Lịch cúp điện Hoằng Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hoằng Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hoằng Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hoằng Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hoằng Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Hoằng Đạo 9 (Tự dùng bơm Nhân Trạch)- Xã Hoằng Đạo Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 09:00

02-06-2023

TBA Hoằng Trạch 2- Xã Hoằng Trạch Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 09:00

03-06-2023

TBA Hoằng Thịnh 4 Điện lực Hoằng Hoá 07:15 - 08:15

06-06-2023

TBA Cty Bến Thắm Điện lực Hoằng Hoá 07:15 - 08:15

06-06-2023

TBA Châu Lộc 5 Điện lực Hoằng Hoá 08:30 - 09:30

06-06-2023

TBA Hoằng Thịnh 3 Điện lực Hoằng Hoá 08:30 - 09:30

06-06-2023

TBA THPT Lương Đắc Bằng Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 11:30

06-06-2023

TBA Hoằng Tiến 2 Điện lực Hoằng Hoá 07:15 - 08:15

07-06-2023

TBA Hoằng Giang 3 Điện lực Hoằng Hoá 07:30 - 08:30

07-06-2023

TBA Cty Medipha Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:00

07-06-2023

TBA BV Hàm Rồng Điện lực Hoằng Hoá 09:15 - 10:15

07-06-2023

TBA Bơm Đại Lộc Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 11:30

07-06-2023

TBA Cty Hoằng Hà Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:00

07-06-2023

Lịch cúp điện Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Hoằng Hóa Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Gồm các TBA:Hoằng Kim 6- Xã Hoằng Kim, Bến Thắm,C.Ty DHA,Tiến Nông 1+2+3, Mai Hương, Bông Sen, Nhà máy Z111 cơ sở 2, Hoằng Phú 5+6- Xã Hoằng Phú,Hoằng Quý 3- Xã Hoằng Quý,Quang Kim Tuyến,Thành Hưng,Thành Đạt 1+2,C.ty ô Tô 19/5, Bình Phát, Ông Hè, Đoan Uyên,Sơn Đại Việt, Chăn nuôi Hoằng Quỳ,Việt A VIS,Hoằng Quỳ 1+2+3+8+9- Xã Hoằng Quỳ,C.Ty Hoa Mai, Trường Hải, Đèn đường QL 1A 1+2,Bưu điện Hoằng Quỳ,Trường Duy,Bệnh Viện Hàm Rồng,Trường Lưu Đình Chất,C.Ty Hoàng Hà,Hoằng Lý 3, Phú Cường,C.Ty Giầy WIN NER Việt Nam. Điện lực Hoằng Hoá 05:30 - 07:30

30-05-2023

TBA Hoằng Khánh 4 Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 09:00

27-05-2023

TBA Hoằng Tân 2 Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 09:00

27-05-2023

TBA Hoằng Hợp 4- Xã Hoằng Hợp Điện lực Hoằng Hoá 10:15 - 11:15

26-05-2023

TBA Hoằng Hợp 5- Xã Hoằng Hợp Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:00

26-05-2023

TBA C.Ty Thành Nông Điện lực Hoằng Hoá 07:30 - 08:30

26-05-2023

TBA Hoằng Anh 1 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 11:00

26-05-2023

TBA Bơm Hoằng Vinh Điện lực Hoằng Hoá 13:30 - 14:30

25-05-2023

TBA Hoằng Tiến 6- Xã Hoằng Tiến Điện lực Hoằng Hoá 09:30 - 10:30

25-05-2023

TBA Hoằng Trường 5- Xã Hoằng Trường Điện lực Hoằng Hoá 07:30 - 08:30

25-05-2023

TBA C.Ty Ngọc Anh- Lộ 371 E9.19 Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:30

20-05-2023

TBA C.Ty Trương Thanh Bình- Lộ 371 E9.19 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:30

20-05-2023

TBA Hoằng Trạch 2 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 17:00

20-05-2023

TBA Bơm Hoằng Quang 2 Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 11:30

20-05-2023

TBA C.Ty Hồng Đức- Lộ 372 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 09:30 - 11:00

20-05-2023

TBA Hoằng Trạch 4- Xã Hoằng Trạch Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:00

20-05-2023

TBA C.Ty EURODOOR- Lộ 372 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 07:30 - 09:00

20-05-2023

TBA C.Ty Giáo Dục (Nhà sách Việt Lý). Điện lực Hoằng Hoá 07:30 - 08:30

20-05-2023

TBA Trường THPT Hoằng Hóa 4 Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:30

19-05-2023

TBA C.Ty Quốc Đại Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:30

19-05-2023

TBA Hoằng Phuj8- Xã Hoằng Phụ- Lộ 371 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 11:30

19-05-2023

TBA Bệnh Viện Hoằng Hóa Điện lực Hoằng Hoá 09:30 - 11:00

19-05-2023

TBA Hoằng Thanh 3- Xã Hoằng Thanh Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:00

19-05-2023

TBA C.Ty Lan Chi (The City) - Lộ 372 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 07:30 - 09:00

19-05-2023

TBA C.Ty 126 Linh Trường 1 Điện lực Hoằng Hoá 07:30 - 08:30

19-05-2023

TBA Hoằng Minh 4- Xã Hoằng Đức Điện lực Hoằng Hoá 14:30 - 16:30

18-05-2023

TBA C.Ty Hoàng Hà- Lộ 371 E9.18 Điện lực Hoằng Hoá 13:30 - 14:30

18-05-2023

TBA Hoằng Hợp 5- Xã Hoằng Hợp Điện lực Hoằng Hoá 11:30 - 13:00

18-05-2023

TBA Hoằng Hợp 7- Xã Hoằng Hợp Điện lực Hoằng Hoá 09:30 - 11:00

18-05-2023

TBA Bơm Hoằng Khánh Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 10:45

18-05-2023

TBA Hoằng Hợp 6- Xã Hoằng Hợp Điện lực Hoằng Hoá 07:30 - 09:00

18-05-2023

TBA Hoằng Đông 5- Xã Hoằng Đông Điện lực Hoằng Hoá 17:00 - 18:30

17-05-2023

Lộ 472 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 15:30 - 16:00

17-05-2023

Lộ 471 TG Hoằng Ngọc Điện lực Hoằng Hoá 15:30 - 16:00

17-05-2023

Lộ 475 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 15:30 - 16:00

17-05-2023

Lộ 472 TG Hoằng Ngọc Điện lực Hoằng Hoá 15:30 - 16:00

17-05-2023

TBA Lê Văn Thảo- Lộ 371 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 15:30 - 16:30

17-05-2023

TBA Trần Trí Tới- Lộ 371 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:00

17-05-2023

TBA Hoằng Hải 4- Xã Hoằng Hải Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 11:30

17-05-2023

TBA Chu Đình Giáp- Lộ 371 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:00

17-05-2023

TBA C.Ty Tân Thanh Phương Điện lực Hoằng Hoá 07:30 - 08:30

17-05-2023

Lộ 375 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 00:00 - 16:30

17-05-2023

Lộ 373 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 00:00 - 16:30

17-05-2023

Lộ 371 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 00:00 - 16:30

17-05-2023

Lộ 475 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:00

16-05-2023

Lộ 472 TG Hoằng Ngọc Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:00

16-05-2023

Lộ 472 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:00

16-05-2023

Lộ 471 TG Hoằng Ngọc Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:00

16-05-2023

Hoằng Đồng 2 Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:30

15-05-2023

Bơm Hoằng Quang 2 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:30

15-05-2023

Hoằng Quang 6 Điện lực Hoằng Hoá 11:00 - 12:00

15-05-2023

Hoằng Quang 2 Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:30

15-05-2023

Hoằng Quang 5 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 08:30

15-05-2023

Hoằng Đại 6 Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:30

13-05-2023

Hoằng Quang 4 Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:30

13-05-2023

Hoằng Quang 3 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:30

13-05-2023

Hoằng Đại 2 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:30

13-05-2023

Hoằng Đại 3 Điện lực Hoằng Hoá 11:00 - 12:00

13-05-2023

Hoằng Quang 7 Điện lực Hoằng Hoá 11:00 - 12:00

13-05-2023

Hoằng Quang 1 Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:30

13-05-2023

Hoằng Đại 1 Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:30

13-05-2023

Hoằng Đại 5 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 08:30

13-05-2023

Hoằng Đại 4 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 08:30

13-05-2023

Hoằng Tân 4 Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:30

12-05-2023

Hoằng Lộc 3 Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:30

12-05-2023

Hoằng Lộc 2 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:30

12-05-2023

Hoằng Tân 1 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:30

12-05-2023

Hoằng Tân 5 Điện lực Hoằng Hoá 11:00 - 12:00

12-05-2023

Hoằng Thành 6. Điện lực Hoằng Hoá 11:00 - 12:00

12-05-2023

Hoằng Thành 7. Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:30

12-05-2023

Hoằng Tân 2 Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:30

12-05-2023

Hoằng Tân 3 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 08:30

12-05-2023

Hoằng Thành 5. Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 08:30

12-05-2023

Hoằng Tân 6 Điện lực Hoằng Hoá 16:00 - 17:30

11-05-2023

Hoằng Trạch 2 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:30

11-05-2023

Hoằng Trạch 1 Điện lực Hoằng Hoá 11:00 - 12:00

11-05-2023

Hoằng Trạch 3 Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:30

11-05-2023

Hoằng Trạch 4 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 08:30

11-05-2023

TBA Hoằng Đức 2 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 12:00

28-04-2023

TBA Hoằng Phong 7 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 12:00

28-04-2023

TBA Hoằng Phong 8 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 12:00

28-04-2023

TBA Hoằng Đạo 2 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 17:00

27-04-2023

TBA Hoằng Tiến 5 Điện lực Hoằng Hoá 11:00 - 11:30

26-04-2023

TBA Hoằng Tiến 5 Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 08:30

26-04-2023

TBA Hoằng Châu 2 Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 11:00

26-04-2023

TBA Hoằng Vinh 2 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 12:00

26-04-2023

TBA Hoằng Đức 1 Điện lực Hoằng Hoá 07:00 - 12:00

26-04-2023

Lộ 476 E9.18 Điện lực Hoằng Hoá 17:30 - 18:00

25-04-2023

Lộ 471 E9.39 Điện lực Hoằng Hoá 17:30 - 18:00

25-04-2023

Lộ 373 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 14:30 - 15:00

25-04-2023

Đường dây 35kV Lộ 373E9.14 Hoằng Hóa Điện lực Hậu Lộc 14:30 - 15:00

25-04-2023

ĐZ sau CDPĐ 472-7/24 Phú Quý thuộc Lộ 472 E9.18 Điện lực Hoằng Hoá 05:00 - 08:00

25-04-2023

Lộ 472 E9.18 Điện lực Hoằng Hoá 05:00 - 18:00

25-04-2023

Lộ 474 E9.18 Điện lực Hoằng Hoá 05:00 - 18:00

25-04-2023

Lộ 476 E9.18 Điện lực Hoằng Hoá 05:00 - 08:00

25-04-2023

Nhà máy Z111- Lộ 375 E9.18 Điện lực Hoằng Hoá 05:00 - 18:00

25-04-2023

Lộ 371 E9.18 Điện lực Hoằng Hoá 05:00 - 18:00

25-04-2023

Lộ 471 E9.39 Điện lực Hoằng Hoá 05:00 - 08:00

25-04-2023

Lộ 373 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 21:00 - 21:30

24-04-2023

Đường dây 35kV Lộ 373E9.14 Hoằng Hóa Điện lực Hậu Lộc 21:00 - 21:30

24-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật