Lịch cúp điện Rạng Đông - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Rạng Đông - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Rạng Đông - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Rạng Đông - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Rạng Đông - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hưng Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Nông Trường 2 - TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

12-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau RE 471/193 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

08-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau RE 471/193 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:30

08-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau LBS 471/144 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 11:00 - 13:00

04-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau LBS 471/144 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

04-05-2023

ĐZ 0.4 kV TBA Nông Trường 7 TT Rạng đông Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 08:30

12-04-2023

TBA Nông Trường 1 TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 15:30

17-03-2023

ĐZ 22kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Bình, Nghĩa lợi, Nghĩa Tân., Nông Trường Rạng Đông, Nam Điền Điện lực Nghĩa Hưng 16:45 - 17:00

15-02-2023

ĐZ 22kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Bình, Nghĩa lợi, Nghĩa Tân., Nông Trường Rạng Đông, Nam Điền Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

15-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật