Lịch cúp điện Thành Tâm - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thành Tâm - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Chơn Thành - Bình Phước

Lịch cúp điện Thành Tâm - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thành Tâm - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thành Tâm - Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp Thanh Tâm, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp Điện lực Bù Đốp 10:40 - 11:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Chơn Thành Bình Phước những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA ĐẶNG THANH TUẤN(CS: 1x50)KVA)- Khu phố 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành, Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 14:00 - 14:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trung Tâm Khai thác hạ tầng KCN (Đèn đường) Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 15:30 - 16:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Đồng Tâm phường Thành Tâm Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:00 - 16:00

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 6 , khu phố 7 phường Hưng Long, Khu phố Đồng Tâm phường Thành Tâm Thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

07-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Hoà Vinh 1, Hoà Vinh 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:30 - 15:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực, khu phố Thủ Chánh, khu phố 2 phường Thành Tâm, một phần phường Hưng Long thị xã Chơn Thành và một phần KP 3A phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 15:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KCN Chơn Thành, một phần kp 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 08:00 - 15:00

26-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Tâm TT.Thanh Bình,huyện Bù Đốp. Điện lực Bù Đốp 13:50 - 15:45

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khu phố 2 phường Thành Tâm, một phần phường Hưng Long thị xã Chơn Thành và một phần KP 3A phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 11:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH VN CHEN LAIN METAL - Khu phố 2 phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY XÂY DỰNG LÊ PHAN (TNHH)- Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 10:30 - 12:30

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH SHYANG TA 1 - Khu phố 2 phườngThành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 11:30

20-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Bessco Vina 1 (2) - Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 17:30

20-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP FUTURE TYCOON (Cty Silver Coát (VN) củ)- Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 16:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH KIM THẦN THÁI(CS: III-630 + III-750)KVA) - Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHƯỚC THÀNH - Khu phố Hoà Vinh phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 15:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ Công ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Tinh Bột Mì Thành Công(CS: III-400)KVA)- Khu phố Hoà Vinh Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 11:15 - 11:45

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH KOMEX VINA- Khu phố 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:30

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ Cty VIỆT NAM NICEVER (PROFIT VIỆT NAM mới )- Khu phố 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 10:30 - 11:30

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kp Hoà Vinh Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành Điện lực Chơn Thành 08:00 - 11:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ GIA BẢO- Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 10:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CÔNG TY TNHH SUN POLAR VIỆT NAM- Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 10:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 13:00 - 16:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh doanh Càfê Phố Cổ. Trụ 41B/09/01 tuyến 472 Chơn Thành( KP 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước). Điện lực Chơn Thành 08:00 - 09:30

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Hoà Vinh 1, Hoà Vinh 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Hoà Vinh 1, Hoà Vinh 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 12:00

25-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA CÔNG TY CỔ PHẦN VITICELLA - Khu phố 1 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 15:00 - 16:00

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA VIỄN THÔNG BÌNH PHƯỚC- Khu phố 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:30

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA 1x15kVA VIỄN THÔNG BÌNH PHƯỚC - Khu phố 2 phường Thành TâmThị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 10:30 - 10:50

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ GIA BẢO- Khu phố 2 Phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 08:00 - 10:00

20-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:00 - 16:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ trụ 2B đến trụ 27B và đến 27B/45D tuyến 473 Chơn Thành - Khu phố Mỹ Hưng phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Mỹ Hưng, khu phố 1, khu phố Đồng Tâm phường Thành Tâm; một phần khu phố 6, khu phố 7 khu phố Trung Lợi, khu phố Hiếu Cảm phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 16:00

01-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 3, khu phố 4 Phường Minh Thành ; Khu phố Đồng Tâm phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 17:00 - 23:00

19-05-2023

Khác-Điều hoà phụ tải.
Một phần ấp Đồng Tâm phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu vực khu phố Hoà Vinh 1, Hoà Vinh 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 16:30

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 8 phường Hưng Long; một phần Khu Phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 07:30 - 15:30

19-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần khu phố Thủ Chánh, khu phố 2 phường Thành Tâm; khu phố 2, khu phố 3 phường Hưng Long; khu phố 3, khu phố 3B phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 11:00 - 11:20

16-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần khu phố Thủ Chánh, khu phố 2 phường Thành Tâm; khu phố 2, khu phố 3 phường Hưng Long; khu phố 3, khu phố 3B phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 07:50

16-03-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
TBA Cty TNHH MTV Cấp Thoát Nước - Môi trường Xanh (III-1000)kVA Trụ 27B tuyến 472 Chơn Thành (KP Thủ Chánh phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước). Điện lực Chơn Thành 10:00 - 11:00

15-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần kp1 Phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 09:00 - 10:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần kp2 phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành. Điện lực Chơn Thành 09:00 - 10:30

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu phố Mỹ Hưng, khu phố 1, khu phố Đồng Tâm phường Thành Tâm ; Khu phố 2, khu phố 6, khu phố 7, khu phố Hiếu Cảm phường Hưng Long thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:00

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Công ty Luyện Kim Chơn Thành, Cty CP-SCC - Khu phố 2 phường Thành Tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước Điện lực Chơn Thành 08:00 - 16:00

08-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Thủ Chánh, khu phố 1, khu phố 2 phường Thành Tâm; Một phần khu phố 2, khu phố 3, Ấp 2, ấp 3 Phường Hưng Long và một phần khu phố 3, khu phố 3B Phường Minh Hưng thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 07:30 - 11:30

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Hoà Vinh 1, Hoà Vinh 2 phường Thành tâm thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Điện lực Chơn Thành 13:30 - 14:30

18-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Phan Thanh Tâm (III-320KVA) Thôn Phước Hòa xã Bình Tân huyện Phú Riềng Điện lực Phước Long 08:30 - 10:30

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật