Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định

Lịch Cúp Điện Ý Yên Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Yên Nhân 7 - 100 kVA Điện Lực Ý Yên 07:30 - 11:30

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Nhánh Cổ Đam sau RE 371/48/58: Xã Yên Chính, Yên Phú, Yên Hưng Điện Lực Ý Yên 10:20 - 10:35

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Nhánh Minh Thắng 2 lộ 371E3.15: 1 phần xã Yên Chính Điện Lực Ý Yên 06:25 - 10:35

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Nhánh Cổ Đam sau RE 371/48/58: Xã Yên Chính, Yên Phú, Yên Hưng Điện Lực Ý Yên 06:25 - 06:40

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
ĐZ 373E3.22 sau Re 373/49/11 Yên Hồng đến LBS 373/49/50 Yên Hồng gồm: TBA Yên Hồng 1+7+9, Đinh Thị Nhuận, chùa Cảnh Linh, Cao Bồ CSĐCT Điện Lực Ý Yên 06:25 - 11:05

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
ĐZ 371 E3.15 sau LBS 371/46 gồm: Các TBA TT Lâm, xã Yên Khánh, Yên Phong, Yên Phú, Yên Chính Điện Lực Ý Yên 10:45 - 11:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Đồng Quan - 250 kVA Điện Lực Ý Yên 09:00 - 10:30

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
TBA Phương Xá 2 - 250 kVA Điện Lực Ý Yên 07:00 - 09:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
ĐZ 371E3.15 từ sau DCL 371-7/62 đến Re 31.1 Yên Hưng gồm: - TBA xã Yên Phong, Yên Khánh, Yên Hưng Điện Lực Ý Yên 06:30 - 11:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
ĐZ 371 E3.15 sau LBS 371/46 gồm: Các TBA TT Lâm, xã Yên Khánh, Yên Phong, Yên Phú, Yên Chính Điện Lực Ý Yên 06:30 - 06:45

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật