Lịch cúp điện Thanh Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thanh Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thanh Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thanh Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thanh Hóa - Thanh Hóa hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một Phần Phường Bắc Sơn Thị Xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 04:00 - 07:00

02-10-2023

Đường Trường Thi Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 11:30

02-10-2023

Một Phần Phường Bắc Sơn Thị Xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 17:30 - 19:30

02-10-2023

phường Tân Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 11:30

03-10-2023

Đường Ỷ Lan Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 11:00

03-10-2023

phường Tân Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 11:30

04-10-2023

phường Đông Hương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 11:00

04-10-2023

phường Điện Biên Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 11:30

05-10-2023

phường Đông Hương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 11:00

05-10-2023

phường Phú Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 13:30 - 16:30

05-10-2023

Đường Ỷ Lan Điện lực Thành phố Thanh Hoá 13:30 - 16:30

05-10-2023

phường Đông Thọ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:00 - 10:30

06-10-2023

Lịch cúp điện Thanh Hóa - Thanh Hóa

Lịch Cúp Điện Thanh Hóa Thanh Hóa những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:00 - 07:30

30-09-2023

Đường Lê Thánh Tông Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:00 - 11:00

29-09-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 12:00

28-09-2023

TBA Kho bạc nhà nước Sầm Sơn - Kho Bạc Nhà nước Thanh hóa - Số 20 Đ.Lê Hoàn - P.Trường sơn - TP Sầm Sơn. Điện lực Thành phố Sầm Sơn 16:10 - 17:30

27-09-2023

TBA Hương Biển - Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - CN Bắc Thanh Hóa - P.trường Sơn - TP. Sầm Sơn Điện lực Thành phố Sầm Sơn 14:00 - 16:00

27-09-2023

phường Đông Thọ, Điện Biên, Trường Thi Điện lực Thành phố Thanh Hoá 11:30 - 11:45

27-09-2023

Khu đô thị Đông Bắc Ga Điện lực Thành phố Thanh Hoá 09:30 - 11:45

27-09-2023

Khu đô thị Đông Bắc Ga Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 11:45

27-09-2023

Đường Trường Thi Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 09:30

27-09-2023

phường Nam Ngạn, Đông Thọ, Đông Cương, Hàm Rồng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:00 - 07:15

24-09-2023

phường Đông Thọ, Nam Ngạn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:00 - 05:15

24-09-2023

phường Nam Ngạn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:00 - 07:15

24-09-2023

phường Đông Vệ, Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 18:00 - 19:00

23-09-2023

phường Đông Vệ, Quảng Thành Điện lực Thành phố Thanh Hoá 18:00 - 19:00

23-09-2023

phường Đông Vệ, Ngọc Trạo Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:00 - 08:30

23-09-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:00 - 08:30

23-09-2023

phường Đông Cương, Hàm Rồng, KCN Tây Bắc Ga Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:00 - 19:00

23-09-2023

phường Đông Vệ, Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:00 - 19:00

23-09-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 04:30 - 05:00

23-09-2023

phường Đông Vệ, Quảng Thành Điện lực Thành phố Thanh Hoá 04:30 - 05:00

23-09-2023

phường Đông Vệ, Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 04:30 - 19:00

23-09-2023

phường Đông Vệ, Quảng Thành Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:00 - 13:00

22-09-2023

phường Đông Vệ, Quàng Thành Điện lực Thành phố Thanh Hoá 04:30 - 05:00

22-09-2023

phường Đông Vệ, Quàng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 04:30 - 05:00

22-09-2023

Công ty Việt Hưng, Hưng Quý Điện lực Thành phố Thanh Hoá 04:30 - 17:00

22-09-2023

Xã Đông Vinh Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

19-09-2023

Phố 7, Phường Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 15:30 - 17:00

18-09-2023

MB2125 Điện lực Thành phố Thanh Hoá 15:30 - 17:00

18-09-2023

MB2125 Điện lực Thành phố Thanh Hoá 13:30 - 15:00

18-09-2023

Phố 6+7, Phường Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 13:30 - 15:00

18-09-2023

MB2125 Điện lực Thành phố Thanh Hoá 10:30 - 12:00

18-09-2023

phố Quang Trung 2 Phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 10:00 - 12:00

18-09-2023

MB2125 Điện lực Thành phố Thanh Hoá 09:00 - 10:30

18-09-2023

MB2125 Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 09:00

18-09-2023

phố 1 phường Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 09:30

18-09-2023

phường Đông Thọ, Điện Biên, Trường Thi Điện lực Thành phố Thanh Hoá 11:30 - 11:45

16-09-2023

Khu đô thị Đông Bắc Ga Điện lực Thành phố Thanh Hoá 09:30 - 11:45

16-09-2023

Thôn Đồng Ô - xã Hà Tiến - Hà Trung Thanh Hóa Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 08:30 - 17:00

16-09-2023

Khu đô thị Đông Bắc Ga Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 11:45

16-09-2023

Xã Đông Vinh Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

16-09-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 14:00 - 15:30

15-09-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 11:30 - 11:45

15-09-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 09:30 - 11:45

15-09-2023

đường Quang Trung Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 11:45

15-09-2023

Phố 1 Phường Quảng Hưng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

14-09-2023

Đường Ngô Từ, phường Lam Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

13-09-2023

Đường Lê Thị Hoa, Đinh Lễ phường Lam Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

13-09-2023

phường Tân Sơn, Điện Biên Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:00 - 23:30

12-09-2023

phường Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:00 - 23:30

12-09-2023

phường Đông Vệ, Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:00 - 23:30

12-09-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:00 - 23:30

12-09-2023

phường Quảng Thành, Đông Vệ, 1 phần huyện Quảng Xương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 21:30 - 22:00

12-09-2023

Ngô Từ, phường Lam Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 16:30

12-09-2023

phường Phú Sơn, Đông Thọ, Trường Thi, Điện Biên Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 07:00

12-09-2023

phường Đông Thọ, Trường Thi, Nam Ngạn, Đông Hương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 07:00

12-09-2023

phường Phú Sơn, Đông Thọ, Nam Ngạn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 07:00

12-09-2023

phường Phú Sơn, Đông Thọ, Nam Ngạn, Trường Thi Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 07:00

12-09-2023

Xã Yên Sơn - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 17:00

11-09-2023

Khu CN Tây Bắc Ga Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 17:00

11-09-2023

phường Phú Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 18:00

11-09-2023

phường Phú Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:30 - 06:00

11-09-2023

phường Đông Thọ, Trường Thi, Nam Ngạn, Đông Hương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:30 - 06:00

11-09-2023

phường Phú Sơn, Đông Thọ, Nam Ngạn, Đông Hương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:00 - 23:30

10-09-2023

phường Phú Sơn, Đông Thọ, Nam Ngạn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:00 - 23:30

10-09-2023

phường Phú Sơn, Đông Thọ, Nam Ngạn, Hàm Rồng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 07:00

10-09-2023

phường Hàm Rồng, Đông Cương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:00 - 09:00

09-09-2023

phường Hàm Rồng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:00 - 20:00

09-09-2023

Xã Yên Sơn - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa Điện lực khu vực TX Bỉm Sơn - Hà Trung 07:00 - 17:00

09-09-2023

phường Phú Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 00:00 - 20:00

09-09-2023

phường Đông Thọ, Nam Ngạn, Hàm Rồng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 00:00 - 20:00

09-09-2023

phường Nam Ngạn, Hàm Rồng, Đông Cương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 00:00 - 20:00

09-09-2023

Khu CN Tây Bắc Ga Điện lực Thành phố Thanh Hoá 00:00 - 20:00

09-09-2023

phường An Hưng, Phú Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 00:00 - 20:00

09-09-2023

phường Đông Thọ, Trường Thi, Nam Ngạn, Đông Hương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:30 - 23:59

08-09-2023

phường Đông Thọ, Phú Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:30 - 23:59

08-09-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:00 - 23:30

08-09-2023

phường Đông Vệ, Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:00 - 23:30

08-09-2023

phường Tân Sơn, Điện Biên Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:00 - 23:30

08-09-2023

phường Quảng Thắng Điện lực Thành phố Thanh Hoá 23:00 - 23:30

08-09-2023

phường Quảng Thắng, Đông Vệ, một phần huyền Quảng Xương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 21:30 - 22:00

08-09-2023

phường Quảng Thành, Đông Vệ, 1 phần huyện Quảng Xương Điện lực Thành phố Thanh Hoá 21:30 - 22:00

08-09-2023

phường Lam Sơn, Trường Thi Điện lực Thành phố Thanh Hoá 11:30 - 12:00

08-09-2023

phường Lam Sơn, Trường Thi Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 06:30

08-09-2023

phường Phú Sơn, Hàm Rồng, Đông Thọ, Nam Ngạn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 11:30 - 12:00

29-08-2023

phường Đông Thọ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 11:30 - 12:00

29-08-2023

phường Đông Thọ, Trường Thi, Nam Ngạn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 11:30 - 12:00

29-08-2023

phường Đông Thọ, Trường Thi, Nam Ngạn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:00 - 05:30

29-08-2023

phường Đông Thọ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:00 - 05:30

29-08-2023

phường Đông Thọ, Phú Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:00 - 12:00

29-08-2023

phường Phú Sơn, Hàm Rồng, Đông Thọ, Nam Ngạn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:00 - 05:30

29-08-2023

phường Phú Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:00 - 12:00

29-08-2023

phường Tân Sơn, Điện Biên Điện lực Thành phố Thanh Hoá 05:30 - 06:00

28-08-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 11:30 - 11:45

26-08-2023

đường Trường Thi, Bà Triệu Điện lực Thành phố Thanh Hoá 08:30 - 09:30

26-08-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 07:30 - 11:45

26-08-2023

phường Ba Đình, Ngọc Trạo Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 06:30

26-08-2023

phường Ba Đình, Lam Sơn Điện lực Thành phố Thanh Hoá 06:00 - 06:30

26-08-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 17:00 - 17:15

25-08-2023

Khu ĐT Nam Thành Phố Điện lực Thành phố Thanh Hoá 14:00 - 17:15

25-08-2023

phường Đông Vệ Điện lực Thành phố Thanh Hoá 11:30 - 11:45

25-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật