Lịch cúp điện Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hưng Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Trại Giống Lúa Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 16:30

27-04-2023

các TBA các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung. Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 06:45

17-04-2023

ĐZ 22 cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 16:30 - 16:45

15-04-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung. Điện lực Nghĩa Hưng 21:00 - 21:15

14-04-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Lạc, nghĩa sơn Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 16:30

14-04-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Lạc, nghĩa sơn, nghĩa trung Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:30

13-04-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Lạc, nghĩa sơn, nghĩa trung Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 11:30

13-04-2023

Đz 22 kV lộ 477-E3.10 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 13:00 - 15:00

22-03-2023

TBA Thống Nhất 4 Xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

20-03-2023

TBA Thống Nhất 2 Xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

20-03-2023

một phần xã Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

27-02-2023

một phần xã Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

27-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 14:30 - 16:00

26-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

26-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

26-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 17:00

24-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

24-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

24-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

23-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

23-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

22-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 15:15

08-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 07:15 - 07:30

08-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 17:00

02-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

02-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 16:45 - 17:00

01-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Sơn Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

01-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Sơn Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

01-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

01-02-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

13-01-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

13-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

13-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

13-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 17:00

12-01-2023

TBA Thống Nhất 3 Xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

12-01-2023

TBA Thống Nhất 2 Xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

12-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:15 - 17:00

12-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn. Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

12-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

12-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật