Lịch cúp điện Hoàng Nam - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hoàng Nam - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hoàng Nam - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hoàng Nam - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hoàng Nam - Nghĩa Hưng - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hưng Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đz 22 kV 479-E3.17 sau LBS479/46A cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 09:45 - 11:45

28-03-2023

Đz 22 kV lộ 479-E3.17 sau LBS479/46A cấp điện cho 1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 05:45 - 07:15

28-03-2023

Đz 22 kV lộ 479E3.17 sau Re479/81 cấp điện cho 1 phần Xã Hoàng Nam, NGhĩa Châu Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

24-03-2023

Đz 22 kV lộ 479E3.17 sau Re479/81 cấp điện cho 1 phần Xã Hoàng Nam, NGhĩa Châu Điện lực Nghĩa Hưng 06:00 - 07:30

24-03-2023

1 phần xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, xã Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

08-02-2023

1 phần xã Nghĩa Thái, xã Nghĩa Châu, Hoàng Nam Điện lực Nghĩa Hưng 15:00 - 17:00

07-02-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật