Lịch cúp điện Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nam Định hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xóm 5, 6, 7 xã Hải Tân Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 07:00

01-06-2023

Một phần Xã Giao Thịnh Điện Lực Giao Thủy 06:00 - 10:30

01-06-2023

Một phần Xã Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 06:00 - 11:30

01-06-2023

Tiền Phong 7 Điện Lực TP Nam Định 06:00 - 10:00

01-06-2023

Hòa Xá 2 Điện Lực TP Nam Định 06:00 - 10:00

01-06-2023

Khu 19, 21 - TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 09:00

01-06-2023

lộ 2 Trạm Mỹ Trung 2 Điện Lực TP Nam Định 06:30 - 08:00

01-06-2023

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 06:30 - 07:45

01-06-2023

Một phần TT Quất Lâm Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 07:30

01-06-2023

lộ 1,3 Trạm Mỹ Trung 2 Điện Lực TP Nam Định 06:30 - 08:00

01-06-2023

Lộ 3 Trạm Mỹ Trung 8 Điện Lực TP Nam Định 06:30 - 08:00

01-06-2023

Xóm 5- Xã Hải Châu Điện Lực Hải Hậu 06:45 - 07:45

01-06-2023

Xóm 4 xã Hải Tân Điện Lực Hải Hậu 07:00 - 09:00

01-06-2023

Tiền Phong 7 Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 11:30

01-06-2023

Hòa Xá 2 Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 11:30

01-06-2023

Một phần xã Bình minh Điện Lực Nam Trực 07:00 - 08:30

01-06-2023

lộ 1,2 Trạm Phúc Tiến 2 Điện Lực TP Nam Định 07:30 - 09:30

01-06-2023

TBA Việt Thắng 2 Điện Lực Nam Trực 07:30 - 09:00

01-06-2023

Một phần TT Quất Lâm Điện Lực Giao Thủy 07:45 - 08:45

01-06-2023

Xóm 3, 4, 7, 8 - Xã Hải Ninh Điện Lực Hải Hậu 08:00 - 09:00

01-06-2023

lộ 3 Trạm Mỹ Trung 8 Điện Lực TP Nam Định 08:00 - 09:30

01-06-2023

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 08:00 - 09:15

01-06-2023

Một phần xã Bình minh Điện Lực Nam Trực 08:30 - 10:00

01-06-2023

TBA Phương Dũng Điện Lực Nam Trực 09:30 - 11:00

01-06-2023

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 09:30 - 10:45

01-06-2023

Một phần xã Bình minh Điện Lực Nam Trực 10:00 - 11:30

01-06-2023

Nguyễn Văn Trỗi 10 Điện Lực TP Nam Định 14:00 - 17:00

01-06-2023

Nam Vân 1 Điện Lực TP Nam Định 14:00 - 17:00

01-06-2023

Một phần xã Bình minh Điện Lực Nam Trực 14:00 - 15:30

01-06-2023

TBA May Thuận Thành Điện Lực Nam Trực 14:00 - 16:00

01-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:00 - 15:45

01-06-2023

Một phần Xã Bạch Long Điện Lực Giao Thủy 14:00 - 18:30

01-06-2023

TBA TT Giống Hải Sản Lộ 471 E3.13 Điện Lực Giao Thủy 14:00 - 18:30

01-06-2023

Một phần xã Giao Hà Điện Lực Giao Thủy 15:00 - 16:00

01-06-2023

Lộ 2 TBA Tây Trị 2 Điện Lực Ý Yên 15:00 - 17:30

01-06-2023

Một phần xã Bình minh Điện Lực Nam Trực 15:30 - 17:00

01-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:15

01-06-2023

Một phần xã TT Quất Lâm Điện Lực Giao Thủy 16:30 - 17:30

01-06-2023

Một phần xã Hoành Sơn, Giao Tiến Điện Lực Giao Thủy 05:00 - 09:30

02-06-2023

Một phần xã TT Ngô Đồng Điện Lực Giao Thủy 05:40 - 11:00

02-06-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 06:00 - 09:00

02-06-2023

Xóm 6, 8 - Xã Xuân Hòa Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

02-06-2023

Quán Chuột Điện Lực TP Nam Định 06:30 - 07:45

02-06-2023

lộ 2 Trạm Hồng Long 3 Điện Lực TP Nam Định 06:30 - 08:00

02-06-2023

Một phần thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 06:30 - 10:00

02-06-2023

thôn phú nội Điện Lực Vụ Bản 06:30 - 09:00

02-06-2023

Một phần xã Giao Thanh Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 07:30

02-06-2023

Bến Củi Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 09:00

02-06-2023

Đò Quan 2 Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 09:00

02-06-2023

Một phần xã Tân thịnh Điện Lực Nam Trực 07:00 - 09:30

02-06-2023

TBA Bơm Đồng Châu Điện Lực Ý Yên 07:00 - 10:00

02-06-2023

Xóm 4, 5 - Xã Xuân Hòa Điện Lực Xuân Trường 07:15 - 08:15

02-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Long 2 Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 09:00

02-06-2023

Cồn Găng Điện Lực TP Nam Định 07:45 - 09:00

02-06-2023

Một phần xã Giao Thanh Điện Lực Giao Thủy 07:45 - 08:45

02-06-2023

lộ 3 Trạm Hồng Long 6 Điện Lực TP Nam Định 08:00 - 09:30

02-06-2023

Một phần xã Tân Thịnh Điện Lực Nam Trực 08:00 - 09:30

02-06-2023

Xóm 2, 8 - Xã Xuân Hòa Điện Lực Xuân Trường 08:30 - 09:30

02-06-2023

Một phần xã Giao An Điện Lực Giao Thủy 09:00 - 10:00

02-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Cơ sở kinh doanh ngao vạng giống- cá giống Thành Nụ Điện lực Nghĩa Hưng 09:15 - 10:30

02-06-2023

Một phần xã Nam Thắng Điện Lực Nam Trực 09:45 - 11:30

02-06-2023

Một phần xã Nam Dương Điện Lực Nam Trực 10:15 - 12:00

02-06-2023

Một phần xã Hồng Quang Điện Lực Nam Trực 10:15 - 12:00

02-06-2023

Một phần xã Hồng Quang Điện Lực Nam Trực 13:30 - 15:30

02-06-2023

Một phần thị trấn Nam Giang Điện Lực Nam Trực 13:30 - 15:30

02-06-2023

Một phần xã Nam Dương Điện Lực Nam Trực 13:30 - 16:00

02-06-2023

Một phần xã nam Thắng Điện Lực Nam Trực 14:00 - 15:30

02-06-2023

Một phần xã Giao Lạc Điện Lực Giao Thủy 14:00 - 18:00

02-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Công ty TNHH vận tải - Thương mại Nam Thắng Điện lực Nghĩa Hưng 14:30 - 15:45

02-06-2023

Một phần xã Giao Yến Điện Lực Giao Thủy 14:30 - 18:00

02-06-2023

Một phần xã Giao Yến Điện Lực Giao Thủy 14:30 - 18:30

02-06-2023

Một phần xã Hồng Thuận Điện Lực Giao Thủy 14:45 - 15:45

02-06-2023

Xóm 3, 4 xã Xuân Hòa Điện Lực Xuân Trường 15:00 - 16:00

02-06-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Cơ sở nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Nam Điện lực Nghĩa Hưng 15:45 - 17:00

02-06-2023

Một phần xã Đồng Sơn Điện Lực Nam Trực 15:45 - 17:30

02-06-2023

Một phần xã nghĩa an Điện Lực Nam Trực 15:45 - 17:30

02-06-2023

Một phần xã Giao Hương Điện Lực Giao Thủy 16:00 - 17:00

02-06-2023

Một phần xã Bình Minh Điện Lực Nam Trực 16:15 - 17:30

02-06-2023

Xóm Nam Sơn, Lê Lợi - xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 16:30 - 17:30

02-06-2023

ĐZ 371E3.14 sau Re 371/47/14 Mỹ Thắng đến DCL 371-7/47/39 Mỹ Thắng Điện Lực TP Nam Định 05:00 - 09:00

03-06-2023

ĐZ 371E3.14 sau Re 371/47/14 Mỹ Thắng đến DCL 371-7/47/39 Mỹ Thắng Điện Lực TP Nam Định 05:00 - 05:15

03-06-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Trực Ninh 05:30 - 08:45

03-06-2023

Xóm 15, 16 - Xã Xuân Vinh Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

03-06-2023

Khu 9 - TT Thịnh Long Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 09:00

03-06-2023

Đội 3, 4 - Xã Hải Phú Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 08:45

03-06-2023

Một phần xã Bạch Long Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 07:30

03-06-2023

Một phần xã Hồng Thuận Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 10:00

03-06-2023

Một phần xã Giao Thiện Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 10:00

03-06-2023

TBA Đông Trị 3 Điện Lực Ý Yên 06:30 - 07:45

03-06-2023

Xóm 5,6,7- xã Hải Anh Điện Lực Hải Hậu 06:45 - 08:00

03-06-2023

Xóm 1,2- Xã Hải Anh Điện Lực Hải Hậu 06:45 - 08:00

03-06-2023

Xóm 7, 8 xã Hải Đường Điện Lực Hải Hậu 07:00 - 09:00

03-06-2023

Xóm 12, 13 xã Hải Phương Điện Lực Hải Hậu 07:00 - 09:00

03-06-2023

Lộ 1,4 Trạm Mỹ Lộc 3 Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 09:30

03-06-2023

Đò Quan 1 Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 09:00

03-06-2023

Trần Đăng Ninh 2 Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 09:00

03-06-2023

Lộ 2 TBA Yên Nhân 8 Điện Lực Ý Yên 07:00 - 10:00

03-06-2023

Xóm 17, 18 - Xã Xuân Vinh Điện Lực Xuân Trường 07:15 - 08:15

03-06-2023

Một phần TT Cổ Lễ - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 11:00

03-06-2023

Một phần xã Liêm Hải - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 07:30 - 11:00

03-06-2023

Lịch cúp điện Nam Định

Lịch Cúp Điện Nam Định những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xóm 2, 3 Nghĩa Xá - Xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 16:30 - 17:30

31-05-2023

Một phần Xã Bình Hòa Điện Lực Giao Thủy 16:15 - 17:15

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Tân 8 Điện lực Nghĩa Hưng 16:00 - 17:15

31-05-2023

Khu 4 TT Yên Định Điện Lực Hải Hậu 16:00 - 16:45

31-05-2023

Xóm 8,9- xã Hải Nam Điện Lực Hải Hậu 16:00 - 17:00

31-05-2023

Xóm 1 - Xã Hải An Điện Lực Hải Hậu 15:45 - 18:30

31-05-2023

Xóm 3, 5, 7 Nghĩa Xá - Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 15:00 - 16:00

31-05-2023

Một phần Xã Bình Hòa Điện Lực Giao Thủy 15:00 - 16:00

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Bình 7 Điện lực Nghĩa Hưng 14:30 - 15:45

31-05-2023

Ô 14-1 Điện Lực TP Nam Định 14:00 - 17:00

31-05-2023

Đông Đông Mạc Điện Lực TP Nam Định 14:00 - 17:00

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA MBA 750KVA-22/0,4 KV Công ty CP gạch Đức Lâm Điện lực Nghĩa Hưng 09:15 - 10:30

31-05-2023

Một phần Xã Bình Hòa Điện Lực Giao Thủy 09:00 - 10:00

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Bình 3 Điện lực Nghĩa Hưng 08:30 - 09:45

31-05-2023

Xóm Hưng nhân, Xóm 1 Xuân Dục - Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 08:30 - 09:30

31-05-2023

Xóm 10 - Xã Hải An Điện Lực Hải Hậu 08:00 - 09:00

31-05-2023

TBA Gôi 1 Thị trấn gôi Điện Lực Vụ Bản 08:00 - 11:00

31-05-2023

TBA Trung Thành 5 Điện Lực Vụ Bản 08:00 - 11:00

31-05-2023

Xóm 4, 6 xã Hải Tây Điện Lực Hải Hậu 07:45 - 09:00

31-05-2023

Một phần Xã Bình Hòa Điện Lực Giao Thủy 07:45 - 08:45

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA CS xay sát thóc gạo Tuấn Nụ Điện lực Nghĩa Hưng 07:30 - 09:00

31-05-2023

Vĩnh Mạc 2 Điện Lực TP Nam Định 07:30 - 10:30

31-05-2023

Cầu Sắt 2 Điện Lực TP Nam Định 07:30 - 10:30

31-05-2023

Xóm 3, 4 Xuân Dục - Xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 07:15 - 08:15

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Bình 8 Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 08:15

31-05-2023

Ngô Quyền 2 Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 09:00

31-05-2023

Xóm 8 - Xã Hải An Điện Lực Hải Hậu 06:45 - 07:45

31-05-2023

ĐZ 376E3.1 sau LBS 376/261/1 Ấp Bắc đến DCL 376/261/22 Ấp Bắc xã Yên Tiến Điện Lực Ý Yên 06:40 - 07:00

31-05-2023

Xóm 13- xã Hải Hưng Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 07:45

31-05-2023

Xóm 13,14- xã Hải Hưng Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 07:45

31-05-2023

Xóm Hồng Thái, Trần Phú - Xã Hải Hòa Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 09:00

31-05-2023

Xóm 10B, 12A - Xã Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 06:30 - 09:00

31-05-2023

Một phần Xã Bình Hòa Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 07:30

31-05-2023

TBA Yên Thành 4 Điện Lực Ý Yên 06:30 - 08:30

31-05-2023

Xóm Tây Cát, Nam Châu xã Hải Đông Điện Lực Hải Hậu 06:00 - 07:30

31-05-2023

Xóm 3, 4 Xuân Dục - Xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

31-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Bình 5 Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 06:45

31-05-2023

ĐZ 375 E3.15 sau Re 375/11/2 CCN Yên Dương Điện Lực Ý Yên 05:30 - 07:00

31-05-2023

ĐZ 372E3.15 sau RE 372/159 đến DCL 32.6 Yên Hồng xã Yên Hồng, Yên Quang, Yên Bằng Điện Lực Ý Yên 05:30 - 05:45

31-05-2023

ĐZ 477E3.15 sau RE 477/154 xã Yên Thắng, Yên Cường, Yên Khang Điện Lực Ý Yên 05:30 - 07:00

31-05-2023

ĐZ 376E3.1 sau RE 373/175/74 Vĩnh Trị xã Yên Trị, Yên Đồng Điện Lực Ý Yên 05:30 - 07:00

31-05-2023

ĐZ 376E3.1 sau LBS 376/262 đến LBS 376/307A xã Yên Tiến, Yên Bằng, Yên Quang Điện Lực Ý Yên 05:30 - 07:00

31-05-2023

TBA Vĩnh Hào 7 Điện Lực Vụ Bản 05:00 - 08:00

31-05-2023

TBA Vĩnh Hào 4 Điện Lực Vụ Bản 05:00 - 08:00

31-05-2023

TBA Cty Hùng Mến 1 Lộ 477 E3.13 Điện Lực Giao Thủy 16:30 - 17:30

30-05-2023

Xóm Cống Đá, Hưng Đạo - Xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 16:15 - 17:15

30-05-2023

Một phần xã Giao Hà Điện Lực Giao Thủy 16:15 - 17:15

30-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 6 Điện lực Nghĩa Hưng 16:00 - 17:15

30-05-2023

Khu 1 TT Yên Định Điện Lực Hải Hậu 16:00 - 18:00

30-05-2023

TBA Cty Longyu Điện Lực Nam Trực 15:00 - 17:00

30-05-2023

Xóm 1, 2 Tân Hòa - Xã Xuân Ninh Điện Lực Xuân Trường 15:00 - 16:00

30-05-2023

TBA Phạm Văn Thực Lộ 471E3.13 Điện Lực Giao Thủy 15:00 - 16:00

30-05-2023

Một phần Xã Giao Hà Điện Lực Giao Thủy 15:00 - 16:00

30-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 4 Điện lực Nghĩa Hưng 14:30 - 15:45

30-05-2023

thôn Vĩnh Lại Điện Lực Vụ Bản 14:00 - 17:00

30-05-2023

thôn Tiên Hào Điện Lực Vụ Bản 14:00 - 17:00

30-05-2023

TBA NH Cầu Vòi Điện Lực Nam Trực 13:30 - 15:00

30-05-2023

TBA NS Nghĩa An Điện Lực Nam Trực 10:00 - 11:30

30-05-2023

TBA Cty Quyết Thắng Điện Lực Nam Trực 09:00 - 10:00

30-05-2023

Một phần Xã Giao Hà Điện Lực Giao Thủy 09:00 - 10:00

30-05-2023

TBA NTTS Ông Bảo Lộ 471 E3.13 Điện Lực Giao Thủy 09:00 - 10:00

30-05-2023

ĐZ 376E3.1 từ sau DCL 376-7/243 đến LBS 376/262 gồm Các TBA xã Yên Ninh ,yên tiến Điện Lực Ý Yên 08:45 - 09:00

30-05-2023

Xóm 19 - Xã Xuân Kiên Điện Lực Xuân Trường 08:45 - 09:45

30-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 7 Điện lực Nghĩa Hưng 08:30 - 09:45

30-05-2023

TBA KS Minh Hạnh Lộ 478 E3.13 Điện Lực Giao Thủy 08:30 - 09:30

30-05-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Nam Trực 08:00 - 10:00

30-05-2023

Một phần xã Giao Hà Điện Lực Giao Thủy 07:45 - 08:45

30-05-2023

Một phần xã Nam Hải Điện Lực Nam Trực 07:30 - 10:00

30-05-2023

TBA Việt Thắng 3 Điện Lực Nam Trực 07:30 - 08:30

30-05-2023

TBA Phạm Văn Khương Lộ 473 E3.13 Điện Lực Giao Thủy 07:30 - 08:30

30-05-2023

Tổ 17 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 07:15 - 08:15

30-05-2023

Nguyễn Văn Trỗi 11 Điện Lực TP Nam Định 07:00 - 09:00

30-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Nghĩa Phong 2 Điện lực Nghĩa Hưng 07:00 - 08:15

30-05-2023

TBA CT Vinh Quang Lộ 473E3.13 Điện Lực Giao Thủy 07:00 - 08:00

30-05-2023

Xóm Xuân Phương Tây - Xã Hải Xuân Điện Lực Hải Hậu 06:35 - 09:00

30-05-2023

Xóm 2- Xã Hải Trung Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 09:30

30-05-2023

Xóm Xuân Phong- Hải Hòa Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 09:00

30-05-2023

Xóm 5, 6, 7 xã Hải Cường Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 08:00

30-05-2023

Xóm 5, 7 xã Hải Tân Điện Lực Hải Hậu 06:30 - 08:00

30-05-2023

thôn Cầu Vậy Điện Lực Vụ Bản 06:30 - 11:00

30-05-2023

thôn Hạnh Lâm Điện Lực Vụ Bản 06:30 - 11:00

30-05-2023

Một phần xã Giao Hà Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 07:30

30-05-2023

Một phần xã Giao Yến Điện Lực Giao Thủy 06:30 - 08:30

30-05-2023

TBA Đồng Thanh 2 Điện Lực Ý Yên 06:30 - 10:00

30-05-2023

Không mất điện phụ tải Điện Lực Nam Trực 06:00 - 07:30

30-05-2023

Tổ 15, 16 - TT Xuân Trường Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

30-05-2023

Công ty LAKELAND Điện Lực Xuân Trường 06:00 - 07:00

30-05-2023

Đz 0.4 kV cấp điện cho TBA Quần Liêu 10 Điện lực Nghĩa Hưng 05:30 - 06:45

30-05-2023

ĐZ 376E3.1 từ sau Re 376/202 đến DCL 376-7/243 gồm Các TBA xã Yên Ninh Điện Lực Ý Yên 05:00 - 09:00

30-05-2023

ĐZ 376E3.1 từ sau DCL 376-7/243 đến LBS 376/262 gồm Các TBA xã Yên Ninh ,yên tiến Điện Lực Ý Yên 05:00 - 05:15

30-05-2023

Một phần TT Quất Lâm Điện Lực Giao Thủy 16:40 - 18:00

29-05-2023

Một phần xã Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 16:00 - 17:30

29-05-2023

1 phần xã Giao hải, Xã Giao Xuân Điện Lực Giao Thủy 15:00 - 17:00

29-05-2023

Một phần Xã Giao Hà Điện Lực Giao Thủy 15:00 - 16:15

29-05-2023

TBA NTTS Liên Phong 1 Lộ 474E3.13 Điện Lực Giao Thủy 15:00 - 17:30

29-05-2023

Một phần xã Trực Nội - huyện Trực Ninh Điện Lực Trực Ninh 14:30 - 16:00

29-05-2023

TBA Anh Tú (TD) Điện Lực Nam Trực 14:00 - 17:00

29-05-2023

Một phần xã Nam Hùng Điện Lực Nam Trực 14:00 - 16:00

29-05-2023

TBA NS Nam Hoa Điện Lực Nam Trực 10:00 - 11:30

29-05-2023

Một phần TT Quất Lâm Điện Lực Giao Thủy 09:30 - 10:45

29-05-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật