Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Luận Thành (gồm có các TBA Luận Thành 1, TBA Luận Thành 2, TBA Luận Thành 3, TBA Luận Thành 4, TBA Luận Thành 5, TBA Luận Thành 6, TBA Luận Thành 8, TBA Luận Thành 9, TBA Luận Thành 10, TBA Luận Thành 12, TBA Luận Thành 13, TBA Luận Thành 14; LuẬN Thanh 15); xã Tân Thành (gồm các TBA Tân Thành 1, TBA Tân Thành 2, TBA Tân Thành 3, TBA Tân Thành 4, TBA Tân Thành 5TBA Tân Thành 6, TBA Tân Thành 7, TBA Tân Thành 8, Tân Thành 9, TBA Tân Thành 10), xã Luận Khê (gồm có TBA Luận Khê 1, TBA Luận Khê 2, TBA Luận Khê 3, TBA Luận Khê 4(Thôn Ngọc Trà), TBA Luận Khê 5(Thôn Kha), TBA Luận Khê 6 (Thôn Hún), TBA Luận Khê 7, TBA Luận Khê 8) và một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 1, TBA Xuân Thắng 2, TBA Xuân Thắng 3) huyện Thường Xuânvà các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có các TBA TBA khu công nghệ cao Thanh Tam , TBA công viên Thanh Tam, TBA hộ kinh Doanh Nguyễn Văn Hựu, TBA công ty CP Giống Phú Gia, Cty TVHH CJ VINA AGRI, TBA Công ty TNHH Năm Dũng 1, TBA Công ty Năm Dũng 2, TBA Agribank Luận Thành, TBA Công ty Đông Dương, TBA doanh nghiệp Hoài Anh, TBA Hợp tác xã Thành Phát, TBA Thạch Bảo Phong và TBA CH1-01, TBA Hà Văn Tằm, TBA Phạm Văn Dân, TBA Nhất Duy, 02 TBA K72). Điện lực Thường Xuân 08:00 - 08:30

08-12-2023

Một phần xã Xuân Thắng, tất cả các khách hàng xã Vạn Xuân, Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Xuân Lộc Điện lực Thường Xuân 08:30 - 11:00

08-12-2023

Xã Luận Thành (gồm có các TBA Luận Thành 1, TBA Luận Thành 2, TBA Luận Thành 3, TBA Luận Thành 4, TBA Luận Thành 5, TBA Luận Thành 6, TBA Luận Thành 8, TBA Luận Thành 9, TBA Luận Thành 10, TBA Luận Thành 12, TBA Luận Thành 13, TBA Luận Thành 14; LuẬN Thanh 15); xã Tân Thành (gồm các TBA Tân Thành 1, TBA Tân Thành 2, TBA Tân Thành 3, TBA Tân Thành 4, TBA Tân Thành 5TBA Tân Thành 6, TBA Tân Thành 7, TBA Tân Thành 8, Tân Thành 9, TBA Tân Thành 10), xã Luận Khê (gồm có TBA Luận Khê 1, TBA Luận Khê 2, TBA Luận Khê 3, TBA Luận Khê 4(Thôn Ngọc Trà), TBA Luận Khê 5(Thôn Kha), TBA Luận Khê 6 (Thôn Hún), TBA Luận Khê 7, TBA Luận Khê 8) và một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 1, TBA Xuân Thắng 2, TBA Xuân Thắng 3) huyện Thường Xuânvà các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có các TBA TBA khu công nghệ cao Thanh Tam , TBA công viên Thanh Tam, TBA hộ kinh Doanh Nguyễn Văn Hựu, TBA công ty CP Giống Phú Gia, Cty TVHH CJ VINA AGRI, TBA Công ty TNHH Năm Dũng 1, TBA Công ty Năm Dũng 2, TBA Agribank Luận Thành, TBA Công ty Đông Dương, TBA doanh nghiệp Hoài Anh, TBA Hợp tác xã Thành Phát, TBA Thạch Bảo Phong và TBA CH1-01, TBA Hà Văn Tằm, TBA Phạm Văn Dân, TBA Nhất Duy, 02 TBA K72). Điện lực Thường Xuân 10:30 - 11:00

08-12-2023

Các TBA tóm tắt nhập OMS: Một phần khách hàng các TBA Ngọc Phụng 10, Quyết Tiến, Xuân Liên, Xuân Thắng, tất cả các TBA xã Lương Sơn, xã Yên Nhân, xã Bát Mọt, các TBA khách hàng Tổ hợp Sơn Lâm, Vi Văn Hòa, Tuấn Hùng, Trần Anh, Bùi Khắc Vương Anh, Lê Đăng Thắng, Trang trại chăn nuôi Lương Sơn,Lê Văn Thiện, Lê Văn Thọ, Thủy điện Dốc Cáy, Bản Trác, các TBA BTS viễn thông. Điện lực Thường Xuân 07:30 - 09:30

09-12-2023

xã Yên Nhân (gồm các TBA Yên Nhân 1, TBA Yên Nhân 2, TBA Yên Nhân 3, TBA Yên Nhân 4, TBA Yên Nhân 5, TBA Yên Nhân 6, Yên Nhân 7), xã Bát Mọt (gồm các TBA Bát Mọt 1, TBA Bát Mọt 2, TBA Bát Mọt 3, TBA Bát Mọt 4, TBA Bát Mọt 5, TBA Bát Mọt 6, TBA Bát Mọt 7, TBA Bát Mọt 8, TBA Bát Mọt 9, TBA Bát Mọt 10, TBA Bát Mọt 11) huyện Thường Xuân và các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có TBA Đập phụ Bản Trác, TBA BTS Viettel 1150, TBA BTS Viettel838 và TBA BTS Viettel992). Điện lực Thường Xuân 07:30 - 16:30

09-12-2023

Một phần xã Ngọc Phụng (gồm các TBA Ngọc Phụng 10, TBA Quyết Tiến - Ngọc Phụng, TBA Xuân Liên - Ngọc Phụng, TBA Thắng Lập (Xuân Thắng 35) - Ngọc Phụng), xã Yên Nhân(gồm các TBA Yên Nhân 1, TBA Yên Nhân 2, TBA Yên Nhân 3, TBA Yên Nhân 4, TBA Yên Nhân 5, TBA Yên Nhân 6, TBA Yên Nhân 7, xã Lương Sơn (gồm các TBA Lương Thịnh, TBA Ngọc Thượng), xã Bát Mọt (gồm các TBA Bát Mọt 1, TBA Bát Mọt 2, TBA Bát Mọt 3, TBA Bát Mọt 4, TBA Bát Mọt 5, TBA Bát Mọt 6, TBA Bát Mọt 7, TBA Bát Mọt 8, TBA Bát Mọt 9, TBA Bát Mọt 10, Bát Mọt 11) huyện Thường Xuân và các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có các TBA Tổ hợp Sơn Lâm 1, TBA Tổ hợp Sơn Lâm 2, TBA Công ty Tuấn Hùng, , TBA Công ty Trần Anh ,TBA Dốc Cáy, TBA Lương sơn 1, TBA Lương Sơn 2, TBA Lương Sơn3, TBA Lương Sơn 4, TBA Lương Sơn 5, TBA Lương Sơn 6, TBA Lương Sơn 9, TBA Lương Sơn 10,TBA Xiphong, TBA Nguyễn Văn Thọ,TBA Đập phụ Bản Trác, TBA BTS Viettel 1150, TBA BTS Viettel838 và TBA BTS Viettel992, Lê Văn Thiện, TBA Trang Trại chăn nuôi Lương Sơn 1000 kva, TBA Lê Đăng Khoa). Điện lực Thường Xuân 16:00 - 16:30

09-12-2023

Các khách hàng sử dụng điện 1 phần xã Tân Thành Điện lực Thường Xuân 07:00 - 09:00

10-12-2023

Các khách hàng sử dụng điện 1 phần xã Luận Khê Điện lực Thường Xuân 09:00 - 11:00

10-12-2023

Các khách hàng sử dụng điện 1 phần xã Xuân Cẩm cũ Điện lực Thường Xuân 11:00 - 13:00

10-12-2023

Các khách hàng sử dụng điện 1 phần xã Thọ Thanh Điện lực Thường Xuân 15:00 - 17:00

10-12-2023

Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Thường Xuân Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật