Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 07:45

01-06-2023

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 09:15

01-06-2023

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 09:30 - 10:45

01-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 15:45

01-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

01-06-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 09:00

02-06-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 08:45

03-06-2023

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 11:00

03-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 11:00

03-06-2023

Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định

Lịch Cúp Điện Trực Ninh Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:30

29-05-2023

Một phần xã Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 16:00

29-05-2023

Một phần xã Trực Thanh - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 09:00 - 10:30

29-05-2023

Một phần xã Trực Thanh - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 09:00

29-05-2023

Một phần xã Trực Thanh - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 07:30

29-05-2023

Một phần xã Trực Đạo - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:30

26-05-2023

Một phần xã Trực Cát - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 16:00

26-05-2023

Một phần xã Trực Đạo - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 09:00 - 10:30

26-05-2023

Một phần xã Trực Tuấn - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 09:00

26-05-2023

Một phần xã Trực Tuấn - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 07:30

26-05-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh, xã Hải Phương, Hải Long, Hải Anh, Hải Minh - huyện Hải Hậu Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 05:45

26-05-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh, xã Hải Phương, Hải Long, Hải Anh , Hải Minh - huyện Hải Hậu Điện Lực Trực Ninh 22:00 - 22:15

25-05-2023

TBA Khách hàng. Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:00

25-05-2023

TBA Khách hàng. Điện Lực Trực Ninh 08:15 - 09:00

25-05-2023

TBA Khách hàng Điện Lực Trực Ninh 07:15 - 08:00

25-05-2023

TBA Khách hàng. Điện Lực Trực Ninh 07:45 - 08:30

24-05-2023

TBA Khách hàng. Điện Lực Trực Ninh 06:45 - 07:30

24-05-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 15:30 - 17:00

23-05-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 09:00 - 10:30

23-05-2023

Một phần xã Trực Thắng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:30

23-05-2023

Một phần xã Trực Tuấn - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 10:30

23-05-2023

Một phần xã Trực Thuận - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 10:30

23-05-2023

Một phần xã Trực Liêm - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:00

22-05-2023

Một phần xã Phương Định - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:00

22-05-2023

Một phần xã Trung Đông, khu CN TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 12:00 - 17:00

22-05-2023

Một phần xã Trực Liêm - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 10:30

22-05-2023

Một phần xã Phương Định - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 10:30

22-05-2023

Một phần xã Trực Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:00

20-05-2023

Một phần Trực Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:00

20-05-2023

Một phần xã Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 10:00

20-05-2023

Xã Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 08:30

20-05-2023

Một phần xã TT Cổ Lễ - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 07:30

16-05-2023

Một phần Trực Thái - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:00

15-05-2023

Một phần xã Trực Đại - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:00

15-05-2023

Một phần TT Ninh Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 10:30

15-05-2023

Một phần Trực Hùng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 10:30

15-05-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định - huyện Trực Niinh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 17:00

09-05-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng - huyện Trực Niinh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 11:00

09-05-2023

Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 11:00

09-05-2023

Một phần xã Trực Phú - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 16:30

06-05-2023

Một phần xã Trực Phú - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 16:30

05-05-2023

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 10:30

05-05-2023

Xã Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 11:00 - 11:15

27-04-2023

TBA Nhà máy nước Liêm Hải Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 09:30

27-04-2023

Xã Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:15

27-04-2023

Xã Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 06:45

27-04-2023

Một phần TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 15:30

25-04-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 15:30

25-04-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:30

25-04-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 10:00

25-04-2023

Xã Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội -huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 11:30

23-04-2023

TBA Khách hàng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 17:00 - 17:45

22-04-2023

TBA Khách hàng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 15:00 - 15:45

22-04-2023

TBA Khách hàng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 11:30 - 12:15

22-04-2023

TBA Khách hàng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 10:30 - 11:15

22-04-2023

TBA Khách hàng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 09:15 - 10:15

22-04-2023

TBA Khách hàng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 09:15

22-04-2023

TBA Khách hàng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:45 - 08:30

22-04-2023

TBA Khách hàng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 07:45

22-04-2023

Trường THPT Nguyễn Trãi - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:00

18-04-2023

Xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:45 - 17:00

15-04-2023

Một phần xã Phương Định - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:00

15-04-2023

Xã Phương Định - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 17:00

15-04-2023

Xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 06:15

15-04-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:00

13-04-2023

Một phần xã Trung Đông - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 17:00

13-04-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 09:00

13-04-2023

Một phần xã Trực Tuấn - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

13-04-2023

Một phần xã Trung Đông - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 10:00

13-04-2023

Xã Trực Thuận, một phần xã Trực Mỹ, Trực Khang huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 11:00 - 12:30

12-04-2023

Một phần xã Trực Đại - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

12-04-2023

Một phần xã Trực Thái - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

12-04-2023

Xã Trực Thuận, một phần xã Trực Mỹ, Trực Khang huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 12:30

12-04-2023

Xã Trực Thuận, một phần xã Trực Mỹ, Trực Khang huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 07:00

12-04-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:30

11-04-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 10:00

11-04-2023

Xã Trực Đại, một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh; Xã Hải Anh, Hải Minh - huyện Hải Hậu Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 11:30

07-04-2023

Một phần xã Trực Cường - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

06-04-2023

Một phần xã Trực Đại - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

05-04-2023

Một phần xã Trực Thái - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

05-04-2023

Một phần xã Trực Tuấn - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

04-04-2023

Một phần xã Trung Đông - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

04-04-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:00

02-04-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 09:00 - 11:30

02-04-2023

Một phần xã Trung Đông - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 17:00

02-04-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 09:00

02-04-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 10:00

01-04-2023

Một phần Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 15:30 - 17:00

31-03-2023

Một phần Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 15:30

31-03-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 17:30

31-03-2023

TBA khách hàng Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 12:00

31-03-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

31-03-2023

Xã Trực Đại, một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 09:00 - 09:15

30-03-2023

Một phần xã Trực Đại - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

30-03-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

30-03-2023

TT Cát Thành, một phần xã Trực Tuấn - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:15 - 11:45

30-03-2023

Xã Trực Đại, một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:45 - 06:00

30-03-2023

Một phần xã Trung Đông - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

29-03-2023

Một phần xã Trực Tuấn - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 17:00

29-03-2023

Xã Trực Thuận, Trực Mỹ, một phần xã Trực Khang - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:15 - 16:45

29-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật