Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Mỹ Lộc Điện lực Hậu Lộc 07:30 - 09:30

05-10-2023

Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Hậu Lộc Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đỗ Văn Thủy Điện lực Hậu Lộc 15:30 - 17:00

29-09-2023

Xã Công lộc động Điện lực Hậu Lộc 13:30 - 15:00

29-09-2023

Xã phú lộc Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:30

29-09-2023

Xã Hưng Lộc Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 09:00

29-09-2023

Xã Minh Lộc Điện lực Hậu Lộc 15:30 - 17:00

22-09-2023

xã Ngư Lộc Điện lực Hậu Lộc 13:30 - 15:00

22-09-2023

Xã Thịnh Lộc Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:00

22-09-2023

xã Lộc tân Điện lực Hậu Lộc 07:30 - 09:00

22-09-2023

Xã hải Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc, Đa Lộc, Hưng Lộc Điện lực Hậu Lộc 17:30 - 18:00

20-09-2023

Một phần xã hà ninh ,một phần xã Hà Lâm ,Xã Hà Phú + Xã Hà Toại + Xã Hà Hải +Một phần Huyện Nga Sơn + Một phần Huyện Hậu Lộc Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 16:00 - 18:00

20-09-2023

Xã hải Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc, Đa Lộc, Hưng Lộc Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 05:15

20-09-2023

Một phần xã hà ninh ,một phần xã Hà Lâm ,Xã Hà Phú + Xã Hà Toại + Xã Hà Hải +Một phần Huyện Nga Sơn + Một phần Huyện Hậu Lộc Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 05:00 - 07:00

20-09-2023

Xã Đồng Lộc, Đại Lộc, Triệu Lộc, Thành Lộc Điện lực Hậu Lộc 20:00 - 20:30

19-09-2023

đường dây 0,4kV TBA Phú Lộc 4 Điện lực Hậu Lộc 13:30 - 17:00

19-09-2023

đường dây 0,4kV TBA Hoa Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 11:00

19-09-2023

Khu vực các xã Thuần Lộc, Văn Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Thị Trấn Điện lực Hậu Lộc 16:00 - 16:30

14-09-2023

Khu vực các xã Thuần Lộc, Văn Lộc Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 16:30

14-09-2023

Khu vực các xã Thuần Lộc, Văn Lộc, Xuân Lộc, Mỹ Lộc, Thị Trấn Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 05:30

14-09-2023

Tại tủ 0,4kV TBA Mai hải Điện lực Hậu Lộc 13:30 - 15:30

13-09-2023

Tại tủ 0,4kV TBA Hoa Lộc 4 Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:30

13-09-2023

Tại tủ 0,4kV TBA Hưng Lộc 5 Điện lực Hậu Lộc 07:30 - 09:00

13-09-2023

đường dây 0,4kV TBA Phú Lộc 4 Điện lực Hậu Lộc 13:30 - 17:00

12-09-2023

đường dây 0,4kV TBA Hoa Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 11:00

12-09-2023

XãThành Lộc, Đồng Lộc, Đại Lộc Điện lực Hậu Lộc 18:00 - 18:30

09-09-2023

Đỗ văn thủy Điện lực Hậu Lộc 13:30 - 14:40

09-09-2023

TBA Lê văn hải Điện lực Hậu Lộc 10:30 - 11:30

09-09-2023

TBA Hưng Hải Điện lực Hậu Lộc 09:00 - 10:00

09-09-2023

Xã Đại Lộc, Triệu Lộc Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 18:00

09-09-2023

XãThành Lộc, Đồng Lộc, Đại Lộc Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 05:30

09-09-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Nguyễn Thế Cường Điện lực Hậu Lộc 13:30 - 17:00

30-08-2023

Tại CD lộ 1 thuộc tủ 0,4 kV TBA Hải Lộc 5 Điện lực Hậu Lộc 07:30 - 11:30

30-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Nguyễn Thế Cường Điện lực Hậu Lộc 15:30 - 17:00

26-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Trương Nho Khánh Điện lực Hậu Lộc 13:00 - 15:00

26-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Lộc Tân 5 Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:30

26-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Hưng Lộc 1 Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:30

26-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Trần Quốc Toản Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 09:00

26-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Bệnh viện Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 09:00

26-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Mai Hải Điện lực Hậu Lộc 13:00 - 15:00

23-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Hợp Thành Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:30

23-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Hưng Hải Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 09:00

23-08-2023

Tại cột 3.4 đường dây 0,4kV TBA Làng Nghề 2 Điện lực Hậu Lộc 15:30 - 17:00

22-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA lộc tần 3 Điện lực Hậu Lộc 13:30 - 15:00

22-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA nguyễn văn tuấn Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:00

22-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Triệu Lộc 3 Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 09:00

22-08-2023

Các Khách hàng thuộc các xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Thành Lộc, Đồng Lộc và các TBA thuộc tài sản khách hàng đóng trên địa bàn các xã nói trên Điện lực Hậu Lộc 21:30 - 22:00

16-08-2023

các TBA thuộc các xã Phú Lộc, Mỹ Lộc, Xuân Lộc, Thuần Lộc, Văn Lộc, Tuy Lộc, Quang Lộc, Liên lộc, Hòa Lộc.... Điện lực Hậu Lộc 21:00 - 21:30

16-08-2023

các khách hàng thuộc các xã Đa Lộc, Hưng Lộc, Phú Lộc Điện lực Hậu Lộc 21:00 - 22:00

16-08-2023

Các khách hàng thuộc các xã Tiến Lộc, Lộc Sơn, Lộc Tân, Thị Trấn, Hoa Lộc và các TBA thuộc tài sản khách hàng trên các xã Điện lực Hậu Lộc 21:00 - 21:30

16-08-2023

Gồm các TBA: C.Ty xăng dầu Châu Lộc, Châu Tử Châu Lộc, Quyết Thắng Châu Lộc, Bơm Châu Lộc, Bơm Đại Lộc. Điện lực Hoằng Hoá 03:00 - 19:00

16-08-2023

TBA Triệu Lộc 3 Điện lực Hậu Lộc 02:30 - 21:30

16-08-2023

Các TBA Ny Hoa Việt, TBA Gạch FLC, TBA Đồng Eo Điện lực Hậu Lộc 02:30 - 21:00

16-08-2023

TBA Gạch Sơn Trang, TBA Petec, TBA VinFast, TBA Triệu Lộc 4 Điện lực Hậu Lộc 02:00 - 21:00

16-08-2023

Các khách hàng thuộc các xã Tiến Lộc, Lộc Sơn, Lộc Tân, Thị Trấn, Hoa Lộc và các TBA thuộc tài sản khách hàng trên các xã Điện lực Hậu Lộc 02:00 - 02:30

16-08-2023

Xã Phú Lộc và xã Hòa Lộc, …và các cơ quan, doanh nghiệp ( Lê Văn Hải, Đỗ Văn Thủy, Công ty May ĐH Vi na ….) Một phần xã Hoa Lộc, một phần xã Liên Lộc, xã Tuy Lộc, xã Quang Lộc, xã Phong Lộc và xã Cầu Lộc 1 phần xã Phú Lộc và Thị Trấn, Xã Mỹ Lộc, Xuân Lộc, Thuần Lộc, Văn Lộc Điện lực Hậu Lộc 02:00 - 02:30

16-08-2023

Các Khách hàng thuộc các xã Triệu Lộc, Đại Lộc, Thành Lộc, Đồng Lộc và các TBA thuộc tài sản khách hàng đóng trên địa bàn các xã nói trên Điện lực Hậu Lộc 20:00 - 20:30

15-08-2023

Tách ĐZ 35kV sau MC372/33 Lộ 372E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 21:00 - 21:30

06-08-2023

Tách ĐZ 35kV sau MC373/44 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 16:00 - 17:00

06-08-2023

Cắt nháy ĐZ 373E9.14 (T110 Hoằng Hóa) đến MCPĐ 373/44 Điện lực Hậu Lộc 16:00 - 17:00

06-08-2023

Tách ĐZ 372 E9.18 (T110 Hậu Lộc) đến MCPĐ 372/33 Điện lực Hậu Lộc 02:30 - 16:00

06-08-2023

Tách ĐZ 373 E9.18 (T110 Hậu Lộc) đến MCPĐ 373/44 Điện lực Hậu Lộc 02:30 - 16:00

06-08-2023

TBB Gạch Sơn Trang, TBA Triệu Lộc 4, TBA Vin Fast, TBA Petec Điện lực Hậu Lộc 02:30 - 16:00

06-08-2023

Tách ĐZ 35kV sau MC373/44 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 02:00 - 02:30

06-08-2023

Cắt nháy ĐZ 373E9.14 (T110 Hoằng Hóa) Điện lực Hậu Lộc 02:00 - 02:30

06-08-2023

Tách ĐZ 35kV sau MC373/44 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 16:00 - 17:00

05-08-2023

Cắt nháy ĐZ 373E9.14 (T110 Hoằng Hóa) Điện lực Hậu Lộc 16:00 - 17:00

05-08-2023

Gồm các TBA: C.Ty xăng dầu Châu Lộc, Châu Tử Châu Lộc, Quyết Thắng Châu Lộc, Bơm Châu Lộc, Bơm Đại Lộc. Điện lực Hoằng Hoá 03:00 - 18:30

05-08-2023

TBB Gạch Sơn Trang, TBA Triệu Lộc 4, TBA Vin Fast, TBA Petec Điện lực Hậu Lộc 02:30 - 16:00

05-08-2023

Tách ĐZ 372 E9.18 (T110 Hậu Lộc) đến MCPĐ 372/33 Điện lực Hậu Lộc 02:30 - 16:00

05-08-2023

Tách ĐZ 373 E9.18 (T110 Hậu Lộc) đến MCPĐ 373/44 Điện lực Hậu Lộc 02:30 - 16:00

05-08-2023

Tách ĐZ 35kV sau MC373/44 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 02:00 - 02:30

05-08-2023

Cắt nháy ĐZ 373E9.14 (T110 Hoằng Hóa) Điện lực Hậu Lộc 02:00 - 02:30

05-08-2023

Tách ĐZ 35kV sau MC372/33 Lộ 372E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 21:00 - 21:30

04-08-2023

Tách ĐZ 35kV sau MC373/44 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 17:00 - 18:00

02-08-2023

Thuộc các xã Tiến Lộc, Lộc Sơn, Thị Trấn , Hoa Lộc, Liên Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc, Lộc Tân Điện lực Hậu Lộc 06:30 - 06:45

02-08-2023

Tách ĐZ 35kV sau MC373/44 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 06:30

02-08-2023

Tách ĐZ 35kV NR Lộc Tân 2 sau Cung cột 98 đường trục Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 18:00

02-08-2023

Thuộc các xã Tiến Lộc, Lộc Sơn, Thị Trấn , Hoa Lộc, Liên Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc, Lộc Tân Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 05:15

02-08-2023

Thuộc các xã Lộc Sơn Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 06:45

02-08-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Thị Trấn 1 Điện lực Hậu Lộc 15:30 - 17:00

28-07-2023

ại tủ 0,4 kV TBA Phú Lộc 3 Điện lực Hậu Lộc 13:30 - 15:00

28-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA TBA Hoa Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:00

28-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Liên Lộc 1 Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 09:00

28-07-2023

- Đấu Cung NR Hưng Hải tại vị trí cột 10 NR Tam Hòa Điện lực Hậu Lộc 17:00 - 18:00

27-07-2023

ĐZ 35kVsau MC373 Lộ 373E9.14 Hoằng Hóa Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 06:30

27-07-2023

- Tách Cung NR Hưng Hải tại vị trí cột 10 NR Tam Hòa Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 06:30

27-07-2023

các TBA : Hưng Hải, Đỗ Văn Thủy, Lê Văn Hải Điện lực Hậu Lộc 05:00 - 18:00

27-07-2023

Tại khoảng cột 1.9/1.4 đến cột 1.9/1.8 đường dây 0,4kV TBA Hoa Lộc 3 Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 17:00

25-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Hòa Lộc 7 Điện lực Hậu Lộc 14:00 - 16:00

24-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Quang Lộc 1 Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:30

24-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA NMNS Cầu Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 09:00

24-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Thịnh Lộc 3 Điện lực Hậu Lộc 14:00 - 16:00

22-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA UBND Huyện Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:30

22-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBATrương Nho Khánh Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 09:00

22-07-2023

Tại CD 0,4kV lộ 1 TBA Hải Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 17:00

19-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA hưng lộc 9 Điện lực Hậu Lộc 14:00 - 16:00

18-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Minh Lộc 8 Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:00

18-07-2023

Tại tủ 0,4 kV TBA Minh Lộc 7 Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 09:00

18-07-2023

Tại CD 0,4kV lộ 1 TBA Hải Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 17:00

17-07-2023

Tại mặt máy TBA Tuy Lộc 1 Điện lực Hậu Lộc 09:30 - 11:30

15-07-2023

Tại mặt máy TBA Cầu Thôn Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 09:00

15-07-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật