Lịch cúp điện Thiệu Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thiệu Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thiệu Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thiệu Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thiệu Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Thiệu Hóa Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Từ sau MCPĐ 377/108 đến CDPĐ 374-7/79 Hậu Hiền Điện lực Thiệu Hóa 16:00 - 16:30

15-01-2023

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 12:00 - 16:00

15-01-2023

Lộ 973 TGTT Điện lực Thiệu Hóa 10:00 - 10:30

15-01-2023

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 07:00 - 12:00

15-01-2023

Sau MCPĐ 108 đến CDPĐ 374-7/79 Hậu Hiền Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 06:00

15-01-2023

Công ty may Vạn Hà Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 16:30

15-01-2023

NR Vạn Hà 6 Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 16:30

15-01-2023

Lộ 973 TGTT Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 06:00

15-01-2023

Sau CDPĐ 973-7/01 NR Đông Hoàng 4 Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 10:30

15-01-2023

Các xã Yên Lạc, Định Tăng huyện Yên Định, xã Thiệu Ngọc, một phần xã Thiệu Vũ huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 07:30 - 12:00

12-01-2023

các khách hàng sau ĐZ Lộ 971 TGTT Điện lực Thiệu Hóa 16:00 - 16:20

11-01-2023

NR Thiệu Trung 3. Điện lực Thiệu Hóa 06:00 - 16:00

11-01-2023

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 17:00

11-01-2023

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 16:00

11-01-2023

Lộ 971 TG Thiệu Trung Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 05:40

11-01-2023

,Các khách hàng sau Lộ 971 TG Thiệu Trung Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 05:50

11-01-2023

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 16:00 - 17:00

10-01-2023

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 06:00 - 16:00

10-01-2023

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 17:00

10-01-2023

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 06:30

10-01-2023

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 16:00

10-01-2023

TBA Thiệu Phú 3. Điện lực Thiệu Hóa 13:30 - 15:30

06-01-2023

TBA Thiệu Đô 5. Điện lực Thiệu Hóa 13:30 - 15:30

06-01-2023

TBA Đông Hoàng 2. Điện lực Thiệu Hóa 09:30 - 11:30

06-01-2023

TBA Thiệu Duy 6. Điện lực Thiệu Hóa 09:30 - 11:30

06-01-2023

TBA Thiệu Duy 5. Điện lực Thiệu Hóa 07:30 - 09:30

06-01-2023

TBA Đông Hoàng 4. Điện lực Thiệu Hóa 07:30 - 09:30

06-01-2023

Thiệu Hóa. Điện lực Thiệu Hóa 16:00 - 16:30

30-12-2022

Thiệu Hóa. Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 16:30

30-12-2022

Thiệu Hóa. Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 06:00

30-12-2022

Thiệu Đô,Thiệu Trung,Thiệu Châu,Đông Thanh Điện lực Thiệu Hóa 16:00 - 16:10

28-12-2022

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 16:00 - 17:00

28-12-2022

Xã Định Công, một phần xã Định Thành huyện Yên Định, xã Thiệu Quang huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 07:30 - 12:00

28-12-2022

Thiệu Châu,Đông Thanh Điện lực Thiệu Hóa 06:00 - 16:00

28-12-2022

Thiệu Đô; Thiệu Trung; Thiệu Châu; Đông Thanh Điện lực Thiệu Hóa 05:50 - 06:00

28-12-2022

Xã Thiệu Viên, Thiệu Tâm,Thiệu Minh,Thiệu Hòa,Thiệu Chính. Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 17:00

28-12-2022

NR Bơm úng Thiệu Thịnh Điện lực Thiệu Hóa 05:00 - 17:00

28-12-2022

Xã Thiệu Duy; Thiệu Hợp; Thiệu Thịnh. Điện lực Thiệu Hóa 05:00 - 17:00

28-12-2022

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 05:00 - 06:00

28-12-2022

Xã Xuân Khánh; Xuân Phong; Thọ Lộc; Nam Giang Điện lực Thiệu Hóa 16:00 - 17:00

27-12-2022

Xã Xuân Khánh; Xuân Phong; Thọ Lộc; Nam Giang Điện lực Thiệu Hóa 05:00 - 06:00

27-12-2022

TBA Nam Giang 1,4 Điện lực Thiệu Hóa 05:00 - 17:00

27-12-2022

Xã Thiệu long ,Thiệu Phú ,Thiệu Thành ,Thiệu Công ,Thiệu Phúc,Thiệu Tiến,Thiệu Vũ,Thiệu Hưng ,Thiệu Nguyên,Thiệu Duy,Thiệu Giang,Thiệu Hợp,Thiệu Thịnh,Thiệu Quang, Điện lực Thiệu Hóa 16:30 - 17:00

26-12-2022

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 16:00 - 16:30

26-12-2022

NR Bơm ứng Thiệu Duy Điện lực Thiệu Hóa 06:00 - 16:00

26-12-2022

Thiệu Hóa Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 06:00

26-12-2022

Xã Thiệu long ,Thiệu Phú ,Thiệu Thành ,Thiệu Công ,Thiệu Phúc,Thiệu Tiến,Thiệu Vũ,Thiệu Hưng ,Thiệu Nguyên,Thiệu Duy,Thiệu Giang,Thiệu Hợp,Thiệu Thịnh,Thiệu Quang, Điện lực Thiệu Hóa 05:00 - 05:30

26-12-2022

Thiệu Đô,Thiệu Trung,Thiệu Châu,Đông Thanh Điện lực Thiệu Hóa 16:00 - 16:10

20-12-2022

Thiệu Châu,Đông Thanh Điện lực Thiệu Hóa 06:00 - 16:00

20-12-2022

Thiệu Đô; Thiệu Trung; Thiệu Châu; Đông Thanh Điện lực Thiệu Hóa 05:50 - 06:00

20-12-2022

Một phần xã Thiệu Ngọc huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

19-12-2022

TBA Thiệu Phú 4 Điện lực Thiệu Hóa 13:00 - 16:30

15-12-2022

TBA Thiệu Phú 8 Điện lực Thiệu Hóa 13:00 - 16:30

15-12-2022

TBA Thiệu Phú 2 Điện lực Thiệu Hóa 07:00 - 13:30

15-12-2022

TBA Thiệu Phú 9 Điện lực Thiệu Hóa 07:00 - 13:30

15-12-2022

TBA Thiệu Phú 7 Điện lực Thiệu Hóa 13:00 - 16:30

14-12-2022

TBA Thiệu Phú 10 Điện lực Thiệu Hóa 13:00 - 16:30

14-12-2022

TBA Thiệu Phú 5 Điện lực Thiệu Hóa 07:00 - 11:00

14-12-2022

TBA Thiệu Phú 6 Điện lực Thiệu Hóa 07:00 - 11:30

14-12-2022

Thiệu Hưng ,Thiệu Nguyên Điện lực Thiệu Hóa 11:00 - 11:30

13-12-2022

Thiệu Hưng , Điện lực Thiệu Hóa 06:00 - 11:00

13-12-2022

Thiệu Hưng ,Thiệu Nguyên Điện lực Thiệu Hóa 05:30 - 06:00

13-12-2022

Các khách hàng sau TBA Thiệu Hợp 2 Điện lực Thiệu Hóa 08:00 - 16:00

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật