Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Nghĩa Bình, Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, nghĩa Phong Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 17:30

07-12-2023

Xã Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi, Đông Bình Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 05:45

07-12-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình , Phúc Thắng Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 17:30

07-12-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

07-12-2023

Đz 22 kV lộ 475 E3.17 cấp điện cho các TBA Nam Phúc 1,2,3,4,5 xã Nam Phúc, TBA Đông Kỳ 4 xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (4X2000KVA) xã Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

07-12-2023

Đz 22 kV lộ 473-E3.10 nhánh TBA Nghĩa Hồng 3 cấp điện cho TBA Nghĩa Hồng 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:30 - 10:30

07-12-2023

Đz 22 kV lộ 475 E3.17 cấp điện cho các TBA Nam Phúc 1,2,3,4,5 xã Nam Phúc, TBA Đông Kỳ 4 xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (4X2000KVA) xã Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 13:45 - 14:00

07-12-2023

Xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 13:45 - 14:00

07-12-2023

Xã Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi, Đông Bình Điện lực Nghĩa Hưng 17:15 - 17:30

07-12-2023

ĐX 22 kV khu vực xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoành Nam Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 09:30

08-12-2023

Đz 0.4 kV TBA Đồng Liêu 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:00

08-12-2023

ĐX 22 kV khu vực xã Nghĩa Phong, Nghĩa Bình. Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 09:30

12-12-2023

ĐZ 22 kV khu vực xã Nghĩa Tân, Nghĩa Bình. Nghĩa Lợi, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành. Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 07:45

12-12-2023

Đz 22 kV lộ 475-E3.10 sau Re 475/83 đến LBS 475/151 cấp điện cho khu vực : TBA Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định., TBA Công ty cổ phần may Sông Hồng - Nghĩa Hưng- Nghĩa Phong(2x1600kVA, TBA Công ty TNHH đồ chơi Nghĩa Hưng Đồ Chơi Nghĩa Hưng, TBA Bệnh viện đa khoa Nghĩa bình, Nghĩa Tân 5,7, Nghĩa Phong 2, 9, Nghĩa Phú 3,5, 8,9, TBA Nghĩa Bình 4 Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 09:30

12-12-2023

Đz 22 kV lộ 471-E3.10 sau LBS 471/144 cấp điện cho các TBA:, TBA Nghĩa Bình 1,2,7, xã Nghĩa Bình, TBA Nghĩa Tân 1,2,3, xã Nghĩa Tân , TBA Nghĩa Thành 1,2,3,4,5,7,8,9 xã Nghĩa Thành, TBA Nghĩa Lợi 3,4,5,7,8 xã Nghĩa Lợi, TBA Nghĩa Lâm 2,3,5,8 xã Nghĩa Lâm, TBA Nông Trường 2 Nông Trường Rạng Đông, CC Đông Bình xã Nghĩa Bình, San tải Nghĩa Thành xã Nghĩa Thành, Ngân hàng No & PTNT Đông Bình, Công ty cổ phần Y dược Tân Bình Điện lực Nghĩa Hưng 09:15 - 09:30

12-12-2023

Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hưng Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đz 0.4 kV TBA Đại Thắng 3 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

06-12-2023

ĐZ 473 E3.10 sau LBS 473/174 cấp điện cho các TBA Cơ sở sản xuất hương nhang Huynh Hồng, Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải Anh,Công ty cổ phần Trịnh Nghiên,Công ty TNHH sản xuất & thương mại XUXIANG, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Cơ sở xay sát thóc gạo Tuấn Nụ, TBA Quỹ Nhất 5 TT Quỹ Nhất, TBA Nam Hải 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Phú Thọ 1,2,3, 4,5 xã Nghĩa Hải ,Nông Trường 3,7 ,8 TT Rạng Đông, TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7 xã Nghĩa Lâm, TBA Nghĩa Hùng 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Hùng, Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

06-12-2023

Đz 0.4 kV TBA Nghĩa Hồng 5 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:00

06-12-2023

TBA Nghĩa Hùng 2 Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 11:30

06-12-2023

ĐZ 473 E3.10 sau LBS 473/174 cấp điện cho các TBA Cơ sở sản xuất hương nhang Huynh Hồng, Doanh nghiệp tư nhân Thượng Hải Anh,Công ty cổ phần Trịnh Nghiên,Công ty TNHH sản xuất & thương mại XUXIANG, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, Cơ sở xay sát thóc gạo Tuấn Nụ, TBA Quỹ Nhất 5 TT Quỹ Nhất, TBA Nam Hải 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Phú Thọ 1,2,3, 4,5 xã Nghĩa Hải ,Nông Trường 3,7 ,8 TT Rạng Đông, TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7 xã Nghĩa Lâm, TBA Nghĩa Hùng 1,2,3,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Hùng, Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 08:00

06-12-2023

ĐZ 473 E3.10 từ cột 231 đến cột 238 đường trục cấp điện cho các TBA Nghĩa Hùng 6 Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

06-12-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật