Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thường Xuân - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Thường Xuân Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Thị trấn Thường Xuân gồm: (các TBA Thị Trấn 1, TBA Thị trấn 2, TBA Thị trấn 3, TBA Thị trấn 4, TBA Thị trấn 5, TBA Thị trấn 6, TBA Thị Trấn 7, TBA Thị trấn 8, TBA Thị trấn 9, TBA Thị trấn 10, TBA Thị trấn 12); xã Xuân Dương (gồm các TBA Xuân Dương 1, TBA Xuân Dương 2, TBA Xuân Dương 3, TBA Xuân Dương 4, TBA Xuân Dương 5); xã Thọ Thanh (gồm các TBA Thọ Thanh 1, TBA Thọ Thanh 2 (TBA Thanh Long), TBA Thọ Thanh 3 (Thôn Đông Xuân), TBA Thọ Thanh 4 (Thôn Hồng Kỳ), TBA Thọ Thanh 5 (Thôn Thanh Cao), TBA Thọ Thanh 6, TBA Bơm Đồng Suội); xã Ngọc Phụng (gồm có các TBA Ngọc Phụng 10, TBA Hưng Long, TBA Hòa Lâm, TBA Xuân Thắng 10kV, TBA Xuân Thắng 35kV (TBA Thắng Lập), TBA Xuân Liên, TBA Xuân Lập, TBA Quyêt Tiến, TBA Xuân Thành, TBA Phú Vinh); xã Yên Nhân (gồm các TBA Yên Nhân 1, TBA Yên Nhân 2, TBA Yên Nhân 3, TBA Yên Nhân4, TBA Yên Nhân 5, TBA Yên Nhân 6, TBA Yên Nhân 7), xã Lương Sơn (gồm có các TBA Lương Thịnh, TBA Ngọc Thượng); xã Bát Mọt (gồm các TBA Bát Mọt 1, TBA Bát Mọt 2, TBA Bát Mọt 3, TBA Bát Mọt 4, TBA Bát Mọt 5, TBA Bát Mọt 6, TBA Bát Mọt 7, TBA Bát Mọt 8, TBA Bát Mọt 9, TBA Bát Mọt 10); xã Xuân Cẩm(gồm các TBA Xuân Cẩm 1, TBA Xuân Cẩm 2, TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7); xã Vạn Xuân (gồm các TBA Vạn Xuân 1, TBA Vạn Xuân 2, TBA Vạn Xuân 3, TBA Vạn Xuân 4, TBA Vạn Xuân 5, TBA Vạn Xuân 6, TBA Vạn Xuân 7, TBA Vạn Xuân 8, TBA Vạn Xuân 9 ); xã Xuân Chinh (gồm các TBA Xuân Chinh 1, TBA Xuân Chinh 2, TBA Xuân Chinh 3,TBA Xuân Chinh 4); xã Xuân Lẹ (gồm các TBA Xuân Lẹ 1, TBA Xuân Lẹ 2, TBA Xuân Lẹ 3, TBA Xuân Lẹ 4, TBA Xuân Lẹ 5); xã Xuân Lộc (gồm các TBA Xuân Lộc 1, TBA Xuân Lộc 2, TBA Xuân Lộc 3, TBA Xuân Lộc 4, TBA Xuân Lộc 6, TBA Xuân Lộc 7), một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 4, TBA Xuân Thắng 5, TBA Xuân Thắng 6), TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 huyện Thường Xuân, các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên tuyến đường dây sau MCPĐ 374/45 Thường Xuân lộ 374E9.3 (gồm có các TBA Ban CHQS huyện Thường Xuân, TBA Dokata, TBA Bệnh viện đa khoa Thường Xuân, TBA Công ty Gia Hiếu, TBA UBND huyện Thường Xuân, TBA Thủy Điện Xuân Minh, TBA khu tập thể TĐ Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA Cửa Đạt 4, TBA TC1, TBA Công ty Tân Xuân, TBA Phạm Văn Dân,TBA K72, TBA HD.1.K7,TBA Tổ hợp Sơn Lâm 1 , TBA Tổ hợp Sơn Lâm 2, TBA Dốc Cáy, TBA Lương sơn 1, TBA Lương Sơn 2, TBA Lương Sơn3, TBA Lương Sơn 4, TBA Lương Sơn 5, TBA Lương Sơn 6, TBA Lương Sơn 9, TBA Lương Sơn 10,TBA Xiphong,, TBA Nguyễn Văn Thọ, TBA Đập phụ Bản Trác, TBA BTS Viettel 1150, TBA BTS Viettel838 và TBA BTS Viettel992, TBA Nhà máy nước Thường Xuân 1+2+3, TBA Công ty TNHH Đông Dương, TBA Agribank Thường Xuân, TBA Chi cục thuế Thường Xuân) và xã Phùng Minh - huyện Ngọc Lặc (gồm có TBA Bơm Phùng Minh). Điện lực Thường Xuân 07:50 - 08:00

15-01-2023

Cụm công nghiệp thị trấn Thường Xuân. Điện lực Thường Xuân 06:10 - 07:50

15-01-2023

Thị trấn Thường Xuân gồm: (các TBA Thị Trấn 1, TBA Thị trấn 2, TBA Thị trấn 3, TBA Thị trấn 4, TBA Thị trấn 5, TBA Thị trấn 6, TBA Thị Trấn 7, TBA Thị trấn 8, TBA Thị trấn 9, TBA Thị trấn 10, TBA Thị trấn 12); xã Xuân Dương (gồm các TBA Xuân Dương 1, TBA Xuân Dương 2, TBA Xuân Dương 3, TBA Xuân Dương 4, TBA Xuân Dương 5); xã Thọ Thanh (gồm các TBA Thọ Thanh 1, TBA Thọ Thanh 2 (TBA Thanh Long), TBA Thọ Thanh 3 (Thôn Đông Xuân), TBA Thọ Thanh 4 (Thôn Hồng Kỳ), TBA Thọ Thanh 5 (Thôn Thanh Cao), TBA Thọ Thanh 6, TBA Bơm Đồng Suội); xã Ngọc Phụng (gồm có các TBA Ngọc Phụng 10, TBA Hưng Long, TBA Hòa Lâm, TBA Xuân Thắng 10kV, TBA Xuân Thắng 35kV (TBA Thắng Lập), TBA Xuân Liên, TBA Xuân Lập, TBA Quyêt Tiến, TBA Xuân Thành, TBA Phú Vinh); xã Yên Nhân (gồm các TBA Yên Nhân 1, TBA Yên Nhân 2, TBA Yên Nhân 3, TBA Yên Nhân4, TBA Yên Nhân 5, TBA Yên Nhân 6, TBA Yên Nhân 7), xã Lương Sơn (gồm có các TBA Lương Thịnh, TBA Ngọc Thượng); xã Bát Mọt (gồm các TBA Bát Mọt 1, TBA Bát Mọt 2, TBA Bát Mọt 3, TBA Bát Mọt 4, TBA Bát Mọt 5, TBA Bát Mọt 6, TBA Bát Mọt 7, TBA Bát Mọt 8, TBA Bát Mọt 9, TBA Bát Mọt 10); xã Xuân Cẩm(gồm các TBA Xuân Cẩm 1, TBA Xuân Cẩm 2, TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7); xã Vạn Xuân (gồm các TBA Vạn Xuân 1, TBA Vạn Xuân 2, TBA Vạn Xuân 3, TBA Vạn Xuân 4, TBA Vạn Xuân 5, TBA Vạn Xuân 6, TBA Vạn Xuân 7, TBA Vạn Xuân 8, TBA Vạn Xuân 9 ); xã Xuân Chinh (gồm các TBA Xuân Chinh 1, TBA Xuân Chinh 2, TBA Xuân Chinh 3,TBA Xuân Chinh 4); xã Xuân Lẹ (gồm các TBA Xuân Lẹ 1, TBA Xuân Lẹ 2, TBA Xuân Lẹ 3, TBA Xuân Lẹ 4, TBA Xuân Lẹ 5); xã Xuân Lộc (gồm các TBA Xuân Lộc 1, TBA Xuân Lộc 2, TBA Xuân Lộc 3, TBA Xuân Lộc 4, TBA Xuân Lộc 6, TBA Xuân Lộc 7), một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 4, TBA Xuân Thắng 5, TBA Xuân Thắng 6), TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 huyện Thường Xuân, các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên tuyến đường dây sau MCPĐ 374/45 Thường Xuân lộ 374E9.3 (gồm có các TBA Ban CHQS huyện Thường Xuân, TBA Dokata, TBA Bệnh viện đa khoa Thường Xuân, TBA Công ty Gia Hiếu, TBA UBND huyện Thường Xuân, TBA Thủy Điện Xuân Minh, TBA khu tập thể TĐ Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA Cửa Đạt 4, TBA TC1, TBA Công ty Tân Xuân, TBA Phạm Văn Dân,TBA K72, TBA HD.1.K7,TBA Tổ hợp Sơn Lâm 1 , TBA Tổ hợp Sơn Lâm 2, TBA Dốc Cáy, TBA Lương sơn 1, TBA Lương Sơn 2, TBA Lương Sơn3, TBA Lương Sơn 4, TBA Lương Sơn 5, TBA Lương Sơn 6, TBA Lương Sơn 9, TBA Lương Sơn 10,TBA Xiphong,, TBA Nguyễn Văn Thọ, TBA Đập phụ Bản Trác, TBA BTS Viettel 1150, TBA BTS Viettel838 và TBA BTS Viettel992, TBA Nhà máy nước Thường Xuân 1+2+3, TBA Công ty TNHH Đông Dương, TBA Agribank Thường Xuân, TBA Chi cục thuế Thường Xuân) và xã Phùng Minh - huyện Ngọc Lặc (gồm có TBA Bơm Phùng Minh). Điện lực Thường Xuân 06:00 - 06:10

15-01-2023

Thị trấn Thường Xuân (gồm các TBA Thị trấn 1, TBA Thị trấn 4, TBA Thị trấn 5), xã Xuân Dương (gồm các TBA Xuân Dương 1, TBA Xuân Dương 2, TBA Xuân Dương 3, TBA Xuân Dương 4, TBA Xuân Dương 5), xã Thọ Thanh (gồm các TBA Thọ Thanh 1, TBA Thọ Thanh 2 (TBA Thanh Long), TBA Thọ Thanh 3 (Thôn Đông Xuân), TBA Thọ Thanh 4 (Thôn Hồng Kỳ), TBA Thọ Thanh 5 (Thôn Thanh Cao), TBA Thọ Thanh 6, TBA Bơm Đồng Suội) huyện Thường Xuân, các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên các lộ đường dây 973 sau TBA TG Thường Xuân lộ 374E9.3(gồm có các TBA Nhà máy nước Thường Xuân 2, TBA Chi cục thuế Điện lực Thường Xuân 07:30 - 16:00

28-12-2022

Toàn bộ KH thuộc Điện lực Thường Xuân quản lý Điện lực Thường Xuân 07:00 - 17:00

27-12-2022

Toàn bộ huyện Thường Xuân và ĐZ + các TBA khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 Thọ Xuân đang đặt trên địa bàn các xã Xuân Phú, xã Xuân Bái và Thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân. Điện lực Thường Xuân 07:00 - 17:00

27-12-2022

Tất cả các TBA xã Vạn Xuân; Tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; Tất cả các TBA xã Xuân Chinh; Tất cả các TBA xã Xuân Lộc; Các TBA 4, 5 xã Xuân Thắng; các TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7, TBA Xuân Cẩm 8; TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt (gồm có các TBA Thủy Điện Xuân Minh(TBA Xuân Cẩm 7), TBA khu tập thể Thuỷ điện Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA TC1, TBA Công ty Tân Xuân, TBA Phạm Văn Dân, TBA K72 và TBA HD.1.K7). Điện lực Thường Xuân 16:54 - 17:00

20-12-2022

Trạm biến áp 4, 5, 6 xã Xuân Thắng; Các TBA xã Vạn Xuân (trừ TBA trường THPT Thường Xuân 3, trạm 8 và trạm 9 Vạn Xuân); tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; tất cả các TBA xã Xuân Lộc; tất cả các TBA xã Xuân Chinh; (Các TBA khách hàng gồm các TBA Phạm Văn Dân, 02 TBA K72, TBA Hà Văn Tằm). Điện lực Thường Xuân 07:36 - 16:54

20-12-2022

Các TBA xã Vạn Xuân (trừ TBA trường THPT Thường Xuân 3, trạm 8 và trạm 9 Vạn Xuân); tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; tất cả các TBA xã Xuân Lộc; tất cả các TBA xã Xuân Chinh; (Các TBA khách hàng gồm các TBA Phạm Văn Dân, 02 TBA K72, TBA Hà Văn Tằm). Điện lực Thường Xuân 07:30 - 07:36

20-12-2022

Tất cả các TBA xã Vạn Xuân; Tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; Tất cả các TBA xã Xuân Chinh; Tất cả các TBA xã Xuân Lộc; Các TBA 4, 5 xã Xuân Thắng; các TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7, TBA Xuân Cẩm 8; TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt (gồm có các TBA Thủy Điện Xuân Minh(TBA Xuân Cẩm 7), TBA khu tập thể Thuỷ điện Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA TC1, TBA Công ty Tân Xuân, TBA Phạm Văn Dân, TBA K72 và TBA HD.1.K7). Điện lực Thường Xuân 07:30 - 07:36

20-12-2022

Tất cả các TBA xã Vạn Xuân; Tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; Tất cả các TBA xã Xuân Chinh; Tất cả các TBA xã Xuân Lộc; Các TBA 4, 5 xã Xuân Thắng; các TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7, TBA Xuân Cẩm 8; TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt (gồm có các TBA Thủy Điện Xuân Minh(TBA Xuân Cẩm 7), TBA khu tập thể Thuỷ điện Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA TC1, TBA Công ty Tân Xuân, TBA Phạm Văn Dân, TBA K72 và TBA HD.1.K7). Điện lực Thường Xuân 16:54 - 17:00

16-12-2022

Xã Luận Khê (gồm có TBA Luận Khê 1, TBA Luận Khê 2, TBA Luận Khê 3, TBA Luận Khê 4(Thôn Ngọc Trà), TBA Luận Khê 5(Thôn Kha), TBA Luận Khê 6(Thôn Hún), TBA Luận Khê 7, TBA Luận Khê 8), một phần xã Tân Thành (gồm các TBA Tân Thành 2, TBA Tân Thành 3, TBA Tân Thành 4, TBA Tân Thành 5, TBA Tân Thành 6, TBA Tân Thành 7, TBA Tân Thành 8) và một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 1, TBA Xuân Thắng 2, TBA Xuân Thắng 3) huyện Thường Xuân và các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có các TBA Công ty Tân Thường Xuân,TBA Thạch Bảo Phong, TBA CH1-01). Điện lực Thường Xuân 16:54 - 17:00

16-12-2022

Một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 1, TBA Xuân Thắng 2, TBA Xuân Thắng 3),TBA 5 Tân Thành, TBA Thạch Bảo Phong. Điện lực Thường Xuân 07:36 - 16:54

16-12-2022

Tất cả các TBA xã Vạn Xuân; Tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; Tất cả các TBA xã Xuân Chinh; Tất cả các TBA xã Xuân Lộc; Các TBA 4, 5 xã Xuân Thắng; các TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7, TBA Xuân Cẩm 8; TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt (gồm có các TBA Thủy Điện Xuân Minh(TBA Xuân Cẩm 7), TBA khu tập thể Thuỷ điện Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA TC1, TBA Công ty Tân Xuân, TBA Phạm Văn Dân, TBA K72 và TBA HD.1.K7). Điện lực Thường Xuân 07:36 - 16:54

16-12-2022

Tất cả các TBA xã Vạn Xuân; Tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; Tất cả các TBA xã Xuân Chinh; Tất cả các TBA xã Xuân Lộc; Các TBA 4, 5 xã Xuân Thắng; các TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7, TBA Xuân Cẩm 8; TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt (gồm có các TBA Thủy Điện Xuân Minh(TBA Xuân Cẩm 7), TBA khu tập thể Thuỷ điện Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA TC1, TBA Công ty Tân Xuân, TBA Phạm Văn Dân, TBA K72 và TBA HD.1.K7). Điện lực Thường Xuân 07:30 - 07:36

16-12-2022

Xã Luận Khê (gồm có TBA Luận Khê 1, TBA Luận Khê 2, TBA Luận Khê 3, TBA Luận Khê 4(Thôn Ngọc Trà), TBA Luận Khê 5(Thôn Kha), TBA Luận Khê 6(Thôn Hún), TBA Luận Khê 7, TBA Luận Khê 8), một phần xã Tân Thành (gồm các TBA Tân Thành 2, TBA Tân Thành 3, TBA Tân Thành 4, TBA Tân Thành 5, TBA Tân Thành 6, TBA Tân Thành 7, TBA Tân Thành 8) và một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 1, TBA Xuân Thắng 2, TBA Xuân Thắng 3) huyện Thường Xuân và các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có các TBA Công ty Tân Thường Xuân,TBA Thạch Bảo Phong, TBA CH1-01). Điện lực Thường Xuân 07:30 - 07:36

16-12-2022

Xã Luận Khê (gồm có TBA Luận Khê 1, TBA Luận Khê 2, TBA Luận Khê 3, TBA Luận Khê 4(Thôn Ngọc Trà), TBA Luận Khê 5(Thôn Kha), TBA Luận Khê 6(Thôn Hún), TBA Luận Khê 7, TBA Luận Khê 8), một phần xã Tân Thành (gồm các TBA Tân Thành 2, TBA Tân Thành 3, TBA Tân Thành 4, TBA Tân Thành 5, TBA Tân Thành 6, TBA Tân Thành 7, TBA Tân Thành 8) và một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 1, TBA Xuân Thắng 2, TBA Xuân Thắng 3) huyện Thường Xuân và các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có các TBA Công ty Tân Thường Xuân,TBA Thạch Bảo Phong, TBA CH1-01). Điện lực Thường Xuân 16:54 - 17:00

15-12-2022

Xã Luận Khê (gồm có TBA Luận Khê 1, TBA Luận Khê 2, TBA Luận Khê 3, TBA Luận Khê 4(Thôn Ngọc Trà), TBA Luận Khê 5(Thôn Kha), TBA Luận Khê 6(Thôn Hún), TBA Luận Khê 7, TBA Luận Khê 8), một phần xã Tân Thành (gồm các TBA Tân Thành 2, TBA Tân Thành 3, TBA Tân Thành 4, TBA Tân Thành 5, TBA Tân Thành 6, TBA Tân Thành 7, TBA Tân Thành 8) và một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 1, TBA Xuân Thắng 2, TBA Xuân Thắng 3) huyện Thường Xuân và các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có các TBA Công ty Tân Thường Xuân,TBA Thạch Bảo Phong, TBA CH1-01). Điện lực Thường Xuân 07:36 - 16:54

15-12-2022

Xã Luận Khê (gồm có TBA Luận Khê 1, TBA Luận Khê 2, TBA Luận Khê 3, TBA Luận Khê 4(Thôn Ngọc Trà), TBA Luận Khê 5(Thôn Kha), TBA Luận Khê 6(Thôn Hún), TBA Luận Khê 7, TBA Luận Khê 8), một phần xã Tân Thành (gồm các TBA Tân Thành 2, TBA Tân Thành 3, TBA Tân Thành 4, TBA Tân Thành 5, TBA Tân Thành 6, TBA Tân Thành 7, TBA Tân Thành 8) và một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 1, TBA Xuân Thắng 2, TBA Xuân Thắng 3) huyện Thường Xuân và các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có các TBA Công ty Tân Thường Xuân,TBA Thạch Bảo Phong, TBA CH1-01). Điện lực Thường Xuân 07:30 - 07:36

15-12-2022

Tất cả các TBA xã Vạn Xuân; Tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; Tất cả các TBA xã Xuân Chinh; Tất cả các TBA xã Xuân Lộc; Các TBA 4, 5 xã Xuân Thắng; các TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7, TBA Xuân Cẩm 8; TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt (gồm có các TBA Thủy Điện Xuân Minh(TBA Xuân Cẩm 7), TBA khu tập thể Thuỷ điện Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA TC1, TBA Công ty Tân Xuân, TBA Phạm Văn Dân, TBA K72 và TBA HD.1.K7). Điện lực Thường Xuân 16:54 - 17:00

14-12-2022

Trạm biến áp 4, 5, 6 xã Xuân Thắng; Các TBA xã Vạn Xuân (trừ TBA trường THPT Thường Xuân 3, trạm 8 và trạm 9 Vạn Xuân); tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; tất cả các TBA xã Xuân Lộc; tất cả các TBA xã Xuân Chinh; (Các TBA khách hàng gồm các TBA Phạm Văn Dân, 02 TBA K72, TBA Hà Văn Tằm). Điện lực Thường Xuân 07:36 - 16:54

14-12-2022

Các TBA xã Vạn Xuân (trừ TBA trường THPT Thường Xuân 3, trạm 8 và trạm 9 Vạn Xuân); tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; tất cả các TBA xã Xuân Lộc; tất cả các TBA xã Xuân Chinh; (Các TBA khách hàng gồm các TBA Phạm Văn Dân, 02 TBA K72, TBA Hà Văn Tằm). Điện lực Thường Xuân 07:30 - 07:36

14-12-2022

Xã Luận Khê (gồm có TBA Luận Khê 1, TBA Luận Khê 2, TBA Luận Khê 3, TBA Luận Khê 4(Thôn Ngọc Trà), TBA Luận Khê 5(Thôn Kha), TBA Luận Khê 6(Thôn Hún), TBA Luận Khê 7, TBA Luận Khê 8), một phần xã Tân Thành (gồm các TBA Tân Thành 2, TBA Tân Thành 3, TBA Tân Thành 4, TBA Tân Thành 5, TBA Tân Thành 6, TBA Tân Thành 7, TBA Tân Thành 8) và một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 1, TBA Xuân Thắng 2, TBA Xuân Thắng 3) huyện Thường Xuân và các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có các TBA Công ty Tân Thường Xuân,TBA Thạch Bảo Phong, TBA CH1-01). Điện lực Thường Xuân 16:54 - 17:00

10-12-2022

TBA 4, 6 Tân Thành; Tất cả các TBA xã Luận Khê Điện lực Thường Xuân 07:36 - 16:54

10-12-2022

Xã Luận Khê (gồm có TBA Luận Khê 1, TBA Luận Khê 2, TBA Luận Khê 3, TBA Luận Khê 4(Thôn Ngọc Trà), TBA Luận Khê 5(Thôn Kha), TBA Luận Khê 6(Thôn Hún), TBA Luận Khê 7, TBA Luận Khê 8), một phần xã Tân Thành (gồm các TBA Tân Thành 2, TBA Tân Thành 3, TBA Tân Thành 4, TBA Tân Thành 5, TBA Tân Thành 6, TBA Tân Thành 7, TBA Tân Thành 8) và một phần xã Xuân Thắng (gồm các TBA Xuân Thắng 1, TBA Xuân Thắng 2, TBA Xuân Thắng 3) huyện Thường Xuân và các nhánh rẽ + trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 (gồm có các TBA Công ty Tân Thường Xuân,TBA Thạch Bảo Phong, TBA CH1-01). Điện lực Thường Xuân 07:00 - 07:36

10-12-2022

Tất cả các TBA xã Vạn Xuân; Tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; Tất cả các TBA xã Xuân Chinh; Tất cả các TBA xã Xuân Lộc; Các TBA 4, 5 xã Xuân Thắng; các TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7, TBA Xuân Cẩm 8; TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt (gồm có các TBA Thủy Điện Xuân Minh(TBA Xuân Cẩm 7), TBA khu tập thể Thuỷ điện Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA TC1, TBA Công ty Tân Xuân, TBA Phạm Văn Dân, TBA K72 và TBA HD.1.K7). Điện lực Thường Xuân 16:54 - 17:00

09-12-2022

Các TBA xã Vạn Xuân (trừ TBA 8 Vạn Xuân); tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; tất cả các TBA xã Xuân Chinh; tất cả các TBA xã Xuân Lộc; Các TBA 4, 5 xã Xuân Thắng; các TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7, TBA Xuân Cẩm 8; TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt (gồm có các TBA Thủy Điện Xuân Minh(TBA Xuân Cẩm 7), TBA khu tập thể Thuỷ điện Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA TC1, TBA Phạm Văn Dân, TBA K72 và TBA HD.1.K7). Điện lực Thường Xuân 07:36 - 16:54

09-12-2022

Tất cả các TBA xã Vạn Xuân; Tất cả các TBA xã Xuân Lẹ; Tất cả các TBA xã Xuân Chinh; Tất cả các TBA xã Xuân Lộc; Các TBA 4, 5 xã Xuân Thắng; các TBA Xuân Cẩm 3, TBA Xuân Cẩm 4, TBA Xuân Cẩm 5, TBA Xuân Cẩm 6, TBA Xuân Cẩm 7, TBA Xuân Cẩm 8; TBA Cửa Đạt 2, TBA Cửa Đạt 4, TBA Cửa Đạt 7, TBA Cửa Đạt 8 và các trạm biến áp thuộc tài sản khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 sau phân đoạn Cửa Đạt (gồm có các TBA Thủy Điện Xuân Minh(TBA Xuân Cẩm 7), TBA khu tập thể Thuỷ điện Cửa Đạt, TBA Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, TBA Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân, TBA TC1, TBA Công ty Tân Xuân, TBA Phạm Văn Dân, TBA K72 và TBA HD.1.K7). Điện lực Thường Xuân 07:30 - 07:36

09-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật