Lịch cúp điện Quan Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quan Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quan Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quan Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quan Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Quan Hóa - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Quan Hóa Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ khách hàng sử dụng điện sau MCPĐ 374/185 bao gồm các xã: Thiên Phủ; Hiền Chung; Hiền Kiệt và TBA Bản Bâu; TBA Bản Nót thuộc xã Nam Động huyện Quan Hóa. Điện lực Quan Hoá 17:00 - 17:15

23-09-2023

Khách hàng sử dụng điện sau CDPĐ 374-7/01 Bản Bâu bao gồm các TBA: TBA Bản Nót; TBA Bản Bâu thuộc xã Nam Động huyện Quan Hóa. Điện lực Quan Hoá 06:45 - 17:00

23-09-2023

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện sau MCPĐ 374/185 bao gồm các xã: Thiên Phủ; Hiền Chung; Hiền Kiệt và TBA Bản Bâu; TBA Bản Nót thuộc xã Nam Động huyện Quan Hóa. Điện lực Quan Hoá 06:30 - 06:45

23-09-2023

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện sau MCPĐ 371/02 TĐC TĐ Trung Sơn bao gồm các TBA: TBA Bản Co Me; TBA Pom Chốn; TBA Keo Đắm; TBA Tổ Xước; TBA Co Pùng; TBA Pa Búa xã Trung Sơn huyện Quan Hóa. Điện lực Quan Hoá 17:00 - 17:15

19-09-2023

Khách hàng sử dụng điện sau CDPĐ 371-7/02B NR TĐ Trung Sơn bao gồm TBA: TBA tự dùng TĐ Trung Sơn xã Trung Sơn huyện Quan Hóa. Điện lực Quan Hoá 06:45 - 17:00

19-09-2023

Toàn bộ khách hàng sử dụng điện sau MCPĐ 371/02 TĐC Trung Sơn bao gồm các TBA: TBA Bản Co Me; TBA Pom Chốn; TBA Keo Đắm; TBA Tổ Xước; TBA Pa Búa; TBA Co Pùng; TBA tự dùng TĐ Trung Sơn xã Trung Sơn huyện Quan Hóa. Điện lực Quan Hoá 06:30 - 06:45

19-09-2023

TBA BQL DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN Bản Pạo xã Trung Sơn. Điện lực Quan Hoá 13:30 - 15:30

05-09-2023

TBA NGUYỄN KHẮC TRỨ 2 Bản Khương Làng xã Nam Động. Điện lực Quan Hoá 15:30 - 17:30

04-09-2023

TBA HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN LÂM SẢN SÔNG MÃ 4 - 560kVA 35/0,4kV Bản Cang xã Phú Nghiêm. Điện lực Quan Hoá 09:30 - 11:30

03-09-2023

TBA Sông Mã 8 Bản Cang xã Phú Nghiêm. Điện lực Quan Hoá 07:00 - 09:00

03-09-2023

HTX CBLS Quan Hóa Bản Chăm xã Phú Nghiêm. Điện lực Quan Hoá 07:00 - 08:30

02-09-2023

Khách hàng sử dụng điện sau lộ 2 TBA Thiết Kế 3 thuộc Làng Khung xã Thiết Kế. Điện lực Quan Hoá 13:30 - 17:30

28-08-2023

Khách hàng sử dụng điện sau TBA Bản Mướp thuộc Bản Mướp TT Hồi Xuân. Điện lực Quan Hoá 13:30 - 17:30

28-08-2023

Khách hàng sử dụng điện lộ 1 sau TBA Bản Nghèo thuộc Bản Nghèo TT Hồi Xuân. Điện lực Quan Hoá 07:00 - 11:00

28-08-2023

Khách hàng sử dụng điện sau lộ 2 ĐZ 0,4kV sau TBA Quan Hóa 10 thuộc TT Hồi Xuân. Điện lực Quan Hoá 07:00 - 11:00

28-08-2023

Khách hàng sử dụng điện sau MCPĐ 371/03 Thành Sơn bao gồm các xã: Thành Sơn, Trung Thành, Trung Sơn. Điện lực Quan Hoá 17:30 - 18:30

25-08-2023

Khách hàng sử dụng điện sau CDPĐ 371-7/02 NR Pu Bai bao gồm các bản: Bản Bai, Bản Pu, Bản Bước xã Thành Sơn. Điện lực Quan Hoá 07:00 - 17:00

25-08-2023

Khách hàng sử dụng điện sau MCPĐ 371/03 Thành Sơn bao gồm các xã: Thành Sơn, Trung Thành, Trung Sơn. Điện lực Quan Hoá 05:30 - 06:30

25-08-2023

Phố mới Xã Nam Tiến Điện lực Quan Hoá 07:00 - 11:00

18-08-2023

Làng Nghèo Thị trấn Hồi Xuân - Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 07:00 - 11:30

17-08-2023

Khu 2, 3 Thị Trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 07:00 - 11:30

17-08-2023

Làng Khung xã Thiết Kế - Bá Thước Điện lực Quan Hoá 07:30 - 11:30

16-08-2023

Bản Poọng Kame xã Phú Nghiêm huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 13:30 - 15:30

05-08-2023

Khu Ban, Khu Phố Hồi Xuân - Thị trấn Hồi Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 09:30 - 11:30

05-08-2023

Bản Mướp Thị trấn Hồi Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 07:30 - 09:00

05-08-2023

Bản Sắng, Bản Thành Long xã Thiên Phủ huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 15:30 - 17:00

04-08-2023

Bản Bó xã Hiền Chung huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 13:30 - 15:00

04-08-2023

Trung tâm xã Hiền Kiệt huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 09:30 - 11:30

04-08-2023

Bản Pọng 2 xã Hiền Kiệt huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 07:30 - 09:00

04-08-2023

Bản Thu Đông xã Phú Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 13:30 - 15:30

03-08-2023

Bản Tân Sơn xã Phú Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 09:30 - 11:30

03-08-2023

Bản Giá 1 xã Phú Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 07:30 - 09:00

03-08-2023

Xã Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt Điện lực Quan Hoá 09:00 - 09:15

26-07-2023

Bản Bâu, Bản Nót xã Nam Động Điện lực Quan Hoá 07:00 - 09:00

26-07-2023

Xã Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt Điện lực Quan Hoá 07:00 - 07:15

26-07-2023

Bao gồm KH sử dụng điện tại các khu vực: TT Hồi Xuân, các xã Nam Xuân, Nam Tiến, Nam Động, Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Thanh Xuân, Phú Sơn, Phú Thanh huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 09:00 - 09:30

16-07-2023

Bao gồm KH sử dụng điện tại các xã Thiết Kế - huyện Bá Thước và xã Phú Nghiêm - huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 05:00 - 09:30

16-07-2023

Bao gồm KH sử dụng điện tại các khu vực: TT Hồi Xuân, các xã Nam Xuân, Nam Tiến, Nam Động, Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Thanh Xuân, Phú Sơn, Phú Thanh huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 05:00 - 05:30

16-07-2023

Bao gồm một phần TT Hồi Xuân, các xã Thanh Xuân, Phú Sơn, Phú Thanh, Phú Lệ, Trung Thành, Thành Sơn, Trung Sơn Điện lực Quan Hoá 05:30 - 06:00

11-07-2023

Gồm các xã Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Thanh, Thành SƠn, Trung Thành, Trung Sơn Điện lực Quan Hoá 07:00 - 15:00

23-06-2023

Gồm các xã Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt Điện lực Quan Hoá 10:00 - 18:00

22-06-2023

Gồm các xã Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Thanh, Thành SƠn, Trung Thành, Trung Sơn Điện lực Quan Hoá 10:00 - 18:00

21-06-2023

Gồm các xã Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt Điện lực Quan Hoá 10:00 - 18:00

20-06-2023

Bao gồm xã Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 10:00 - 18:00

17-06-2023

Gồm xã Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Thanh, Thành Sơn, Trung Thành, Trung Sơn. Điện lực Quan Hoá 10:00 - 18:00

16-06-2023

Gồm xã Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Thanh, Thành Sơn, Trung Thành, Trung Sơn. Điện lực Quan Hoá 10:00 - 18:00

15-06-2023

Gồm một phần TT Hồi Xuân, các xã Phú Xuân, Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Thanh, Thành Sơn, Trung Thành, Trung Sơn Điện lực Quan Hoá 10:00 - 18:00

14-06-2023

Bao gồm xã Thiết Kế Huyện Bá Thước và toàn bộ Huyện Quan Hoá Điện lực Quan Hoá 15:00 - 23:00

13-06-2023

Bao gồm các khu vực: Xã Thiết Kế huyện Bá Thước, Xã Phú Nghiêm, TT Hồi Xuân, Nam Xuân, Nam Tiến, Nam Động, Thiên Phủ, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Phú Xuân, Phú Lệ, Phú Thanh, Phú Sơn, Trung Thành, Thành Sơn, Trung Sơn huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 06:00 - 20:00

11-06-2023

Điện lực Quan Hoá 00:00 - 08:00

07-06-2023

Bao gồm xã Thiết Kế - Bá Thước và toàn bộ Huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 00:00 - 00:00

06-06-2023

Bao gồm xã Thiết Kế - Bá Thước, các xã Phú Nghiêm, TT Hồi Xuân, Nam Xuân, Nam Tiến, Nam Động, Thiên Phủ, Hiền Chung. Hiền Kiệt, Phú Xuân - huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 03:00 - 21:00

28-05-2023

Bao gồm các xã Phú Sơn, Phú Thanh, Phú Lệ, Trung Thành, Thành Sơn, Trung Sơn Điện lực Quan Hoá 03:00 - 21:00

28-05-2023

TBA Làng Cỗi Điện lực Quan Hoá 08:00 - 12:00

26-03-2023

TBA Bản Sại Điện lực Quan Hoá 15:00 - 16:30

23-03-2023

TBA Phú Lệ 4 Điện lực Quan Hoá 13:30 - 14:30

23-03-2023

TBA Phú Lệ 3 Điện lực Quan Hoá 10:30 - 11:30

23-03-2023

TBA Phú Lệ 2 Điện lực Quan Hoá 09:00 - 10:00

23-03-2023

TBA Phú Lệ 1 Điện lực Quan Hoá 07:30 - 08:30

23-03-2023

TBA Bản Páng Điện lực Quan Hoá 15:30 - 16:30

22-03-2023

TBA UB Phú Xuân Điện lực Quan Hoá 15:30 - 16:30

22-03-2023

TBA Bản Chăng Điện lực Quan Hoá 14:30 - 15:30

22-03-2023

TBA Bản Pan 2 Điện lực Quan Hoá 14:30 - 15:30

22-03-2023

TBA Bản Pan Điện lực Quan Hoá 13:00 - 14:00

22-03-2023

TBA Phú Thanh 2 Điện lực Quan Hoá 13:00 - 14:00

22-03-2023

TBA UB Phú Thanh Điện lực Quan Hoá 11:00 - 12:00

22-03-2023

TBA Bản Vui Điện lực Quan Hoá 10:30 - 11:30

22-03-2023

TBA Trung Thành 2 Điện lực Quan Hoá 09:00 - 10:00

22-03-2023

TBA Bản Phé Điện lực Quan Hoá 09:00 - 10:00

22-03-2023

TBA Bản Mí Điện lực Quan Hoá 07:30 - 08:30

22-03-2023

TBA Bản Chiềng Trung Sơn Điện lực Quan Hoá 07:00 - 08:00

22-03-2023

TBA Bản Ho Điện lực Quan Hoá 16:00 - 17:00

19-03-2023

TBA Bản Cháo Điện lực Quan Hoá 14:30 - 15:30

19-03-2023

TBA Bản San Điện lực Quan Hoá 13:00 - 14:00

19-03-2023

TBA Đồn biên phòng 495 Điện lực Quan Hoá 10:30 - 11:30

19-03-2023

TBA Hiền Kiệt Điện lực Quan Hoá 09:00 - 10:00

19-03-2023

TBA Bản Chiềng Hin Điện lực Quan Hoá 07:30 - 08:30

19-03-2023

TBA Bản Lóp Điện lực Quan Hoá 16:00 - 17:30

18-03-2023

TBA Bản Hán Điện lực Quan Hoá 14:30 - 15:30

18-03-2023

TBA Hiền Chung Điện lực Quan Hoá 13:00 - 14:00

18-03-2023

TBA Bản Chại Điện lực Quan Hoá 11:00 - 12:00

18-03-2023

TBA Thiên Phủ 3 Điện lực Quan Hoá 09:00 - 10:30

18-03-2023

TBA Thiên Phủ 4 Điện lực Quan Hoá 07:30 - 08:30

18-03-2023

TBA Bản Mướp Điện lực Quan Hoá 15:00 - 16:30

17-03-2023

TBA Bản Cốc Hồi Xuân Điện lực Quan Hoá 11:00 - 12:00

17-03-2023

TBA Bản Nghèo Điện lực Quan Hoá 09:00 - 10:30

17-03-2023

TBA Bản Khó Điện lực Quan Hoá 07:00 - 08:30

17-03-2023

TT Hồi Xuân. Nam Xuân, Nam Tiến, Thiên Phủ, Nam Động, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Phú Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 18:00 - 18:30

11-01-2023

Xã Thiết Kế - Bá Thước; Xã Phú Nghiêm, Khu 6, khu 7 Thị trấn Hồi Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 06:30 - 18:30

11-01-2023

TT Hồi Xuân. Nam Xuân, Nam Tiến, Thiên Phủ, Nam Động, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Phú Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 06:30 - 07:30

11-01-2023

TT Hồi Xuân. Nam Xuân, Nam Tiến, Thiên Phủ, Nam Động, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Phú Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 18:00 - 18:30

10-01-2023

Xã Thiết Kế - Bá Thước; Xã Phú Nghiêm, Khu 6, khu 7 Thị trấn Hồi Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 06:30 - 18:30

10-01-2023

TT Hồi Xuân. Nam Xuân, Nam Tiến, Thiên Phủ, Nam Động, Hiền Chung, Hiền Kiệt, Phú Xuân huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 06:30 - 07:30

10-01-2023

Gồm xã thiết kế - Bá Thước, Bản Cang - xã Phú Nghiêm huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 07:00 - 17:00

30-12-2022

Gồm xã thiết kế - Bá Thước, Bản Cang - xã Phú Nghiêm huyện Quan Hóa Điện lực Quan Hoá 07:00 - 17:00

29-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật