Lịch cúp điện Hải Hậu - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hải Hậu - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hải Hậu - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hải Hậu - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hải Hậu - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đội 1, 2 - Xã Hải Phú Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 08:45

02-10-2023

Đội 7, 16 - Xã Hải Phú Điện Lực Hải Hậu 09:00 - 10:30

02-10-2023

Khu 4B TT Cồn Điện Lực Hải Hậu 15:00 - 18:00

02-10-2023

Khu 1,2,3- TT Yên Định Điện Lực Hải Hậu 07:15 - 10:15

03-10-2023

Xóm 2 - Xã Hải An Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 09:00

03-10-2023

Xóm 3, 4 xã Hải Tân Điện Lực Hải Hậu 08:00 - 11:00

03-10-2023

Xóm 10, 12, 13 xã Hải Long Điện Lực Hải Hậu 15:00 - 17:00

03-10-2023

Xóm 2, 3 - Xã Hải Phong Điện Lực Hải Hậu 15:00 - 16:45

03-10-2023

TBA Hải Tây7 xã Hải Tây; TBA Việt Tiến 1,2,3,4,7; TBAHồng Đông 1,2,3; Cống Ninh Mỹ- TT Cồn; TBA Tân Hưng 1,2,3; TBA Hữu Nghị 1,2,3,4,5,6 xã Hải Lý; TBA Tiến Thắng 1,2,3; TBA Tân Thành 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Chính. Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 11:00

04-10-2023

TBA Hải Tây 6 xã Hải Tây; TBA Hải Tân 4,7 xã Hải Tân; TBA Việt Tiến 5,6- TT Cồn; TBATrần Phú 3- Hải Triều; TBA Hải Cường 1,4,5,7 xã Hải Cường; TBA Thống Nhất 1,2,3,4-H.Hòa xã Hải Hòa; TBA Duyên Hải 1,2,3,4,5,6, TBA Hưng Thịnh, TBA Đại Thành 1,2,4,5; TBA Hải Thịnh 1,2,3,6; TBA Tân Phú 5 –TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 11:00

04-10-2023

TBA Hải Cường 2,3,9 xã Hải Cường; TBA Hải Sơn 4 xã Hải Sơn; TBA Hải Xuân 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Xuân; TBA Hồng Phong 1,2,3,4 xã H.Triều; TBA Trần Phú 1,2 -xã Hải Triều; TBA Hải Phú 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Phú; TBA Phú Văn Nam 1,2,4,5,8; TBA Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Châu; TBA Nam Hải 2,3 xã Hải Phong. Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 11:00

04-10-2023

Xóm Đông Biên- Xã Hải Bắc, Khu 5- TT Yên Định Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 09:00

04-10-2023

Xóm 9,10,31 xã Hải Minh Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 09:00

04-10-2023

Xóm Nguyễn Chẩm - xã Hải Thanh Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 09:00

04-10-2023

Xóm 4,7- Xã Hải Vân Điện Lực Hải Hậu 14:30 - 16:00

04-10-2023

Xóm 7, 8 xã Hải Đường Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 09:30

06-10-2023

Xóm 17, 18 xã Hải Đường Điện Lực Hải Hậu 09:45 - 11:30

06-10-2023

TBA Hải Tây 1,3,5,8 xã Hải Tây; TBA Đông Tiến 1,2,3,4,5; TBA Thống Nhất 1,2,3 H.Đông; TBA Đông Hải 1,2- xã Hải Đông; TBA Hải Lộc 1,2,3,4,5,6,7,8, TBA Cống Ba Nõn; TBA Cống Phúc Hải -xã Hải Lộc, TBA Hưng Đạo 1, 2,3, TBA Phong Phú 1, 2, 3- xã Hải Phúc Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 11:00

08-10-2023

TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Gạch Tuynel, Cty Đại Phát, TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 11:00

08-10-2023

TBA: Hải Tân 1,2,3,5,8- xã Hải Tân, Hải Sơn 6- xã Hải Sơn. Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 11:00

08-10-2023

TBA: Hải Sơn 1,2,3,5,7- xã Hải Sơn, Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8, TBAThống Nhất 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Đường, TBA Hùng Thắng 4 - xã Hải Anh, TBA May H.Đường xã Hải Đường, TBA CTY Kim Vận- xã Hải Phong, TBA Ninh Văn Trọng, TBA Vũ V Lân -xã Hải Đường Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 06:15

08-10-2023

TBA Hải Sơn 8 xã Hải Sơn; TBA Hải Phú 8,9 xã Hải Phú; TBA Hải Cường 6,8 xã Hải Cường; TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long. Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 11:00

08-10-2023

TBA: Hải Sơn 1,2,3,5,7- xã Hải Sơn, Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8, TBAThống Nhất 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Đường, TBA Hùng Thắng 4 - xã Hải Anh, TBA May H.Đường xã Hải Đường, TBA CTY Kim Vận- xã Hải Phong, TBA Ninh Văn Trọng, TBA Vũ V Lân -xã Hải Đường Điện Lực Hải Hậu 10:45 - 11:00

08-10-2023

Lịch cúp điện Hải Hậu - Nam Định

Lịch Cúp Điện Hải Hậu Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBACD Lương Văn Phú lộ 473-E3.8. Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 07:30

30-09-2023

Xóm A xã Hải Lý Điện Lực Hải Hậu 08:00 - 10:00

28-09-2023

Xóm 2 - Xã Hải An Điện Lực Hải Hậu 15:30 - 17:30

27-09-2023

Xóm 1 xã Hải Long Điện Lực Hải Hậu 08:00 - 11:30

27-09-2023

Xóm 3, 4, 7, 8 - Xã Hải Ninh Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 10:00

27-09-2023

TBA Phú Văn Nam 3,6,7,9 xã Hải Châu; TBA Duyên Hải 7 xã Hải Hòa. TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7,8,9; TBA Đại Thành 3,6,8 ;Hải Thịnh 4,5,7,8; Tân Phú 1,2,3,4,6 ;Tự Dùng Cảng Quân Sự 1,2- TT Thịnh Long. Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 11:30

26-09-2023

TBA: Kiên Trung 1,5,7,9 - xã Hải Hưng, TBA Hải Bắc 7 - xã Hải Bắc. TBA Cty Tuấn Triều, Cty Đạt Thành 1 Điện Lực Hải Hậu 10:30 - 10:45

25-09-2023

TBA: Kiên Trung 3,6,8,10 - xã Hải Hưng, TBA Cty Phúc Lộc Việt, TBA NH.CSXH-Hải Hậu, Cty DV-Yên Định Điện Lực Hải Hậu 08:15 - 10:45

25-09-2023

TBA: Kiên Trung 1,5,7,9 - xã Hải Hưng, TBA Hải Bắc 7 - xã Hải Bắc. TBA Cty Tuấn Triều, Cty Đạt Thành 1 Điện Lực Hải Hậu 08:15 - 08:30

25-09-2023

TBA: Anh Tiến 4,5,7 – xã Hải Anh. TBA Liên Minh 3,4,5 – xã Hải Minh. TBA Hải Trung 11 – xã Hải Trung Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 08:30

25-09-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh; Xã Hải Minh, Hải Anh, Hải Phương, Hải Long - huyện Hải Hậu Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 11:30

25-09-2023

TBA Hải Tây 2,4,9,10 xã Hải Tây; TBA Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang; TBA Kiên Trung 4 xã Hải Hưng; TBA Hải Phương 5,6 xã Hải Phương; TBA Gạch Tuynel, Cty Đại Phát, TBA Hải Tân 6 xã Hải Tân; TBAHải Long 7 xã Hải Long; TBA Vũ Đệ 9 xã Hải Đường. Điện Lực Hải Hậu 17:00 - 17:15

23-09-2023

TBA Hải Tân 1,2,3,5,8 xã Hải Tân ; TBA Hải Sơn 1,2,3,5,6,7,9 xã Hải Sơn; TBA Thống Nhất 1,2,3,4,5,6,7-H.Đường xã Hải Đường; TBA Hùng Thắng 4 xã Hải Anh; TBA Vũ Đệ 1,2,3,4,5,7,8 -xã Hải Đường; TBA Hồng Phú 1,2,3,4,5; TBA Nam Hải 1 xã Hải Phong.; TBA Hải Giang 4 xã Hải Giang; TBA Toàn Thắng 1,2,3; TBA Liên Tiến 1,2;TBA Hải An 1,2,3,4,5,6,7,8 xã Hải Toàn- Hải An. Điện Lực Hải Hậu 15:00 - 15:15

23-09-2023

TBA: Hùng Thắng 3,6,7,8 – xã Hải Anh; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8- Xã Hải Anh; TBA Hải Bắc 2,4,6- xã Hải Bắc; TBA Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 – xã Hải Trung; TBA Liên Minh 7 – xã Hải Minh. TBA Xuân Nghĩa 1,2,3,4, 5,6,8,9 xã Xuân Nghĩa- Xuân Trường. Điện Lực Hải Hậu 13:30 - 13:45

23-09-2023

Xóm 5 - Xã Hải Châu Điện Lực Hải Hậu 15:00 - 17:00

22-09-2023

Xóm 2,8,11- xã Hải Thanh Điện Lực Hải Hậu 07:15 - 10:30

22-09-2023

Xóm 12 - Xã Hải Ninh Điện Lực Hải Hậu 15:00 - 17:00

21-09-2023

Xóm Hợp Thành xã Hải Đông Điện Lực Hải Hậu 08:00 - 09:00

21-09-2023

Khu 1- TT Yên Định Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 10:45

21-09-2023

Xóm 10 - Xã Hải An Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 09:30

21-09-2023

Xóm A, B xã Hải Lý Điện Lực Hải Hậu 16:15 - 17:30

20-09-2023

Xóm 10 - Xã Hải Châu Điện Lực Hải Hậu 15:00 - 17:00

20-09-2023

Khu 1, 2 TT Cồn Điện Lực Hải Hậu 15:00 - 16:00

20-09-2023

Khu 1,2,3- TT Yên Định Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 10:45

20-09-2023

Xóm 4 - Xã Hải Châu Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 09:45

20-09-2023

Xóm 14, 15,16- Xã Hải Anh Điện Lực Hải Hậu 09:45 - 11:00

19-09-2023

Xóm 1, 2 xã Hải Lộc Điện Lực Hải Hậu 08:00 - 10:30

19-09-2023

Xóm 6,7,8,9- xã Hải Vân Điện Lực Hải Hậu 07:45 - 09:15

19-09-2023

Khu 14 - TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 07:00 - 09:30

19-09-2023

Khu 4B TT Cồn Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 11:00

18-09-2023

Xóm 17, 18 xã Hải Đường Điện Lực Hải Hậu 09:30 - 11:00

15-09-2023

Xóm 2, 3 - Xã Hải Phong Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 09:00

15-09-2023

Xóm 7, 8 xã Hải Đường Điện Lực Hải Hậu 07:00 - 09:00

15-09-2023

Xóm 2, 3 xã Hải Cường Điện Lực Hải Hậu 15:30 - 17:00

14-09-2023

Xóm 14, 15,16- Xã Hải Anh Điện Lực Hải Hậu 14:30 - 15:45

14-09-2023

Xóm Xuân Phương, Đức Thuận - Xã Hải Xuân Điện Lực Hải Hậu 09:15 - 11:00

14-09-2023

Xóm 9, 10 xã Hải Tây Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 10:00

14-09-2023

Xóm Bắc, Xóm Trung - Xã Hải Xuân Điện Lực Hải Hậu 07:00 - 09:00

14-09-2023

Xóm Bắc - Xã Hải Xuân Điện Lực Hải Hậu 16:00 - 17:45

13-09-2023

Xóm 5- xã Hải Phúc Điện Lực Hải Hậu 14:30 - 15:45

13-09-2023

Xóm 3,4,5- Xã Hải Hưng Điện Lực Hải Hậu 09:30 - 10:45

13-09-2023

Xóm 3, 4 xã Hải Sơn Điện Lực Hải Hậu 09:00 - 10:30

13-09-2023

Xóm 6,7,8,9- xã Hải Vân Điện Lực Hải Hậu 07:45 - 09:15

13-09-2023

Xóm 5 xã Hải Sơn Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 08:45

13-09-2023

Xóm Tân Minh - Xã Hải Triều Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 09:00

13-09-2023

Xóm 4,7,12- xã Hải Vân Điện Lực Hải Hậu 15:35 - 16:45

12-09-2023

Xóm 4,12- xã Hải Vân Điện Lực Hải Hậu 14:15 - 15:30

12-09-2023

Xóm 1,2- xã Hải Vân Điện Lực Hải Hậu 09:15 - 10:30

12-09-2023

Xóm 3,6- xã Hải Vân Điện Lực Hải Hậu 07:45 - 09:00

12-09-2023

Xóm E, D xã Hải Lý Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 10:30

12-09-2023

Khu 14 - TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 07:00 - 09:30

12-09-2023

Xóm 3, 5, 6 - Xã Hải Ninh Điện Lực Hải Hậu 16:15 - 17:30

11-09-2023

Xóm 16 xã Hải Tây Điện Lực Hải Hậu 14:00 - 17:00

11-09-2023

Xóm Quang Trung - Xã Hải Chính Điện Lực Hải Hậu 09:00 - 10:15

11-09-2023

Xóm 1- Xã Hải Anh, Xóm Bắc Hải- Xã Hải Minh Điện Lực Hải Hậu 09:00 - 10:15

11-09-2023

Xóm 1, 13 xã Hải Tây Điện Lực Hải Hậu 08:30 - 10:30

11-09-2023

Xóm Ninh Giang, Ninh Đông, Mỹ Hòa - Xã Hải Giang Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 08:45

11-09-2023

Xóm 13 xã Hải Tây Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 08:30

11-09-2023

Xóm Xuân Lập, Tây Ninh, Hoàng Sơn - Xã Hải Chính Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 08:45

11-09-2023

Xóm 11, 12- Xã Hải Anh Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 08:45

11-09-2023

TBA: Đại Thành 3,8, Thống Nhất 1,4,5,7, Tân Phú 1,3,4,6, Tân Phú 2, Cảng Quân Sự 1,2, Hải Thịnh 4,5,7,8 - TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 15:45 - 16:00

08-09-2023

Xóm 5, 6 xã Hải Phương Điện Lực Hải Hậu 15:00 - 17:00

08-09-2023

Xóm A, B xã Hải Lý Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 10:00

08-09-2023

TBA: Đại Thành 6,Thống Nhất 2,3,6,8,9 Thịnh Long, Phú V Nam3,6,7,9- Xã Hải Châu, Duyên Hải 7- Xã Hải Hòa,Cty TNHH ĐT Thịnh Long,Phạm V Hoàn,Nguyễn Văn Tùng, CS Đỗ Văn Đông, ĐT Thịnh Long,CS Ng V Trọng -TT Thịnh Long. Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 16:00

08-09-2023

TBA Hùng Sơn 2 xóm 5+6 xã Hải Nam Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 11:30

08-09-2023

TBA: Đại Thành 3,8, Thống Nhất 1,4,5,7, Tân Phú 1,3,4,6, Tân Phú 2, Cảng Quân Sự 1,2, Hải Thịnh 4,5,7,8 - TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 06:15

08-09-2023

TBA: Hải Cường 1,5,7 xã Hải Cường Điện Lực Hải Hậu 15:45 - 16:00

07-09-2023

TBA: Phú Văn Nam 3,6,7,9 - Xã Hải Châu, TBA Đại Thành 6, Thống Nhất 2,3,6,8,9 - TT Thịnh Long, TBA Duyên Hải 7- xã Hải Hòa, Cty Vạn Hoa,CTY VT Thành An,ĐT Ô Dũng,ĐT Đỗ Thị Đông,ĐT Ô Nhưỡng,ĐT Ô Hùng,Cty TNHH ĐT Thịnh Long,Cty Vạn Hoa,CTY VT Thành An,ĐT Ô Dũng,ĐT Đỗ Thị Đông,ĐT Ô Nhưỡng,ĐT Ô Hùng, Đỗ Văn Hưng, Đỗ Hà Tuyên,Nguyễn T Quang,CTY M Khánh Loan,Nguyễn Văn Tùng,Phạm V Hoàn,May Hue Vina,CS Thành Vui,HSX: Nguyễn T Hoa 1,2,HSX: Ng Văn Chính 1,2,CS Đỗ Văn Đông,CS Ng V Trọng, ĐT Thịnh Long- TT Thịnh Long. Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 16:00

07-09-2023

TBA: Duyên Hải 1,2,3,4,5,6, Hưng Thịnh, Th.Nhất 1,2,3, 4- xã H.Hòa, Trần Phú 3-xã Hải Triều;TBA Tân Phú 5, TBA Đại Thành 1,2,4,5,7, TBA Hải Thịnh 1,2,3,6, TBA Tân Thịnh, KS Hoàng Anh, Ng Hàng T Long, Nhà Nghỉ Dệt, KS Công Đoàn, ĐT - TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 16:00

07-09-2023

TBA: Hải Cường 1,5,7 xã Hải Cường Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 06:15

07-09-2023

TBA: Hải Phú 2,4,6,7 xã Hải Phú, TBA Dược liệu Hải Ninh- xã Hải Ninh. Điện Lực Hải Hậu 15:45 - 16:00

06-09-2023

Khu 3 TT Cồn Điện Lực Hải Hậu 14:30 - 17:00

06-09-2023

Xóm 4, 5, 6 xã Hải Tây Điện Lực Hải Hậu 09:30 - 11:00

06-09-2023

Xóm 6, 10 xã Hải Lý Điện Lực Hải Hậu 07:45 - 09:00

06-09-2023

Xóm 1,2- Xã Hải Anh Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 12:00

06-09-2023

Xóm 11, 12 xã Hải Quang Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 07:30

06-09-2023

TBA: Phú Văn Nam 1,2,4,5,8 -xã Hải Châu. TBA Phú Lễ 1,2,3,4,5,6,7 xã Hải Châu, Cầu Thịnh Long, BT- Việt Tùng, CS Cầu Thịnh Long, Cty Dệt May Hải Hậu- TT Thịnh Long. Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 16:00

06-09-2023

TBA: Hải Phú 2,4,6,7 xã Hải Phú, TBA Dược liệu Hải Ninh- xã Hải Ninh. Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 06:15

06-09-2023

Xóm 2 xã Hải Tân Điện Lực Hải Hậu 16:00 - 17:00

05-09-2023

Xóm 3,4,5- Xã Hải Hưng Điện Lực Hải Hậu 15:20 - 16:30

05-09-2023

Xóm 6, 8 xã Hải Tân Điện Lực Hải Hậu 14:30 - 15:30

05-09-2023

Xóm 1,2- Xã Hải Hưng Điện Lực Hải Hậu 14:00 - 15:15

05-09-2023

Xóm 12- xã Hải Thanh Điện Lực Hải Hậu 09:30 - 10:30

05-09-2023

Xóm 9, 35,37- xã Hải Minh Điện Lực Hải Hậu 09:15 - 10:30

05-09-2023

Xóm 24- Xã Hải Anh, Xóm 10 Xã Hải Minh Điện Lực Hải Hậu 07:45 - 09:00

05-09-2023

Xóm 8,9,10- Xã Hải Hà Điện Lực Hải Hậu 07:45 - 09:15

05-09-2023

Xóm 12,13- xã Hải Trung Điện Lực Hải Hậu 08:30 - 15:30

28-08-2023

Xóm 7, 8 - Xã Hải Châu Điện Lực Hải Hậu 07:15 - 10:00

28-08-2023

Xóm Xuân Phương, Đức Thuận - Xã Hải Xuân Điện Lực Hải Hậu 07:15 - 10:00

28-08-2023

Khu 22 - TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 15:30 - 18:30

25-08-2023

Xóm Tân Minh - Xã Hải Triều Điện Lực Hải Hậu 07:15 - 10:00

25-08-2023

Xóm 3,4,9,10- xã Hải Anh Điện Lực Hải Hậu 07:00 - 11:00

25-08-2023

Khu 8 - TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 07:50 - 09:00

24-08-2023

Khu 17 - TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 07:30

24-08-2023

Xóm A, B xã Hải Lý Điện Lực Hải Hậu 07:30 - 10:00

23-08-2023

TBA Liên Minh 1,2,6; TBATân Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 xã Hải Minh. Điện Lực Hải Hậu 05:00 - 17:00

23-08-2023

Xóm 13,14- xã Hải Anh Điện Lực Hải Hậu 09:45 - 11:00

22-08-2023

Xóm 8- xã Hải Trung Điện Lực Hải Hậu 07:15 - 09:30

22-08-2023

Khu 7 TT Yên Định, Xóm 3- xã Hải Phương Điện Lực Hải Hậu 14:30 - 16:00

21-08-2023

Xóm 11,12,13- Xã Hải Hưng Điện Lực Hải Hậu 09:15 - 10:45

21-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật