Lịch cúp điện Giao Thủy - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Giao Thủy - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Giao Thủy - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Giao Thủy - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Giao Thủy - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Cồn Lu và các KH CD Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

01-04-2023

TBA Cồn Lu Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 18:00

01-04-2023

1 phần xã Giao Thịnh Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 19:00

01-04-2023

1 phần TT Quất lâm Điện Lực Giao Thủy 07:40 - 11:00

01-04-2023

TBA Cồn Lu và các KH CD Điện Lực Giao Thủy 17:45 - 18:00

01-04-2023

TBA Cồn Lu Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 18:00

02-04-2023

TBA Cồn Lu và các KH CD Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

02-04-2023

1 phần TT Quất lâm Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 12:00

02-04-2023

1 phần TT Quất Lâm Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 19:00

02-04-2023

TBA Cồn Lu và các KH CD Điện Lực Giao Thủy 17:45 - 18:00

02-04-2023

1 phần Xã Bạch Long Điện Lực Giao Thủy 06:00 - 06:30

03-04-2023

TBA Cồn Lu và các KH CD Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

03-04-2023

TBA Cồn Lu Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 18:00

03-04-2023

1 phần xã Giao Châu Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 15:00

03-04-2023

1 phần xã Giao Thiện Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 10:00

03-04-2023

1 phần xã Giao Châu Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 14:30

03-04-2023

1 phần xã Bạch Long Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 14:10

03-04-2023

1 phần xã Bạch Long Điện Lực Giao Thủy 14:30 - 18:00

03-04-2023

1 phần xã Giao Châu Điện Lực Giao Thủy 14:40 - 19:00

03-04-2023

TBA Cồn Lu và các KH CD Điện Lực Giao Thủy 17:45 - 18:00

03-04-2023

Lịch cúp điện Giao Thủy - Nam Định

Lịch Cúp Điện Giao Thủy Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Cồn Lu và các KH CD Điện Lực Giao Thủy 17:45 - 18:00

31-03-2023

1 phần các xã Giao Tân; Giao Thịnh Thị trấn Quất Lâm Điện Lực Giao Thủy 15:00 - 15:15

31-03-2023

1 phần xã Bạch Long Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 10:00

31-03-2023

1 phần xã Giao Tân Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 17:00

31-03-2023

TBA Cồn Lu và các KH CD Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

31-03-2023

1 phần các xã Giao Tân; Giao Thịnh Thị trấn Quất Lâm Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 09:30

31-03-2023

TBA Cồn Lu Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 18:00

31-03-2023

TBA Cồn Lu và các KH chuyên dùng Điện Lực Giao Thủy 17:45 - 18:00

30-03-2023

1 phần xã Giao Lạc Điện Lực Giao Thủy 14:30 - 18:00

30-03-2023

1 phần xã Giao Thịnh Điện Lực Giao Thủy 14:00 - 17:00

30-03-2023

1 phần xã Giao Lạc Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 14:10

30-03-2023

1 phần xã Giao Xuân; Giao Lạc; Giao Hải Điện Lực Giao Thủy 10:45 - 11:00

30-03-2023

1 phần xã Hoành Sơn v à Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 10:45 - 11:00

30-03-2023

1 phần TT Quất Lâm Điện Lực Giao Thủy 07:40 - 11:30

30-03-2023

1 phần xã Hoành Sơn Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 19:00

30-03-2023

1 phần xã Giao Nhân Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 19:00

30-03-2023

1 phần xã Giao Châu Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 19:00

30-03-2023

TBA Cồn Lu và các KH chuyên dùng Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

30-03-2023

TBA Cồn Lu Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 18:00

30-03-2023

1 phần xã Hoành Sơn và Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

30-03-2023

1 phần xã Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 11:00

30-03-2023

1 phần xã Giao Xuân; Giao Lạc; Giao Hải Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 06:45

30-03-2023

1 phần xã Giao Xuân Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 11:00

30-03-2023

1 phần xã Giao Xuân Điện Lực Giao Thủy 06:00 - 06:30

30-03-2023

Khu vực NTTS Ông Hiệu,Ông Tiên,Ông Duẩn ,Ông Thành Nhánh Cồn Lu Lộ 482E3.13 Điện Lực Giao Thủy 17:45 - 18:00

29-03-2023

1 phần TT Ngô Đồng Điện Lực Giao Thủy 15:10 - 19:00

29-03-2023

1 phần xã Hoành Sơn Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 15:00

29-03-2023

1 phần xã Giao Yến Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 19:00

29-03-2023

TBA Giao Yến 5; CT may Nam Giao Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 17:00

29-03-2023

1 phần xã Giao Yến Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 12:00

29-03-2023

1 phần TT Ngô Đồng Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 12:00

29-03-2023

1 phần xã Hoành Sơn Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 12:00

29-03-2023

1 phần xã Giao Yến Điện Lực Giao Thủy 07:15 - 17:15

29-03-2023

TBA CT May Nam Giao Điện Lực Giao Thủy 07:15 - 17:15

29-03-2023

Khu vực NTTS Ông Hiệu,Ông Duẩn,Ông Tiên,Ông Thành Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

29-03-2023

Khu vực Đồn Biên Phòng Cồn Lu Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 18:00

29-03-2023

Khu vực NTTS Ông Hiệu,Ông Tiên,Ông Duẩn ,Ông Thành Nhánh Cồn Lu Lộ 482E3.13 Điện Lực Giao Thủy 17:45 - 18:00

28-03-2023

1 phần xã Giao Long Điện Lực Giao Thủy 14:30 - 18:00

28-03-2023

1 phần xã Giao Long Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 14:10

28-03-2023

1 phần xã Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 19:00

28-03-2023

1 phần xã Hoành Sơn Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 19:00

28-03-2023

1 phần xã Giao Long Điện Lực Giao Thủy 08:30 - 17:30

28-03-2023

1 phần xã Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 12:00

28-03-2023

1 phần xã Giao Yến Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 12:00

28-03-2023

1 phần xã Giao Long và NT bạch Long Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 15:00

28-03-2023

Khu vực Đồn Biên Phòng Cồn Lu Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 18:00

28-03-2023

Khu vực NTTS Ông Hiệu,Ông Thành,Ông Tiên, Ông Duẩn Lộ 482 nhánh Cồn Lu Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

28-03-2023

1 phần xã Giao Long Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 11:30

28-03-2023

1 phần xã Hoành Sơn; Giao Hà; Bình Hòa; Giao Nhân Điện Lực Giao Thủy 06:00 - 10:30

28-03-2023

1 phần xã Giao Long Điện Lực Giao Thủy 06:00 - 06:40

28-03-2023

1 phần khu NT Bạch Long Điện Lực Giao Thủy 06:00 - 06:40

28-03-2023

1 phần xã Hoành Sơn; Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 05:30 - 11:30

28-03-2023

Khu vực NTTS Ông Hiệu,Ông Tiên,Ông Duẩn ,Ông Thành Nhánh Cồn Lu Lộ 482E3.13 Điện Lực Giao Thủy 17:45 - 18:00

27-03-2023

Xã Giao Thanh và 1 phần xã Giao Hương Điện Lực Giao Thủy 10:45 - 11:00

27-03-2023

Xã Giao Hương và 1 phần xã Giao Thiện Điện Lực Giao Thủy 10:45 - 11:00

27-03-2023

1 phần TT Ngô Đồng Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 12:30

27-03-2023

Khu vực NTTS Ông Hiệu,Ông Thành,Ông Tiên, Ông Duẩn Lộ 482 nhánh Cồn Lu Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

27-03-2023

Khu vực Đồn Biên Phòng Cồn Lu Lộ 482 E3.13 Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 18:00

27-03-2023

1 phần xã Giao Thiện Điện Lực Giao Thủy 05:30 - 11:00

27-03-2023

Xã Giao Hương và 1 phần xã Giao Thiện Điện Lực Giao Thủy 05:30 - 05:45

27-03-2023

Xã Giao Thanh và 1 phần xã Giao Hương Điện Lực Giao Thủy 05:30 - 05:45

27-03-2023

Điện Lực Giao Thủy 17:45 - 18:00

26-03-2023

1 phần xã Hoành Sơn; Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 10:45 - 11:00

26-03-2023

Công ty TNHH Nice Power Điện Lực Giao Thủy 08:30 - 09:30

26-03-2023

1 phần xã Hoành Sơn; Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

26-03-2023

1 phần xã Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 11:00

26-03-2023

Khu vực Đồn Biên Phòng Cồn Lu Lộ 482 E3.13 Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 18:00

26-03-2023

Khu vực NTTS Ông Hiệu,Ông Thành,Ông Tiên, Ông Duẩn Lộ 482 nhánh Cồn Lu Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 07:15

26-03-2023

1 phần xã Hồng Thuận Điện Lực Giao Thủy 06:00 - 09:30

26-03-2023

1 phần xã Giao Thịnh Điện Lực Giao Thủy 09:30 - 11:30

24-03-2023

1 phần xã Giao Hương Điện Lực Giao Thủy 09:30 - 17:00

24-03-2023

1 phần xã Giao Long Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 11:30

24-03-2023

1 phần xã Giao Hương (TBA Giao Hương 8) Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 15:00

24-03-2023

1 phần xã Bạch Long Điện Lực Giao Thủy 15:40 - 17:30

23-03-2023

1 phần xã Giao Hương Điện Lực Giao Thủy 15:40 - 17:30

23-03-2023

TBA Khách hàng Điện Lực Giao Thủy 14:30 - 16:00

23-03-2023

1 phần xã Bạch Long Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 15:20

23-03-2023

1 phần xã Hồng Thuận Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 15:20

23-03-2023

1 phần xã Giao Phong Điện Lực Giao Thủy 09:00 - 11:00

23-03-2023

1 phần TBA Khách hàng Điện Lực Giao Thủy 09:00 - 10:30

23-03-2023

TBA Khách hàng Điện Lực Giao Thủy 09:00 - 10:30

23-03-2023

1 phần xã Hồng Thuận Điện Lực Giao Thủy 08:40 - 11:00

23-03-2023

1 phần TT Quất Lâm Điện Lực Giao Thủy 07:40 - 11:30

23-03-2023

1 phần xã Giao Phong Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 08:50

23-03-2023

TBA Khách hàng Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 09:00

23-03-2023

1 phần xã Giao Tân Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 09:20

23-03-2023

1 phần xã Hồng Thuận Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 08:20

23-03-2023

1 phàn xã Bình Hòa Điện Lực Giao Thủy 09:30 - 17:00

22-03-2023

1 phần xã Bình Hòa Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 15:00

22-03-2023

1 phần xã Giao Châu Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 17:00

21-03-2023

Một phần Xã Giao Châu,Giao Nhân,Giao Hải Điện Lực Giao Thủy 06:00 - 11:30

21-03-2023

Một phần Xã Giao Tiến,Giao Châu,Giao Tân. Điện Lực Giao Thủy 06:00 - 08:30

21-03-2023

1 phần xã Giao Long Điện Lực Giao Thủy 14:00 - 17:00

20-03-2023

1 phần xã Giao Nhân Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 10:30

20-03-2023

1 phần xã Giao Long Điện Lực Giao Thủy 14:00 - 17:00

17-03-2023

1 phần xã Giao Thịnh Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 09:30

17-03-2023

1 phần xã Bạch Long Điện Lực Giao Thủy 13:30 - 17:30

16-03-2023

1 phần xã Hồng Thuận Điện Lực Giao Thủy 09:00 - 11:00

16-03-2023

1 phần xã Giao Phong Điện Lực Giao Thủy 09:00 - 11:00

16-03-2023

1 phần xã Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 10:00

16-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật