Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA: Xuân Lạc 6, 11 Điện Lực Xuân Trường 06:30 - 17:00

03-10-2023

Không Điện Lực Xuân Trường 06:30 - 07:30

03-10-2023

TBA: Xuân Lạc 6, 11 Điện Lực Xuân Trường 06:30 - 07:30

03-10-2023

TBA: Xuân Lạc 6, 11 Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 17:00

03-10-2023

Không Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 17:00

03-10-2023

Khách hàng: Đội 6, 8, 9 - xã Xuân Thượng Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 10:00

04-10-2023

Các TBA: Xuân Kiên 5; Xuân Tiến 1, 4, 11; Xuân Hòa 1, 3, 5, 7, 9 Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 06:10

06-10-2023

Các TBA: Xuân Kiên 1, 3 Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 16:00

06-10-2023

Khách hàng: Xóm 1, 2 - xã Xuân Bắc, Xóm 13 - xã Xuân Thủy Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 09:30

06-10-2023

Khách hàng: Xóm 1- xã Xuân Vinh Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 08:45

06-10-2023

Các TBA: Xuân Kiên 5; Xuân Tiến 1, 4, 11; Xuân Hòa 1, 3, 5, 7, 9 Điện Lực Xuân Trường 15:50 - 16:00

06-10-2023

Lịch cúp điện Xuân Trường - Nam Định

Lịch Cúp Điện Xuân Trường Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các TBA: Xuân Tiến 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15 (xã Xuân Tiến); Xuân Trường 1, 2, 8, 9, 11, 16, Khu đô thị Xuân Trường (Thị trấn Xuân Trường); An Cư 2, 3, 6 (xã Xuân Vinh) Điện Lực Xuân Trường 17:00 - 17:15

30-09-2023

Các TBA: An Cư 1, 4, 5; Nam Tiến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Đầm Tôm 1, 2, 3, 4 (xã Xuân Vinh); Xuân Hòa 2, 4, 6, 8 (xã Xuân Hòa) Điện Lực Xuân Trường 17:00 - 17:15

30-09-2023

Các TBA: Xuân Lạc 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 (xã Xuân Ninh) Điện Lực Xuân Trường 13:00 - 17:00

30-09-2023

Các TBA: Xuân Trường 3, 5, 12, 13, 17 (Thị trấn Xuân Trường) Điện Lực Xuân Trường 13:00 - 17:00

30-09-2023

Các TBA: Xuân Kiên 2, 4, 6, 7, 9 (xã Xuân Kiên); Xuân Tiến 7, 8, 9, 12 (xã Xuân Tiến) Điện Lực Xuân Trường 13:00 - 17:00

30-09-2023

Các TBA: Xuân Lạc 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 (xã Xuân Ninh) Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

29-09-2023

Các TBA: Xuân Trường 3, 5, 12, 13, 17 (Thị trấn Xuân Trường) Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

29-09-2023

Các TBA Xuân Kiên 2, 4, 6, 7, 9 (xã Xuân Kiên); Xuân Tiến 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 (xã Xuân Tiến); Xuân Trường 1, 2, 8, 9, 11, 16, Khu đô thị Xuân Trường (Thị trấn Xuân Trường); An Cư 2, 3, 6 (xã Xuân Vinh) Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

29-09-2023

Không Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 17:00

30-09-2023

Các TBA: Xuân Kiên 2, 4, 6, 7, 9 (xã Xuân Kiên); Xuân Tiến 7, 8, 9, 12 (xã Xuân Tiến) Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

29-09-2023

Các TBA: Xuân Tiến 2, 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15 (xã Xuân Tiến); Xuân Trường 1, 2, 8, 9, 11, 16, Khu đô thị Xuân Trường (Thị trấn Xuân Trường); An Cư 2, 3, 6 (xã Xuân Vinh) Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 06:15

29-09-2023

Các TBA: An Cư 1, 4, 5; Nam Tiến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Đầm Tôm 1, 2, 3, 4 (xã Xuân Vinh); Xuân Hòa 2, 4, 6, 8 (xã Xuân Hòa) Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 06:15

29-09-2023

ĐZ 373E3.22 đến RE 373/49/11 Yên Hồng, đến LBS 373/59/1 Yên Quang, đến LBS 373/78 bao gồm: - Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Bằng, C.Vượt Cao Bồ, Chiếu sáng Việt Phát, Tín hiệu đường sắt, Than Hà Nam Ninh, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Xuân Trường 12 - Xã Yên Bằng, huyện Ý Yên: TBA Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 4, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 - Xã Yên Hồng, huyện Ý Yên: TBA Yên Hồng 2 - Xã Yên Tiến, huyện Ý Yên: TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5 Điện Lực Ý Yên 05:30 - 08:30

28-09-2023

Các TBA Xuân Tân 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 (xã Xuân Tân); Xuân Thành 2, 3, 4, 5, 6 (xã Xuân Thành); Xuân Đài 1, 2, 3, 4, 9, 10 (xã Xuân Đài); Xuân Phong 8 (xã Xuân Phong) Điện Lực Xuân Trường 10:50 - 11:00

24-09-2023

TBA Ngân hàng nông nghiệp Xuân Đài (xã Xuân Đài) Điện Lực Xuân Trường 06:50 - 11:00

24-09-2023

Các TBA Xuân Tân 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 (xã Xuân Tân); Xuân Thành 2, 3, 4, 5, 6 (xã Xuân Thành); Xuân Đài 1, 2, 3, 4, 9, 10 (xã Xuân Đài); Xuân Phong 8 (xã Xuân Phong) Điện Lực Xuân Trường 06:50 - 07:00

24-09-2023

Các TBA: Xuân Lạc 4; Xuân Kiên 8; Xuân Phương 3; Xuân Bắc 1, 3, 4, 9; Xuân Ngọc 2, 3, 7, 10, 11; Xuân Trung 7; Xuân Trường 15; Xuân Thủy 1, 2, 4, 5, 6, 7; Xuân Thành 1, 7; Xuân Thượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Xuân Châu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Hành Thiện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Tiến Dũng 1, 2, 3, 4; Hồng Thiện 1, 2, 3, 4; Phú Thủy 1, 2, 3 Điện Lực Xuân Trường 16:00 - 16:30

23-09-2023

Các TBA: Xuân Phú 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Xuân Tân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Xuân Đài 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10; Xuân Thành 2, 3, 4, 5, 6; Xuân Phong 8 Điện Lực Xuân Trường 15:30 - 16:00

23-09-2023

TBA: Hùng Thắng 3,6,7,8 – xã Hải Anh; Anh Tiến 1,2,3,4,5,6,7,8- Xã Hải Anh; TBA Hải Bắc 2,4,6- xã Hải Bắc; TBA Hải Trung 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 – xã Hải Trung; TBA Liên Minh 7 – xã Hải Minh. TBA Xuân Nghĩa 1,2,3,4, 5,6,8,9 xã Xuân Nghĩa- Xuân Trường. Điện Lực Hải Hậu 13:30 - 13:45

23-09-2023

TBA vật liệu xây dựng Xuân Châu 2 Điện Lực Xuân Trường 10:15 - 11:15

21-09-2023

TBA Hiệp Hồng Điện Lực Xuân Trường 09:05 - 10:05

21-09-2023

TBA Trà Đông Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:00

21-09-2023

TBA Sửa Chữa Tàu Thuỷ Biển Đông Lộ 476 E 3.8 Điện Lực Xuân Trường 17:30 - 18:30

20-09-2023

TBA NHNN&PTNT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 11:00 - 12:00

20-09-2023

TBA Hoàng Vinh 2 lộ 476 E 3.8 Điện Lực Xuân Trường 10:30 - 11:30

20-09-2023

TBA Trường Tiến Lộ 474 E3.8 Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:00

20-09-2023

TBA May T&C Lộ 473 E3.13 Điện Lực Xuân Trường 11:00 - 12:00

19-09-2023

Xóm 9, 10, 12, 15 xã Xuân Phú Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 10:00

19-09-2023

Xóm 11- Xã Xuân Trung Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 09:30

19-09-2023

Xóm 4 xã Xuân Châu Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 11:00

18-09-2023

Các TBA Xuân Lạc 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11 (xã Xuân Ninh); Xuân Trường 3, 5, 12, 13; 17 (Thị trấn Xuân Trường) Điện Lực Xuân Trường 06:30 - 09:00

18-09-2023

TBA Nhà máy nước sạch Xuân Phú Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:00

14-09-2023

TBA Nhà máy nước sạch Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 09:30 - 10:30

14-09-2023

Không Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 11:00

14-09-2023

TBA Nhà máy nước thô Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:00

14-09-2023

TBA Cty CP CBTP NS Biển Đông Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:00

13-09-2023

TBA Đầm Tôm 2 Điện Lực Xuân Trường 09:30 - 10:30

13-09-2023

TBA Cống Nhất Đỗi Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:00

13-09-2023

- Khách hàng chuyên dùng: TBA Toản Xuân 1+ 2, Victory, Minh Tâm, Trần Xuân Quế, Cty TNHH thương mại & sản xuất Vĩnh Tiến, Trần Văn Trung, NMN Yên Lộc, Cty CP Xuân Trường I, Mai Lan, Gạch Đại An, Cao Văn Trung, Bơm Đống Cao, Tuấn Lượng. - Xã Yên Lương: TBA Thành Công 1, Thành Công 3, Thành Công 4 - Xã Yên Cường: TBA Bắc Cường 2, Bắc Cường 4, Bắc Cường 5, Nam Cường 1, Nam Cường 2, Nam Cường 3, Nam Cường 4, Nam Cường 5 - Xã Yên Lộc: TBA Yên Lôc 1, Yên Lộc 2, Yên Lộc 3, Yên Lộc 4, Yên Lộc 5, Yên Lộc 6, Yên Lộc 8, Yên Lộc 9 - Xã Yên Nhân: TBA Yên Nhân 1, Yên Nhân 2, Yên Nhân 3, Yên Nhân 4, Yên Nhân 5, Yên Nhân 6, Yên Nhân, Yên Nhân 7, Yên Nhân 8, Yên Nhân, 9, Yên Nhân 10, Yên Nhân 11, Yên Nhân 12 - Xã Yên Đồng: TBA Nấp 5, Nấp 6, La Ngạn 8 Điện Lực Ý Yên 15:00 - 17:00

10-09-2023

ĐZ 22 kV lộ 477 E3.12 sau Re 477/116 cấp điện cho các khu vực : TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam , TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân , TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA), TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao), TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) Điện lực Nghĩa Hưng 10:45 - 11:00

08-09-2023

ĐZ 22 kV lộ 477 E3.12 sau Re 477/116 cấp điện cho các: TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam , TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân , TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA), TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao), TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 07:15

08-09-2023

Xóm 16, 17, 18, 19, 20, 22 Tiến Dũng - xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 10:00

06-09-2023

Xóm 8,9, 10 - Xã Xuân Trung Điện Lực Xuân Trường 08:45 - 09:45

29-08-2023

Xóm 11- Xã Xuân Trung Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 08:30

29-08-2023

ĐZ 471E3.22 bao gồm: - Xã Yên Thắng, huyện Ý Yên: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng - Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường Điện Lực Ý Yên 11:25 - 11:30

28-08-2023

TBA Bưu điện Xuân Trường (không vận hành) Điện Lực Xuân Trường 06:30 - 08:00

28-08-2023

- Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Bằng, Bơm Yên Quang, C.Vượt Cao Bồ, Cao Bồ CSĐCT, CTy CP BALITEX Việt Nam, Chiếu sáng Việt Phát, Chùa Rừng, Đinh Thị Nhuận, NMN Yên Quang, Tín hiệu đường sắt, Than Hà Nam Ninh, Thiên Trường An, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Vũ Văn Cường, Xuân Trường 12, Bưu Điện, Công ty Thắng Lợi, Dương Quang Hà, Hòa Bình, Hòa Phong, Long Phát, Lộc Phát Lộc, Nam Hải, Nhung Đức, Phương Bảo, Quang Minh, Quốc Anh 1+2, Tân Đại Thắng, Tân Tiến, Thành Long 1+2, Thuấn Dung, Thượng Hải, Trường Nghề 1+2, Vương Thành - Thị trấn Lâm: TBA Lâm 6, Lâm 8, Lâm 10, Lâm 14, Lâm 15, Lâm 16, Lâm 17 - Yên Hồng: TBA Yên Hồng 3, Yên Hồng 4, Yên Hồng 5, Yên Hồng 8, Yên Hồng 1, Yên Hồng 2, Yên Hồng 6, Yên Hồng 7, Yên Hồng 9 - Yên Bằng: TBA Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 2, Cầu Cổ 4, Cầu Cổ 5, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 - Yên Quang: TBA Phong Xuyên 1, Phong Xuyên 2, Thống Nhất 1, Thống Nhất 3, Thống Nhất 4 - Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5 - Yên Khang: TBA Yên Khang 6 Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

28-08-2023

ĐZ 471E3.22 bao gồm: - Xã Yên Thắng, huyện Ý Yên: TBA Đông Thắng 1, Đông Thắng 2, Đông Thắng 3, Đông Thắng 5, Đông Thắng 6, Phúc Thịnh 1, Phúc Thịnh 2, Phúc Thịnh 5, TD Yên Thắng - Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Đồi, Cty CP Xuân Trường Điện Lực Ý Yên 05:30 - 05:35

28-08-2023

Tổ 8, 18 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 12:00

25-08-2023

Đz 22 Kv Lộ 477 E3.12 sau RE 477/116 cấp điện cho các TBA : TBA Nghĩa Đồng 1,2,4,5,6,7,8,9 xã Nghĩa Đồng , TBA Đại Hải 1,2,3,4,5, TBA Đại Thắng 1,2,3 xã Nghĩa Thịnh, TBA Thắng Thượng 1,2,3. TBA Đông Kỳ 1,2,3 xã Nghĩa Minh, TBA CTy CP Vật Liệu & Xây lắp N. Hưng xã Nghĩa Đồng,TBA Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định xã Nghĩa Thịnh , TBA Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hải Nam xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong xã Nghĩa Minh, TBANgân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam- Chi nhánh huyện Nghĩa Hưng xã Nghĩa Minh, Nam Định., TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam( Máy 400kVA) TBA Công ty cổ phần Mừng Xuân xã Nghĩa Minh, TBA Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (T4-2000kVA) xã Nghĩa Minh, TBA Công ty cổ phần Xuân Trường 16 ( Cầu Đóng Cao) xã Nghĩa Minh, TBA Phòng Kinh tế và hạ tầng- Chiếu sáng số 6( 75kVA) xã Nghĩa Minh Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 10:30

25-08-2023

Các TBA Xuân Phú 3, 4; Xuân Nghiệp 5, 7 Điện Lực Xuân Trường 10:45 - 11:00

24-08-2023

Xóm 6, 7 - Xã Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 09:00 - 10:15

24-08-2023

Xóm 7, 8 - Xã Xuân Trung Điện Lực Xuân Trường 09:00 - 10:15

24-08-2023

Xóm 10B, 12A - Xã Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 08:45

24-08-2023

Tổ 18 - TT Xuân Trường, thôn Trung Linh - Xã Xuân Ngọc Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 08:45

24-08-2023

- Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Bằng, Bơm Yên Quang, C.Vượt Cao Bồ, Cao Bồ CSĐCT, CTy CP BALITEX Việt Nam, Chiếu sáng Việt Phát, Chùa Rừng, Đinh Thị Nhuận, NMN Yên Quang, Tín hiệu đường sắt, Than Hà Nam Ninh, Thiên Trường An, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Vũ Văn Cường, Xuân Trường 12, Bưu Điện, Công ty Thắng Lợi, Dương Quang Hà, Hòa Bình, Hòa Phong, Long Phát, Lộc Phát Lộc, Nam Hải, Nhung Đức, Phương Bảo, Quang Minh, Quốc Anh 1+2, Tân Đại Thắng, Tân Tiến, Thành Long 1+2, Thuấn Dung, Thượng Hải, Trường Nghề 1+2, Vương Thành - Thị trấn Lâm: TBA Lâm 6, Lâm 8, Lâm 10, Lâm 14, Lâm 15, Lâm 16, Lâm 17 - Yên Hồng: TBA Yên Hồng 3, Yên Hồng 4, Yên Hồng 5, Yên Hồng 8, Yên Hồng 1, Yên Hồng 2, Yên Hồng 6, Yên Hồng 7, Yên Hồng 9 - Yên Bằng: TBA Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 2, Cầu Cổ 4, Cầu Cổ 5, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 - Yên Quang: TBA Phong Xuyên 1, Phong Xuyên 2, Thống Nhất 1, Thống Nhất 3, Thống Nhất 4 - Yên Tiến: TBA CS Cát Đằng 2, Thượng Văn 5 - Yên Khang: TBA Yên Khang 6 Điện Lực Ý Yên 06:00 - 06:15

24-08-2023

Các TBA Xuân Phú 3, 4; Xuân Nghiệp 5, 7 Điện Lực Xuân Trường 05:00 - 05:15

24-08-2023

Xóm 12A, 12B - Xã Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 09:00 - 10:15

23-08-2023

Xóm 4 - Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 09:00 - 10:15

23-08-2023

Xóm 4, 7, 8, 10 - Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 08:45

23-08-2023

Xóm 15, 16 - Xã Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 08:45

23-08-2023

ĐZ 373E3.22 đến RE 373/49/11 Yên Hồng, đến LBS 373/59/1 Yên Quang, đến DCL 373-7/47/2 Yên Tiến bao gồm: - Khách hàng chuyên dùng: TBA Bơm Yên Bằng, C.Vượt Cao Bồ, Chiếu sáng Việt Phát, Than Hà Nam Ninh, Vận tải Thịnh Phát, Việt Mỹ 1+2, VP thu phí Cao Bồ, Xuân Trường 12 - Xã Yên Bằng, huyện Ý Yên: TBA Cầu Cổ 1, Cầu Cổ 4, Ngô Xá 1, Ngô Xá 2, Ngô Xá 3, Ngô Xá 4, Quyết Tiến 1, Quyết Tiến 2 - Xã Yên Hồng, huyện Ý Yên: TBA Yên Hồng 2 - Xã Yên Khang, huyện Ý Yên: TBA Yên Khang 6 Điện Lực Ý Yên 05:30 - 11:00

23-08-2023

Khách hàng: Xóm Phú Ân, xóm Đông An - xã Xuân Tân Điện Lực Xuân Trường 16:00 - 17:15

21-08-2023

Khách hàng: Xóm 3,4 - xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:15

21-08-2023

TBA BV Xuân Trường - lộ 476 E3.8 (xã Xuân Ngọc) Điện Lực Xuân Trường 11:00 - 13:00

21-08-2023

Cống Nam Điền A Điện Lực Xuân Trường 10:00 - 11:00

21-08-2023

Khách hàng: TBA Cống chợ đê - lộ 477 E3.8 (xã Xuân Hồng) Điện Lực Xuân Trường 08:45 - 10:00

21-08-2023

Cống chợ đê Điện Lực Xuân Trường 08:00 - 09:30

21-08-2023

Khách hàng: TBA Cống Nam Điền A - lộ 475 E3.8 (xã Xuân Vinh) Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 08:15

21-08-2023

BV Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

21-08-2023

Khách hàng: Xóm 13,14 - xã Xuân Thủy Điện Lực Xuân Trường 15:30 - 16:45

18-08-2023

Khách hàng: Xóm 2,3,4 - xã Xuân Thành Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:15

18-08-2023

Khách hàng: Xóm 5 - xã Xuân Châu Điện Lực Xuân Trường 10:00 - 11:15

18-08-2023

Khách hàng: Đội 1 - xã Xuân Thượng; Xóm 1,5 - xã Xuân Châu Điện Lực Xuân Trường 08:30 - 09:45

18-08-2023

Khách hàng: Xóm 16,17,18,19 - xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 08:15

18-08-2023

Khách hàng: Xóm 1,2,3 - xã Xuân Phú Điện Lực Xuân Trường 15:30 - 16:45

17-08-2023

Khách hàng: Xóm 17 - xã Xuân Phong; Xóm 2 - xã Xuân Đài Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:15

17-08-2023

Khách hàng: Các TBA: Xuân Tân 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12; Xuân Đài 1, 2, 3, 9, 10 (1 phần xã Xuân Tân, Xuân Đài) Điện Lực Xuân Trường 10:50 - 11:00

17-08-2023

Khách hàng: Các TBA: Xuân Tân 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12; Xuân Đài 1, 2, 3, 9, 10 (1 phần xã Xuân Tân, Xuân Đài). Điện Lực Xuân Trường 05:00 - 05:10

17-08-2023

Khách hàng: Các TBA: Xuân Đài 4; Xuân Thành 2, 3, 4, 5, 6; Xuân Phong 8 (1 phần khách hàng xã Xuân Đài, Xuân Thành, Xuân Phong). Điện Lực Xuân Trường 05:00 - 11:00

17-08-2023

Khách hàng: Xóm 16 - xã Thọ Nghiệp Điện Lực Xuân Trường 15:30 - 16:45

16-08-2023

Khách hàng: Xóm 23 - xã Thọ Nghiệp Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:15

16-08-2023

Khách hàng: Xóm 5,11 - xã Thọ Nghiệp; Xóm 5,6 - xã Xuân Phú Điện Lực Xuân Trường 10:00 - 11:15

16-08-2023

Khách hàng: Xóm 8,9,11 - xã Thọ Nghiệp Điện Lực Xuân Trường 08:30 - 09:45

16-08-2023

Khách hàng: Xóm 7,9,10 - xã Thọ Nghiệp Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 08:15

16-08-2023

- Xã Yên Thắng, huyện Ý Yên: TBA Đông Thắng 3 - Khách hàng chuyên dùng: TBA Cty CP Xuân Trường - CS Ven biển số 03 Điện Lực Ý Yên 06:30 - 09:45

16-08-2023

1 phần các Kh thuộc ĐL Xuân Trường quản lý Điện Lực Giao Thủy 05:00 - 11:00

16-08-2023

Khách hàng: Các TBA: Xuân Phú 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Xuân Tân 2, 4, 7, 9; Xuân Đài 7 (1 phần các xã Xuân Phú, Xuân Tân, Xuân Đài). Điện Lực Xuân Trường 05:00 - 11:00

16-08-2023

Xóm 9,11 xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 15:30 - 16:45

15-08-2023

Xóm 11,12,12,14 xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:15

15-08-2023

Xóm 1,2,4,6 xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 10:00 - 11:15

15-08-2023

Xóm 5,6 xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 08:30 - 09:45

15-08-2023

Xóm 1,2,3,4 xã Xuân Hồng Điện Lực Xuân Trường 07:00 - 08:15

15-08-2023

Xóm 3, 4, 6 - Xã Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 09:00 - 10:15

14-08-2023

Xóm 1, 2 - Xã Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 09:00 - 10:15

14-08-2023

Xóm 8, 9, 10 - Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 08:45

14-08-2023

Xóm 6, 7 - Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 07:30 - 08:45

14-08-2023

Xóm 6, 7 - xã Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 15:30 - 16:45

11-08-2023

Xóm 4 - Xuân Tiến Điện Lực Xuân Trường 15:30 - 16:45

11-08-2023

Xóm 10B, 12A - Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 14:00 - 15:15

11-08-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật