Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng 1 phần hoàng thịnh, 1 phần lạc long Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khách hàng thôn thái long Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khách hàng 1 phần tiến long, thái long, hoàng thịnh Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khách hàng thái long Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khách hàng Phúc Lợi Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã thị trấn Yên Lâm. một phần làng nghề đá Yên Lâm Điện lực Cẩm Thuỷ 05:00 - 18:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Yên Tâm, Một phần thị trấn Yên Lâm, một phần làng nghề Yên Lâm, Các xã Cẩm Yên, Cẩm Vân, Cẩm Tân, Cẩm Phú, một phần Cẩm Ngọc Điện lực Cẩm Thuỷ 05:00 - 18:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khách hàng Phong Mỹ- Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khách hàng Làng Kìm Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khách hàng Làng Xành Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Khách hàng 1 phần thôn phú xuân Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:30

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ khách hàng thôn đồng lão Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 11:30

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ khách hàng TBA Vi Ba-30kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ khách hàng TBA Nguyễn Quốc Chính (T2)-160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ khách hàng TBA Hồng Phúc - TBA C.ty Tự Lập 6-250 KVA -C ty TNHH Anh Tuấn Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ khách hàng TBA TBA Cty Anh Tuấn (Tự Lập) -400 kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Thị trấn HT Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 18:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Quảng Lộc, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Lĩnh, Quảng Lưu, Quảng Nhân, Quảng Hải, Tiên Trang, Điện lực Quảng Xương 17:30 - 18:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần TT Lam Sơn Điện lực Thọ Xuân 15:00 - 16:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Thọ Xương Điện lực Thọ Xuân 13:30 - 15:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Thọ Xương Điện lực Thọ Xuân 10:00 - 11:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Thọ Xương. Điện lực Thọ Xuân 08:30 - 10:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ khách hàng TBA NGUYỄN VĂN GIANG-160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ khách hàng TBA Hoàng Nhân-320kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ khách hàng TBA Hoàng Nhân 2-250kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ khách hàng TBA Hoàng Tiến Nhân-180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần Thị trấn Hà trung Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 18:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Thành Lộc Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Thọ Xương Điện lực Thọ Xuân 07:00 - 08:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Xã Quảng Lộc, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Lĩnh, Quảng Lưu, Quảng Nhân, Quảng Hải, Tiên Trang, Điện lực Quảng Xương 06:00 - 06:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Quảng Lĩnh,Quảng Lợi. Điện lực Quảng Xương 06:00 - 18:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật