Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần phường Ba Đình và một phần xóm Trường Sơn và một phần Thôn 12 Hà VInh Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 05:30 - 07:30

01-04-2023

Xã Trường Lâm , một phần xã Tùng Lâm Điện lực Thị xã Nghi Sơn 06:00 - 06:15

01-04-2023

Xã Trường Lâm Điện lực Thị xã Nghi Sơn 06:00 - 16:00

01-04-2023

một phần xã Mai Lâm , Xã Tân Trường Điện lực Thị xã Nghi Sơn 06:00 - 06:15

01-04-2023

TBA gạch tuynel , TBA công ty môi trường nghi sơn Điện lực Thị xã Nghi Sơn 06:00 - 16:00

01-04-2023

Xã Tân Trường Điện lực Thị xã Nghi Sơn 06:00 - 07:00

01-04-2023

DZ 35KV sau MCPD 371/01 Hải hòa lộ 371 E9.37 Điện lực Thị xã Nghi Sơn 06:00 - 07:00

01-04-2023

Sau TBA Cống Cọ Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 06:30 - 17:00

01-04-2023

Một phần xã Yên Phong huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 06:30 - 12:00

01-04-2023

SÓC SƠN 2 - 180 Điện lực Vĩnh Lộc 07:00 - 17:00

01-04-2023

VĨNH HÙNG 6 - 180 Điện lực Vĩnh Lộc 07:00 - 17:00

01-04-2023

VĨNH HÙNG 12 Điện lực Vĩnh Lộc 07:00 - 17:00

01-04-2023

Các xã Yên Giang, TT Thống Nhất huyện Yên Định, xã Cao Thịnh, Lộc Thịnh huyện Ngọc Lặc Điện Lực Yên Định 07:00 - 17:00

01-04-2023

Tại mặt MBA Hưng Lộc 4 Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 11:30

01-04-2023

Tất cả khách hàng thuộc TBA Thị Trấn 9. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 07:00 - 09:30

01-04-2023

TBA Ngọc Liên 3. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 07:30 - 10:00

01-04-2023

Tất cả khách hàng thuộc TBA Thị Trấn 3 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 07:30 - 09:30

01-04-2023

ĐZ 0,4kV TBA Trí Nang 1 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 07:30 - 09:00

01-04-2023

Phố Mật Sơn Phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 11:00

01-04-2023

THỊ TRẤN 7 - 180 Điện lực Vĩnh Lộc 07:30 - 08:30

01-04-2023

Một phần xã Định Hưng huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

01-04-2023

BAO BÌ XM LONG SƠN Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:30 - 09:00

01-04-2023

Một phần khu phố Thành Ngọc và một phần khu phố Trường Sơn, phường Trường Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 08:00 - 14:00

01-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

01-04-2023

Đường Hạc Thành Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 12:00

01-04-2023

TBA Hoằng Đại 3 Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 11:00

01-04-2023

VĨNH THÀNH 1 - 320 Điện lực Vĩnh Lộc 09:00 - 10:00

01-04-2023

ĐZ 0,4kV TBA Trí Nang 5 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 09:30 - 12:00

01-04-2023

TBA Mạnh Sơn 2 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 09:30 - 11:30

01-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

01-04-2023

TBA Tự Dùng Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 10:00 - 11:00

01-04-2023

VĨNH KHANG 1 - 100 Điện lực Vĩnh Lộc 10:30 - 11:30

01-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

01-04-2023

Tại mặt MBA Thị Trấn 5 Điện lực Hậu Lộc 13:30 - 16:30

01-04-2023

ĐZ 0,4kV TBA Điền Thương 5 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 13:30 - 15:00

01-04-2023

TBA Ninh Khang Điện lực Vĩnh Lộc 13:30 - 14:30

01-04-2023

TBA Hoằng Lưu 3 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 16:00

01-04-2023

VĨNH KHANG 4 - 180 Điện lực Vĩnh Lộc 15:00 - 16:00

01-04-2023

ĐZ 0,4kV TBA Điền Thương 6 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 15:30 - 16:30

01-04-2023

một phần Xã Mai Lâm , Xã Tân Trường Điện lực Thị xã Nghi Sơn 15:45 - 16:00

01-04-2023

Xã Trường Lâm và một phần xã Tùng Lâm Điện lực Thị xã Nghi Sơn 15:45 - 16:00

01-04-2023

Một phần huyện Nga Sơn Điện Lực Nga Sơn 22:00 - 22:30

01-04-2023

Sau TBA Hà Vinh 4 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 06:30 - 17:00

02-04-2023

xã Mường Lý và 1 phần xã Trung lý Điện lực Mường Lát 07:00 - 11:00

02-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

02-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 16:30

02-04-2023

KH sau Lộ 1 TBA Bắc Sơn 5 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 06:30 - 17:00

03-04-2023

Một phần Xã Hà bắc - Hà Trung Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 17:00

03-04-2023

Lộ 1-TBA Quảng Nham 4 Điện lực Quảng Xương 07:30 - 16:30

03-04-2023

Phố 3 Phường Đông Cương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

03-04-2023

Một phần xã Định Long huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

03-04-2023

TBA Quảng Minh 3 Điện lực Quảng Xương 07:30 - 12:30

03-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

03-04-2023

đường Ngô Sỹ Liên Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 16:00

03-04-2023

Đường Ngô Sỹ Liên Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 12:00

03-04-2023

TBA số 1: Mạnh Tân - 630kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 09:30

03-04-2023

ĐZ và TBA Cẩm Tân 1 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 09:30

03-04-2023

TBA mạn Tân Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 09:30

03-04-2023

khách hàng sau ĐZ và TBA Cẩm Sơn 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 09:00 - 10:30

03-04-2023

TBA số 2: Lộc Phúc-630kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 11:30

03-04-2023

ĐZ và TBA Cẩm Tân 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 11:30

03-04-2023

Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

03-04-2023

khách hàng sau ĐZ và TBA Cẩm Châu 2 Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 12:00

03-04-2023

CT Thành Long-560kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

03-04-2023

TBA Thành Long Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

03-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

03-04-2023

Một phần xã Định Hưng huyên Yên Định Điện Lực Yên Định 06:00 - 17:00

04-04-2023

Một phần địa bàn xã Hà Tân Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 11:00

04-04-2023

Hải Sâm-320kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

04-04-2023

TBA số 1: Trại Giam Thanh Cẩm -250kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

04-04-2023

Công tác không mất điện - Hotline khách hàng không mất điện) Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 13:00

04-04-2023

TBA số 3: Trại Giam Thanh Cẩm - 250kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 12:00

04-04-2023

TBA số 1: C.Ty Duyệt Cường - 320kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:30 - 12:00

04-04-2023

Một phần xã Hà Phong1 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 13:30 - 17:00

04-04-2023

( Công tác không mất điện - Hotline khách hàng không mất điện) Điện lực Cẩm Thuỷ 14:00 - 17:00

04-04-2023

Lộ đường dây lộ 472 TGHN Điện lực Hoằng Hoá 06:30 - 07:00

05-04-2023

Lộ đường dây lộ 475 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 06:30 - 07:00

05-04-2023

Một Phần Thị Trấn Hà Trung + Một phần xã Hà Phong Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 11:00

05-04-2023

Lộ 472 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 09:00 - 12:00

05-04-2023

Lộ đường dây lộ 475 E9.14 Điện lực Hoằng Hoá 11:30 - 12:00

05-04-2023

Một phần xã Hà Ninh - Hà Trung Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 13:30 - 17:00

05-04-2023

Một phần xã Hà Phú 1 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 11:00

06-04-2023

Cẩm Phú 11-100kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

06-04-2023

TBA NT Phúc Do-250kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

06-04-2023

TBA Phúc Do 3-50kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 15:00

06-04-2023

Một phần xã hà Hải - Hà Trung Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 13:30 - 17:00

06-04-2023

TBA Phúc Do 5-75kVA Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 17:00

06-04-2023

Một phần xã Hà Châu - huyện Hà Trung Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 11:00

07-04-2023

TBA Cẩm Vân 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 10:00

07-04-2023

TBA Cẩm Phú 4 Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

07-04-2023

TBA Phúc Thịnh Điện lực Cẩm Thuỷ 13:00 - 15:00

07-04-2023

TBA Cẩm Tân 5 Điện lực Cẩm Thuỷ 15:00 - 17:00

07-04-2023

Lịch cúp điện Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần huyện Nga Sơn Điện Lực Nga Sơn 22:00 - 22:30

31-03-2023

phường Đông Hải Điện lực Thành phố Thanh Hoá 16:30 - 17:00

31-03-2023

ĐZ 0,4kV TBA Yên khương 9 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 15:30 - 16:30

31-03-2023

Lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Ban Công 7 - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 15:30 - 17:00

31-03-2023

VĨNH THỊNH 4 - 100 Điện lực Vĩnh Lộc 14:00 - 17:00

31-03-2023

TBA Ban Công 4 - lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 13:30 - 17:00

31-03-2023

TBA Ban Công 7 - lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 13:30 - 17:00

31-03-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

31-03-2023

ĐZ 0,4kV TBA Yên khương 8 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 13:30 - 15:00

31-03-2023

TBA Điền Lư 6 - lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 10:30 - 17:00

31-03-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

31-03-2023

ĐZ 0,4kV TBA Yên Thắng 7 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 09:30 - 12:00

31-03-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 09:30

31-03-2023

khu 4 - Thị Trấn Sơn Lư Điện lực Quan Sơn 08:00 - 17:00

31-03-2023

Một phần khu phố Khang Phú, một phần KP Ninh Thành và một phần KP Thọ Xuân, phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 08:00 - 12:00

31-03-2023

phố Cột Cờ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 12:00

31-03-2023

Một phần xã Định Long huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 08:00 - 10:00

31-03-2023

VĨNH QUANG 2 - 250 Điện lực Vĩnh Lộc 07:30 - 11:30

31-03-2023

Công việc HOLINE Công Ty Điện Lực Thanh Hóa làm không cắt điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:30 - 16:20

31-03-2023

Thôn 6 Quang Trung Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:30 - 11:30

31-03-2023

Thôn 4 Quang Trung Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:30 - 11:30

31-03-2023

Khu 3 Ngọc Trạo Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:30 - 11:30

31-03-2023

ĐZ 0,4kV TBA Đồng Lương 9 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 07:30 - 09:00

31-03-2023

Phố Phạm Ngũ Lão Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

31-03-2023

làng Đông Sơn P Hàm Rồng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

31-03-2023

Một phần xã Thiệu Ngọc huyện Thiệu Hoá Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

31-03-2023

Một phần xã Yên Giang huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 07:30 - 16:30

31-03-2023

Lộ 2-TBA Quảng Phong 9 Điện lực Quảng Xương 07:30 - 16:30

31-03-2023

Lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Điền Lư 6 - Lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 07:30 - 09:00

31-03-2023

phường Đông Hương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:00 - 17:00

31-03-2023

phường Đông Hải Điện lực Thành phố Thanh Hoá 16:30 - 17:00

30-03-2023

ĐZ 0,4kV TBA Tam Văn 5 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 15:30 - 16:30

30-03-2023

TBA Hoằng Đạt 3 Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 16:00

30-03-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

30-03-2023

ĐZ 0,4kV TBA Tân Phúc 7 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 13:30 - 15:00

30-03-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

30-03-2023

ĐZ 0,4kv TBA Tân Phúc 6 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 09:30 - 12:00

30-03-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 08:30 - 09:30

30-03-2023

Đường Xuân Diệu Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 12:00

30-03-2023

TBA Hoằng Lưu 6 Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 11:00

30-03-2023

Công việc HOLINE Công Ty Điện Lực Thanh Hóa làm không cắt điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:30 - 16:20

30-03-2023

Bản Nhài -Xã Sơn Điện Điện lực Quan Sơn 07:30 - 17:00

30-03-2023

ĐZ 0,4kv TBA Thị Trấn 14 lộ 372E9.12 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 07:30 - 09:00

30-03-2023

Phố Sơn Vạn, Phường Đông Hải Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 14:00

30-03-2023

Phố Phạm Ngũ Lão Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

30-03-2023

Lộ 1-TBA Quảng Phong 9 Điện lực Quảng Xương 07:30 - 16:30

30-03-2023

phường Đông Hương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:00 - 17:00

30-03-2023

VĨNH HÙNG 1 - 250 Điện lực Vĩnh Lộc 07:00 - 17:00

30-03-2023

Nga Bạch, Nga Thạch Điện Lực Nga Sơn 07:00 - 13:00

30-03-2023

Toàn bộ khách hàng mua điện trên địa bàn huyện Bá Thước thuộc lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 18:00 - 19:00

29-03-2023

phường Đông Hải Điện lực Thành phố Thanh Hoá 16:30 - 17:00

29-03-2023

Công tác Hotline nên khách hàng không mất điện Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

29-03-2023

Lộ 2 TBA Yên Cát 7 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 13:30 - 16:30

29-03-2023

Một phần xã Định Hưng huyện Yên Định Điện Lực Yên Định 13:00 - 16:30

29-03-2023

Các xã Đồng Lợi, Đồng Tiến, Khuyến Nông, Tiến Nông, Đồng Thắng, Đông Yên, Đông Tân Điện lực Triệu Sơn 12:00 - 13:00

29-03-2023

Các xã Tân Ninh, Tân Thọ, Tân Khang, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Tiến Nông, Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đông Yên, Đông Tân Điện lực Triệu Sơn 12:00 - 13:00

29-03-2023

Công tác Hotline nên khách hàng không mất điện Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

29-03-2023

TBA Văn Phòng NM Sắn. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 09:30 - 10:30

29-03-2023

Công tác Hotline nên khách hàng không mất điện Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

29-03-2023

Đường Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 12:00

29-03-2023

Công việc HOLINE Công Ty Điện Lực Thanh Hóa làm không cắt điện Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Thị xã Bỉm Sơn - Hà Trung 07:30 - 16:20

29-03-2023

TBA Xuân Lam 4 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 07:30 - 09:00

29-03-2023

Lộ 2-TBA Thanh Sơn 1 Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Như Thanh - Như Xuân 07:30 - 11:30

29-03-2023

Phố Phạm Ngũ Lão Phường Đông Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

29-03-2023

Phố Lễ Môn, Phường Đông Hải Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 12:00

29-03-2023

Một phần xã Thành Hưng Điện lực Thạch Thành 07:30 - 16:30

29-03-2023

phường Đông Hương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:00 - 17:00

29-03-2023

TBA Hoàng Long, Hoàng Minh Vũ, Đông Tân Điện lực Triệu Sơn 07:00 - 12:00

29-03-2023

VĨNH HÙNG 1 - 250 Điện lực Vĩnh Lộc 07:00 - 17:00

29-03-2023

Toàn bộ khách hàng mua điện trên địa bàn huyện Bá Thước sau cung cột 59 thuộc lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 07:00 - 19:00

29-03-2023

Toàn bộ khách hàng mua điện trên địa bàn huyện Bá Thước thuộc lộ 373E9.12 Điện lực Bá Thước 07:00 - 08:00

29-03-2023

Thị trấn Lang Chánh, Xã: Thiết Ống, Điền Thượng, Điền Hạ, Đồng Lương, Tam Văn. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 06:30 - 08:00

29-03-2023

Thị trấn Lang Chánh, Xã: Giao An, Giao Thiện, Đồng Lương, Yên Khương, Yên Thắng, Trí Nang. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 06:15 - 06:30

29-03-2023

Xã: Thúy Sơn, Ngọc Khê, Mỹ Tân. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 06:15 - 06:30

29-03-2023

Thị trấn Ngọc Lặc, Xã: Thúy Sơn, Lam Sơn, Minh Sơn, Ngọc Sơn, Minh Tiến, Quang Trung, Thạch Lập, Đồng Thịnh, Phố 1 Ngọc Khê. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 06:00 - 06:15

29-03-2023

Xã: Phúc Thịnh, Nguyệt Ấn, Kiên Thọ, Minh Sơn, Minh Tiến, Lam Sơn. Địa điểm kinh doanh Điện Lực Khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh 06:00 - 06:15

29-03-2023

Các xã Đồng Lợi, Đồng Tiến, Khuyến Nông, Tiến Nông, Đồng Thắng, Đông Yên, Đông Tân Điện lực Triệu Sơn 05:00 - 07:00

29-03-2023

Các xã Tân Ninh, Tân Thọ, Tân Khang, Đồng Lợi, Khuyến Nông, Tiến Nông, Đồng Tiến, Đồng Thắng, Đông Yên, Đông Tân Điện lực Triệu Sơn 05:00 - 07:00

29-03-2023

TBA C.Ty Hữu Nghị 2- Lộ 471 E9.39 Điện lực Hoằng Hoá 17:00 - 18:30

28-03-2023

phường Đông Hải Điện lực Thành phố Thanh Hoá 16:30 - 17:00

28-03-2023

TBA Công ty Hữu Nghị Điện lực Hoằng Hoá 16:30 - 18:00

28-03-2023

TBA Hoằng Đồng 1- Xã Hoằng Đồng Điện lực Hoằng Hoá 15:30 - 17:00

28-03-2023

TBA C.Ty Hữu Nghị 1- Lộ 471 E9.39 Điện lực Hoằng Hoá 15:00 - 17:00

28-03-2023

TBA Quảng Minh 5 Điện lực Quảng Xương 14:30 - 16:30

28-03-2023

TBA Hoằng Đồng 3- Xã Hoằng Đồng Điện lực Hoằng Hoá 14:00 - 15:30

28-03-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 13:30 - 16:30

28-03-2023

TBA Quảng Minh 2 Điện lực Quảng Xương 13:30 - 14:15

28-03-2023

TBA Quảng Hùng 3 Điện lực Quảng Xương 10:40 - 12:00

28-03-2023

TBA Hoằng Thịnh 1- Xã Hoằng Thịnh Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 12:00

28-03-2023

TBA Hoằng Trạch 5- Xã Hoằng Trạch Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 12:00

28-03-2023

TBA Hoằng Thịnh 1 Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 12:30

28-03-2023

TBA Nguyễn Đình Giáp Điện lực Hoằng Hoá 10:30 - 12:00

28-03-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 10:00 - 12:00

28-03-2023

TBA Hoằng Thịnh 3- Xã Hoằng Thịnh Điện lực Hoằng Hoá 09:30 - 10:30

28-03-2023

TBA Hoằng Thịnh 3 Điện lực Hoằng Hoá 09:30 - 10:30

28-03-2023

TBA Quảng Hùng 1 Điện lực Quảng Xương 09:15 - 10:30

28-03-2023

Khu phố Sơn Hải, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn. (Khách hàng sử dụng điện sau TBA Tô Hiến Thành). Điện lực Thành phố Sầm Sơn 08:00 - 16:30

28-03-2023

TBA Hoằng Long 6- Phường Long Anh Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 09:30

28-03-2023

TBA Bệnh Viện Hải Tiến (Công Ty MEDIPHA) Điện lực Hoằng Hoá 08:00 - 09:30

28-03-2023

Công tác không mất điện - Hotline Điện lực Cẩm Thuỷ 08:00 - 09:30

28-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật