Lịch cúp điện Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hưng Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nghĩa Minh, giày da Victory Điện lực Nghĩa Hưng 12:00 - 17:00

22-05-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần xã nghĩa thịnh, CTy Giầy da Nghĩa minh ( 4 máy *2500 kVA- kHu B), Công ty Linh Giang Điện lực Nghĩa Hưng 12:00 - 16:00

18-05-2023

ĐZ 0.4 kV TBA Thắng Thượng 3 xã Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 09:15 - 11:30

11-04-2023

ĐZ 0.4 kV TBA Đông kỳ 4 xã Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 09:15 - 11:30

11-04-2023

ĐZ 0.4 kV TBA Thắng Thượng 2 xã Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 09:00

11-04-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh, Nghĩa Thịnh, Xã Nam Phúc Huyện Nam Trực Điện lực Nghĩa Hưng 11:30 - 11:45

24-03-2023

Xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh; Giày da Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

24-03-2023

Đz 22 kV lộ 477-E3.12 cấp điện cho Xã Nghĩa Đồng Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Cty Giày da Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

24-03-2023

Xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh; Giày da Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

23-03-2023

Đz 22 kV lộ 477-E3.12 sau Re477/116 cấp điện cho xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh; Giày da Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

23-03-2023

TBA Thắng Thượng 3 Xã Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

16-03-2023

TBA Đông Kỳ 2 Xã Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

16-03-2023

xã Nghĩa Đồng ,Nghĩa Thịnh ,Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:30

17-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 17:00

11-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật