Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ĐZ 22 kV cấp điện cho Xã Nam Phúc, Huyện Nam Trực, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2000kVA) Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 12:00

07-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho các TBA Đồng Liêu 2,3, 4, . TBA Nghĩa Phú 1,4,6,7. TBA Quỹ Nhất 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11. TBA Nghĩa Phú 2,4,10 TBA Nghĩa Hồng 3 6,7, TBA Nghĩa Hùng 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10 , TBA Nam Hải 1,2 3,4,6,7 ,8,9, Phú Thọ 1,2,3,4,5, TBA Nghĩa Lâm 1,4,6,7, TBA Nông Trường 3,7,8, Nghĩa Tân 6, TBA Nghĩa Thành 6 CTCP Nước Sạch và VSNT tỉnh Nam định CSX hương nhang Huynh Hồng CT TNHH Thương mại Lan Đức CTCP Trịnh Nghiên ( 1250kva) CSXX Tuấn Nụ CT TNHH VAUDE Việt Nam CT TNHH SX & TM XUXIANG CTCP 479 Hòa Bình CTCP ĐT& PTHT Rạng Đông DNTN Thượng Hải Anh Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 16:00

07-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho: CT TNHH may NH DAE YANG Đồng Lạc 4, Quần Liêu 2,3, 4,5,11,Thống Nhất 3,4 CTTNHH Phong Lý CT TNHH MTVSX & TM Đức Chiến1,2 CN Giống cây trồng Nghĩa Sơn CT TNHH may Vĩnh Phú CT TNHH Mai Thanh ( NM Nhựa) CT CP Cơ khí & TM Nam Hà CT TNHH SX và TM Chinh Dung CT TNHH Thương mại Vĩnh Trà CSNTTS Hợp Nga CTCPĐT& XD Nam Thanh CTCP TV & XD Phú Xuân CT TNHH may Vĩnh Phú Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu Sáng số 9 Tổng Công ty Thăng long - CTCP Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 16:00

07-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho : các TBA : -Quần Liêu 1,6,7,8,9,10. -Thống Nhất.5,6. -Đồng Liêu 6. -Nghĩa trung: 1,4,5,6,7,9,10,12 Trạm san tải nghĩa trung. -TBA CTCP& TM Đức lâm 1,2 -CTTNHH SC và ĐT Trung Nam. -CSĐM Tàu Thuyền Vũ Văn Sỹ. -CTTNHH MTV SXTM Trường Dung 1,2. -CSSC&ĐM Tàu Thuyền Nguyễn Văn Trung. -CSSC&ĐM Tàu Thuyền Châu Tía. -CTTNHH đóng tàu Hoàng Tùng -CSSC&ĐM Tàu Thuyền Quý Mùi -CT TNHH đóng tàu Phong Chinh -Công ty TNHH Mai Thanh( NM Nước) -Chiếu sáng số 8( 50kvA) Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 16:00

07-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần Xã Nghĩa thịnh, Huyện Nghãi Hưng, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2500kVA). Cty TNHH Đầu tư Linh Giang Điện lực Nghĩa Hưng 12:30 - 19:30

07-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện:: TBA Liễu Đề 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,. Bơm Cống Rõng . Nghĩa Trung 3,8, Thống Nhất 1,7, Trực Thuận 2,3,10 Nghĩa Thái 7 Chi cục thuế huyện Nghĩa Hưng. Kho bạc Nhà nước Nghĩa Hưng. Phòng G.dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng- CN Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định. Công ty cổ phần may Sông Hồng(2x1250KVA) Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 18:00

07-06-2023

TBA Quỹ Nhất 9 Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 06:45

10-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quỹ Nhất 1 Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 08:15

10-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quỹ Nhất 11 Điện lực Nghĩa Hưng 08:30 - 09:45

10-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quỹ Nhất 3 Điện lực Nghĩa Hưng 14:30 - 15:45

10-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quỹ Nhất 2 Điện lực Nghĩa Hưng 16:00 - 17:15

10-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho Nghĩa Tân 5 Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 06:45

12-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho Nghĩa Tân 6 Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 08:15

12-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho Quỹ Nhất 6 Điện lực Nghĩa Hưng 08:30 - 09:45

12-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho Quỹ Nhất 5 Điện lực Nghĩa Hưng 14:30 - 15:45

12-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho Quỹ Nhất 4 Điện lực Nghĩa Hưng 16:00 - 17:15

12-06-2023

Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hưng Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ĐZ 22 kV cấp điện cho Xã Nam Phúc, Huyện Nam Trực, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2000kVA) Điện lực Nghĩa Hưng 12:30 - 19:30

06-06-2023

Các TBA các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, Đông Bình. Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 15:30

06-06-2023

Các TBA các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng. Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 15:30

06-06-2023

Đz 22 kV lộ 479 E3.17 cấp điện cho xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 15:30

06-06-2023

Khu vực xã Nghĩa Tân, Nghĩa Lợi, Nam Điện, Nông Trường Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 15:30

06-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần Xã Nghĩa thịnh, Huyện Nghãi Hưng, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2500kVA). Cty TNHH Đầu tư Linh Giang Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 12:00

06-06-2023

xã Nghĩa Lạc; Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 02:00 - 06:00

06-06-2023

xã Nghĩa Lạc; Nghĩa Sơn; Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 02:00 - 06:00

06-06-2023

xã Nghĩa Lạc; Nghĩa Hồng; Tt Quỹ Nhất; Nghĩa Lâm; Nghĩa Hùng; Nghĩa Hải; tt Nông Trường Điện lực Nghĩa Hưng 02:00 - 06:00

06-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho Xã Nam Phúc, Huyện Nam Trực, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2000kVA) Điện lực Nghĩa Hưng 19:30 - 23:59

05-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần Xã Nghĩa thịnh, Huyện Nghãi Hưng, C ty TNHH Golden Victory Việt Nam ( 4*2500kVA). Cty TNHH Đầu tư Linh Giang Điện lực Nghĩa Hưng 12:30 - 19:30

05-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa phú, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, TT Quỹ Nhất. Điện lực Nghĩa Hưng 12:30 - 19:30

05-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa lạc, Nghĩa Sơn. Điện lực Nghĩa Hưng 12:30 - 19:30

05-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa lạc, Nghĩa Sơn. Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 12:30 - 19:30

05-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Đồng, Nghãi THịnh, Nghĩa Minh, Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 11:30

05-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa lạc, Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Lợi, Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 12:30

05-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa lạc, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Phúc Thắng Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 12:30

05-06-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 00:00 - 06:30

05-06-2023

1 phần xã Nam Phúc, TBA Đông Kỳ 4, Công Ty TNHH Golden Victory Việt Nam Điện lực Nghĩa Hưng 19:30 - 00:00

04-06-2023

1 phần xã Nghĩa Thịnh ,TBA Nghĩa Đồng 1 Công Ty TNHH Golden victory Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư Linh Giang Điện lực Nghĩa Hưng 12:00 - 19:30

03-06-2023

xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lợi, Nghĩa Thành, Nghĩa Tân, Nông Trường Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 12:00

03-06-2023

ĐZ 22kV lộ 481 E3.17 cấp điện cho thị trấn Liễu Đề; xã Nghĩa Trung, Nghĩa Thái; Nghĩa Trung;Chi cục thuế huyện Nghĩa Hưng; Kho bạc Nhà nước Nghĩa Hưng; Phòng G.dịch Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng- CN Ngân hàng CSXH tỉnh Nam Định.; Công ty cổ phần may Sông Hồng(2x1250KVA); Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 12:00

03-06-2023

TBA Nghĩa Đồng 3, Đại Thành, Đại Hưng 1,2,3, Công ty TNHH Đầu tư Linh Giang Điện lực Nghĩa Hưng 19:30 - 23:59

02-06-2023

TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam khu B. Điện lực Nghĩa Hưng 19:30 - 06:00

03-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Nam Điện lực Nghĩa Hưng 15:45 - 17:00

02-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Công ty TNHH vận tải - Thương mại Nam Thắng Điện lực Nghĩa Hưng 14:30 - 15:45

02-06-2023

Các TBA xã Nam Phúc, TBA Đông Kỳ 4, công ty TNHH Golden Victory Điện lực Nghĩa Hưng 12:00 - 19:30

02-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Cơ sở kinh doanh ngao vạng giống- cá giống Thành Nụ Điện lực Nghĩa Hưng 09:15 - 10:30

02-06-2023

các TBA các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hùng, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải, Nông Trường. Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 12:00

02-06-2023

các TBA các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Lợi, Nam Điền, TT Nông Trường. Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 12:00

02-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Long 2 Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 09:00

02-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Tân 8 Điện lực Nghĩa Hưng 16:00 - 17:15

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Bình 7 Điện lực Nghĩa Hưng 14:30 - 15:45

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA MBA 750KVA-22/0,4 KV Công ty CP gạch Đức Lâm Điện lực Nghĩa Hưng 09:15 - 10:30

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Bình 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:30 - 09:45

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA CS xay sát thóc gạo Tuấn Nụ Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 09:00

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Bình 8 Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 08:15

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Bình 5 Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 06:45

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 6 Điện lực Nghĩa Hưng 16:00 - 17:15

30-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 4 Điện lực Nghĩa Hưng 14:30 - 15:45

30-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 7 Điện lực Nghĩa Hưng 08:30 - 09:45

30-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 2 Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 08:15

30-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quần Liêu 10 Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 06:45

30-05-2023

TBA Nghĩa Thành 9 lộ 471 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 10:30

29-05-2023

TBA Nghĩa Thắng 6 lộ 481 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 10:30

29-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nam Hải 1 Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 09:00

26-05-2023

TBA MỪNG XUÂN Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 10:00

27-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Hồng 6 Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 09:00

25-05-2023

TBA Nghĩa Hồng 3 Điện lực Nghĩa Hưng 16:00 - 17:15

24-05-2023

TBA Nghĩa Hồng 6 Điện lực Nghĩa Hưng 14:30 - 15:45

24-05-2023

TBA Nghĩa Hồng 4 Điện lực Nghĩa Hưng 08:30 - 09:45

24-05-2023

TBA Nghĩa Hồng 9 Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 08:15

24-05-2023

TBA Đồng Liêu 3 Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 06:45

24-05-2023

Nghĩa Minh, giày da Victory Điện lực Nghĩa Hưng 12:00 - 17:00

22-05-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho 1 phần xã nghĩa thịnh, CTy Giầy da Nghĩa minh ( 4 máy *2500 kVA- kHu B), Công ty Linh Giang Điện lực Nghĩa Hưng 12:00 - 16:00

18-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thành 3 Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 11:30

18-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nông Trường 2 Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 11:30

18-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thắng 11 Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 11:30

18-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Hồng 6 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

17-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Liễu Đề 13 Điện lực Nghĩa Hưng 08:30 - 11:55

17-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Trung 4 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 10:30

17-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thái 12 Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 11:30

17-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 1 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

16-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quỹ nhất 2 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

16-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Hồng 2 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 11:30

16-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Thống Nhất 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

16-05-2023

TBA Nghĩa Lợi 4 lộ 471 E3.10 xã Nghĩa Lợi Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 16:00

13-05-2023

TBA NghĩaThành 3 - xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

12-05-2023

TBA Nông Trường 2 - TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

12-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thắng 11 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 10:30

12-05-2023

TBA Quỹ Nhất 2 Điện lực Nghĩa Hưng 07:15 - 11:30

12-05-2023

TBA Quỹ Nhất 2 lộ 473 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 07:15 - 11:30

12-05-2023

TBA Nghĩa Tân 2 lộ 471 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 10:30

11-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Hồng 10 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 11:00

11-05-2023

TBA Quần Liêu 10 lộ 479 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

11-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau RE 471/193 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

08-05-2023

Đz 22 kV Nhánh dây Nghĩa Thành 1,2,3,4,5 lộ 471 E3.10 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

08-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau RE 471/193 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:30

08-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Hồng 5 lộ 475 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

06-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA CC Đông Bình lộ 471 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

06-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 9 lộ 475 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

06-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phú 3 lộ 475 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

06-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Bơm Nam Minh Châu lộ 479 E3.17. Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 16:30

05-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Nam 4 lộ 479 E3.17. Điện lực Nghĩa Hưng 10:00 - 11:15

05-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Nam 3 lộ 479 E3.17. Điện lực Nghĩa Hưng 08:45 - 09:45

05-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Nam 2 lộ 479 E3.17. Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 08:30

05-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Hoàng 3 lộ 479 E3.17. Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 16:30

04-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Nam 5 lộ 479 E3.17. Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 15:00

04-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau LBS 471/144 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 11:00 - 13:00

04-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA NGHĨA HỒNG 5 Điện lực Nghĩa Hưng 08:45 - 09:45

04-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quần Liêu 4 Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 08:30

04-05-2023

Đz 22 kV cấp điện cho nhánh nhánh Nghĩa Tân 3 lộ 471 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 13:00

04-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau LBS 471/144 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

04-05-2023

TBA Nghĩa Thái 1 lộ 479 E3.17 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 16:30

28-04-2023

TBA Nghĩa Đồng 5 lộ 477 E3.12 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:00

28-04-2023

TBA Ngân hàng Quần Lạc lộ 475 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:00

28-04-2023

Các TBA xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT nông Trường. Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 09:00

28-04-2023

Các TBA xã Phúc Thắng, Nghĩa Tân Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 09:00

28-04-2023

TBA Trại Giống Lúa Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 16:30

27-04-2023

TBA Ngân hàng thắng Thượng Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:00

27-04-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật