Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
xóm miễu, an cự xã đại an. Điện Lực Vụ Bản 07:00 - 11:30

03-10-2023

xóm đồng, thôn giáp ba xã quang trung Điện Lực Vụ Bản 07:00 - 11:30

03-10-2023

Xã Minh Thuận Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 05:45

08-10-2023

Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 16:00

08-10-2023

Xã Minh Thuận Điện Lực Vụ Bản 11:15 - 11:30

08-10-2023

Lịch cúp điện Vụ Bản - Nam Định

Lịch Cúp Điện Vụ Bản Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Minh Thuận Điện Lực Vụ Bản 11:15 - 11:30

01-10-2023

Một phần xã Đại An Điện Lực Vụ Bản 10:45 - 11:00

01-10-2023

Xã Minh Thuận Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 05:45

01-10-2023

Một phần xã Đại An Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 05:45

01-10-2023

Một phần xã Đại An Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 11:00

01-10-2023

thôn hạ xã minh tân Điện Lực Vụ Bản 08:30 - 11:30

25-09-2023

khu vực hào kiệt 2 xã liên minh Điện Lực Vụ Bản 08:30 - 12:00

25-09-2023

thôn trại kho, thôn phú Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 08:00

25-09-2023

thôn bịch xã minh thuận Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 08:00

25-09-2023

Khu công nghiệp Bảo Minh, CTCPĐL Ánh sáng ,một phần xã kim thái, Liên Bảo Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 16:00

24-09-2023

Phụ tải đường dây 471 E3.19 gồm:TBA Đông Ba -Xã xã Mỹ Thuận- huyện Mỹ Lộc TBA Nhôm Nam Sung VN ,TBA Bao bì NĐ ,TBA Nasaco, TBA Tân Phát- TBA Thành Vinh 1,TBA Enter B ,TBA Tấn Phát, thuộc Xã Hiển Khánh huyện vụ bản Khu vực Đông Ba; xã Mỹ Thuận huyện Mỹ Lộc Điện Lực TP Nam Định 15:00 - 15:30

23-09-2023

Khu công nghiệp Bảo Minh , Công ty CP điện lực Ánh sáng. Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 17:00

23-09-2023

Một phần: thị trấn Gôi, một phần xã kim thái Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 17:00

23-09-2023

thôn bối la xã cộng hòa Điện Lực Vụ Bản 14:00 - 16:00

22-09-2023

thôn phú thọ và thôn quảng cư xa tam thanh Điện Lực Vụ Bản 14:00 - 17:00

22-09-2023

thôn cao phương xã liên bảo Điện Lực Vụ Bản 13:30 - 17:00

22-09-2023

xóm thượng xóm trung xã đại an Điện Lực Vụ Bản 09:00 - 11:30

22-09-2023

xóm đồng xóm giáp ba xã quang trung Điện Lực Vụ Bản 08:30 - 10:30

22-09-2023

thôn chợ đình thôn giáp ba xã quang trung Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 08:00

22-09-2023

xóm thượng xã đại an Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 08:30

22-09-2023

Thôn dương lai trong và thôn dương lại ngoài Điện Lực Vụ Bản 14:00 - 16:00

21-09-2023

thôn điện biên và thôn bái. xã đại thắng Điện Lực Vụ Bản 13:30 - 17:00

21-09-2023

thôn tiền và thôn an lạc Điện Lực Vụ Bản 08:30 - 11:30

21-09-2023

Thôn đại lại xã vĩnh Hào Điện Lực Vụ Bản 08:00 - 11:30

21-09-2023

Đường Lương thế Vinh, Cầu đen thị trấn Gôi Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 08:00

21-09-2023

Phụ tải đường dây 471 E3.19 gồm:TBA Đông Ba -Xã xã Mỹ Thuận- huyện Mỹ Lộc TBA Nhôm Nam Sung VN ,TBA Bao bì NĐ ,TBA Nasaco, TBA Tân Phát- TBA Thành Vinh 1,TBA Enter B ,TBA Tấn Phát, thuộc Xã Hiển Khánh huyện vụ bản Khu vực Đông Ba; xã Mỹ Thuận huyện Mỹ Lộc Điện Lực TP Nam Định 05:30 - 11:30

21-09-2023

thôn phú thọ và thôn quảng cư xa tam thanh Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 07:30

21-09-2023

thôn bối la xã cộng hòa Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 07:30

21-09-2023

Xã hợp hưng, một phần xã : Hiển khánh, cộng hòa, Đại an Điện Lực Vụ Bản 11:00 - 12:00

20-09-2023

Xã hợp hưng, một phần xã cộng hòa, một phần xa hiển khánh, một phần xã đại an Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 06:30

20-09-2023

Thôn nội chế, thôn đồng lạc Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 12:00

20-09-2023

Một phần xã Hiển Khánh Điện Lực Vụ Bản 06:15 - 06:30

19-09-2023

Một phần xã Hiển Khánh Điện Lực Vụ Bản 10:15 - 10:30

17-09-2023

CT may IV xã đại thắng Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 12:00

17-09-2023

Một phần xã Hiển Khánh Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 05:45

17-09-2023

Thôn Phú Đa xã Hiển Khánh Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 11:30

16-09-2023

Một phần: Thị trấn Gôi và xã Kim Thái Điện Lực Vụ Bản 16:00 - 17:00

10-09-2023

Thị Trấn Gôi, Xã Tam Thanh; một phần xã: Liên Bảo, Liên Minh Điện Lực Vụ Bản 15:00 - 17:00

10-09-2023

Xã Minh Thuận Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 11:30

10-09-2023

Công ty DOSAN Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 17:00

10-09-2023

Thị Trấn Gôi, Xã Tam Thanh; một phần xã: Liên Bảo, Liên Minh Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 07:00

10-09-2023

Một phần: thị trấn Gôi và xã Kim Thái Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 06:30

10-09-2023

Công ty: Đại Phú Quý, Đúc Trường Thành, Trại Giống Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 17:00

10-09-2023

TBA công ty Sơn Hùng Điện Lực Vụ Bản 07:30 - 11:30

05-09-2023

Xóm Đồng xã Quang Trung Điện Lực Vụ Bản 07:30 - 11:30

05-09-2023

Xóm Nhì ,chợ Đình xã Quang Trung Điện Lực Vụ Bản 06:30 - 10:30

05-09-2023

Điện Lực Vụ Bản 07:30 - 09:30

29-08-2023

Điện Lực Vụ Bản 09:30 - 10:30

24-08-2023

khách hàng sau TBA Tân Lập 2 Điện Lực Vụ Bản 07:00 - 09:00

24-08-2023

Xã Yên Phúc, bơm Sông Chanh Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 11:30

22-08-2023

Khánh Lão Xã Hiển Khánh Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 11:00

22-08-2023

TBA Khánh Lão 3 xã Hiển Khánh Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 06:30

22-08-2023

Xã Minh Thuận Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 06:30

22-08-2023

Khánh Lão Xã Hiển Khánh Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 07:00

20-08-2023

Xã Minh Thuận. Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 07:00

20-08-2023

Một phần xã Hiển Khánh Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 11:30

19-08-2023

Lộ 373E3.14 sau RE 373/170/4A Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 11:30

19-08-2023

Xã Liên Bảo và một phần xã Quang Trung Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 11:00

17-08-2023

Xã Minh Thuận Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 11:30

13-08-2023

xã minh thuận Điện Lực Vụ Bản 05:30 - 11:40

13-08-2023

Phụ tải ĐZ 471-E3.1 sau Re 471/61/2 Trần Bích San gồm: TBA Bao Bì CFC , TBA CT TNHH Quang Trung , TBA ĐT Sông Đào,TBA Dược Đồng Hưng Đường,,TBA Vận Tải Vân Cầu , TBA CS Cầu Lộ An ,TBA DẦU KHÍ MTV trên địa bàn xã Tân Thành - huyện Vụ Bản Điện Lực TP Nam Định 15:00 - 16:00

12-08-2023

TBA Tân Thành 2, 3, 6, 8 Xã Tân Thành Điện Lực Vụ Bản 15:00 - 16:00

12-08-2023

Phụ tải ĐZ 471-E3.1 sau Re 471/61/2 Trần Bích San gồm: TBA Bao Bì CFC , TBA CT TNHH Quang Trung , TBA ĐT Sông Đào,TBA Dược Đồng Hưng Đường,,TBA Vận Tải Vân Cầu , TBA CS Cầu Lộ An ,TBA DẦU KHÍ MTV trên địa bàn xã Tân Thành - huyện Vụ Bản Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 08:00

12-08-2023

Công ty VT Bê tông Nam Thắng lộ 471E3.1 xã Tân Thành - huyện Vụ Bản Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 16:00

12-08-2023

TBA Tân Thành 2, 3, 6, 8 Xã Tân Thành Điện Lực Vụ Bản 07:00 - 08:00

12-08-2023

Xóm nhà thờ, đội 5,6 Bảo xuyên xã liên bảo Điện Lực Vụ Bản 14:30 - 17:30

21-07-2023

Thôn dương lai, HTX Côc thành xã thành lợi Điện Lực Vụ Bản 14:30 - 17:30

21-07-2023

Thôn đống xuyên, lạc thiện xã đại thắng Điện Lực Vụ Bản 06:30 - 10:00

21-07-2023

Thôn lúa, thôn vân tập xã Minh tân Điện Lực Vụ Bản 06:30 - 10:00

21-07-2023

Xóm 9 Tân Thành Điện Lực Vụ Bản 22:00 - 06:00

02-07-2023

Xã Đại Thắng, Thành Lợi Điện Lực Vụ Bản 16:00 - 02:00

02-07-2023

Xã Tam Thanh Điện Lực Vụ Bản 16:00 - 02:00

02-07-2023

Xã Hợp Hưng, Hiển Khánh, Cộng Hòa, Đại An Điện Lực Vụ Bản 16:00 - 02:00

02-07-2023

Xã Minh Tân, Hiển Khánh, Cộng Hòa, Trung Thành Điện Lực Vụ Bản 16:00 - 02:00

02-07-2023

Thị Trấn Gôi, Xã Kim Thái Điện Lực Vụ Bản 08:00 - 16:00

01-07-2023

Xã Liên MInh, Tam Thanh, Liên Bảo, thị trấn Gôi Điện Lực Vụ Bản 07:30 - 16:00

01-07-2023

Xã Quang Trung, Liên Bảo, Điện Lực Vụ Bản 07:30 - 16:00

01-07-2023

Xã Liên MInh, Vĩnh Hào, Tam Thanh, Liên Bảo, thị trấn Gôi Điện Lực Vụ Bản 02:00 - 07:00

01-07-2023

Phụ tải đường dây 471 E3.19 gồm:TBA Đông Ba -Xã xã Mỹ Thuận- huyện Mỹ Lộc TBA Nhôm Nam Sung VN ,TBA Bao bì NĐ ,TBA Nasaco, TBA Tân Phát- TBA Thành Vinh 1,TBA Enter B ,TBA Tấn Phát, thuộc Xã Hiển Khánh huyện vụ bản Khu vực Đông Ba; xã Mỹ Thuận huyện Mỹ Lộc Điện Lực TP Nam Định 22:00 - 06:00

01-07-2023

Xã thành lợi, ĐL Nam trực Điện Lực Vụ Bản 22:00 - 06:00

01-07-2023

KCN Bảo Minh, xã liên bảo Điện Lực Vụ Bản 22:00 - 06:00

01-07-2023

Thị trấn Gôi, một phần Xã: Tam Thanh, Liên Bảo, Liên Minh Điện Lực Vụ Bản 16:00 - 02:00

01-07-2023

Xã Trung Thành, Minh Tân Cộng Hòa , Quang Trung Điện Lực Vụ Bản 16:00 - 02:00

01-07-2023

KCN Bảo minh, xã Kim Thái, xã Liên bảo. Điện Lực Vụ Bản 14:00 - 22:00

30-06-2023

xã: Tam Thanh Điện Lực Vụ Bản 08:00 - 16:00

30-06-2023

xã: Trung Thành, Kim Thái; Một phần xã:Tam Thanh, cộng Hòa, Minh Tân, thị trấn Gôi Điện Lực Vụ Bản 08:00 - 16:00

30-06-2023

xã: Hợp Hưng, Đại An, Cộng Hòa, Hiển Khánh Điện Lực Vụ Bản 08:00 - 16:00

30-06-2023

xã: Minh Tân, Trung Thành, Tân khánh, Cộng Hòa, Hiển Khánh, Điện Lực Vụ Bản 08:00 - 16:00

30-06-2023

Thị trấn Gôi, xã: Tam Thanh, Liên Minh, Vĩnh Hào ,Liên Bảo Điện Lực Vụ Bản 07:30 - 16:00

30-06-2023

xã: Tã Tân Thành, Thành Lợi Điện Lực Vụ Bản 07:30 - 16:00

30-06-2023

xã: Đại Thắng, Thành Lợi Điện Lực Vụ Bản 07:30 - 16:00

30-06-2023

xã: Đại An, Liên Bảo,Thành Lợi Điện Lực Vụ Bản 07:30 - 16:00

30-06-2023

Thôn Liên Hòa xã Liên Minh Điện Lực Vụ Bản 07:00 - 11:30

30-06-2023

Thôn an Nhân xã Lê lợi Điện Lực Vụ Bản 07:00 - 11:30

30-06-2023

Xóm 9 Tân Thành Điện Lực Vụ Bản 06:00 - 12:00

30-06-2023

Thị trấn Gôi, xã: Tam Thanh, Liên Minh ,Liên Bảo Điện Lực Vụ Bản 02:00 - 07:00

30-06-2023

Phụ tải đường dây 471 E3.1 gồm: TBA Cầu Vụ 1, TBA Lộng Đồng 3, TBA Lộng Đồng 2 , TBA Gia Hòa 2- Xã Lộc An TBA Bao Bì CFC , TBA CT TNHH Quang Trung , TBA ĐT Sông Đào,TBA Dược Đồng Hưng Đường, TBA VT Nam Thắng ,TBA Vận Tải Vân Cầu , TBA CS Cầu Lộ An ,TBA DẦU KHÍ MTV trên địa bàn xã Tân Thành - huyện Vụ Bản Điện Lực TP Nam Định 19:00 - 23:00

29-06-2023

xã tân thành Điện Lực Vụ Bản 19:00 - 23:00

29-06-2023

xã liên minh , vĩnh hào , tam thanh Điện Lực Vụ Bản 16:00 - 02:00

30-06-2023

xã thành lợi , tân thành Điện Lực Vụ Bản 16:00 - 02:00

30-06-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật