Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định

Lịch Cúp Điện Vụ Bản Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Lộ 477E3.19 đến Re 477/94 Điện Lực Vụ Bản 16:00 - 16:10

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 477E3.19 sau Re 477/94 Điện Lực Vụ Bản 07:30 - 10:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 475E3.15 sau RE 475/85 Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 08:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 477E3.19 Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 08:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 479E3.15 đến Re 479/93/3 Minh Tân Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 11:30

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 473E3.1 đến LBS 473/100 Điện Lực Vụ Bản 07:00 - 16:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 476E3.1 sau RE 476/66 Điện Lực Vụ Bản 16:45 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 476E3.1 sau RE 476/66 Điện Lực Vụ Bản 15:00 - 15:15

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 475E3.15 sau RE 475/85 Điện Lực Vụ Bản 15:00 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 475E3.19 sau Re 475/73 Điện Lực Vụ Bản 15:00 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 476E3.1 sau DCL 476-7/83 Điện Lực Vụ Bản 15:00 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Lộ 475E3.19 đến Re 475/73 Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 11:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật