Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần xã Nghĩa Thái, xã Trực Thuận (Trực Ninh) Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

06-02-2023

1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, TT Liễu Đề, xã Trực Thuận (Trực Ninh) Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

06-02-2023

Xã Nghĩa TháiH.Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

06-02-2023

Xã Nghĩa TháiH.Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

06-02-2023

Xã Nghĩa TháiH.Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

06-02-2023

1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, TT Liễu Đề, xã Trực Thuận (Trực Ninh) Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

06-02-2023

Các TBA: Nghĩa Thái 1, 3 Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

07-02-2023

Các TBA: Nghĩa Thái 2, 4, 8 Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

07-02-2023

1 phần xã Nghĩa Thái, Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

07-02-2023

1 phần xã Nghĩa Thái, Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

07-02-2023

1 phần xã Nghĩa Thái, xã Nghĩa Châu, Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

07-02-2023

TBA Nghĩa Châu 1,5,6 Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

08-02-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho các xã Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, Nghĩa Châu. Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

08-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 07:15 - 07:30

08-02-2023

TBA Nghĩa Phong 3 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 11:00

08-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 15:15

08-02-2023

1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, xã Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

08-02-2023

1 phần xã Nam Phúc( Nam Trực) Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 11:30

09-02-2023

TBA Nghĩa Lợi 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

09-02-2023

1 phần xã Nam Phúc( Nam Trực) Điện lực Nghĩa Hưng 06:15 - 17:00

10-02-2023

TBA Nghĩa thắng 6 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

10-02-2023

các TBA Nghĩa Lâm 2,5,8 Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

13-02-2023

các TBA Nghĩa Lâm 3, Nghĩa Lợi 7, san tải Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

13-02-2023

các TBA Nghĩa Lâm 3, Nghĩa Lợi 7, san tải Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

13-02-2023

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hưng Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần xã Nghĩa Trung, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

05-02-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho các xã Nghĩa thái, TT liễu Đề Huyện Nghãi Hưng , Trực thuận Trực Ninh. Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

05-02-2023

Các TBA: Liễu Đề 3, 13; ngân hàng CSXH, ngân hàng Agribank Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

05-02-2023

1 phần xã Nghĩa Trung, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

05-02-2023

Các TBA: Liễu Đề 3, 8, 13; ngân hàng CSXH, ngân hàng Agribank Nghĩa Hưng, TBA Nghĩa Trung 8 Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

05-02-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho các xã Nghĩa thái, TT liễu Đề Huyện Nghãi Hưng , Trực thuận Trực Ninh. Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

05-02-2023

1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, TT Liễu Đề, xã Trực Thuận (Trực Ninh) Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

03-02-2023

1 phần xã Nghĩa Trung, TT Liễu Đề - Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

03-02-2023

1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Trung, TT Liễu Đề, xã Trực Thuận (Trực Ninh) Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

03-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 17:00

02-02-2023

Các TBA: May Nghĩa Hưng, Đồng Lạc 4, Trường Lộc Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

02-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

02-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 16:45 - 17:00

01-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Sơn Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

01-02-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

01-02-2023

Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hùng, Nghĩa phú, Nghĩa Hải, TT Quỹ Nhất. Điện lực Nghĩa Hưng 13:10 - 13:15

01-02-2023

Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Lợi, Nông Trường Điện lực Nghĩa Hưng 11:30 - 11:35

01-02-2023

Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lợi, Nông Trường Điện lực Nghĩa Hưng 11:10 - 11:15

01-02-2023

Các TBA: Quần Liêu 4, Hợp Nga, Phú Xuân, Trại giống lúa Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

01-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, xã Nghĩa Sơn Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

01-02-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

01-02-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, Nghĩa phú, Quỹ Nhất, Nghĩa Hùng, Nghĩa lâm, Nghĩa hải. Điện lực Nghĩa Hưng 10:50 - 10:55

19-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, Nghĩa phú, Quỹ Nhất, Nghĩa Hùng, Nghĩa lâm, Nghĩa hải. Điện lực Nghĩa Hưng 10:10 - 10:15

19-01-2023

xã NGhĩa Lợi, Nghĩa Tân, Nghĩa Lợi,Nghĩa Phong, Nông Trường, Nam Điền Điện lực Nghĩa Hưng 09:10 - 09:15

19-01-2023

xã Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, NGhĩa Lợi, Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 08:40 - 08:45

19-01-2023

xã Nghĩa Đồng ,Nghĩa Thịnh ,Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:30

17-01-2023

Đz 0.4 kV TBA Đồng Liêu 4 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 11:55

16-01-2023

Đz 0.4 kV TBA Nghĩa Lợi 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:00

16-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

13-01-2023

1 phần xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

13-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Đồng. Điện lực Nghĩa Hưng 06:15 - 17:00

13-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

13-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

13-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 17:00

12-01-2023

TBA Thống Nhất 3 Xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

12-01-2023

TBA Thống Nhất 2 Xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

12-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:15 - 17:00

12-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn. Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

12-01-2023

ĐZ 22 kv cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

12-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Trung, Nghĩa Châu. Điện lực Nghĩa Hưng 16:45 - 17:00

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 17:00

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Sơn. Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho TBA xã Nghĩa Sơn. Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Trung, Nghĩa Châu. Điện lực Nghĩa Hưng 06:45 - 07:00

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho TBA xã Nghĩa Sơn. Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho TBA xã Nghĩa Sơn. Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho TBA xã Nghĩa Sơn. Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

11-01-2023

1 phần xã nghĩa châu, nghĩa trung Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

11-01-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩ Minh, Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 17:00

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Đồng Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 17:00

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 07:00

11-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho TBA xã Nghĩa Sơn. TT Liễu Đề. Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 17:00

10-01-2023

1 phần xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 17:00

10-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho TBA Thống Nhất 3.4, CTy Cơ khí Nam Hà, CT Mai Thanh, CT may Vĩnh Phú... Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

10-01-2023

ĐZ 22 kV cấp điện cho TBA xã Nghĩa Sơn. Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

10-01-2023

Đz 0.4 kV TBA Quỹ Nhất 10 lộ 473 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:30

05-01-2023

Đz 0.4 kV TBA QUẦN LIÊU 8 lộ 479 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 16:00

05-01-2023

Đz 0.4 kV TBA Quỹ Nhất 3 lộ 473 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 11:30

05-01-2023

Đz 0.4 kV TBA NGHĨA TÂN 5 lộ 475 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 10:30

05-01-2023

Đz 0.4 kV TBA NÔNG TRƯỜNG 15 lộ 475 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

04-01-2023

Đz 0.4 kV TBA NGHĨA LỢI 2 lộ 475 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

04-01-2023

Đz 0.4 kV TBA Nghĩa Thành 5 lộ 471 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

04-01-2023

Đz 0.4 kV TBA Nghĩa Hùng 8 lộ 473 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

04-01-2023

Đz 0.4 kV TBA Quỹ Nhất 11 lộ 473 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

03-01-2023

Đz 0.4 kV TBA NGHĨA TÂN 4 lộ 481 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 16:00

03-01-2023

Đz 0.4 kV TBA Nghĩa Bình 3 lộ 471 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 11:30

03-01-2023

Đz 0.4 kV lộ 3 TBA Đại Hải 1 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:00

03-01-2023

Đz 0.4 kV lộ 1 TBA Đại Hải 5 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:00

03-01-2023

Đz 0.4 kV TBA ĐỒNG LIÊU 6 lộ 479 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 10:30

03-01-2023

TBA Quần Liêu 10 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

30-12-2022

TBA Nghĩa Bình 7 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:30

30-12-2022

TBA Nghĩa Bình 9 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 11:30

30-12-2022

TBA Quần Liêu 9 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 10:00

30-12-2022

Xã Nghĩa Trung, 1 phần xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 16:00 - 17:00

28-12-2022

ĐZ 0,4 kV TBA Đại Hải 5 Xã Nghĩa Thịnh Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

28-12-2022

ĐZ 0,4 kV TBA Nghĩa Hoàng 2 xã Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 16:00

28-12-2022

ĐZ 0,4 kV TBA Nghĩa Trung 4 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 11:30

28-12-2022

ĐZ 0,4 kV TBA Nghĩa Thái 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:30 - 10:30

28-12-2022

Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Lợi, TT Đông Bình. Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 09:30

28-12-2022

Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình, Xã Phúc Thắng Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 09:30

28-12-2022

Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phú, TT Quỹ Nhất, Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 09:30

28-12-2022

Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Lợi, Nông Trường Rạng Đông, Xã Nam Điền Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 09:30

28-12-2022

TBA Nghĩa Trung 1, 6 Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 17:00

28-12-2022

Xã Nghĩa Trung, 1 phần xã Nghĩa Sơn Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 09:30

28-12-2022

Các TBA: Liễu Đề 3, 8, 13; Nghĩa Trung 8; Ngân hàng CSXH, ngân hàng Agribank Liễu Đề. Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 17:00

28-12-2022

ĐZ 0,4 kV TBA Nghĩa Phong 4 Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

27-12-2022

ĐZ 0,4 kV TRBA Nghĩa hồng 2 Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 15:30

27-12-2022

ĐZ 0,4 kV TRBA Nghĩa hồng 5 Điện lực Nghĩa Hưng 09:00 - 11:30

27-12-2022

ĐZ 0,4 kV TRBA Đồng Lạc 5 Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 10:00

27-12-2022

ĐZ 0,4kV TBA Đồng Liêu 4 Điện lực Nghĩa Hưng 15:30 - 16:30

26-12-2022

ĐZ 0,4kV TBA Đồng Liêu 1 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 15:00

26-12-2022

xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đồng Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 11:30

22-12-2022

TBA Quỹ Nhất 1 TT Quỹ Nhất Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

20-12-2022

TBA Nghĩa Trung 11 xã Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

20-12-2022

TBA Nghĩa Trung 6 xã Nghĩa Trung Điện lực Nghĩa Hưng 13:30 - 16:30

20-12-2022

ĐZ 0.4 kV TBA Phú Thọ 2 xã Nghĩa Hải Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

20-12-2022

ĐZ 0.4 kV TBA NAm Điền 3 xã Nam Điền Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

20-12-2022

xã Nghĩa Sơn, TT Liễu Đề Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 10:00

19-12-2022

xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hùng, Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải, TT Quỹ Nhất, Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 10:00

15-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật