Lịch cúp điện Quan Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quan Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quan Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quan Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quan Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Trung Hạ 2 Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

24-03-2023

Lộ 1 TBA Trung Tiến 4 Điện lực Quan Sơn 08:00 - 12:00

25-03-2023

Lịch cúp điện Quan Sơn - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Quan Sơn Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bản Bàng xã Trung Thượng Điện lực Quan Sơn 16:00 - 17:30

18-03-2023

Bản Máy xã Trung Thượng Điện lực Quan Sơn 14:30 - 15:30

18-03-2023

Bản Khạn xã Trung Thượng Điện lực Quan Sơn 13:00 - 14:00

18-03-2023

Khu 6 thị trấn Sơn Lư Điện lực Quan Sơn 10:00 - 12:00

18-03-2023

Khu 1+khu 3 thị trấn Sơn Lư Điện lực Quan Sơn 07:30 - 09:00

18-03-2023

Sau MC 371/05 Lâm phú Điện lực Quan Sơn 17:00 - 17:10

17-03-2023

Bản Lộc+Bản toong xã Trung Tiến Điện lực Quan Sơn 16:00 - 17:30

17-03-2023

Bản Cum xã Trung Tiến Điện lực Quan Sơn 14:30 - 15:30

17-03-2023

Bản Bách xã Trung Thượng Điện lực Quan Sơn 13:00 - 14:00

17-03-2023

Bản Ngàm xã Trung Thượng Điện lực Quan Sơn 10:00 - 12:00

17-03-2023

Tại TBA 250kVA-35/0.4 kV Len Văn Hiệp Điện lực Quan Sơn 08:00 - 10:00

17-03-2023

Bản Bôn xã Trung Thượng Điện lực Quan Sơn 07:30 - 09:00

17-03-2023

Sau MC 371/05 Lâm Phú Điện lực Quan Sơn 07:30 - 07:40

17-03-2023

Sau CDPĐ 371-7/01 Na Đang Điện lực Quan Sơn 07:30 - 17:10

17-03-2023

Sau MC 371/05 Lâm phú Điện lực Quan Sơn 17:00 - 17:10

16-03-2023

Tại TBA 100kVA-35/0.4 kV Piềng Trang Điện lực Quan Sơn 16:00 - 17:30

16-03-2023

Tại TBA 50kVA-35/0.4 kV Trung Xuân 3 Điện lực Quan Sơn 14:30 - 15:30

16-03-2023

Tại TBA 100kVA-35/0.4 kV Trung Xuân 2. Điện lực Quan Sơn 13:00 - 14:00

16-03-2023

Tại TBA 100kVA-35/0.4 kV Trung Xuân 1. Điện lực Quan Sơn 10:00 - 12:00

16-03-2023

Tại Đz 0,4 kV lộ 1 sau TBA Sơn Điện 2 Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

16-03-2023

Sau MC 371/05 Lâm Phú Điện lực Quan Sơn 07:30 - 07:40

16-03-2023

Sau CD PĐ 371-7/01 Na Đang Điện lực Quan Sơn 07:30 - 17:00

16-03-2023

Tại TBA 75kVA-35/0.4 kV Trung Xuân 4. Điện lực Quan Sơn 07:30 - 09:00

16-03-2023

Sau MC 731/05 Lâm Phú Điện lực Quan Sơn 17:00 - 17:10

15-03-2023

Tại TBAĐe Poọng 75 kVA-35/0,4 kV Điện lực Quan Sơn 16:00 - 17:30

15-03-2023

Tại TBA Sông Lò 250 kVA-35/0,4 kV Điện lực Quan Sơn 14:30 - 15:30

15-03-2023

Tại TBA bản Sày 75kVA-35/0,4 kV Điện lực Quan Sơn 13:00 - 14:00

15-03-2023

Sau TBA Phạm Văn Sang Điện lực Quan Sơn 10:30 - 11:30

15-03-2023

Tại TBA bản Lang 100kVA-35/0,4 kV Điện lực Quan Sơn 10:00 - 12:00

15-03-2023

Sau TBA Chế Biến Lâm Sản ( Kỳ Long ) Điện lực Quan Sơn 08:30 - 09:30

15-03-2023

Sau CDPĐ 371-7/01 Na Đang Điện lực Quan Sơn 07:30 - 17:00

15-03-2023

Tại TBA PTTH Kỳ Tân 180kVA-35/0,4 kV Điện lực Quan Sơn 07:30 - 09:00

15-03-2023

Sau MC 371/05 Lâm Phú Điện lực Quan Sơn 07:30 - 07:40

15-03-2023

LDA371-E9.12-140***Nhánh rẽ Lâm Phú Điện lực Quan Sơn 17:00 - 17:10

14-03-2023

LDA371-E9.12-140-76***Nhánh rẽ Na Đang Điện lực Quan Sơn 07:30 - 17:00

14-03-2023

LDA371-E9.12-140***Nhánh rẽ Lâm Phú Điện lực Quan Sơn 07:30 - 07:40

14-03-2023

Phố Đồng 2 xã Thiết Ống Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

10-03-2023

ĐZ 35KV sau MC 371/390 Lộ 371E9.12 Điện lực Quan Sơn 06:30 - 17:30

05-03-2023

ĐZ 35KV Phía sau MC 371/256 Quan Sơn Điện lực Quan Sơn 06:30 - 17:30

04-03-2023

TBA Duy Hằng Điện lực Quan Sơn 08:00 - 10:00

27-02-2023

TBA Đồng Tâm 1 Điện lực Quan Sơn 07:00 - 17:00

26-02-2023

Khu 5 Thị Trấn Sơn Lư-Quan Sơn Điện lực Quan Sơn 08:00 - 12:00

25-02-2023

Bản Chiềng Phày Và Bản Sày-Xã Trung Hạ Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

24-02-2023

Phố Đồng Tâm thuộc xã Thiết Ống Điện lực Quan Sơn 13:30 - 17:00

19-02-2023

Phố Đồng Tâm thuộc xã Thiết Ống Điện lực Quan Sơn 07:00 - 12:00

19-02-2023

Phố Đồng Tâm 1 thuộc xã Thiết Ống Điện lực Quan Sơn 07:00 - 17:00

18-02-2023

ĐZ 0,4KV Lộ 1 Sau TBA Sơn Điện 6 Điện lực Quan Sơn 14:00 - 17:00

17-02-2023

Tủ 0,4KV TBA PTTH Kỳ Tân Điện lực Quan Sơn 08:00 - 12:00

17-02-2023

ĐZ 0,4KV Lộ 1+2 Sau TBA Trung Thượng 2 Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

17-02-2023

ĐZ 0,4KV Lộ 2 Sau TBA Na Hồ Điện lực Quan Sơn 08:00 - 12:00

17-02-2023

ĐZ 0,4KV sau TBA Sơn Lư Điện lực Quan Sơn 08:00 - 12:00

16-02-2023

ĐZ 0,4KV sau TBA Bản Bo Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

16-02-2023

ĐZ 0,4KV Sau TBA Na Mèo 1 Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

15-02-2023

Bản Chiềng khóe - Xã Văn Nho Điện lực Quan Sơn 14:00 - 17:00

10-02-2023

Bản Lốc - Xã Trung Tiến Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

10-02-2023

Bản Bơn - Xã Mường Mìn Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

10-02-2023

Bản Hạ - Xã Trung Hạ Điện lực Quan Sơn 08:00 - 12:00

10-02-2023

Bản Ngàm - Xã Trung thượng Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

09-02-2023

Bản Trường phố - Xã Trung xuân Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

08-02-2023

Đz 35 kV sau CDPĐ 371/7/54 bản Chanh thuộc lộ 371E9.12 Điện lực Quan Sơn 07:00 - 09:00

13-01-2023

ĐZ 0,4KV sau TBA Trung Xuân 1 Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

07-01-2023

ĐZ 0,4 KV Sau TBA Na Mèo 2 Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

06-01-2023

ĐZ 0,4KV Sau TBA Sơn Điện 8 Điện lực Quan Sơn 14:00 - 15:30

05-01-2023

Tủ 0,4KV TBA Nguyễn Công Doan 2 Điện lực Quan Sơn 10:00 - 12:00

05-01-2023

ĐZ 0,4KV sau TBA Sơn Hà 4 Điện lực Quan Sơn 08:00 - 09:30

05-01-2023

ĐZ 0,4KV sau TBA Lâm Phú 8 Điện lực Quan Sơn 15:00 - 17:00

04-01-2023

ĐZ 0,4KV sau TBA Lâm Phú 7 Điện lực Quan Sơn 13:30 - 14:30

04-01-2023

ĐZ 0,4KV Sau TBA Lâm Phú 6 Điện lực Quan Sơn 10:00 - 12:00

04-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật