Lịch cúp điện Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghĩa Hùng - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hưng Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ĐZ 22 kv lộ 481E3.10 sau Re481/243 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thắng Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 09:30

30-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA ĐÔNG KỲ 4 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 16:30

28-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA ĐỒNG LIÊU 3 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

28-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Trung 11 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

28-03-2023

Đz 22 kV 479-E3.17 sau LBS479/46A cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 09:45 - 11:45

28-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA ĐỒNG LIÊU 2 Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 10:30

28-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nông Trường 15 Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

28-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nông Trường 14 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

28-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA ĐỒNG LIÊU 1 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:00

28-03-2023

Đz 22 kV Nhánh Nghĩa Thái 5 lộ 479 E3.17 cấp điện cho TBA NGhĩa Thái 5 Điện lực Nghĩa Hưng 05:45 - 11:45

28-03-2023

Đz 22 kV lộ 479-E3.17 sau LBS479/46A cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 05:45 - 07:15

28-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa thắng 6 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

27-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa thành 9 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

27-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA ĐẠI HẢI 2 Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

27-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thắng 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

27-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thắng 10 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

27-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NGHĨA ĐỒNG 8 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

27-03-2023

Đz 22 kV lộ 479E3.17 sau Re479/81 cấp điện cho 1 phần Xã Hoàng Nam, NGhĩa Châu Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

24-03-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh, Nghĩa Thịnh, Xã Nam Phúc Huyện Nam Trực Điện lực Nghĩa Hưng 11:30 - 11:45

24-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NGHĨA TRUNG 12 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

24-03-2023

Xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh; Giày da Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

24-03-2023

Đz 22 kV Nhánh Bơm Nam Minh Châu lộ 479-E3.17 cấp điện cho TBA Nghĩa Châu 9, Trạm Bơm Nam Minh Châu Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

24-03-2023

Đz 22 kV lộ 479E3.17 sau Re479/81 cấp điện cho 1 phần Xã Hoàng Nam, NGhĩa Châu Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

24-03-2023

Đz 22 kV lộ 477-E3.12 cấp điện cho Xã Nghĩa Đồng Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Cty Giày da Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

24-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NÔNG TRƯỜNG 15 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

23-03-2023

ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA NGHĨA BÌNH 4 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

23-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NGHĨA LỢI 2 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

23-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Phú Thọ 2 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

23-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NAM ĐIỀN 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

23-03-2023

Xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh; Giày da Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

23-03-2023

Đz 22 kV lộ 477-E3.12 sau Re477/116 cấp điện cho xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh; Giày da Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

23-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NGHĨA TRUNG 6 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 16:30

22-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phúc 1 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 15:30

22-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA TBA NGHĨA TRUNG 1 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

22-03-2023

Đz 22 kV lộ 477-E3.10 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 13:00 - 15:00

22-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thắng 5 Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

22-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nông Trường 2 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

22-03-2023

Đz 22 kV lộ 477-E3.10 sau Re477/149/1 cống rõng cấp điện cho các TBA Liễu Đề 6,10,15,16, Bơm Cống Rõng Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 15:00

22-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NÔNG TRƯỜNG 12 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 16:30

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quỹ Nhất 2 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 16:30

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Hồng 6 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 16:30

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NAM ĐIỀN 1 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 15:30

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA ĐỒNG LIÊU 3 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quỹ Nhất 4 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Lợi 7 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Tân 8 Điện lực Nghĩa Hưng 10:30 - 11:30

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA ĐỒNG LIÊU 6 Điện lực Nghĩa Hưng 10:30 - 11:30

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NAM ĐIỀN 3 Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Hùng 3 Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Bình 8 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 10:00

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quần Liêu 10 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 10:00

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Hùng 9 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NÔNG TRƯỜNG 17 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 4 Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 08:30

21-03-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA QUẦN LIÊU 9 Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 08:30

21-03-2023

TBA Nghĩa Thành 7 - xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

20-03-2023

TBA Phú Thọ 2 - xã Nghĩa Hải Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

20-03-2023

TBA Nghĩa Bình 3 Xã Nghĩa Bình Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

20-03-2023

TBA Đại Thắng 3 Xã Nghĩa Thịnh Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

20-03-2023

TBA Nghĩa Phú 6 Xã Nghĩa Phú Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

20-03-2023

TBA Thống Nhất 4 Xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

20-03-2023

TBA Đại Hưng 3 Xã Nghĩa Thịnh Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

20-03-2023

TBA Nghĩa Hồng 5 Xã Nghĩa Hồng Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

20-03-2023

TBA Phú Thọ 3 - xã Nghĩa Hải Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

20-03-2023

TBA Nam Hải 3 - xã Nghĩa Hải Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

20-03-2023

TBA Nghĩa Hồng 3 Xã Nghĩa Hồng Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

20-03-2023

TBA Đại Hưng 1 Xã Nghĩa Thịnh Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

20-03-2023

TBA Thống Nhất 2 Xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

20-03-2023

TBA Nghĩa Lợi 5 Xã Nghĩa Lợi Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 15:30

17-03-2023

TBA Nông Trường 1 TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 15:30

17-03-2023

TBA Nghĩa Lợi 4 Xã Nghĩa Lợi Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

17-03-2023

TBA Nghĩa Thành 5 Xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

17-03-2023

Đz 22 kV lộ 473 E3.10 cấp điện cho TBA Quỹ Nhất 2 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 12:00

17-03-2023

TBA Nghĩa Thành 1 Xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

17-03-2023

TBA Nghĩa Lợi 3 Xã Nghĩa Lợi Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

17-03-2023

TBA Đại Hải 5 Xã Nghĩa Thịnh Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 16:30

16-03-2023

TBA Đại Hải 4 Xã Nghĩa Thịnh Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

16-03-2023

TBA Thắng Thượng 3 Xã Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

16-03-2023

TBA Đông Kỳ 2 Xã Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

16-03-2023

ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Nghĩa Bình 4 Xã Nghĩa Bình Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

15-03-2023

TBA Nghĩa Phong 5 Xã Nghĩa Phong Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

15-03-2023

TBA Nghĩa Tân 6 Xã Nghĩa Tân Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 16:30

14-03-2023

TBA Nghĩa Phong 6 Xã Nghĩa Phong Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 16:30

14-03-2023

TBA Nghĩa Tân 3 Xã Nghĩa Tân Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

14-03-2023

TBA Quỹ Nhất 6 TT Quỹ Nhất Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

14-03-2023

TBA Quỹ Nhất 3 TT Quỹ Nhất Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

14-03-2023

TBA Nghĩa Bình 7 Xã Nghĩa Bình Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

14-03-2023

TBA Nghĩa Bình 4 Xã Nghĩa Bình Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

14-03-2023

TBA Quỹ Nhất 1 TT Quỹ Nhất Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

14-03-2023

TBA Thống Nhất 5 Điện lực Nghĩa Hưng 16:00 - 17:00

13-03-2023

TBA Nam Hải 7 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

13-03-2023

TBA NGHĨA ĐỒNG 4 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

13-03-2023

TBA NGHĨA ĐỒNG 6 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

13-03-2023

TBA Nam Hải 2 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

13-03-2023

TBA NGHĨA ĐỒNG 7 Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

13-03-2023

TBA NGHĨA ĐỒNG 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

13-03-2023

Lộ 477 E3.17 sau RE477/151/1 giày da khu B Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 16:00

12-03-2023

TBA Nghĩa Lâm 7 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

10-03-2023

TBA Nghĩa Trung 7 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

10-03-2023

TBA Nghĩa Lâm 6 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:00

10-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật