Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định

Lịch Cúp Điện Xuân Trường Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khách hàng: Tòa Giám mục Bùi Chu - xã Xuân Ngọc Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:30

30-03-2023

Khách hàng: xóm 1, 2 - xã Xuân Trung Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:30

30-03-2023

Khách hàng: xóm 9, 11 - xã Xuân Bắc Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:30

30-03-2023

Khách hàng: xóm 3 - xã Xuân Đài Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 12:00

30-03-2023

Công ty Xuân Hương - lộ 476 E3.8 Điện Lực Xuân Trường 10:00 - 11:00

29-03-2023

Khách hàng: xóm Đông Thắng - xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 13:00

29-03-2023

TBA Công ty FANSHENG Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:15

29-03-2023

Các TBA: Xuân Lạc 1, 5, 6, 11; Xuân Trường 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18; Xuân Ngọc 1, 4, 5, 6, 8, 9 Điện Lực Xuân Trường 12:00 - 13:00

28-03-2023

Các TBA: Xuân Tiến 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15; Xuân Trường 1, 2, 8, 9, 11, 16, Đô thị Xuân Trường; An Cư 2, 3, 6 Điện Lực Xuân Trường 11:30 - 11:45

28-03-2023

Các TBA: An Cư 1, 4, 5; Nam Tiến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Đầm Tôm 1, 2, 3, 4; Xuân Hòa 2, 4, 6, 8 Điện Lực Xuân Trường 11:30 - 11:45

28-03-2023

Các TBA: Xuân Lạc 2, 8, 9 Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 13:00

28-03-2023

Các TBA: Xuân Lạc 1, 5, 6, 11; Xuân Trường 3, 5, 12, 13, 17 Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

28-03-2023

Các TBA: An Cư 1, 4, 5; Nam Tiến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Đầm Tôm 1, 2, 3, 4; Xuân Hòa 2, 4, 6, 8 Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 06:15

28-03-2023

Các TBA: Xuân Tiến 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15; Xuân Trường 1, 2, 8, 9, 11, 16, Đô thị Xuân Trường; An Cư 2, 3, 6 Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 06:15

28-03-2023

Các TBA: Xuân Phú 3, 4; Xuân Nghiệp 5, 7 Điện Lực Xuân Trường 10:45 - 11:00

26-03-2023

Các TBA: Xuân Phú 3, 4; Xuân Nghiệp 5, 7 Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 07:15

26-03-2023

Xóm Nam Sơn, Lê Lợi - Xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 13:00 - 17:30

24-03-2023

Các TBA: Xuân Thọ 1, 2, 3, 4, 5, 6; Xuân Nghiệp 1, 2, 3, 4, 6; Xuân Phương 1, 2, 4, 5, 6, 7; Xuân Đài 5, 6, 8; Xuân Bắc 2, 5, 6, 7, 8; Xuân Thủy 3; Xuân Trung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Điện Lực Xuân Trường 10:30 - 11:30

24-03-2023

Xóm Nam Sơn, Lê Lợi - Xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 12:00

24-03-2023

Các TBA: Xuân Phong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 11:30

24-03-2023

Các TBA: Xuân Thọ 1, 2, 3, 4, 5, 6; Xuân Nghiệp 1, 2, 3, 4, 6; Xuân Phương 1, 2, 4, 5, 6, 7; Xuân Đài 5, 6, 8; Xuân Bắc 2, 5, 6, 7, 8; Xuân Thủy 3; Xuân Trung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

24-03-2023

Xóm Đông An, Liêu Thượng xã Xuân Tân Điện Lực Xuân Trường 15:20 - 17:30

23-03-2023

Xóm Đông Thắng, Nam Lạc - Xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 15:15 - 17:15

23-03-2023

Xóm 17 Xã Thọ Nghiệp Điện Lực Xuân Trường 13:30 - 17:00

23-03-2023

Xóm 2,3 xã Xuân Châu Điện Lực Xuân Trường 13:30 - 15:30

23-03-2023

Xóm Đông Thắng - Xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 13:00 - 15:00

23-03-2023

Xóm 3,4,6 xã Xuân Phương Điện Lực Xuân Trường 13:00 - 15:00

23-03-2023

Xóm 35, 36 Xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 09:15 - 11:30

23-03-2023

Tổ 13 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 09:15 - 11:30

23-03-2023

Xóm 2,3,5,6,7 xã Thọ Nghiệp 7 Điện Lực Xuân Trường 08:45 - 11:30

23-03-2023

Xóm 31, 32 Xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 09:00

23-03-2023

Xóm 17, 18, 19 xã Thọ Nghiệp Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 12:00

23-03-2023

Xóm 10, 11 Xã Xuân Phú Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 08:30

23-03-2023

Tổ 18 TT Xuân Trường, thôn Trung Linh xã Xuân Ngọc Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 09:00

23-03-2023

Thôn Bùi Chu, Liên Thủy - Xã Xuân Ngọc Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:45

22-03-2023

Xóm 1 Xuân Đài Điện Lực Xuân Trường 13:30 - 17:30

22-03-2023

Xóm 19A, 19C Xã Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 09:45 - 11:30

22-03-2023

Xóm 12A, 12B - Xã Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:30

22-03-2023

Xóm 1,2,3 Xuân Đài ; Xóm lý Xuân Tân Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 12:00

22-03-2023

Tổ 15, 16 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 15:45 - 17:30

21-03-2023

Xóm 6, 8, 9 - Xã Xuân Vinh Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:45

21-03-2023

Tổ 12, 13 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:30

21-03-2023

Xóm 3, 4 xã Xuân Hòa Điện Lực Xuân Trường 09:45 - 11:30

21-03-2023

Tổ 1 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 09:45 - 11:30

21-03-2023

Tổ 2, 4, 5 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:30

21-03-2023

Xóm 2, 8 Xã Xuân Hòa Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:30

21-03-2023

Xóm Đông An, Liêu Thượng xã Xuân Tân Điện Lực Xuân Trường 15:45 - 17:30

17-03-2023

Xóm Đông Thắng, Nam Lạc - Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 15:15 - 17:15

17-03-2023

Xóm 2,3 xã Xuân Châu Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 16:30

17-03-2023

Xóm 10, 11 Xã Xuân Phú Điện Lực Xuân Trường 13:30 - 15:30

17-03-2023

Xóm 1, 2 Xuân Bắc Điện Lực Xuân Trường 13:00 - 17:30

17-03-2023

Xóm Đông Thắng - Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 13:00 - 15:00

17-03-2023

Tổ 13 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 09:15 - 11:30

17-03-2023

Xóm 35, 36 Xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 09:15 - 11:30

17-03-2023

Xóm 2,3,5,6,7 xã Thọ Nghiệp 7 Điện Lực Xuân Trường 09:15 - 11:30

17-03-2023

Xóm 3,4,6 xã Xuân Phương Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 09:00

17-03-2023

Xóm 31, 32 Xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 09:00

17-03-2023

Tổ 18 TT Xuân Trường, thôn Trung Linh Xã Xuân Ngọc Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 09:00

17-03-2023

Xóm 1, 2 Xuân Bắc, Xóm 13 Xuân Thủy Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 12:00

17-03-2023

Xóm 2, 8 Xã Xuân Hòa Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 17:30

16-03-2023

Xóm 2, 8 Xã Xuân Hòa Điện Lực Xuân Trường 13:00 - 17:30

15-03-2023

Các TBA: Xuân Tân 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12; Xuân Đài 1, 2, 3, 4, 9, 10; Xuân Thành 2, 3, 4, 5, 6; Xuân Phong 8 Điện Lực Xuân Trường 09:30 - 09:45

15-03-2023

TBA: VLXD Xuân Tân Điện Lực Xuân Trường 08:15 - 09:45

15-03-2023

Các TBA: Xuân Tân 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12; Xuân Đài 1, 2, 3, 4, 9, 10; Xuân Thành 2, 3, 4, 5, 6; Xuân Phong 8 Điện Lực Xuân Trường 08:15 - 08:30

15-03-2023

Tổ 17 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 12:00

15-03-2023

Thôn Trung Linh - Xã Xuân Ngọc Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 11:30

14-03-2023

Không Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 15:00

13-03-2023

Khách hàng: Tổ 2, 4 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 16:30 - 18:00

10-03-2023

Khách hàng: xóm Hưng nhân, Bắc Sơn, Đông Thịnh - xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 15:45 - 17:30

10-03-2023

Khách hàng: xóm 2, 8 - xã Xuân Hòa Điện Lực Xuân Trường 15:45 - 18:00

10-03-2023

Khách hàng: xóm 5, 6 - xã Xuân Trung Điện Lực Xuân Trường 15:00 - 16:30

10-03-2023

TBA Công ty TNHH Đầu tư Thanh Phú - lộ 471 E3.8 Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:00

10-03-2023

Khách hàng: Tổ 17 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 13:30 - 15:30

10-03-2023

Khách hàng: xóm 15 - xã Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 13:30 - 15:30

10-03-2023

Khách hàng: Tổ 4, 5, 6 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 13:00 - 15:00

10-03-2023

TBA Công ty CP BT Việt Tùng - lộ 476 E3.8 Điện Lực Xuân Trường 09:40 - 10:40

10-03-2023

Khách hàng: xóm Nam Sơn, Lê Lợi - xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 09:15 - 11:30

10-03-2023

Khách hàng: xóm 8, 9 - xã Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 09:15 - 11:30

10-03-2023

Khách hàng: Tổ 13 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 09:15 - 11:30

10-03-2023

TBA Doanh nghiệp tư nhân Thành Chung (Việt Đức) - lộ 476 E3.8 Điện Lực Xuân Trường 08:30 - 09:30

10-03-2023

Không Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 15:00

10-03-2023

Khách hàng: xóm 12 - xã Xuân Bắc Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 09:00

10-03-2023

Khách hàng: xóm Đông Thắng, Nam Lạc - xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 09:00

10-03-2023

Khách hàng: Tổ 18 - TT Xuân Trường, thôn Trung Linh - xã Xuân Ngọc Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 09:00

10-03-2023

TBA Công ty TNHH Cơ khí Đình mộc 2 - lộ 475 E3.8 Điện Lực Xuân Trường 10:45 - 11:45

09-03-2023

TBA XNCB Thủy Sản 2 - lộ 475 E3.8 Điện Lực Xuân Trường 09:30 - 10:30

09-03-2023

TBA XNCB Thủy sản 1 - lộ 475 E3.8 Điện Lực Xuân Trường 08:15 - 09:15

09-03-2023

Khách hàng: xóm 3, 4 Xuân Dục - xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 13:00

09-03-2023

Các TBA: Xuân Thành 1, 7; Xuân Thượng 3, 6, 7, 8, 9; xã Xuân Châu; Hành Thiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Tiến Dũng 1, 2, 3, 4 .Xuân Thủy 2, 4 Điện Lực Xuân Trường 16:00 - 17:00

08-03-2023

Xóm 15, 16 - Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 11:30

08-03-2023

TBA Xuân Thượng 5 Điện Lực Xuân Trường 06:30 - 17:00

08-03-2023

TBA: Xuân Thượng 1, 2 Điện Lực Xuân Trường 06:30 - 17:00

08-03-2023

TBA: Xuân Thượng 4 Điện Lực Xuân Trường 06:30 - 17:00

08-03-2023

Các TBA: Xuân Thành 1, 7; Xuân Thượng 3, 6, 7, 8, 9; xã Xuân Châu; Hành Thiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Tiến Dũng 1, 2, 3, 4 .Xuân Thủy 2, 4 Điện Lực Xuân Trường 06:30 - 07:30

08-03-2023

Xóm 2,3,4 xã Xuân Thành Điện Lực Xuân Trường 08:30 - 09:30

07-03-2023

Xóm 3 - Xã Xuân Vinh, Xóm 1 Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 11:00

07-03-2023

Xóm 10 Xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 09:30 - 10:30

06-03-2023

Xóm 10,11,12 Xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:00

06-03-2023

Xóm 2,3 xã Xuân Đài Điện Lực Xuân Trường 15:10 - 16:40

01-03-2023

Xóm 3,4 xã Xuân Đài Điện Lực Xuân Trường 13:30 - 15:00

01-03-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật