Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Ngô Xá 2 - 250 kVA Điện Lực Ý Yên 08:00 - 10:00

07-12-2023

ĐZ 22kV lộ 473E3.22 bao gồm các TBA: - Khách hàng chuyên dùng: Bơm Quảng Nạp, bơm Uy Nam, May 4, Ngọc Xuyên, Ngọc Xuyên 2, Nguyễn Đình Lợi. - Xã Yên Đồng: Bơm Đồng Châu, - Xã Yên Khang: Yên Khang 1, Yên Khang 2, Yên Khang 3, Yên Khang 4, Yên Khang 5, Yên Khang 7, Yên Khang 8, Yên Khang 9. - Xã Yên Thắng: Tây Thắng 1, Tây Thắng 2, Tây Thắng 3, - Xã Yên Tiến: Tống Văn Trân 6 - Xã Yên Ninh: La Xuyên 6 - Xã Yên Lương: Bơm Hoàng Mẫu, Hoàng Mẫu, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, Quyết Thắng 3, Quyết Thắng 4, Thành Công 2. Điện Lực Ý Yên 07:00 - 11:00

08-12-2023

TBA La Xuyên 3 - 400 kVA Điện Lực Ý Yên 08:00 - 11:00

08-12-2023

TBA Bơm Chợ Huyện - 320 kVA Điện Lực Ý Yên 13:30 - 16:00

09-12-2023

ĐZ 22kV lộ 473E3.15 sau Re 473/113 gồm các TBA: - Xã Yên Tân: Nguyệt Trung 1, An Nhân, An Nhân 2. - Xã Yên Trung: Chu Lai 1, Chu Lai 2, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Quang Trung 3, Quang Trung 4, Quang Trung 5, Quang Trung 6. Điện Lực Ý Yên 07:00 - 11:00

11-12-2023

La Ngạn 2 - 320 kVA Điện Lực Ý Yên 08:00 - 09:30

11-12-2023

TBA Tây Trị 2 - 320 kVA Điện Lực Ý Yên 10:00 - 11:30

11-12-2023

Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định

Lịch Cúp Điện Ý Yên Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA La Xuyên 4 - 180 kVA Điện Lực Ý Yên 08:00 - 11:00

06-12-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật