Lịch cúp điện Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghĩa Lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hưng Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ĐZ 22 kV câp điện cho xã Nghĩa Lạc, nghĩa phong, nghĩa lợi, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành. Điện lực Nghĩa Hưng 05:00 - 16:00

16-04-2023

ĐZ 22 cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành ... Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 16:00

15-04-2023

ĐZ 22 cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hông, Nghĩa phú, Nghĩa Hải, Nghĩa Hung, Nghĩa Lâm, TT Quỹ Nhất... Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 16:30

15-04-2023

ĐZ 22 cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành ... Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 11:30

15-04-2023

TBA Nghĩa Lâm 7 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

10-03-2023

TBA Nghĩa Lâm 6 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

10-03-2023

Xã Nghĩa Phong, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành, Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi-H.Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 10:45 - 11:00

26-02-2023

Xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Lâm, Nam Điền - Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 10:45 - 11:00

26-02-2023

Xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Lâm, Nam Điền - Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

26-02-2023

Xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Phú, Nghĩa Hùng - H.Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 11:00

26-02-2023

Xã Nghĩa Phong, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành, Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi-H.Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

26-02-2023

TBA Nghĩa Lâm 2 xã Nghĩa Lâm Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

24-02-2023

ĐZ 22 kV cấp điện TBA Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, Nghĩa Phú, TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hải, Nghĩa Hùng, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 13:45 - 14:00

21-02-2023

ĐZ 22 kV cấp điện TBA Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, Nghĩa Phú, TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hải, Nghĩa Hùng, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

21-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, TT Quỹ Nhất Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

14-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, TT Quỹ Nhất Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

14-02-2023

các TBA Nghĩa Lâm 3, Nghĩa Lợi 7, san tải Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

13-02-2023

các TBA Nghĩa Lâm 2,5,8 Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

13-02-2023

các TBA Nghĩa Lâm 3, Nghĩa Lợi 7, san tải Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

13-02-2023

Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lợi, Nông Trường Điện lực Nghĩa Hưng 11:10 - 11:15

01-02-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, Nghĩa phú, Quỹ Nhất, Nghĩa Hùng, Nghĩa lâm, Nghĩa hải. Điện lực Nghĩa Hưng 10:50 - 10:55

19-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, Nghĩa phú, Quỹ Nhất, Nghĩa Hùng, Nghĩa lâm, Nghĩa hải. Điện lực Nghĩa Hưng 10:10 - 10:15

19-01-2023

xã Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, NGhĩa Lợi, Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 08:40 - 08:45

19-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật