Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TT Cát Thành, một phần xã Trực Tuấn - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 08:45

03-10-2023

TT Cát Thành, một phần xã Trực Đạo - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:30

03-10-2023

Một phần xã Trung Đông - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 11:00

03-10-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 17:30

04-10-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 08:30

04-10-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 09:00 - 11:00

04-10-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:30

04-10-2023

Xã Trung Đông, TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 11:30

07-10-2023

Xã Trung Đông, khu Cn TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 11:30

07-10-2023

Một phần xã Liêm Hải, một phần xã Trung Đông, CTy AMARA Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 11:00

09-10-2023

Lịch cúp điện Trực Ninh - Nam Định

Lịch Cúp Điện Trực Ninh Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Liêm Hải, Phương Định, Trực Chính, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 11:30

28-09-2023

Xã Trung Đông, Công ty Giày Amara Việt Nam - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 08:30

28-09-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh; Xã Hải Minh, Hải Anh, Hải Phương, Hải Long - huyện Hải Hậu Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 11:30

25-09-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Nội Trực Mỹ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:30 - 16:45

23-09-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định, khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 14:45

23-09-2023

Một phần xã Trực Thái - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

23-09-2023

Một phần xã Trực Đại - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 16:00

23-09-2023

Xã Việt Hùng, TT Cát Thành, khu CN Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 10:30

22-09-2023

TBA khách hàng Điện Lực Trực Ninh 09:00 - 10:00

21-09-2023

TBA khách hàng Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 08:30

21-09-2023

TBA khách hàng Điện Lực Trực Ninh 06:15 - 07:00

21-09-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 10:00

20-09-2023

Một phần xã Trực Thắng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 16:00

19-09-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 11:00

19-09-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, khu CN TT Cát Thành - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:30

18-09-2023

Một phần xã Trực Định - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 09:00

15-09-2023

Một phần xã Trực Chính - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 16:00

14-09-2023

Một phần TT Cổ Lễ - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 10:00

14-09-2023

Xã Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:30

14-09-2023

Xã Trực Thuận, Trực Khang, Trực Hưng, Trực Mỹ Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:30

14-09-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:30

14-09-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:00

13-09-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 09:00 - 10:00

13-09-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 09:00

13-09-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:00

13-09-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái, Trực Cường, Trực Hùng, TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 11:30

12-09-2023

Xã Trung Đông, Trung Lao, một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 11:30

07-09-2023

Xã Phương Định -huyện Trực Ninh . Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 07:00

06-09-2023

Một phần xã Trực Khang, huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:00

31-08-2023

Một phần xã Trực Thái - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 16:00

31-08-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:45 - 08:00

31-08-2023

Xã Việt Hùng, một phần xã Trực Định - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 08:00

31-08-2023

Xã Liêm Hải, Việt Hùng, Trực Định - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 05:45

31-08-2023

Xã Trực Đại, Trực Thắng, Trực Thái, Trực Cường, TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:00 - 11:30

25-08-2023

Một phần xã Trực Liêm - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 16:00

24-08-2023

TBA khách hàng Điện Lực Trực Ninh 09:30 - 10:30

24-08-2023

TBA khách hàng Điện Lực Trực Ninh 08:15 - 09:15

24-08-2023

Một phần xã Trung Đông - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 10:30

24-08-2023

TBA khách hàng Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:00

24-08-2023

Xã Trực Đại, mottj phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:45 - 17:00

23-08-2023

Một phần xã Trực Đại - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:15

23-08-2023

Một phần xã Trực Thái - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 09:45

23-08-2023

Một phần xã Trực Thái - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:15

23-08-2023

Xã Trực Đại, mottj phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:00 - 05:15

23-08-2023

Một phần xã Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:00 - 07:30

23-08-2023

Xã Trực Thuận, Trực Mỹ, Một phần xã Trực Khang, Trực Hưng, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:00 - 07:30

23-08-2023

Xã Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:00 - 07:30

23-08-2023

Một phần xã Trung Đông - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 16:00

22-08-2023

TBA Khách hàng. Điện Lực Trực Ninh 13:00 - 14:00

22-08-2023

TBA Khách hàng. Điện Lực Trực Ninh 11:00 - 12:00

22-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:15

22-08-2023

Một phần xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 10:30

22-08-2023

Không mất điện khách hàng Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 10:30

22-08-2023

Một phần TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 09:45

22-08-2023

TBA Khách hàng. Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 09:00

22-08-2023

Một phần xã Trực Hải - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 10:00

22-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:15

22-08-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 08:30

22-08-2023

Một phần TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

21-08-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 15:45

21-08-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:15

21-08-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 09:45

21-08-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:15

21-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

18-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 15:45

18-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:15

18-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 09:45

18-08-2023

Một phần xã Trực Hưng - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 09:00

18-08-2023

Một phần xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:15

18-08-2023

Một phần TT Ninh Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

17-08-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 15:45

17-08-2023

Một phần xã Trực Thắng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:15

17-08-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 09:45

17-08-2023

Một phần xã Trực Cường - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:15

17-08-2023

Một phần xã Trực Thắng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

16-08-2023

Một phần TT Cát Thành - huyện Trực NInh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:00

16-08-2023

Một phần xã Trực Thắng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 15:45

16-08-2023

Một phần xã Trực Thắng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:15

16-08-2023

Một phần xã Trực Thắng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 09:45

16-08-2023

Một phần xã Trực Nội - Huyện Trực Ninh - Nam Định Điện Lực Trực Ninh 07:45 - 11:00

16-08-2023

Một phần xã Trực Thắng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:15

16-08-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

15-08-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 15:45

15-08-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:15

15-08-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 09:45

15-08-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:15

15-08-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

14-08-2023

Một phần xã Trực Thái - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 15:45

14-08-2023

Một phần xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:30

14-08-2023

Một phần xã Trực Đại - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 10:00 - 11:15

14-08-2023

Một phần xã Trực Đại - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 09:45

14-08-2023

Một phần xã Trực Thuận - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:30 - 10:00

14-08-2023

Một phần xã Trực Thuận - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:30

14-08-2023

Một phần xã Trực Đại - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 08:15

14-08-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh, xã Hải Anh, Hải Minh, Hải Long, Hải Phương - huyện Hải Hậu Điện Lực Trực Ninh 15:30 - 17:00

11-08-2023

Một phần TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 18:00

11-08-2023

Một phần TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:00 - 10:00

11-08-2023

Xã Trực Đại, Trực Thái - huyện Trực Ninh, xã Hải Anh, Hải Minh, Hải Long, Hải Phương - huyện Hải Hậu Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 07:00

11-08-2023

Một phần xã Trực Đại - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 16:30

11-08-2023

TBA: Hải Phương 5,6, Cty Hoàng T Linh1,2, Cty JPLATIC NĐ, Hợp Long, Việt Cường, CTY VIETPOWER, Cty May Sông Hồng - xã Hải Phương, TBA Hải Tân 6-xã Hải Tân, TBA Hải Long 7 xã Hải Long, TBA Vũ Đệ 9- xã Hải Đường, TBA CTY ECO STRAWS, CTY Thịnh Uy, CTY Nhựa Trực Ninh, HXS: Hoàng V Thuận, TBA: Hải Quang 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Hải Quang, TBA TBA Gạch Tuynel, Cty Đại Phát - xã Hải Quang, TBA Kiên Trung 4-xã Hải Hưng. Điện Lực Hải Hậu 16:45 - 17:00

10-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật