tâm 1) Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:00

08-02-2023

Khách hàng sau TBA Thôn Ngọc Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:00

08-02-2023

Khách hàng sau TBA Cẩm Liên 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:00 - 10:30

08-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Tâm 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:00 - 10:30

08-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Tâm 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 12:00

08-02-2023

khách hàng sau TBA Thành Long 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 12:00

08-02-2023

khách hàng sau TBA Cẩm Thạch 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

08-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Tâm 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

08-02-2023

Khách hàng TBA Hành Chính Điện lực Cẩm Thuỷ 15:30 - 17:00

08-02-2023

khách hàng sau TBA Cẩm Thạch 7 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:30 - 17:00

08-02-2023

Khách hàng TBA Thị Trấn 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

09-02-2023

Khách hàng TBA Yên Tâm 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

09-02-2023

Khách hàng TBA Yên Lâm 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

09-02-2023

Khách hàng Lê Huy Phơn (đo ngang) Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

09-02-2023

Khách hàng TBA WB Cẩm Sơn-160kVA-Cty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi Cẩm Thủy Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

09-02-2023

Khách hàng TBA Thị Trấn 12 Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 12:30

09-02-2023

Khách hàng Phong Mỹ Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 12:30

09-02-2023

Khách hàng Quý Lộc 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

09-02-2023

Khách hàng TBA Thị Trấn 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

09-02-2023

Khách hàng TBA Thị Trấn 9 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

09-02-2023

khách hàng sau TBA Diệu Sơn Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

09-02-2023

Khách hàng Cẩm Giang 7 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

11-02-2023

Khách hàng Bơm Thôn Sun - Cẩm Giang Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

11-02-2023

Khách hàng TBA Thôn Xăm Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

11-02-2023

Khách hàng Cẩm Bình 10 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

11-02-2023

khách hàng sau TBA Cẩm Giang 6 (Sun 1) Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

11-02-2023

Khách hàng TBA số 2: WB Cẩm Giang Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 12:30

11-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Bình 11 Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 12:30

11-02-2023

Khách hàng TBA Bình Hòa Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

11-02-2023

Khách hàng Bơm Bình Hòa (HTXDV Tổng Hợp Hạc Sơn) Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

11-02-2023

Khách hàng Cẩm Giang 8 Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

11-02-2023

Khách hàng Thôn Móng Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

11-02-2023

Khách hàng Bơm Thôn Móng -HTX DVĐN Cẩm Giang Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

11-02-2023

Khách hàng Bơm Bình Hòa (HTXDV Tổng Hợp Hạc Sơn) Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

11-02-2023

Khách hàng TBA Thôn Sổ Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

12-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Phong 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

12-02-2023

Khách hàng Bơm Cẩm Phong 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

12-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Phong 6 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

12-02-2023

Khách hàng TBA Thôn Sẻ Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

12-02-2023

Khách hàng TBA Bình Sơn Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 12:30

12-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Tú 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 12:30

12-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Tú 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

12-02-2023

Khách hàng TBA Bình Sơn Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

12-02-2023

Khách hàng TBA Thôn Tô 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

12-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Phong 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

12-02-2023

Khách hàng Bơm Cẩm Phong 4 - HTXDV Tổng Hợp Cẩm Phong Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

12-02-2023

Khách hàng TBA Thôn Tô 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:00

13-02-2023

Khách hàng TBACẩm Quý 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:00

13-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Quý 6 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

13-02-2023

khách hàng sau TBA Cẩm Bình 12 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:30 - 11:00

13-02-2023

Khách hàng TBA WB Cẩm Bình (Cty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi Cẩm Thủy) Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 12:30

13-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Quý 7 Điện lực Cẩm Thuỷ 11:00 - 12:30

13-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Quý 11 Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

13-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Thạch 8 Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 15:00

13-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Thạch 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

13-02-2023

Khách hàng TBA Cẩm Tú 6 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 16:30

13-02-2023

Lịch Cúp Điện Cẩm Thủy Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
khách hàng sau ĐZ và TBA Cẩm yên 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

01-02-2023

Toàn bộ khách hàng Bơm Cẩm Yên 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

01-02-2023

Khách hàng TBA 100kVA Cẩm Quý 13 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:00 - 12:00

19-01-2023

Khách hàng TBA Cẩm Giang 6 (Sun 1)-75kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 09:00 - 12:00

19-01-2023

Khách hàng sau TBA Cẩm Liên 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:00 - 12:00

17-01-2023

Khách hàng sau TBA Cẩm Phú 10 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

17-01-2023

Khách hàng ĐZ 0.4 kV lộ 1 TBA Cẩm Ngọc 6. Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 12:00

15-01-2023

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 0,4 kV lộ 1 sau TBA Cẩm Ngọc 6- 180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 12:00

15-01-2023

TBA Thôn Tô 1-320kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 16:00

14-01-2023

TBA Thôn Sổ-160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 16:00

14-01-2023

TBA Cẩm Tú 2-320kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

14-01-2023

TBA Cẩm Thành 9-180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

14-01-2023

khách hàng sau ĐZ và TBA Phúc Mỹ Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

13-01-2023

TBA Cẩm Phong 6 180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 16:00

12-01-2023

TBA Cẩm Thạch 3-100 KVA Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 16:00

12-01-2023

khách hàng sau ĐZ và TBA Phúc Do 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

12-01-2023

TBA Cẩm Quý 5-180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

12-01-2023

TBA Cẩm Thạch 7 -100kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

12-01-2023

Khách hàng sau ĐZ và TBA Cẩm Vân 12 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

10-01-2023

TBA số 4: Xuân Trường - 400kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

10-01-2023

khách hàng TBA Cao Minh- 1000kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 14:30 - 16:30

08-01-2023

Khách hàng TBA số 3 Đo đếm cao thế Hoàng Minh (1000kVA- Phạm Văn Chỉnh) Điện lực Cẩm Thuỷ 12:30 - 14:00

08-01-2023

khách hàng Đo Đếm cao thế Phú THắng 1,(1,2,3,4) Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 12:00

08-01-2023

khách hàng sau ĐZ và TBA Phúc do 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

06-01-2023

khách hàng sau ĐZ và TBA yên lâm 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

05-01-2023

khách hàng sau ĐZ và TBA Cẩm liên 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

05-01-2023

khách hàng sau ĐZ và TBA Cẩm liên 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

05-01-2023

khách hàng sau ĐZ và TBA Cẩm liên 3 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

05-01-2023

khách hàng TBA -100kVA-Luu Thị Vẽ (Cty Mạnh Tiến) Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:30

04-01-2023

khách hàng sau TBA thôn vinh Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

04-01-2023

khách hàng sau ĐZ và TBA NT Phúc Do Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

03-01-2023

khách hàng sau ĐZ 35 kV MCPĐ 374/03 Tiến độ Điện lực Cẩm Thuỷ 16:50 - 17:00

30-12-2022

khách hàng sau ĐZ 35 kv lộ 375E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 16:50 - 17:00

30-12-2022

khách hàng sau ĐZ 35 kV lộ 374E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 17:00

30-12-2022

khách hàng sau ĐZ ĐZ 35 KV thuộc lộ 375E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 17:00

30-12-2022

Các một phần thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Giang. Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 17:00

30-12-2022

Một phần thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Tú, xã Cẩm Quý. Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 17:00

30-12-2022

Một phần thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Ngọc, xã Cẩm Long Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 17:00

30-12-2022

Một phần thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Bình, Cẩm Thạch , Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Lương. Điện lực Cẩm Thuỷ 07:00 - 17:00

30-12-2022

Các một phần thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Giang. Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 12:00

30-12-2022

Một phần thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Tú, xã Cẩm Quý. Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 12:00

30-12-2022

Một phần thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Ngọc, xã Cẩm Long Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 12:00

30-12-2022

Một phần thị trấn Phong Sơn, xã Cẩm Bình, Cẩm Thạch , Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Lương. Điện lực Cẩm Thuỷ 06:00 - 12:00

30-12-2022

khách hàng sau ĐZ 10 kV lộ 972 TGCV Điện lực Cẩm Thuỷ 05:30 - 17:00

30-12-2022

khách hàng sau ĐZ 35 kv lộ 375E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 05:30 - 05:40

30-12-2022

Khách hàng sau CDPĐ 375-7/03 phú thắng Điện lực Cẩm Thuỷ 05:30 - 17:00

30-12-2022

Khách hàng sau ĐZ 35 kV sau MCPĐ 374/03 Tiến độ Điện lực Cẩm Thuỷ 05:30 - 05:40

30-12-2022

Khách hàng sau ĐZ 35 kV sau CDPĐ 375-7/01 trường long Điện lực Cẩm Thuỷ 05:30 - 17:00

30-12-2022

Toàn bộ khách hàng sau MCPĐ 375/02 Thăng Bình thuộc lộ 375E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 05:00 - 17:00

30-12-2022

khách hàng sauĐZ 35 kV lộ 313E9.38 Điện lực Cẩm Thuỷ 05:00 - 17:00

30-12-2022

Thôn Vân Long Cẩm Long Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 12:30

28-12-2022

Thôn Mọ, thôn Báy Cẩm Long Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 12:30

28-12-2022

Toàn bộ khách hàng sau TBA số 4: Công ty Hoàng Minh (T4) 560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 10:00

27-12-2022

Thôn Quan Trì xã Yên Lâm Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

27-12-2022

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 0,4 kV sau TBA Cẩm Liên 4 (Thôn Mòng)-100kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

27-12-2022

Thôn Móng xã Cẩm Giang Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 12:30

26-12-2022

Thôn Vọng xã Cẩm Giang Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 12:30

26-12-2022

Thôn Phong Mỹ xã Yên Lâm Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

26-12-2022

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 35 KV lộ 374E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 17:00

26-12-2022

Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 35 KV lộ 375E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 17:00

26-12-2022

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Thạch 6 (Thôn Cốc)- 160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

16-12-2022

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Thạch 7 -100kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 11:00

16-12-2022

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Phong 4- 400kVA (17.11.21) Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 17:00

15-12-2022

Toàn bộ khách hàng Bơm Cẩm Phong 4 - HTXDV Tổng Hợp Cẩm Phong sau TBA Cẩm Phong 4- 400kVA (17.11.21) Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 17:00

15-12-2022

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cảm Phú 6-180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:00

14-12-2022

Khách hàng lộ 375 E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 05:30 - 06:30

10-12-2022

Khách hàng lộ 374 E9.5 Điện lực Cẩm Thuỷ 05:30 - 06:30

10-12-2022

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Giang 3.T.ĐỒN-180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 16:30

09-12-2022

Thôn Xuân Longn xã Cẩm Long Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 16:30

08-12-2022

Toàn bộ khách hàng sau TBA An Cư -180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

08-12-2022

Thôn Én xã CẨm Quý Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 16:30

07-12-2022

Thôn Thạch An, Thôn An Ninh, Thôn Liên Sơn xã cẩm Liên Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 16:30

06-12-2022

Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Tâm 5 (Thôn Dung)- 100kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật