Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Ý Yên - Nam Định

Lịch Cúp Điện Ý Yên Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ĐZ 371-E3.15 sau LBS 371/158 đến LBS 371/187A (xã Yên Phương, Yên Thọ) Điện Lực Ý Yên 11:15 - 11:30

31-03-2023

ĐZ 371-E3.15 sau LBS 371/158 đến LBS 371/187A (xã Yên Phương, Yên Thọ) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

31-03-2023

TBA Yên Khang 5 Điện Lực Ý Yên 08:45 - 15:15

30-03-2023

Nhánh Yên Khang 5 - ĐZ 477 E3.15 (gồm TBA Yên Khang 5) Điện Lực Ý Yên 08:45 - 15:15

30-03-2023

TBA Bắc Trị 5 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 11:30

30-03-2023

lộ 02 ĐZ 0,4 kV TBA La Xuyên 6 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 10:00

29-03-2023

lộ 02+05 ĐZ 0,4 kV TBA Nam Phong 1 Điện Lực Ý Yên 07:00 - 15:00

29-03-2023

ĐZ 376 E3.1 từ sau RE 376/93/1 Yên Trị (gồm 1 phần Xã Yên Trị, Yên Đồng) Điện Lực Ý Yên 06:45 - 11:15

29-03-2023

Xã Yên Bình, YênKhánh, Y.Phong,Y.Chính, Y.Phú,Bơm Cổ Đam, Bơm Quỹ Độ, NMN Ý Yên , Cty Santa Clara Điện Lực Ý Yên 11:00 - 11:15

28-03-2023

1 phần TT LâmUBND huyện, Chi cục Thuế, Ngân Hàng, Kho bạc,CCN Yên Xá Điện Lực Ý Yên 10:45 - 11:00

28-03-2023

1 phần TT LâmUBND huyện, Chicục Thuế, NgânHàng, Kho bạc,CCN Yên Xá Điện Lực Ý Yên 09:15 - 09:30

28-03-2023

Xã Yên Bình, YênKhánh, Y.Phong,Y.Chính, Y.Phú,Bơm Cổ Đam, Bơm Quỹ Độ, NMN Ý Yên , Cty Santa Clara Điện Lực Ý Yên 09:00 - 09:15

28-03-2023

TBA Ninh Thượng 1 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 10:00

28-03-2023

lộ 03+04 ĐZ 0,4 kV TBA Lâm 4 Điện Lực Ý Yên 07:00 - 15:00

28-03-2023

ĐZ 376 E3.1 sau Re 376/52/1 Sông Chanh: Xã Yên Phúc, Yên lộc 7 Điện Lực Ý Yên 06:00 - 11:30

28-03-2023

Lộ 2 TBA TD bơm Sông Chanh Điện Lực Ý Yên 06:00 - 16:00

28-03-2023

ĐZ 473 E3.1 từ sau LBS 473/127: Các TBA Yên Nhân, Yên Lộc, Yên Cường Điện Lực Ý Yên 15:00 - 15:15

27-03-2023

TBA Yên Nhân 4 Điện Lực Ý Yên 07:30 - 12:30

27-03-2023

ĐZ 473 E3.1 từ sau DCL 473- 7/136A: Các TBA Yên Nhân, Yên Lộc Điện Lực Ý Yên 06:45 - 15:15

27-03-2023

ĐZ 473 E3.1 từ sau LBS 473/127: Các TBA Yên Nhân, Yên Lộc, Yên Cường Điện Lực Ý Yên 06:45 - 07:00

27-03-2023

ĐZ 477 E3.15 từ sau LBS 477/155/1 Yên Thắng: Yên Thắng : Xã Yên Thắng Điện Lực Ý Yên 15:00 - 15:15

25-03-2023

ĐZ 376E3.1 sau LBS 376/262 và ĐZ 372E3.15 sau RE372/159 gồm các xã Yên Hồng, Yên Bằng, Yên Tiến, Yên Quang Điện Lực Ý Yên 14:45 - 15:00

25-03-2023

TBA Yên Nhân 9 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 11:00

25-03-2023

TBA Yên Nhân 5 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 14:00

25-03-2023

TBA Thành Công 3 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 11:00

25-03-2023

ĐZ 477 E3.15 từ sau LBS 477/155/1 Yên Thắng: Yên Thắng : Xã Yên Thắng Điện Lực Ý Yên 06:45 - 07:00

25-03-2023

ĐZ 473-E3.1 sau DCL 473-7/88: Xã Yên Lương, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Nhân, Yên Đồng Điện Lực Ý Yên 06:45 - 15:45

25-03-2023

ĐZ 477 E3.15 sau DCL 477-7/155/40 Yên Thắng : Xã Yên Thắng, Yên Cường Điện Lực Ý Yên 06:45 - 15:15

25-03-2023

ĐZ 376E3.1 sau LBS 376/262 và ĐZ 372E3.15 sau RE372/159 gồm các xã Yên Hồng, Yên Bằng, Yên Tiến, Yên Quang Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

25-03-2023

TBA Chu Lai 1 Điện Lực Ý Yên 14:00 - 16:00

24-03-2023

TBA Yên Dương 2 Điện Lực Ý Yên 14:00 - 16:00

23-03-2023

Lộ 3 TBA La Xuyên 5 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 11:30

23-03-2023

TBA Bắc Cường 6 Điện Lực Ý Yên 07:30 - 14:30

23-03-2023

TBA Đông Thắng 5 Điện Lực Ý Yên 07:30 - 14:30

23-03-2023

TBA TD Yên Thắng Điện Lực Ý Yên 07:30 - 14:30

23-03-2023

TBA Bắc Cường 1 Điện Lực Ý Yên 07:30 - 14:30

23-03-2023

TBA Bắc Cường 3 Điện Lực Ý Yên 07:30 - 14:30

23-03-2023

TBA Đông Thắng1 Điện Lực Ý Yên 07:30 - 14:30

23-03-2023

TBA Phúc Thịnh1 Điện Lực Ý Yên 07:30 - 14:30

23-03-2023

TBA Đông Thắng3 Điện Lực Ý Yên 07:30 - 14:30

23-03-2023

TBA Đông Thắng 4 Điện Lực Ý Yên 07:30 - 14:30

23-03-2023

ĐZ 477-E3.15 sau RE 477/154: Xã Yên thắng, Yên Khang, Yên Cường Điện Lực Ý Yên 06:45 - 15:15

23-03-2023

ĐZ 473E3.15 đến Re 473/113 (gồm xã ên Lợi, 1 phần Yên Trung) Điện Lực Ý Yên 06:45 - 15:15

21-03-2023

ĐZ 373E3.15 (gồm 1 phần TT Lâm) Điện Lực Ý Yên 16:00 - 16:15

19-03-2023

ĐZ 371E3.15 sau Re 371/122 đến LBS 371/158 (gồm các xã Yên Hưng, Yên Phú, Yên Phương, Yên Chính) Điện Lực Ý Yên 16:00 - 16:15

19-03-2023

ĐZ 375-E3.15 (gồm 1 phần TT Lâm) Điện Lực Ý Yên 16:00 - 16:15

19-03-2023

ĐZ 372 E3.15 (gồm 1 phần xã Yên Dương, Yên Ninh, Yên Hồng, TT Lâm) Điện Lực Ý Yên 16:00 - 16:15

19-03-2023

ĐZ 376-E3.1 sau LBS 376/262 và ĐZ 372E3.15 sau RE 372/159 : Xã Yên Bằng, Yên Hồng, Yên Quang Điện Lực Ý Yên 12:00 - 12:30

19-03-2023

ĐZ 375 E3.15 đến Re 375/11/2 Yên Dương (đang cấp từ 372 E3.15 ) (gồm 1 phần TT Lâm) Điện Lực Ý Yên 08:45 - 09:00

19-03-2023

ĐZ 375-E3.15 (gồm 1 phần TT Lâm) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

19-03-2023

ĐZ 371E3.15 đến Re 371/122 (gồm các xã Yên Khánh, TT Lâm, Yên Phong, Yên Hưng, Yên Bình) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 16:00

19-03-2023

ĐZ 372 E3.15 (gồm 1 phần xã Yên Dương, Yên Ninh, Yên Hồng, TT Lâm) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

19-03-2023

ĐZ 373E3.15 (gồm 1 phần TT Lâm) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 09:00

19-03-2023

ĐZ 376-E3.1 sau LBS 376/262 và ĐZ 372E3.15 sau RE 372/159 : Xã Yên Bằng, Yên Hồng, Yên Quang Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:30

19-03-2023

ĐZ 371E3.15 sau Re 371/122 đến LBS 371/158 (gồm các xã Yên Hưng, Yên Phú, Yên Phương, Yên Chính) Điện Lực Ý Yên 05:45 - 05:55

19-03-2023

ĐZ 377E3.15 đến Re 377/67 (gồm xã Yên Minh, Yên Mỹ) Điện Lực Ý Yên 11:45 - 12:00

18-03-2023

ĐZ 377E3.15 đến Re 377/67 (gồm xã Yên Minh, Yên Mỹ) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

18-03-2023

ĐZ 477 E3.15 sau RE 477/154 (gồm 1 phần các xã Yên Thắng, Yên Cường) Điện Lực Ý Yên 14:45 - 15:00

17-03-2023

ĐZ 473E3.1 từ sau Re 473/89 (gồm 1 phần các xã Yên Lương, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Nhân, 1 phần Yên Đồng) Điện Lực Ý Yên 14:45 - 15:00

17-03-2023

TBAChu Lai 2 - 250kva Điện Lực Ý Yên 14:00 - 16:00

17-03-2023

ĐZ 377E3.15 đến Re 377/67 (gồm xã Yên Minh, Yên Mỹ) Điện Lực Ý Yên 13:00 - 15:00

17-03-2023

ĐZ 377E3.15 đến Re 377/67 (gồm xã Yên Minh, Yên Mỹ) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 07:15

17-03-2023

Nhánh Nam Minh 1 ĐZ 377 E3.15 (gầm 1 phần xã Yên Minh) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 15:00

17-03-2023

ĐZ 473E3.1 từ sau Re 473/89 (gồm 1 phần các xã Yên Lương, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Nhân, 1 phần Yên Đồng) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

17-03-2023

ĐZ 477 E3.15 sau RE 477/154 (gồm 1 phần các xã Yên Thắng, Yên Cường) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

17-03-2023

ĐZ 477E3.15 đến Re 477/154 (gồm 1 phần các xã Yên Mỹ, Yên Dương, Yên Ninh, Yên Lương Yên Thắng) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 15:00

17-03-2023

ĐZ 372E3.15 đến DCL 372-7/104 (gồm 1 phần xã Yên Dương, Yên Ninh, TT LâM) Điện Lực Ý Yên 15:45 - 16:00

16-03-2023

TBA Yên Phú 7 - 250kva Điện Lực Ý Yên 14:00 - 16:00

16-03-2023

ĐZ 473 E3.1 sau DCL 473-7/88 đo đếm Yên Lương (gồm xã Yên Lương, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Nhân, 1 phần Yên Đồng) Điện Lực Ý Yên 09:45 - 10:00

16-03-2023

ĐZ 477 E3.15 sau RE 477/154 (gồm xã Yên Thắng, 1 phần xã Yên Cường) Điện Lực Ý Yên 09:45 - 10:00

16-03-2023

ĐZ 477 E3.15 sau RE 477/154 (gồm xã Yên Thắng, 1 phần xã Yên Cường) Điện Lực Ý Yên 07:00 - 07:15

16-03-2023

ĐZ 473 E3.1 sau DCL 473-7/88 đo đếm Yên Lương (gồm xã Yên Lương, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Nhân, 1 phần Yên Đồng) Điện Lực Ý Yên 07:00 - 07:15

16-03-2023

ĐZ 375E3.15 (gồm thị trấn Lâm) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 16:00

16-03-2023

ĐZ 372E3.15 từ sau DCL 372- 7/104 đến Re 372/159 (gồm 1 phần xã Yên Hồng, TT Lâm) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 16:00

16-03-2023

ĐZ 372 E3.15 đến DCL 372-7/104 (gồm 1 phần xã Yên Dương, Yên Ninh, TT LâM) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 08:30

16-03-2023

TBA Phong Xuyên 2 - 320kva Điện Lực Ý Yên 08:00 - 10:00

15-03-2023

ĐZ 473E3.1 sau Re 473/89 gồm các xã: Yên Lương, Yên Nhân, Yên Lộc, Yên Cường, Yên Thắng Điện Lực Ý Yên 16:45 - 17:00

14-03-2023

ĐZ 477 E3.15 gồm các xã: Yên Dương, Yên Mỹ, Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Thắng, Yên Khang Điện Lực Ý Yên 16:45 - 17:00

14-03-2023

TBA Nấp 1 - 630kva Điện Lực Ý Yên 14:00 - 16:30

14-03-2023

TBA Đông Thắng3 - 560kva Điện Lực Ý Yên 08:30 - 10:30

14-03-2023

MC + ĐZ 475 E3.15 đến RE 475/75 (xã Yên Minh) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 17:00

14-03-2023

MC + ĐZ 473 E3.15 (Xã Yên Lợi, Yên Tân, Yên Trung) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 17:00

14-03-2023

MC + ĐZ 471 E3.15 (Xã Yên Bình, Yên Tân, Yên Chính, Yên Thành, Yên Nghĩa, Yên Thọ, Yên Trung) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 17:00

14-03-2023

ĐZ 477 E3.15 gồm các xã: Yên Dương, Yên Mỹ, Yên Ninh, Yên Thắng, Yên Cường, Yên Tiến, Yên Khang Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

14-03-2023

ĐZ 473E3.1 sau Re 473/89 gồm các xã: Yên Lương, Yên Nhân, Yên Lộc, Yên Cường, Yên Thắng Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

14-03-2023

TBA Bắc Trị 5 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 14:00

10-03-2023

TBA Bắc Trị 1 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 12:00

09-03-2023

TBA Tống Văn Trân 2 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 10:00

08-03-2023

TBA Tống Văn Trân 6 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 11:30

04-03-2023

TBA An Nhân Điện Lực Ý Yên 08:00 - 10:30

04-03-2023

TBA Quang Trung 5 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 10:30

04-03-2023

ĐZ 473 E3.15 từ sau Re 473/113 Điện Lực Ý Yên 07:00 - 11:00

04-03-2023

TBA Yên Thành 4 Điện Lực Ý Yên 08:00 - 10:30

03-03-2023

ĐZ 471 E3.15 sau Re 471/137 (xã Yên Thành, Yên Trung, 1 phần xã Yên Thọ) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 16:30

03-03-2023

ĐZ 471 E3.15 từ Re 471/62A đến Re 471/137 (xã Yên Tân, Yên Nghĩa, 1 phần xã Yên Bình) Điện Lực Ý Yên 06:00 - 11:00

03-03-2023

TBA Yên Khang 3 Điện Lực Ý Yên 14:00 - 16:00

02-03-2023

TBA TD2-CĐ ( YP 6) Điện Lực Ý Yên 08:00 - 10:30

02-03-2023

ĐZ 371 E3.15 từ sau Re 371/158 đến ĐĐ Yên Thọ (ĐZ 377E24.8 Hà Nam đang cấp) (xã Yên Phương, 1 phần xã Yên Thọ) Điện Lực Ý Yên 06:45 - 15:15

02-03-2023

ĐZ 371 E3.15 từ sau Re 371/122 đến Re 371/158 (xã Yên Chính, Yên Phú, Yên Phương, 1 phần xã Yên Hưng, Yên Phương) Điện Lực Ý Yên 06:45 - 11:15

02-03-2023

TBA Đồng Thanh 1 Điện Lực Ý Yên 14:00 - 16:00

28-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật