Lịch cúp điện Đông Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đông Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đông Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đông Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đông Sơn - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách Hàng TBA Đông Ninh 9 Điện lực Đông Sơn 05:30 - 07:30

01-06-2023

Khách hàng TBA Đông Ninh 2 Điện lực Đông Sơn 06:00 - 09:00

01-06-2023

TBA Cát Sỏi, HTX Đông Sơn 1+2 Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 11:30

03-06-2023

Lịch cúp điện Đông Sơn - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Đông Sơn Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách Hàng TBA Đông Hòa 3 Điện lực Đông Sơn 09:00 - 11:30

31-05-2023

Khách hàng TBA Đông Tân 5 Điện lực Đông Sơn 06:30 - 09:00

31-05-2023

Khách hàng TBA Đông Tân 4 Điện lực Đông Sơn 05:30 - 08:30

31-05-2023

Phường Đông Sơn, Đông Hương, Đông Hải Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 09:00

27-05-2023

Xã Đông PHú , Đông Nam , Đông Quang, Đông Văn 4 Điện lực Đông Sơn 09:00 - 12:00

25-05-2023

Các xã: Đông Tân, Đông Thịnh, Đông Hòa, Đông Yên, Đông Văn Điện lực Đông Sơn 17:30 - 23:59

24-05-2023

Các xã: Đông Tân, Phường An Hưng, Đông Hưng Điện lực Đông Sơn 08:30 - 17:30

24-05-2023

Các xã: TT Rừng Thông, Đông Anh, Đông Xuân, Đông Thanh Điện lực Đông Sơn 08:30 - 17:30

24-05-2023

Các xã: Đông Thanh, Thiệu trung, Thiệu Đô và huyện Thiệu Hóa Điện lực Đông Sơn 08:30 - 17:30

24-05-2023

Các xã: Đông Thanh và huyện Thiệu Hóa Điện lực Đông Sơn 08:30 - 17:30

24-05-2023

Xã Đông mInh , Đông Ninh , Đông KHê Điện lực Đông Sơn 09:00 - 12:00

23-05-2023

Xã Đông Tiến , Đông Thanh Điện lực Đông Sơn 09:00 - 12:00

23-05-2023

KH xã Đông văn , các TBA MInh Hương 4, Vinh Quang , Hưng Tiến 1.2 , Bách Bình Điện lực Đông Sơn 07:00 - 10:30

18-05-2023

Các xã: Đông Khê, Đông Minh Điện lực Đông Sơn 06:00 - 06:30

17-05-2023

Các xã: Đông Tiến, Đông Xuân, Rừng Thông Điện lực Đông Sơn 06:00 - 06:30

17-05-2023

Các xã: Đông Tiến, Đông Xuân, TTRừng Thông Điện lực Đông Sơn 06:00 - 06:30

17-05-2023

Các xã Đông Khê, Đông Ninh, Đông Minh Điện lực Đông Sơn 22:30 - 23:00

16-05-2023

Các xã Đông Tiến, TTRT Điện lực Đông Sơn 22:30 - 23:00

16-05-2023

Các xã Đông Tiến, TTRT, Đông Xuân, Đông Anh Điện lực Đông Sơn 22:30 - 23:00

16-05-2023

KH sau TBA Đông Tiến 4 Điện lực Đông Sơn 07:00 - 18:00

16-05-2023

Điện lực Đông Sơn 06:00 - 18:30

13-05-2023

TT Rừng Thông , Đông Anh, Đông Tiến , Đông Xuân, Đông Lĩnh Điện lực Đông Sơn 06:00 - 18:30

13-05-2023

Điện lực Đông Sơn 06:30 - 11:30

09-05-2023

Toàn bộ khách hàng sau TBA Đông Sơn- 160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 13:00

24-04-2023

KH sau CDPD 471-7/17 Đông Anh 1,3 ,Đông Xuân 1.2.3, Đông Tiến 7 ,BV đa khoa, Điện lực Đông Sơn 06:00 - 17:30

23-04-2023

các KH sau CDPD 473-7/36 Điện lực Đông Sơn 06:00 - 17:30

16-04-2023

Một phần phường Đông Sơn, xã Hà Vinh và KCN khu B Bỉm Sơn Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 05:30 - 07:15

14-04-2023

Một phần phường Đông Sơn và KCN khu B Bỉm Sơn Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 05:30 - 07:30

14-04-2023

Phố Phạm Ngũ Lão Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

31-03-2023

làng Đông Sơn P Hàm Rồng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

31-03-2023

Phố Phạm Ngũ Lão Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

30-03-2023

Phố Phạm Ngũ Lão Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

29-03-2023

Phố Phạm Ngũ Lão Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

28-03-2023

Phường Lam Sơn, 1 phần Phường Đông Sơn, xã Hà Lan, xã Hà Thanh, xã Hà Vinh. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 15:00 - 15:30

25-03-2023

Xã Đông Hòa ,Đông Thịnh Điện lực Đông Sơn 10:00 - 11:00

25-03-2023

Xã Đông Minh ,Đông Ninh,Đông Khê Điện lực Đông Sơn 10:00 - 11:00

25-03-2023

TT Rừng thông ,Đông Tiến ,Đông Anh, Đông Xuân ,Đông Tân Điện lực Đông Sơn 10:00 - 11:00

25-03-2023

Phường Lam Sơn,1 phần Phường Đông Sơn, xã Hà Lan, xã Hà Thanh, xã Hà Vinh. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 07:30

25-03-2023

TBA Đông Thanh 7 Điện lực Đông Sơn 06:00 - 10:30

25-03-2023

Xaz Đông Minh ,Đông NInh ,Đông Khê Điện lực Đông Sơn 16:30 - 17:00

24-03-2023

Xã Đông Hòa , Đông Thịnh Điện lực Đông Sơn 00:00 - 17:00

24-03-2023

Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Châu Điện lực Đông Sơn 06:00 - 18:00

17-03-2023

Đông thanh , thiệu trung, thiệu hóa Điện lực Đông Sơn 06:00 - 18:00

17-03-2023

phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 14:00 - 16:00

10-03-2023

Trần Bình Trọng Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 16:00

23-02-2023

Trần Bình Trọng Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 16:00

22-02-2023

Trần Bình Trọng Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 16:00

21-02-2023

Một phần phường Bắc sơn, Đông Sơn, Ba Đình, xã Hà Vinh và một phần của huyện Nga Sơn Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 21:30 - 22:00

19-02-2023

Khách hàng TBA Đông sơn Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

19-02-2023

Một phần phường Bắc sơn, Đông Sơn và một phần của huyện Nga Sơn. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 06:00 - 18:30

19-02-2023

Một phần KCN Bỉm Sơn + Một phần P Lam Sơn, Đông Sơn, Ba Đình, Hà Vinh và KV Nga Sơn Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 21:30 - 22:01

18-02-2023

Các xã: TT Rừng Thông, Đông Tiến, Đông Xuân Điện lực Đông Sơn 17:30 - 18:00

18-02-2023

: Một phần phường Bắc sơn, phường Đông Sơn, phường Ba đình Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 16:00 - 18:30

18-02-2023

Một phần phường Bắc sơn, phường Đông Sơn, phường Ba đình Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 16:00 - 18:30

18-02-2023

Các xã: Đông Thịnh; Đông Hòa; Đông Yên Điện lực Đông Sơn 16:00 - 17:00

18-02-2023

Các xã: Đông Khê, Đông Minh, Đông Ninh Điện lực Đông Sơn 16:00 - 17:00

18-02-2023

Một phần phường Bắc sơn, phường Đông Sơn, phường Ba đình Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 06:00 - 08:30

18-02-2023

TBA Đông Thanh 7 Điện lực Đông Sơn 06:00 - 18:00

18-02-2023

Các xã: TT Rừng Thông, Đông Tiến, Đông Xuân Điện lực Đông Sơn 06:00 - 06:30

18-02-2023

Các xã: Đông Thịnh; Đông Hòa; Đông Yên Điện lực Đông Sơn 16:30 - 17:00

17-02-2023

Các xã: Đông Khê, Đông Minh, Đông Ninh Điện lực Đông Sơn 16:30 - 17:00

17-02-2023

Một phần P Ba Đình + P Lam Sơn + P Đông Sơn xã hoạt Giang + Xã Hà Vinh huyện hà trung + Một phần Huyện Nga Sơn Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 18:30

16-02-2023

Phường Ngọc Trạo, xã Quang Trung , phường Phú Sơn, Ba Đình, Lam Sơn, Đông Sơn. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 06:00 - 18:30

16-02-2023

Đường Lê Lai Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 09:30

13-02-2023

Khu Đông Phát phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 09:30

10-02-2023

Các xã TT Rừng Thông, Đông Tiến, Xuân, Đông Anh Điện lực Đông Sơn 18:00 - 18:30

19-01-2023

Các xã TT Rừng Thông, Đông Tiến, Xuân, Đông Anh Điện lực Đông Sơn 06:00 - 06:30

19-01-2023

Xã Đông Khê, Đông Ninh. Đông Minh Điện lực Đông Sơn 06:00 - 18:00

19-01-2023

Xã Đông Thanh Điện lực Đông Sơn 14:00 - 19:00

18-01-2023

Xã Đông Thanh, Đông Tiến, Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Vận Điện lực Đông Sơn 14:00 - 19:00

18-01-2023

Các xã TT Rừng Thông, Đông Tiến, Đông Thanh Điện lực Đông Sơn 14:00 - 14:30

18-01-2023

Các TBA Thiệu Trung 2,4 ,Thiệu Đô ,Thiệu Vận 3,Đông Thanh Điện lực Đông Sơn 06:00 - 18:00

16-01-2023

Các xã đông Thanh ,Thiệu Trung Điện lực Đông Sơn 06:00 - 18:00

16-01-2023

Các xã Đông Minh ,Đông Ninh ,Đông Khê , TBA Đông Thanh 7 Điện lực Đông Sơn 06:00 - 18:00

16-01-2023

Các xã Đông Tiến ,Đông Anh , TT Rừng Thông Điện lực Đông Sơn 06:00 - 06:30

16-01-2023

TT rừng Thông ,Đông anh ,Đông Tiến Điện lực Đông Sơn 06:00 - 06:30

16-01-2023

đường Làng Đông Sơn phường Hàm Rồng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 12:00

12-01-2023

Phường Đông Sơn, Lam Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 09:00 - 10:00

07-01-2023

Đường Tản Đà, phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 13:00

05-01-2023

Khu ĐTM Đông Sơn phường An Hưng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:00

04-01-2023

Phường Đông Sơn, Lam Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 09:30 - 10:30

30-12-2022

các xã Đông Thịnh , Đông Tân , Đông Hòa ,Đông Văn ,TBA Đông Yên 5 Điện lực Đông Sơn 06:00 - 18:00

30-12-2022

Một Phần P Đông Sơn + Xã Vinh +Hà Thanh + Một phần Huyện Nga Sơn Điện Lực Thị xã Bỉm Sơn 16:30 - 17:00

29-12-2022

Một phần P Đông Sơn + Xã hà Thanh + Hà Vinh + một phần của huyện Nga Sơn Điện Lực Thị xã Bỉm Sơn 06:30 - 07:00

29-12-2022

Đông Hưng ,Đông Phú ,Đông Nam ,Đông Quang, TBA Đông Văn 4 Điện lực Đông Sơn 00:06 - 18:00

29-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật