Lịch cúp điện Nông Cống - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nông Cống - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nông Cống - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nông Cống - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nông Cống - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Nông Cống - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Nông Cống Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Thăng long; Thị Trấn; Vạn Hòa; Vạn Thắng; Thăng Thọ; Công Liêm; Phúc Đường Điện lực Nông Cống 16:30 - 17:00

18-03-2023

Xã Quảng Thịnh; Quảng Trạch; Đông Vinh; Đông Nam; Quảng Yên; Hoàng Sơn; Hoàng Giang; Tân Phúc Điện lực Nông Cống 11:00 - 11:30

18-03-2023

Xã Đông Nam Điện lực Nông Cống 07:00 - 11:00

18-03-2023

Xã Vạn Thiện Điện lực Nông Cống 06:30 - 16:30

18-03-2023

Xã Thăng long; Thị Trấn; Vạn Hòa; Vạn Thắng; Thăng Thọ; Công Liêm; Phúc Đường Điện lực Nông Cống 06:00 - 06:30

18-03-2023

xã Đông Nam Điện lực Nông Cống 07:00 - 11:30

07-03-2023

Thị Trấn, xã Vạn Hòa, Thăng Long, Công Liêm Điện lực Nông Cống 06:00 - 16:00

05-03-2023

Xã Thăng long; Thị Trấn; Vạn Hòa; Vạn Thắng; Thăng Thọ; Công Liêm; Phúc Đường Điện lực Nông Cống 16:00 - 16:30

04-03-2023

Xã Thăng long; Thị Trấn; Vạn Hòa; Vạn Thắng; Thăng Thọ; Công Liêm; Phúc Đường Điện lực Nông Cống 06:00 - 06:45

04-03-2023

Xã Vạn Hòa, Vạn Thắng Điện lực Nông Cống 06:00 - 16:30

04-03-2023

Thị Trấn, xã Vạn Hòa, Thăng Long, Công Liêm Điện lực Nông Cống 06:00 - 16:30

04-03-2023

Thị trấn Nông Cống, xã Thăng Long, Vạn Hòa, Vạn Thiện Điện lực Nông Cống 06:00 - 16:00

04-03-2023

sau MC375E9.8 Lộ 375E9.8 Điện lực Nông Cống 15:00 - 16:00

03-03-2023

sau MC375E9.8 Lộ 375E9.8 Điện lực Nông Cống 06:00 - 06:45

03-03-2023

Sau CDPĐ 375-1/04 NR Vạn Hòa-Công Liêm thuộc lộ 375E9.8 Điện lực Nông Cống 06:00 - 17:00

03-03-2023

Một phần xã Minh Thọ Điện lực Nông Cống 07:00 - 17:00

19-02-2023

Một phần xã Minh Thọ Điện lực Nông Cống 07:00 - 17:00

18-02-2023

Một phần xã Minh Thọ Điện lực Nông Cống 07:00 - 17:00

17-02-2023

Xã Tế Lợi, Tế Thắng, Trung Thành, Trung Chính, Trung Ý, Tân Khang. Điện lực Nông Cống 15:00 - 15:20

13-02-2023

Xã Quảng Khê, Trường Trung, Trường Giang Điện lực Nông Cống 07:00 - 15:00

13-02-2023

Xã Trung Ý, Trung Thành Điện lực Nông Cống 07:00 - 15:00

13-02-2023

Xã Quảng Thịnh; Quảng Trạch; Đông Vinh; Đông Nam; Quảng Yên; Hoàng Sơn; Hoàng Giang; Tân Phúc Điện lực Nông Cống 07:00 - 17:00

13-01-2023

Xã Thăng long; Vạn Hòa; Vạn Thắng; Thăng Thọ; Công Liêm; Phúc Đường Điện lực Nông Cống 07:00 - 16:00

12-01-2023

Xã Quảng Vọng, Ngọc Lẫm-Trường Giang Điện lực Nông Cống 06:30 - 17:00

12-01-2023

một phần xã Công Chính Điện lực Nông Cống 08:00 - 12:00

07-01-2023

một phần xã Trung Thành Điện lực Nông Cống 07:30 - 10:00

07-01-2023

Xã Thăng long; Thị Trấn; Vạn Hòa; Vạn Thắng; Thăng Thọ; Công Liêm; Phúc Đường Điện lực Nông Cống 07:00 - 13:00

29-12-2022

Xã Công Liêm; Thăng Thọ; Thăng Bình Điện lực Nông Cống 07:00 - 13:00

29-12-2022

Xã Công Liêm; Công Chính; Yên Lạc; Công Bình; Yên Mỹ Điện lực Nông Cống 07:00 - 13:00

29-12-2022

Xã Trung Thành; Trung Ý; Trung Chính; Tân Khang; Tế Thắng; Tế Lợi Điện lực Nông Cống 06:30 - 16:30

29-12-2022

Xã Tế Nông; Minh Nghĩa; Ngọc Lẫm-xã Trường Giang; Quảng Phúc; Quảng Vọng Điện lực Nông Cống 06:30 - 16:30

29-12-2022

Xã Đông Hưng; Quảng Thịnh; Nhồi Điện lực Nông Cống 08:00 - 11:00

28-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật