Lịch cúp điện Nam Trực - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nam Trực - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nam Trực - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nam Trực - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nam Trực - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 07:30 - 15:00

01-04-2023

Một phần thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 07:30 - 16:00

03-04-2023

Lịch cúp điện Nam Trực - Nam Định

Lịch Cúp Điện Nam Trực Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Nam Dương Điện Lực Nam Trực 07:30 - 17:00

31-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 2+4+5+6; - Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2; * Các TBA chuyên dùng: - Cty CP Kinh Bắc, Cty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả. Điện Lực Nam Trực 13:00 - 14:15

30-03-2023

Một phần xã Hồng Quang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 11:00

30-03-2023

Một phần xã Nam Hùng Điện Lực Nam Trực 08:00 - 10:00

30-03-2023

Một phần xã Đồng Sơn Điện Lực Nam Trực 07:30 - 17:00

30-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Tiến: TBA Cổ Giả Điện Lực Nam Trực 06:00 - 14:15

30-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 2+4+5+6; - Xã Nam Tiến: TBA An Nông, TBA Thạch Cầu 2; * Các TBA chuyên dùng: - Cty CP Kinh Bắc, Cty CP May Nam Tiến Nam Định, NHNN Cổ Giả. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 07:15

30-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+4+5. Điện Lực Nam Trực 14:00 - 15:15

29-03-2023

Một phần xã Hồng Quang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 11:30

29-03-2023

Một phần Thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 10:30

29-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 1+2+4+5+6, TBA Nam Quan 1+2+3+4+5+6; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 1+4+5. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 07:15

29-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Thanh: TBA Nam Long 2+7. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 15:15

29-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Lợi: TBA Nam Lợi 3 - Xã Nam Hải: TBA Nam Hải 1+2+3+4+5+6+7+8. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 15:15

29-03-2023

Một phần xã Điền Xá Điện Lực Nam Trực 14:00 - 15:30

28-03-2023

Một phần xã Nam Tiến Điện Lực Nam Trực 07:30 - 14:00

28-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Tiến: TBA Thạch Cầu, Nam Sơn 2+3, Đồng Quỹ 1+2; - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Đồng 2+3. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 11:30

27-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; - Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; - Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+3+7. Điện Lực Nam Trực 14:00 - 14:15

26-03-2023

* Các TBA chuyên dùng: - TBA Gà Châu Thành. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 14:15

26-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 2; - Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 2; - Xã Bình Minh: TBA Nam Minh 1+3+7. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 06:15

26-03-2023

* Các TBA chuyên dùng: - TBA Gà Châu Thành. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 06:15

26-03-2023

* Các Xã, Thị trấn : - Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1+4+5; - Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: - Bơm Ấp Bắc, NS Nam Hoa, Xử lý chất thải, Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 14:15

26-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 2+4+7+8+9, TBA Nam Thịnh 3; -Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 2+6+10. * Các TBA chuyên dùng: NH Nam Hồng. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 09:00

25-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Hồng Quang: TBA Hồng Tiến 6; - Xã Điền Xá: TBA Nam Xá 1+4; - Xã Tân Thịnh: TBA Nam Tân 1+2+3+4+6+7+8+9, TBA Nam Thịnh 3; -Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 2+6+10. * Các TBA chuyên dùng: - TBA C.ty Longyu, C.ty Sygenta, NH Nam Hồng. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 09:00

25-03-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh, Nghĩa Thịnh, Xã Nam Phúc Huyện Nam Trực Điện lực Nghĩa Hưng 11:30 - 11:45

24-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; - Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 4+5, TBA Nam Đồng 1+4+5+6, TBA Nam Thượng 4, Nam Đồng 4+5. * Các TBA chuyên dùng: - Cty TNHH VIET PAN - PACIFIC Nam Định. Điện Lực Nam Trực 11:00 - 11:15

24-03-2023

Một phần xã Hồng Quang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 17:00

24-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 1+2+3+6+7, TBA Nam Thượng 1+2+5. * Các TBA chuyên dùng: - May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang (T1+2). Điện Lực Nam Trực 06:00 - 11:15

24-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; - Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 4+5, TBA Nam Đồng 1+4+5+6, TBA Nam Thượng 4, Nam Đồng 4+5. * Các TBA chuyên dùng: - May Thuận Thành, C.ty Kim Vận, NS Đồng Sơn, Gạch Tường Giang (T1+2). Điện Lực Nam Trực 06:00 - 06:15

23-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 4+6+10+11; - Xã Bình Minh: TBA Nam Bình 1+4+5+6; - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thành 4+5, TBA Nam Đồng 1+4+5+6, TBA Nam Thượng 4, Nam Đồng 4+5. * Các TBA chuyên dùng: - Cty TNHH VIET PAN - PACIFIC Nam Định. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 16:00

23-03-2023

Một phần xã Nam Tiến Điện Lực Nam Trực 07:30 - 12:00

22-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 30; *Các TBA chuyên dùng: - Cty TNHH KK Anh Tú, CK Đức Hiệp. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 13:00

22-03-2023

* Các Xã, Thị trấn : - Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1; - Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: - TBA Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát. * Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 1+4+14; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 2+3+6+12+19+20; * Các TBA chuyên dùng: - TBA Dệt Liên Tỉnh, Gạch Hải Đại Phát, NS Nam Thanh (C.ty Việt Hà), Nhựa Thành Đạt, Vận tải Hưng Thành. Điện Lực Nam Trực 15:45 - 16:00

21-03-2023

Một phần xã Nam Thắng Điện Lực Nam Trực 08:00 - 11:00

21-03-2023

Một phần thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 10:00

21-03-2023

* Các Xã, Thị trấn : - Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 1; - Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 3+7+11+12; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 1+5+7+8+9+10+11+13+14+15+17+18. * Các TBA chuyên dùng: - TBA Nhựa Minh Huy, C.ty Hoàng Phát. * Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 1+4+14; - Xã Nam Thanh: TBA Nam Ninh 2+3+6+12+19+20; * Các TBA chuyên dùng: - TBA Dệt Liên Tỉnh, Gạch Hải Đại Phát, NS Nam Thanh (C.ty Việt Hà), Nhựa Thành Đạt, Vận tải Hưng Thành. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 06:15

21-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Hùng: TBA Nam Hùng 5+6; - Xã Nam Hoa: TBA Nam Hoa 3+6; - Xã Nam Hồng: TBA Nam Hồng 5+9+13. * Các TBA chuyên dùng: - TBA TD42, TTYT huyện Nam Trực, Bê tông Nam Hồng, XD Nam Hồng, Sạc xe điện Vinfast, NS Nam Hồng, YAMANI DYNASTY 1+2. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 16:00

21-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 30; *Các TBA chuyên dùng: - Cty TNHH KK Anh Tú, CK Đức Hiệp. Điện Lực Nam Trực 15:45 - 16:00

19-03-2023

* Các TBA chuyên dùng: - TBA Nước sạch sông Đào; C.ty CPTM thép Minh Phúc (Minh Phúc, CK Hồng Ngân, CS Lê Thị Yến); C.ty Cơ khí Đăng Quang (Đăng Quang, Cơ khí Nam Định, Tiến Đạt); C.ty Chiến Thắng, Nguyễn Đại Thắng, CK Phương Dũng. Điện Lực Nam Trực 15:45 - 16:00

19-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 30; *Các TBA chuyên dùng: - Cty TNHH KK Anh Tú, CK Đức Hiệp. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 06:15

19-03-2023

* Các TBA chuyên dùng: - TBA Nước sạch sông Đào; C.ty CPTM thép Minh Phúc (Minh Phúc, CK Hồng Ngân, CS Lê Thị Yến); C.ty Cơ khí Đăng Quang (Đăng Quang, Cơ khí Nam Định, Tiến Đạt); C.ty Chiến Thắng, Nguyễn Đại Thắng, CK Phương Dũng. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 06:15

19-03-2023

* Các TBA chuyên dùng: - TBA UBND Huyện Nam Trực Điện Lực Nam Trực 06:00 - 16:00

19-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: TBA Nam Giang 3+8+9+11+16+17+22+24+25+31, TBA Nam Trực 1; - Xã Nam Dương: TBA Nam Dương 1+7; - Xã Đồng Sơn: TBA Nam Thượng 3. * Các TBA chuyên dùng: - TT Viễn Thông, Kho Bạc, Ngân Hàng, Chi cục thuế Nam Trực, NS Nam Dương, C.ty Trường Nhất, C.ty Quyết Thắng, Bơm Kinh Lũng. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 16:00

19-03-2023

Một phần xã Nam Thắng Điện Lực Nam Trực 08:00 - 11:00

18-03-2023

Một phần xã nghĩa An Điện Lực Nam Trực 08:00 - 12:00

17-03-2023

Một phần xã Tân Thịnh Điện Lực Nam Trực 08:00 - 11:00

17-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nam Thái: TBA Nam Thái 1+2+3+4+5+6; - Xã Nam Tiến: TBA Nam Sơn 1+4, Đồng Quỹ 3. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 11:00

17-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nghĩa An: TBA Nam Nghĩa 1+4+8. * Các TBA chuyên dùng: - TBA Đức Sinh, May 10, Bơm An Lá 2, QS Nam Nghĩa, DN Vũ Văn Trường, Đèn đường S4. Điện Lực Nam Trực 15:00 - 16:00

16-03-2023

Một phần xã Hồng Quang Điện Lực Nam Trực 14:00 - 16:00

16-03-2023

Một phần xã Nam Thanh Điện Lực Nam Trực 08:30 - 11:30

16-03-2023

Một phần thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 11:00

16-03-2023

Một phần xã Hồng Quang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 12:00

16-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nghĩa An: TBA Nam An 4, Nam Nghĩa 5. * Các TBA chuyên dùng: - TBA Bơm An Lá 1. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 16:00

16-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nghĩa An: TBA Nam Nghĩa 1+4+8. * Các TBA chuyên dùng: - TBA Đức Sinh, May 10, Bơm An Lá 2, QS Nam Nghĩa, DN Vũ Văn Trường, Đèn đường S4. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 07:00

16-03-2023

Một phần xã Nam Hồng Điện Lực Nam Trực 08:30 - 12:00

15-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - TT Nam Giang: 14+15+26+27; - Xã Nghĩa An:TBA Nam An 1+2+3+5+6+7+8. * Các TBA chuyên dùng: - TBA Đăng Quang 1, Nhôm Đức Thắng 1, Việt Thắng 1, CK Bình Dương, Quang Huê, Môi Trường xanh, Bơm Bái Hạ, Gạch Nam Ninh, Gạch Nam An, Bãi Quỹ (Cty Tiến Lợi), C.ty Nam An, NS Nam An. Điện Lực Nam Trực 06:00 - 14:00

15-03-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Nam Trực 13:00 - 16:00

14-03-2023

Một phần xã Điền Xá Điện Lực Nam Trực 11:00 - 11:30

14-03-2023

Một phần xã Nam Thanh Điện Lực Nam Trực 08:30 - 11:30

14-03-2023

Một phần xã Hồng Quang Điện Lực Nam Trực 08:30 - 10:30

14-03-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Nam Trực 08:30 - 11:30

14-03-2023

Một phần xã Bình Minh Điện Lực Nam Trực 08:00 - 10:00

14-03-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Nam Trực 07:30 - 08:30

14-03-2023

Một phần Xã Nam Thắng Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:30

09-03-2023

Một phần Xã Nam Tiến Điện Lực Nam Trực 08:00 - 11:30

09-03-2023

Một phần Xã nam Mỹ Điện Lực Nam Trực 15:15 - 17:00

08-03-2023

Một phần Xã nam Mỹ Điện Lực Nam Trực 13:30 - 15:00

08-03-2023

Một phần Xã Điền Xá Điện Lực Nam Trực 09:45 - 11:30

08-03-2023

Một phần Xã nam Thanh Điện Lực Nam Trực 08:30 - 11:30

08-03-2023

Một phần Xã Hồng Quang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:45

08-03-2023

Một phần Xã Nam Thắng Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:30

08-03-2023

Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:30

08-03-2023

Một phần xã Nam Hoa Điện Lực Nam Trực 08:30 - 11:30

07-03-2023

TBA Gạch Tường Giang 1 Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:00

07-03-2023

Một phần xã Hồng Quang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:30

07-03-2023

Một phần thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:30

07-03-2023

Một phần xã Nam Hoa Điện Lực Nam Trực 10:00 - 11:30

06-03-2023

Một phần thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:30

06-03-2023

Một phần xã Nam Hoa Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:30

06-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nghĩa An: TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5+8, Nam An 4; * Các TBA chuyên dùng: - C.ty Muối, DN Vũ Văn Trường, CK Tùng Nam, Cty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, CHQS Nam Nghĩa, Đèn đường S4, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá). Điện Lực Nam Trực 07:45 - 08:00

05-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nghĩa An: TBA Nam Nghĩa 1+3+4+5+8, Nam An 4; * Các TBA chuyên dùng: - C.ty Muối, DN Vũ Văn Trường, CK Tùng Nam, Cty CPDV Đức Sinh, C.ty May 10, CHQS Nam Nghĩa, Đèn đường S4, Bơm An Lá 1+2 (TD Bơm An Lá). Điện Lực Nam Trực 07:15 - 07:30

05-03-2023

* Các Xã, Thị trấn: - Xã Nghĩa An: TBA Nam Nghĩa 2+6+7. Điện Lực Nam Trực 06:30 - 12:30

05-03-2023

Một phần xã Nam Thanh Điện Lực Nam Trực 10:00 - 11:30

03-03-2023

Một phần thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:00

03-03-2023

Một phần xã Nam Hồng Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:30

03-03-2023

Một phần xã Nam Tiến Điện Lực Nam Trực 14:30 - 16:00

02-03-2023

Một phần thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 08:00 - 10:00

02-03-2023

Một phần xã Nam Hoa Điện Lực Nam Trực 08:00 - 11:30

02-03-2023

Một phần Xã Nam Thanh Điện Lực Nam Trực 14:30 - 15:30

01-03-2023

Một phần Thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 14:00 - 16:00

01-03-2023

TBA Kim Vận Điện Lực Nam Trực 14:00 - 15:00

01-03-2023

TBA Bơm An Lá 1 Điện Lực Nam Trực 10:00 - 11:30

01-03-2023

Một phần xã Nam Mỹ Điện Lực Nam Trực 09:30 - 10:30

01-03-2023

TBA Bãi Quỹ Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:30

01-03-2023

Một phần xã Điền Xá Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:00

01-03-2023

Một phần xã nam Dương Điện Lực Nam Trực 08:00 - 10:00

01-03-2023

TBA Nhựa Thanh Đạt Điện Lực Nam Trực 16:00 - 17:00

28-02-2023

Một phần xã Nam Thắng Điện Lực Nam Trực 15:30 - 16:30

28-02-2023

Một phần xã Tân Thịnh Điện Lực Nam Trực 14:00 - 15:00

28-02-2023

TBA Bơm An Lá 1 Điện Lực Nam Trực 10:00 - 11:00

28-02-2023

Một phần xã Nam Toàn Điện Lực Nam Trực 09:30 - 10:30

28-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật