Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hậu Lộc - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Bơm Châu Lộc- Lộ 474E9.18 Điện lực Hoằng Hoá 09:30 - 10:30

09-02-2023

Lịch Cúp Điện Hậu Lộc Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tách ĐZ 35kVsau MCPC 373/106 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 14:00 - 17:00

15-01-2023

Tại tủ 0,4kV TBA Thành Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 13:00 - 15:00

12-01-2023

Tại tủ 0,4kV TBA Minh Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 10:00 - 11:30

12-01-2023

Tại tủ 0,4kV TBA Minh Lộc 1 Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 09:30

12-01-2023

Tách ĐZ 35kVsau MCPC 373/106 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 06:00 - 07:00

10-01-2023

ĐƯờng dây 0,4kV Lộc Sơn 1 Điện lực Hậu Lộc 07:30 - 12:00

06-01-2023

Tại cột 2.7 đén cột 2.7/2.3 lộ 2 đường dây 0,4kV TBAHoa Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 16:30

05-01-2023

Tách ĐZ 35kVsau MCPC 373/106 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 18:00 - 18:30

30-12-2022

Tách ĐZ 35kVsau CDPĐ 373/156 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 06:30 - 18:00

30-12-2022

Tách ĐZ 35kVsau MCPC 373/106 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 06:00 - 06:30

30-12-2022

Tách ĐZ 35kVsau MCPC 373/106 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 18:00 - 18:30

29-12-2022

Tách ĐZ 35kV Lộ 373E9.14 Hoằng Hóa Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 16:00

29-12-2022

Tách ĐZ 35kVsau CDPĐ 373/156 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 06:30 - 18:00

29-12-2022

Tách ĐZ 35kVsau MCPC 373/106 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 06:00 - 06:30

29-12-2022

Tách ĐZ 35kVsau MCPC 373/106 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 18:00

28-12-2022

Tách ĐZ 35kV sau MC372 Lộ 372E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 18:00

27-12-2022

Tách ĐZ 35kV sau MC373 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 07:00 - 18:00

26-12-2022

Tại tủ 0,4kV TBA Mỹ Lộc 1 Điện lực Hậu Lộc 15:00 - 16:30

22-12-2022

Tại tủ 0,4kV TBA Mỹ Lộc 3 Điện lực Hậu Lộc 13:00 - 14:30

22-12-2022

Tại tủ 0,4kV TBA An trường Sinh Điện lực Hậu Lộc 10:30 - 12:00

22-12-2022

Tại tủ 0,4kV TBA ĐH Vi na Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 10:00

22-12-2022

Toàn bộ đường dây 35kV thuộc Lộ 373E9.14 Hoằng Hóa Điện lực Hậu Lộc 05:30 - 06:30

20-12-2022

Toàn bộ đường dây 35kV thuộc Lộ 371E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 05:30 - 06:30

20-12-2022

Toàn bộ đường dây 35kV thuộc Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 05:30 - 06:30

20-12-2022

Toàn bộ đường dây 35kV thuộc Lộ 371E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 23:30 - 00:30

20-12-2022

Toàn bộ đường dây 35kV thuộc Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 23:30 - 00:30

20-12-2022

Toàn bộ đường dây 35kV thuộc Lộ 373E9.14 Hoằng Hóa Điện lực Hậu Lộc 23:30 - 00:30

20-12-2022

Gồm các TBA:Triệu Lộc 6- Xã Triệu LLoocj,Châu Lộc 5- Xã Châu Lộc Tam Phong Châu Lộc,Xã Hoằng Khánh,Bơm Hoằng Khánh,Xã Hoằng Giang,Bơm Hoằng Giang,Xã Hoằng Phượng,Hoằng Xuân,Nhà máy Nước sạch Hoằng Xuân, Hoằng Hợp 5- Xã Hoằng Hợp, C.Ty Trường Thành. Điện lực Hoằng Hoá 06:30 - 17:30

17-12-2022

TBA Thuần Lộc 1 Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 16:30

16-12-2022

TBA Lê Văn Thăng Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 16:30

16-12-2022

Tại đường dây 0,4kV TBA Phú Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 16:30

15-12-2022

Tại đường dây 0,4kV TBA Hải Lộc 3 Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 16:30

15-12-2022

Tách ĐZ 35kV sau MCPĐ 373/106 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 16:00 - 16:30

13-12-2022

Tách ĐZ 35kV sau cung cột 111 NR Thịnh Lộc 3 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 06:30 - 16:00

13-12-2022

Tách ĐZ 35kV sau cung cột 114 NR Thịnh Lộc 4 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 06:30 - 16:00

13-12-2022

Tách ĐZ 35kV sau MCPĐ 373/106 Lộ 373E9.18 Hậu Lộc Điện lực Hậu Lộc 05:30 - 06:30

13-12-2022

Tại đường dây 0,4kV TBA Phú lộc 8 Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 16:30

09-12-2022

Tại đường dây 0,4kV TBA Phú Lộc Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 16:30

08-12-2022

Tại đường dây 0,4kV TBA Phú Lộc 4 Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 16:30

08-12-2022

Tại đường dây 0,4kV TBA Hải Lộc 2 Điện lực Hậu Lộc 08:00 - 16:30

08-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật