Lịch cúp điện Sầm Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sầm Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sầm Sơn - Thanh Hóa

Lịch cúp điện Sầm Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sầm Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sầm Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố Khanh Tiến, một phần khu phố Hoan Kính, một phần khu phố Dũng Liên và một phần khu phố Lương Thiện, phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 13:30 - 17:30

11-02-2023

Lịch Cúp Điện Sầm Sơn Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố Phúc Đức và một phần KP Bình Tân, phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 13:30 - 17:30

18-01-2023

Khu phố Yên Trạch và một phần khu phố Châu Kiều, phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 08:00 - 12:00

18-01-2023

Khu phố Xuân Thượng, phường Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 14:00 - 17:00

09-01-2023

Khu nhà điều hành Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 08:00 - 11:00

07-01-2023

Khu phố Thượng Du, một phần khu phố Xuân Thượng và một phần khu phố Phú Khang, phường Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 08:00 - 11:00

07-01-2023

Khu nhà điều hành TBA Hải Quân 433. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 08:00 - 14:00

30-12-2022

Toàn bộ ĐZ 22kV lộ 472 trạm 110kV Sầm Sơn cấp điện đến tủ đo đếm FLC Giai đoạn 1 (Cấp điện các TBA của Khách hàng Công ty TNHH FLC Sầm Sơn). Điện lực Thành phố Sầm Sơn 06:00 - 19:00

27-12-2022

Toàn bộ ĐZ 22kV lộ 474 trạm 110kV Sầm Sơn cấp điện đến tủ đo đếm FLC Giai đoạn 2 (Cấp điện các TBA của Khách hàng Công ty TNHH FLC Sầm Sơn). Điện lực Thành phố Sầm Sơn 06:00 - 19:00

27-12-2022

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên lộ 476 trạm 110kV Sầm Sơn (E9.11) - Phường Quảng Châu, phường Quảng Vinh - TP Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 06:00 - 19:00

27-12-2022

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên lộ 478 trạm 110kV Sầm Sơn (E9.11) - Phường Quảng Thọ và một phần phường Quảng Châu - TP Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 06:00 - 19:00

27-12-2022

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên lộ 475 trạm 110kV Sầm Sơn (E9.11) một phần phường Bắc Sơn và một phần phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 06:00 - 19:00

27-12-2022

Khu nhà điều hành của Công ty CPXD & PTHT số 18 Điện lực Thành phố Sầm Sơn 08:00 - 10:00

24-12-2022

Một phần KP Bắc Kỳ và một phần KP Trung Kỳ, Phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 13:30 - 17:00

15-12-2022

Một phần KP Bắc Kỳ, một phần KP Nam Hải và một phần KP Trung Kỳ, Phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 13:30 - 17:00

15-12-2022

Khu nhà làm việc Nhà khách Điện lực, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 10:30 - 12:00

15-12-2022

Một phần khu phố Khanh Tiến, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 07:30 - 10:30

15-12-2022

Một phần Khu phố Xuân Thượng, phường Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 07:30 - 12:00

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật