Lịch cúp điện Nghĩa Thành - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghĩa Thành - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghĩa Thành - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghĩa Thành - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghĩa Thành - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hưng Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Nghĩa Thành 9 lộ 471 E3.10 Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 10:30

29-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Thành 3 Điện lực Nghĩa Hưng 06:30 - 11:30

18-05-2023

TBA NghĩaThành 3 - xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 11:30

12-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau RE 471/193 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

08-05-2023

Đz 22 kV Nhánh dây Nghĩa Thành 1,2,3,4,5 lộ 471 E3.10 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 17:00

08-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau RE 471/193 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:30

08-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau LBS 471/144 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 11:00 - 13:00

04-05-2023

Đz 22 kV lộ 471 E3.10 sau LBS 471/144 cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT Rạng Đông Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

04-05-2023

Các TBA xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Phong, Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Lợi, TT nông Trường. Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 09:00

28-04-2023

ĐZ 22 kV câp điện cho xã Nghĩa Lạc, nghĩa phong, nghĩa lợi, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành. Điện lực Nghĩa Hưng 05:00 - 16:00

16-04-2023

ĐZ 22 cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành ... Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 16:00

15-04-2023

ĐZ 22 cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành ... Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 11:30

15-04-2023

ĐZ 22 cấp điện cho khu vực xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 16:00

15-04-2023

ĐZ 0.4 kV TBA Nghĩa Thành 6 xã Nghĩa Thành. Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 16:00

12-04-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa thành 9 Điện lực Nghĩa Hưng 14:00 - 17:00

27-03-2023

TBA Nghĩa Thành 7 - xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

20-03-2023

TBA Nghĩa Thành 5 Xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 09:30 - 11:00

17-03-2023

TBA Nghĩa Thành 1 Xã Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 08:00 - 09:30

17-03-2023

Xã Nghĩa Phong, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành, Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi-H.Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 10:45 - 11:00

26-02-2023

Xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm, Nghĩa Phú, Nghĩa Hùng - H.Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 11:00

26-02-2023

Xã Nghĩa Phong, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành, Nghĩa Bình, Nghĩa Lợi-H.Nghĩa Hưng Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

26-02-2023

ĐZ 22 kV cấp điện TBA Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, Nghĩa Phú, TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hải, Nghĩa Hùng, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 13:45 - 14:00

21-02-2023

ĐZ 22 kV cấp điện TBA Xã Nghĩa Lạc, Nghĩa hồng, Nghĩa Phú, TT Quỹ Nhất, Nghĩa Hải, Nghĩa Hùng, Nghĩa lâm, Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 06:15

21-02-2023

các TBA Nghĩa Lâm 3, Nghĩa Lợi 7, san tải Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

13-02-2023

các TBA Nghĩa Lâm 3, Nghĩa Lợi 7, san tải Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

13-02-2023

xã Nghĩa Bình, Nghĩa Thắng, NGhĩa Lợi, Nghĩa Tân, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thành Điện lực Nghĩa Hưng 08:40 - 08:45

19-01-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật