Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một Phần xã Hà Bình + Xẫ hà Yên + Xã Hà Vân + Xã Hà Dương Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 04:00 - 19:00

30-11-2023

Một phần xã Hà Ninh + một phần Thị trấn Hà Trung +một phần xã hà Bình + một phần xã hà Yên +Xã Hà Dương 1+2+3 +Hà Vân 2+3+4+ ASSH khu vực Hà Thái 1+4+5+ Hà Lai 1+2+3+4+5+6 + Hà Châu 1+2+3+4+5+6 Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 04:00 - 05:00

30-11-2023

- Vĩnh Ninh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, May Vĩnh Long (02 trạm), Thị Trấn 5, 7, Yên Trường 1, 2, 3, 4, Agribank Kiểu, Agribank Vĩnh Lộc, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc - 04 đường dây 10kV lộ 971, 972, 973, 974 TG Núi Đún - Trạm TG Núi Đún Điện lực Vĩnh Lộc 04:00 - 16:00

30-11-2023

Một phần xã Hà Bình +Một phần xã Hà Tân , Lâm Trường Hà Trung + khu làng đá Hà Tân Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 04:30 - 06:30

30-11-2023

Một phần xã Hà Bình , Lâm Trường Hà Trung Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 04:30 - 19:00

30-11-2023

VĨNH HÙNG 5 - 180 Điện lực Vĩnh Lộc 07:00 - 11:00

30-11-2023

Một phần xã Định Bình huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

30-11-2023

Đông Tiến Điện lực Đông Sơn 07:30 - 09:00

30-11-2023

1 phần xã Quảng Trường Điện lực Quảng Xương 07:30 - 16:30

30-11-2023

Đông Tiến Điện lực Đông Sơn 09:00 - 10:30

30-11-2023

Đông Tiến 6 Điện lực Đông Sơn 10:30 - 12:00

30-11-2023

Đông Tiến 8 Điện lực Đông Sơn 13:00 - 14:30

30-11-2023

VĨNH TÂN 6 - 250 Điện lực Vĩnh Lộc 13:00 - 18:00

30-11-2023

VĨNH HÙNG 6 - 400 Điện lực Vĩnh Lộc 13:00 - 16:00

30-11-2023

Đông Tiến 9 Điện lực Đông Sơn 15:00 - 16:30

30-11-2023

Một phần xã Hà Bình +Một phần xã Hà Tân , Lâm Trường Hà Trung + khu làng đá Hà Tân Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 17:00 - 19:00

30-11-2023

Một phần xã Hà Ninh + một phần Thị trấn Hà Trung +một phần xã hà Bình + một phần xã hà Yên +Xã Hà Dương 1+2+3 +Hà Vân 2+3+4+ ASSH khu vực Hà Thái 1+4+5+ Hà Lai 1+2+3+4+5+6 + Hà Châu 1+2+3+4+5+6 Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 17:30 - 19:00

30-11-2023

Một phần các xã Hà Yên , Hà Bắc Và Hà Tân Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 17:30 - 19:30

30-11-2023

- Vĩnh Ninh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, May Vĩnh Long (02 trạm), Thị Trấn 5, 7, Yên Trường 1, 2, 3, 4, Agribank Kiểu, Agribank Vĩnh Lộc, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc - 04 đường dây 10kV lộ 971, 972, 973, 974 TG Núi Đún - Trạm TG Núi Đún Điện lực Vĩnh Lộc 04:00 - 16:00

01-12-2023

ĐZ 0,4kV lộ 01 , lộ 02 TBA Thị trấn Lang Chánh 13 lộ 372 E9.12 (10 người/1 đơn vị công tác) Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 07:30 - 17:30

01-12-2023

Đông Minh Điện lực Đông Sơn 07:30 - 09:00

01-12-2023

1 phần xã Quảng Trường Điện lực Quảng Xương 07:30 - 16:30

01-12-2023

đường Cù Chính Lan Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 11:30

01-12-2023

Đông Minh Điện lực Đông Sơn 09:00 - 10:30

01-12-2023

Đông Minh 5 Điện lực Đông Sơn 10:30 - 12:00

01-12-2023

Đông Khê 4 Điện lực Đông Sơn 13:00 - 14:30

01-12-2023

Đông Khê 5 Điện lực Đông Sơn 15:00 - 16:30

01-12-2023

Xã Mỹ Lộc, Xuân Lộc, THị Trấn, hoa Lộc, Quang Lộc ... Điện lực Hậu Lộc 20:30 - 21:00

01-12-2023

Xã Tiến Lộc, Lộc Sơn, THị Trấn, Liên Lộc, Hoa Lộc Điện lực Hậu Lộc 20:30 - 21:00

01-12-2023

Xã Xuân Lai, xã Xuân Yên. Điện lực Thọ Xuân 05:00 - 16:30

02-12-2023

Xã Hà Châu 1+2+3+4+5+6- Hà trung Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 06:00 - 18:30

02-12-2023

ASSH khu vực Hà Thái 1+4+5+ Hà Lai 1+2+3+4+5+6 + Hà Châu 1+2+3+4+5+6 Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 06:00 - 08:00

02-12-2023

Ba Đình, Nga Vịnh Điện Lực Nga Sơn 06:00 - 17:00

02-12-2023

Một phần khu phố Thành Ngọc và một phần khu phố Bắc Nam, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 07:00 - 12:00

02-12-2023

đường Nguyễn Du, Cao Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 10:30

02-12-2023

ĐZ 0,4kV lộ 01 , lộ 02 TBA Thị trấn Lang Chánh 9 lộ 372 E9.12 (10 người/1 đơn vị công tác) Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 07:30 - 17:30

02-12-2023

TBA Nguyễn Văn Khẩn Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 08:40

02-12-2023

KH Thôn bình xuyên Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 12:00

02-12-2023

Toàn bộ khách hàng thôn chảy Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 12:00

02-12-2023

TBA Bà Loan Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 09:40

02-12-2023

TBA Hoằng Tiến 7 Điện lực Hoằng Hoá 10:00 - 10:40

02-12-2023

TBA KS Bình Minh Điện lực Hoằng Hoá 11:00 - 11:40

02-12-2023

Xã Quảng Định, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Giao, Quảng Cát, Quảng Đại, Quảng Hải, Quảng Nhân Điện lực Quảng Xương 11:30 - 12:00

02-12-2023

ASSH khu vực Hà Thái 1+4+5+ Hà Lai 1+2+3+4+5+6 + Hà Châu 1+2+3+4+5+6 Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 16:30 - 18:30

02-12-2023

Xã Xuân Lai, xã Phú Xuân Điện lực Thọ Xuân 05:00 - 16:30

03-12-2023

TT Lam Sơn, xã Xuân Trường, xã Thọ Hải, Xuân Hoà, TT Thọ Xuân, xã Bắc Lương, Tay Hồ, Xuân Giang, Xuân Hưng. Điện lực Thọ Xuân 05:00 - 06:00

03-12-2023

phường Đông Hải Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 12:00

03-12-2023

Một phần xã Thọ Lâm Điện lực Thọ Xuân 06:00 - 11:30

03-12-2023

phường Quảng Hưng, Đông Hải Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 06:30

03-12-2023

Thanh Sơn, Thanh Quân Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 07:00 - 10:30

03-12-2023

Thanh Hòa, Thanh Lâm, Thanh Phong Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 07:00 - 10:30

03-12-2023

ĐZ 0,4kV lộ 01 , lộ 02 TBA Thị trấn Lang Chánh 10 lộ 372 E9.12 (10 người/1 đơn vị công tác) Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 07:30 - 17:30

03-12-2023

phường Quảng Hưng, Đông Hải Điện lực Thành phố Thanh Hoá 11:30 - 12:00

03-12-2023

TT Lam Sơn, xã Xuân Trường, xã Thọ Hải, Xuân Hoà, TT Thọ Xuân, xã Bắc Lương, Tay Hồ, Xuân Giang, Xuân Hưng. Điện lực Thọ Xuân 11:30 - 12:30

03-12-2023

Cắt nháy ĐZ lộ 373 E9.18 Điện lực Hậu Lộc 21:00 - 21:30

03-12-2023

Cắt nháy ĐZ sau MCPĐ 373/85 lộ 373 E9.4 Điện lực Hậu Lộc 21:00 - 21:30

03-12-2023

Một phần xã hà ninh ,một phần xã Hà Lâm ,Xã Hà Phú + Xã Hà Toại + Xã Hà Hải +Một phần Huyện Nga Sơn + Một phần Huyện Hậu Lộc Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 21:30 - 22:30

03-12-2023

Toàn bộ khách hàng thôn châm lụt Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

04-12-2023

1 phần hoàng thịnh, 1 phần lạc long Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

04-12-2023

Khách hàng TBA Trại Giống Ngô Cẩm Thuỷ -250 kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:00

04-12-2023

1 phần nghiã dũng, 1 phần phong ý Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:00

04-12-2023

Một phần xã Thạch Cẩm Điện lực Thạch Thành 07:30 - 11:30

04-12-2023

Một phần TT Kim Tân Điện lực Thạch Thành 07:30 - 11:30

04-12-2023

Rừng Thông Điện lực Đông Sơn 07:30 - 09:00

04-12-2023

Khách hàng sau TBA Cẩm Phong 7-160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:00

04-12-2023

Khách hàng sau TBA CẨM PHONG 11-250kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 16:00

04-12-2023

Phố 1 phường Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 12:00

04-12-2023

TBA Quảng Ngọc 2 Điện lực Quảng Xương 08:00 - 10:00

04-12-2023

TBA Hoằng Yến 6 Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 08:40

04-12-2023

Rừng Thông 8 Điện lực Đông Sơn 09:00 - 10:30

04-12-2023

Toàn bộ khách hàng thôn đồi vàng Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:30

04-12-2023

1 phần tiến long. 1 phần thái long Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:30

04-12-2023

Đông Xuân 1 Điện lực Đông Sơn 10:30 - 12:00

04-12-2023

1 phần xã Quảng Thái Điện lực Quảng Xương 10:30 - 12:30

04-12-2023

khách hàng TBA Nguyễn Quốc Chính (T2)-160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 12:00

04-12-2023

TBA Trương Thị Năm Điện lực Hoằng Hoá 11:00 - 11:45

04-12-2023

Toàn bộ khách hàng TBA WB Cẩm Vân-(HTXKDTHNN Cẩm Vân)160kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 14:30

04-12-2023

Toàn bộ khách hàng TBA NM Mủ Cao Su-630kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 14:30

04-12-2023

Đông Xuân 2 Điện lực Đông Sơn 13:00 - 14:30

04-12-2023

TBA Trương Thị Tuyến Điện lực Hoằng Hoá 13:00 - 14:00

04-12-2023

Toàn bộ khách hàng thôn cao long Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 14:30

04-12-2023

Toàn bộ khách hàng TBA Cty TNHH Bảo Tồn Gen Vn Điện lực Cẩm Thuỷ 14:30 - 16:00

04-12-2023

Đông Tiến 7 Điện lực Đông Sơn 15:00 - 16:30

04-12-2023

TBA Lê Bá Thoa Điện lực Hoằng Hoá 15:00 - 16:00

04-12-2023

Toàn bộ khách hàng TBA 560kVA-Cty TNHH SXTM Quốc Tế CD Điện lực Cẩm Thuỷ 15:30 - 16:30

04-12-2023

Toàn bộ khách hàng vân trai Điện lực Cẩm Thuỷ 15:30 - 16:30

04-12-2023

Một phần xã hà ninh ,một phần xã Hà Lâm ,Xã Hà Phú + Xã Hà Toại + Xã Hà Hải +Một phần Huyện Nga Sơn + Một phần Huyện Hậu Lộc Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 21:00 - 22:00

04-12-2023

Hoa Lộc, Liên Lộc, Phú Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc... Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 06:30

05-12-2023

xã Tiến Lộc, Lộc Sơn, Lộc Tân ... Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 13:30

05-12-2023

xã Ngư Lộc, Hải Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc, Minh Lộc Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 06:30

05-12-2023

Làng Âm, Làng Đác xã Văn Nho huyện Bá Thước Điện lực Quan Sơn 07:00 - 11:45

05-12-2023

VĨNH KHANG 4 - 180 Điện lực Vĩnh Lộc 07:00 - 18:00

05-12-2023

Toàn bộ khách hàng TBA Trường Long(T6)-1500kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

05-12-2023

Toàn bộ khách hàng TBA Trường Long(T7)-1500kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

05-12-2023

Toàn bộ khách hàng TBA số 1: Tây Thành -630kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 07:30 - 09:30

05-12-2023

Khách hàng sau TBA Cẩm Tâm 4 -180kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

05-12-2023

Khách hàng sau TBA Cẩm Tâm 5 (Thôn Dung)- 100kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

05-12-2023

1 phần cửa hà. 1 phần nghĩa dũng Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

05-12-2023

1 phần nghiã dũng, 1 phần phong ý Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 15:00

05-12-2023

Toàn bộ khách hàng TBA số 2: Tây Thành -560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:30

05-12-2023

Lịch cúp điện Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Xã Quang trung TX bỉm sơn + Một phần Xã Hà Long + Xã hà Bắc + Hà Giang Huyện Hà trung Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 17:30 - 19:30

29-11-2023

Một phần xã Hà Ninh + một phần Thị trấn Hà Trung +một phần xã hà Bình + một phần xã hà Yên +Xã Hà Dương 1+2+3 +Hà Vân 2+3+4+ ASSH khu vực Hà Thái 1+4+5+ Hà Lai 1+2+3+4+5+6 + Hà Châu 1+2+3+4+5+6 Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 17:30 - 19:00

29-11-2023

Một phần xã Hà Bình +Một phần xã Hà Tân , Lâm Trường Hà Trung + khu làng đá Hà Tân Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 17:00 - 19:00

29-11-2023

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn, TBA số 8 Đại lộ Nam sông Mã TP Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 15:30 - 17:00

29-11-2023

Một phần các TBA xã Xuân Xuân Lộc, xã Vạn Xuân, xã Xuân Chinh, xã Xuân lẹ Điện lực Thường Xuân 15:30 - 16:00

29-11-2023

Một phần các TBA xã Xuân Cẩm cũ, các TBA Cửa Đạt, các khách hàng xã Vạn Xuân, Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Xuân Lộc, TBA Xuân Thắng 4, 5, 6 Điện lực Thường Xuân 15:30 - 16:00

29-11-2023

Rừng Thông 7 Điện lực Đông Sơn 15:00 - 16:30

29-11-2023

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn, Đại lộ Nam sông Mã TP Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 14:30 - 16:00

29-11-2023

TBA Hoằng Phong 8- Xã Hoằng Phong Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 16:00

29-11-2023

TBA Hoằng Quỳ 1 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 16:00

29-11-2023

TBA Hoằng Phụ 6 Điện lực Hoằng Hoá 13:30 - 14:10

29-11-2023

Bệnh viện điều dưỡng PHCN Trung ương, Đường Nguyễn du - Phường Trường sơn - Thị xã Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 13:30 - 15:00

29-11-2023

TBA Hoằng Phong 7- Xã Hoằng Phong Điện lực Hoằng Hoá 13:00 - 14:30

29-11-2023

Khu TĐC Đồng Ngổ Đông Thanh Điện lực Đông Sơn 13:00 - 14:30

29-11-2023

TBA Hoằng Phụ 7 Điện lực Hoằng Hoá 11:00 - 11:40

29-11-2023

Công ty TNHH Thương Mại và dịch vụ Kim Mỹ Linh, Cây xăng phường Bắc sơn - Thị xã Sầm sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 10:30 - 12:00

29-11-2023

Đông Thanh 8 Điện lực Đông Sơn 10:30 - 12:00

29-11-2023

TBA Hoằng Đông 4- Xã Hoằng Đông Điện lực Hoằng Hoá 10:00 - 11:30

29-11-2023

Một phần xã Xuân Tín Điện lực Thọ Xuân 10:00 - 11:00

29-11-2023

TBA Hoằng Phụ 3. Điện lực Hoằng Hoá 10:00 - 10:40

29-11-2023

Công Ty Thuỷ Lợi Sầm Sơn, Trạm Xóm Thắng P. Trường Sơn TP Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 09:30 - 11:00

29-11-2023

TBA Hoằng Phụ 5- Xã Hoằng Phụ Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 10:30

29-11-2023

Một phần xã Xuân Tín Điện lực Thọ Xuân 09:00 - 10:00

29-11-2023

TBA Đồng Tôm Hoằng Phụ (Nuôi Trồng TS3) Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 09:40

29-11-2023

Đông Thanh Điện lực Đông Sơn 09:00 - 10:30

29-11-2023

Một phần xã Xuân Yên Điện lực Thọ Xuân 08:30 - 09:45

29-11-2023

TBA Công ty Đại Phát Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 08:30 - 10:30

29-11-2023

TBA Hoằng Phụ 6- Xã Hoằng Phụ Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 09:30

29-11-2023

KH Thôn liên sơn Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 14:00

29-11-2023

ĐZ 0.4KV Bơm Cẩm Tú 1-100kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 14:00

29-11-2023

TBA Hoằng Long 2 Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 10:00

29-11-2023

TBA Hoằng Thắng 5 Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 10:00

29-11-2023

TBA Đồng Tôm Hoằng Phụ (Nuôi Trồng TS1) Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 08:40

29-11-2023

Điện lực Đông Sơn 08:00 - 11:00

29-11-2023

Một phần xã Định Liên huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 12:00

29-11-2023

Một phần xã Phú Xuân Điện lực Thọ Xuân 07:30 - 09:00

29-11-2023

Xã Cổ Lũng, Lũng Cao Điện lực Bá Thước 07:30 - 17:30

29-11-2023

BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ THANH HOÁ, Khu phố Trung Thịnh, Phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 07:30 - 09:00

29-11-2023

Đông Thanh Điện lực Đông Sơn 07:30 - 09:00

29-11-2023

Một phần các TBA xã Xuân Cao, Luận Thành, Luận Khê, Xuân Thắng Điện lực Thường Xuân 07:30 - 16:00

29-11-2023

Một phần các TBA xã Xuân Cao, Luận Thành, Luận Khê, Xuân Thắng Điện lực Thường Xuân 07:00 - 07:30

29-11-2023

Một phần các TBA xã Xuân Cẩm cũ, các TBA Cửa Đạt Điện lực Thường Xuân 07:00 - 07:30

29-11-2023

Xã: Điền Thượng, Điền Hạ. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 05:00 - 16:00

29-11-2023

Một phần các xã Hà Yên , Hà Bắc Và Hà Tân Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 04:30 - 06:30

29-11-2023

Một phần Xã Hà Bình + Lâm trường HT + TT lâm Nghiệp Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 04:30 - 19:00

29-11-2023

Một phần xã Hà Bình +Một phần xã Hà Tân , Lâm Trường Hà Trung + khu làng đá Hà Tân Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 04:30 - 06:30

29-11-2023

Một phần xã Hà Yên + xã Hà Dương + Xã Hà Vân Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 04:00 - 19:00

29-11-2023

Một phần xã Hà Ninh + một phần Thị trấn Hà Trung +một phần xã hà Bình + một phần xã hà Yên +Xã Hà Dương 1+2+3 +Hà Vân 2+3+4+ ASSH khu vực Hà Thái 1+4+5+ Hà Lai 1+2+3+4+5+6 + Hà Châu 1+2+3+4+5+6 Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 04:00 - 05:00

29-11-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật